CANODERM emulsiovoide 5 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,6 mt, 06.07.2016 20:56:34)

PAKKAUSSELOSTE

Canoderm 5 % emulsiovoide

Karbamidi (ureum)

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Canodermia huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään

1. Mitä Canoderm on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Canodermia
3. Miten Canodermia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Canodermin säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ CANODERM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Canoderm-emulsiovoiteen ihoa pehmentävä voidepohja sisältää 5 % karbamidia. Karbamidilla on vettä sitova ominaisuus, joka edistää kuivan ihon normalisoitumista.
Canoderm-emulsiovoidetta käytetään eri syistä johtuvan kuivan ihon kosteuttamiseen ja atooppisen ihottuman uusiutumisen estämiseen.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT CANODERMIA

Älä käytä Canodermia
- jos olet allerginen (yliherkkä) karbamidille tai Canodermin jollekin muulle aineelle
Ole erityisen varovainen Canodermin suhteen:
- Vältä tuotteen joutumista silmiin, sieraimiin, korviin, avohaavoihin tai limakalvoille.

Raskaus ja imetys
Canoderm-emulsiovoidetta voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Canoderm ei vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Tärkeää tietoa Canodermin sisältämistä aineista
Canoderm sisältää propyyli- ja metyyliparahydroksibentsoaattia ,jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).
Canoderm sisältää setostearyylialkoholia ,joka voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).
Canoderm sisältää propyleeniglykolia, joka voi aiheuttaa ihoärsytystä.

3. MITEN CANODERMIA KÄYTETÄÄN

Eri syistä johtuvan kuivan ihon kosteuttaminen:
Emulsiovoidetta sivellään iholle tarpeen mukaan, mielellään useita kertoja päivässä ja aina sen jälkeen kun iho on ollut kosketuksissa veden kanssa. Sivele iholle niin paljon emulsiovoidetta, kuin ihoon imeytyy, ilman että iho tuntuu tahmealta.

Atooppisen ihottuman uusiutumisen estäminen:
Sivele iholle vähintään kaksi kertaa päivässä ja mielellään sen jälkeen, kun iho on ollut kosketuksissa veden kanssa.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Canodermkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleinen (>1/100, <1/10): Emulsiovoide voi aiheuttaa paikallista kirvelyä ja lämmön tunnetta. Kasvot ovat erityisen herkät.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

5. CANODERMIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 25 °C.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Canoderm sisältää
- Vaikuttava aine on karbamidi 50 mg/g.
- Muut aineet ovat fraktioitu kookospähkinäöljy, setostearyylialkoholi, polysorbaatti 60, hydrattu rapsiöljy, propyleeniglykoli, karbomeeri, dimetikoni, kiinteä paraffiini, glyserolipolymetakrylaatti, propyyliparahydroksibentsoaatti (E 216), metyyliparahydroksibentsoaatti (E 218), natriumlaktaattiliuos, maitohappo, glyseryylistearaatti, polyoksyetyleenistearaatti ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (pakkauskoot)
Lääkevalmisteen kuvaus: Valkoinen, emulsiovoide.

Pakkauskoot:
Muoviputki (polyeteeni), jossa on kierrekorkki, 30 g.
Muoviputki (polyeteeni), jossa on auki napsautettava korkki, 100 g.
Muoviputki (polyeteeni), jossa on auki napsautettava korkki, 210 g.
Muovipurkki (polypropeeni) jossa on pumppumekanismi, 380 g.
Muovipurkki (polypropeeni) jossa on pumppumekanismi, 500 g.
Muovipurkki (polypropeeni), täyttöpakkaus pumppumekanismilla varustetulle muovipurkille, 500 g.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:
ACO Hud Nordic AB, Box 622, SE-194 26 Upplands Väsby, Ruotsi

Valmistaja:
Bioglan AB, Malmö, Ruotsi

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Suomi

ACO Pharma Oy
PL 92
02601 Espoo

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 08.08.2014

Yrityksen yhteystiedot:

ACO HUD NORDIC AB
Lars Sonckin kaari 10, PL 92
02601 Espoo

info-fi@aconordic.com
www.aconordic.com
0207 631 600
Tukkuliike: Tamro