FML LIQUIFILM silmätipat, suspensio 1 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,4 mt, 24.11.2017 19:00:28)

FML™ LIQUIFILM® 1 mg/ml silmätipat, suspensio

Fluorometoloni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
  • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
  • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
  • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä FML LIQUIFILM -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
2. Ennen kuin käytät FML LIQUIFILM -silmätippoja
3. Miten FML LIQUIFILM -silmätippoja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. FML LIQUIFILM -silmätippojen säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ FML LIQUIFILM -SILMÄTIPAT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN

FML LIQUIFILM on silmätippavalmiste. Se sisältää steroidia, jota käytetään silmän tarttumattomien tulehdusten hoitoon ja silmään vaikuttaviin allergioihin.

FML LIQUIFILM -silmätippoja voidaan käyttää silmäleikkauksen jälkeen ja kohonneen silmänpaineen yhteydessä esiintyvän silmätulehduksen hoitoon.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT FML LIQUIFILM -SILMÄTIPPOJA

Älä käytä FML LIQUIFILM -silmätippoja

  • jos olet allerginen (yliherkkä) fluorometolonille, bentsalkoniumkloridille tai jollekin muulle FML LIQUIFILM -silmätippojen aineelle.
  • jos sinulla on bakteerin, viruksen tai sienen aiheuttama silmätulehdus.

Ole erityisen varovainen FML LIQUIFILM -silmätippojen suhteen

Sinun ei tule käyttää FML LIQUIFILM -silmätippoja yhtä viikkoa kauemmin, ellei lääkärisi määrää sitä.

Pitkittynyt käyttö voi aiheuttaa glaukoomaan johtavaa silmänsisäisen paineen nousua, harvinaisissa tapauksissa silmähermon vahingoittumisen, näöntarkkuuden heikkenemistä, kaihia, haavan paranemisen hidastumista tai silmätulehduksen kehittymisen. Silmän paine tulee mitata säännöllisesti.

Jos sinulla on ohentunut sarveis- tai kovakalvo, topikaalisten kortikosteroidien käyttö voi johtaa perforaatioon.

Jos sinulla on parhaillaan herpes simplex tai sinua on hoidettu aiemmin sen vuoksi, käytä FML LIQUIFILM -silmätippoja ainoastaan lääkärin tarkassa valvonnassa.

Jos pulloa käyttää useampi kuin yksi henkilö, vaarana on infektion leviäminen.

Jos ihosi ohenee ja erityisesti kasvoissasi tulee näkyviin ohuita punaisia viivoja ja laajentuneita verisuonia, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja FML LIQUIFILM
Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa FML LIQUIFILM -silmätippojen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (esim. tietyt HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Jos käytät muita silmätippoja, odota ainakin 5 minuuttia ennen FML LIQUIFILM -silmätippojen käyttöä.

Lapset
Turvallisuutta ja vaikutusta alle kahden vuoden ikäisiin lapsiin ei ole osoitettu.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri päättää, tulisiko sinun käyttää tätä lääkettä raskauden tai imetyksen aikana. Tavallisesti käyttö ei ole suositeltavaa.

Ajaminen ja koneiden käyttö
FML LIQUIFILM -silmätipat voivat aiheuttaa tilapäistä näön hämärtymistä. Jos näin käy, odota näön selkeytymistä ennen autolla ajamista tai koneiden käyttöä.

Tärkeää tietoa FML LIQUIFILM -silmätippojen sisältämistä aineista
FML LIQUIFILM -silmätipat sisältävät säilytysaineena bentsalkoniumkloridia, joka voi värjätä pehmeitä piilolaseja ja aiheuttaa silmän ärsyyntymistä. Jos käytät pehmeitä piilolinssejä, ota ne pois ennen FML LIQUIFILM -silmätippojen käyttöä ja odota vähintään 15 minuuttia ennen kuin asetat linssit takaisin paikalleen.

Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

3. MITEN FML LIQUIFILM -SILMÄTIPPOJA KÄYTETÄÄN

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavallinen annos on 1–2 tippaa FML LIQUIFILMIÄ kuhunkin hoitoa tarvitsevaan silmään 2–4 kertaa päivässä, tai useammin jos lääkäri niin neuvoo. Ensimmäisten 24–48 hoitotunnin aikana lääkäri voi neuvoa sinua käyttämään 2 tippaa tunnin välein.

Käyttöohje
Pulloa ei saa käyttää, jos pullon kaulan sinetti on rikkoutunut ennen ensimmäistä käyttöä.
Ravista pulloa ennen käyttöä. Pese kätesi ennen pullon avaamista.
Käytä silmätippoja seuraavalla tavalla:

1. Kallista päätä taaksepäin ja katso kattoon.
2. Vedä alaluomea varovaisesti alaspäin kunnes siihen tulee pieni tasku.
3. Pidä pulloa ylösalaisin ja purista varovasti 1–2 tippaa silmään.
4. Päästä alaluomi paikoilleen ja sulje silmäsi 30 sekunniksi.
5. Toista vaiheet 2–4 toiselle silmälle, jos myös sitä täytyy hoitaa.

