EXEMESTAN PFIZER tabletti, päällystetty 25 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,9 mt, 22.11.2019 00:44:41)

Exemestan Pfizer 25 mg päällystetty tabletti

eksemestaani

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Exemestan Pfizer on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Exemestan Pfizeria
 3. Miten Exemestan Pfizeria otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Exemestan Pfizerin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lääkkeesi nimi on Exemestan Pfizer. Exemestan Pfizer kuuluu lääkeaineryhmään, jota kutsutaan aromataasinestäjiksi. Ne vaikuttavat aromataasi-nimiseen entsyymiin, jota elimistö tarvitsee naishormonien eli estrogeenien muodostukseen, erityisesti vaihdevuodet ohittaneilla naisilla. Hormoniriippuvaista rintasyöpää voidaan hoitaa muun muassa alentamalla elimistön estrogeenitasoja.

Exemestan Pfizer on tarkoitettu hormoniriippuvaisen rintasyövän varhaisvaiheen hoitoon vaihdevuodet ohittaneille potilaille, joita on ensin hoidettu tamoksifeeni-nimisellä lääkkeellä 2–3 vuotta.

Exemestan Pfizer on tarkoitettu myös edenneen hormoniriippuvaisen rintasyövän hoitoon vaihdevuodet ohittaneille potilaille, silloin kun muuntyyppinen hormonilääkehoito ei ole tehonnut riittävän hyvin.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Exemestan Pfizeria

 • jos olet tai olet aikaisemmin ollut allerginen eksemestaanille (Exemestan Pfizerin vaikuttavalle aineelle) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on yhä vaihdevuodet, eli sinulla on vielä kuukautiset
 • jos olet raskaana, arvelet olevasi raskaana tai imetät.

Varoitukset ja varotoimet

 • Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Exemestan Pfizeria.
 • Lääkärisi saattaa haluta sinulta verinäytteitä ennen Exemestan Pfizer -hoidon aloittamista, jotta voidaan varmistua, että olet ohittanut vaihdevuodet.
 • Ennen hoidon aloittamista D-vitamiinin pitoisuus tarkistetaan rutiininomaisesti, koska pitoisuus voi olla hyvin matala rintasyövän varhaisvaiheessa. Saat D-vitamiinilisää, jos pitoisuus on normaalia matalampi.
 • Kerro lääkärillesi ennen Exemestan Pfizerin ottamista, jos sinulla on maksa- tai munuaisongelmia.
 • Kerro lääkärillesi, jos sinulla on ollut tai on parhaillaan jokin tila, joka vaikuttaa luustosi vahvuuteen. Lääkärisi saattaa haluta mitata luuntiheytesi ennen Exemestan Pfizer -hoidon aloittamista ja sen aikana. Tämä siksi, että aromataasinestäjät alentavat naishormonitasoja, mikä saattaa vähentää luiden mineraalisisältöä ja siten heikentää niitä.

Muut lääkevalmisteet ja Exemestan Pfizer

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Exemestan Pfizeria ei saa käyttää samaan aikaan hormonikorvaushoidon kanssa.

Varovaisuutta on noudatettava, jos Exemestan Pfizer -hoidon aikana käytetään seuraavia lääkkeitä. Kerro lääkärillesi, jos käytät näitä lääkkeitä:

 • rifampisiini (antibiootti)
 • karbamatsepiini tai fenytoiini (epilepsialääkkeitä)
 • mäkikuisma (Hypericum perforatum) tai sitä sisältävät rohdosvalmisteet.

Raskaus ja imetys

Älä käytä Exemestan Pfizeria, jos olet raskaana tai imetät.

Jos olet tai epäilet olevasi raskaana, kerro asiasta lääkärillesi.

Keskustele lääkärin kanssa sopivasta ehkäisymenetelmästä, jos on mahdollista, että voit tulla raskaaksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos sinulla ilmenee tokkuraisuutta, heitehuimausta tai heikotusta Exemestan Pfizer -hoidon aikana, älä aja autoa äläkä käytä koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Exemestan Pfizer sisältää sakkaroosia, natriumia ja metyyliparahydroksibentsoaattia

 • Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.
 • Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.
 • Exemestan Pfizer sisältää pienen määrän metyyliparahydroksibentsoaattia, joka voi aiheuttaa allergiareaktioita (ilmenevät mahdollisesti viiveellä). Jos näin käy, ota yhteys lääkäriisi.

3. Miten valmistetta käytetään

Aikuiset ja iäkkäät potilaat

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.

Exemestan Pfizer -tabletit otetaan suun kautta aterian jälkeen suurin piirtein samaan aikaan joka päivä. Lääkärisi kertoo sinulle, miten Exemestan Pfizeria otetaan ja kuinka pitkään.

Suositusannos on yksi 25 mg:n tabletti päivittäin.

