Bipacksedlarna för läkemedel

Bipacksedlarna på Lääkeinfo.fi-webbplatsen är officiellt godkända av myndigheterna och de gäller läkemedel som säljs i Finland. Bipacksedlarna är både på finska och svenska.

Bipacksedeln kan hittas med hjälp av läkemedlets namn eller läkemedelsföretaget. Vid behov är det också möjligt att lyssna på bipacksedelns text på finska genom att välja länken för talsyntetisatorn på bipacksedelns finska sida.

Notera även att bipacksedeln som hittas Lääkeinfo.fi-webbplatsen kan vara senare reviderad än bipacksedeln som medföljer i läkemedelsförpackningen. Därmed kan det finnas skiljaktigheter mellan texterna.

Om du har frågor gällande läkemedlet eller dess bipacksedel kan du kontakta läkemedelsföretaget. Kontaktuppgifterna hittas efter bipacksedeln. I frågor som berör vården ska man vända sig till hälsovårdspersonal.