Jos tippa ei osu silmään, yritä uudelleen.

Välttääksesi silmän vahingoittumisen ja estääksesi silmätippojen pilaantuminen. Pullon tiputuskärki ei saa koskettaa silmääsi tai mihinkään muuhun. Kierrä korkki tiiviisti kiinni heti käytön jälkeen. Pyyhi ylimääräinen neste pois poskeltasi puhtaalla pyyhkeellä.

Jos käytät enemmän FML LIQUIFILM -tippoja kuin sinun pitäisi
Haittavaikutukset eivät ole todennäköisiä, vaikka tippoja annosteltaisiin liikaa. Jos tiputat liian monta tippaa silmään (silmiin), huuhdo silmä (silmät) puhtaalla vedellä. Annostele seuraava lääkeannos normaaliin aikaan.

Jos FML LIQUIFILM -tippoja juodaan vahingossa
Jos FML LIQUIFILM -tippoja juodaan vahingossa, se ei todennäköisesti aiheuta haittavaikutuksia. Kyseisen henkilön tulee juoda vettä aineen laimentamiseksi.

Jos unohdat käyttää FML LIQUIFILM -silmätippoja
Jos unohdat annoksen, käytä FML LIQUIFILM -tippoja heti kun muistat, ellei ole jo aika seuraavalle annokselle. Annostele seuraava lääkeannos normaaliin aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat FML LIQUIFILM -tippojen käytön
Jotta FML LIQUIFILM -tipat vaikuttaisivat kunnolla, niitä tulee käyttää lääkärin tai apteekin ohjeiden mukaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavat haittavaikutukset ovat tunnettuja, mutta niiden esiintymistiheys voi vaihdella, kuten alla osoitetaan.

Jos havaitset nielemis- tai hengitysvaikeuksia, huulten, kasvon, kurkun tai kielen turpoamista, ota heti yhteys lääkäriisi tai mene sairaalaan, koska tämä voi olla merkki vakavasta allergisesta reaktiosta. Allergisen reaktion esiintymistiheys ei ole tiedossa.

Vaikutus silmään

Esiintymistiheys – yleinen (harvemmalla kuin 1 potilaalla 10:stä, mutta useammalla kuin 1 potilaalla 100:sta):
Silmänsisäisen paineen kohoaminen

Esiintymistiheys tuntematon:
Kaihi (silmän mykiön sumentuminen, josta seuraa näkökyvyn osittainen tai täydellinen menetys)
Silmä-ärsytys
Silmien punoitus
Silmien kutina
Silmäkipu
Tunne, että silmässä on jotakin
Näön hämärtyminen
Silmäluomen tai silmän turpoaminen
Silmän rähmiminen
Pupillin liiallinen laajeneminen
Kyynelnesteen erityksen lisääntyminen
Silmän pinnan haavauma(t)
Pienet silmän pinnan rikkoumat
Näkökentän häiriöt
Sekundaari-infektiot

Vaikutus elimistöön

Esiintymistiheys tuntematon:
Ihottuma, makuaistin häiriöt, yliherkkyysreaktiot (allergiat)

Muita fosfaattia sisältävien silmätippojen käytön yhteydessä raportoituja haittavaikutuksia:
Erittäin harvoissa tapauksissa potilailla, joilla on vakavia vaurioita silmän etummaisessa, läpinäkyvässä kerroksessa (sarveiskalvo), on ilmennyt sumeita laikkuja sarveiskalvossa hoidon aikaisen kalsiumin kertymisen takia.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea,
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri,
PL 55,
00034 Fimea

5. FML LIQUIFILM -SILMÄTIPPOJEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä avaa käyttämätöntä FML LIQUIFILM -pulloa pullon etiketissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä pulloa huoneenlämmössä (15–25 ºC) pakkauksessaan (herkkä valolle). Ei saa jäätyä.

Pullo täytyy hävittää 28 päivän kuluttua ensimmäisestä avaamisesta, vaikka pullossa olisi jotakin jäljellä. Kirjoita avauspäivämäärä pakkaukseen sille tarkoitettuun kohtaan muistin helpottamiseksi.

Pidä pullo tiiviisti suljettuna kontaminaation estämiseksi.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin, eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä FML LIQUIFILM -silmätipat sisältävät
Vaikuttava aine on fluorometoloni 1 mg/ml.

Muut aineet ovat polyvinyylialkoholi, bentsalkoniumkloridi, natriumedetaatti, natriumkloridi, dinatriumfosfaattiheptahydraatti, natriumdivetyfosfaattimonohydraatti, polysorbaatti 80, natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
FML LIQUIFILM on valkeaa suspensiota kierrekorkkisessa muovisessa tiputinpullossa.

Pullo sisältää 5 ml suspensiota.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport
County Mayo
Irlanti

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi: 18.9.2017

Yrityksen yhteystiedot:

ALLERGAN NORDEN AB
Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm
Sverige

UV-MedInfo@allergan.com
www.allergan.fi
0800 115003
Tukkuliike: Tamro