Jos joudut Exemestan Pfizer -hoidon aikana sairaalaan, kerro lääkityksestäsi hoitohenkilökunnalle.

Käyttö lapsille

Exemestan Pfizer ei sovi lapsille.

Jos otat enemmän Exemestan Pfizeria kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Näytä hoitohenkilökunnalle Exemestan Pfizer -pakkaus.

Jos unohdat ottaa Exemestan Pfizeria

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos unohdit ottaa tablettisi, ota se heti kun muistat asian. Jos on jo melkein seuraavan tabletin aika, ota se tavanomaiseen aikaan.

Jos lopetat Exemestan Pfizerin käytön

Jatka tablettien ottamista, vaikka vointisi olisi hyvä, kunnes lääkärisi kehottaa sinua lopettamaan hoidon. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. 

Yliherkkyyttä, maksatulehdusta (hepatiittia) ja maksan sappitiehyiden tulehdusta, joka aiheuttaa ihon keltaisuutta (kolestaattinen hepatiitti), saattaa esiintyä. Oireita ovat yleinen huonovointisuus, pahoinvointi, keltaisuus (ihon ja silmien kellertäminen), kutina, oikeanpuoleinen vatsakipu ja ruokahaluttomuus. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos epäilet, että sinulla on joku näistä oireista.

Exemestan Pfizer on yleensä hyvin siedetty. Seuraavassa mainitut haittavaikutukset, joita on havaittu Exemestan Pfizerilla hoidetuilla potilailla, ovat pääasiassa lieviä tai kohtalaisia. Useimmat haittavaikutukset (esim. kuumat aallot) liittyvät estrogeenivajeeseen.

Hyvin yleiset: voi ilmetä yli yhdellä henkilöllä kymmenestä

 • masennus
 • univaikeudet
 • päänsärky
 • kuumat aallot
 • heitehuimaus
 • pahoinvointi
 • lisääntynyt hikoilu
 • lihas- ja nivelkipu (mukaan lukien nivelrikko, selkäkipu, niveltulehdus ja niveljäykkyys)
 • väsymys
 • valkosolumäärän lasku veressä
 • vatsakipu
 • maksaentsyymien kohoaminen
 • punasolujen lisääntynyt hajoaminen veressä
 • maksavauriosta johtuva entsyymimäärän nousu veressä
 • kipu.

Yleiset: voi ilmetä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestä

 • ruokahaluttomuus
 • rannekanavaoireyhtymä (koko kädessä, lukuun ottamatta pikkusormea, tuntuu kihelmöintiä, puutumista ja kipua) tai ihon kihelmöinti/pistely
 • oksentelu, ummetus, ruoansulatushäiriöt, ripuli
 • hiustenlähtö
 • ihottuma, nokkosihottuma ja kutina
 • luiden haurastuminen, mikä voi heikentää niiden vahvuutta (luukato) ja joskus johtaa luunmurtumiin
 • käsien ja jalkojen turvotus
 • verihiutalemäärän lasku veressä
 • heikotus.

Melko harvinaiset: voi ilmetä enintään yhdellä henkilöllä sadasta

 • yliherkkyys.

Harvinaiset: voi ilmetä enintään yhdellä henkilöllä tuhannesta

 • pienten rakkuloiden puhkeaminen ihottuma-alueelle
 • tokkuraisuus
 • maksatulehdus
 • maksan sappitiehyiden tulehdus, joka aiheuttaa ihon keltaisuutta.

Esiintymistiheys tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin

 • tiettyjen valkosolujen niukkuus veressä.

Muutoksia voi myös ilmetä tiettyjen veressä kiertävien verisolujen (lymfosyyttien) ja verihiutaleiden määrissä, erityisesti potilailla, joilla on entuudestaan lymfopenia (pienentynyt veren lymfosyyttimäärä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainoliuskassa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Exemestan Pfizer sisältää

 • Vaikuttava aine on eksemestaani. Yksi päällystetty tabletti sisältää 25 mg eksemestaania.
 • Muut aineet ovat vesipitoinen kolloidinen piidioksidi, krospovidoni, hypromelloosi, magnesiumstearaatti, mannitoli, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), polysorbaatti, polyvinyylialkoholi, simetikoni, makrogoli, sakkaroosi, kevyt magnesiumsubkarbonaatti, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), setyyliesterivaha, talkki, karnaubavaha, etanoli, shellakka, titaanidioksidi (E171) ja rautaoksidit (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Exemestan Pfizer on pyöreä, kaksoiskupera, lähes valkoinen päällystetty tabletti, jonka toisella puolella on merkintä 7663.

Exemestan Pfizerista on saatavana seuraavat läpipainopakkaukset: 15, 20, 30, 90, 100 ja 120 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Puh. (09) 430 040

Valmistaja

Pfizer Italia S.r.l.

Località Marino del Tronto, Ascoli Piceno (AP) Italia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.7.2018

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro