MINIDERM emulsiovoide 20 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,2 mt, 07.07.2016 12:22:00)

Miniderm 20 % emulsiovoide

Glyseroli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Minidermiä huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Miniderm on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Minidermiä
3. Miten Minidermiä käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Minidermin säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ MINIDERM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Miniderm-emulsiovoide on valkoinen, ihoa pehmentävä voide, joka sisältää 20 % glyserolia. Glyseroli sitoo vettä ja edistää siten kuivan ihon normalisoitumista.

Miniderm-emulsiovoidetta käytetään kuivan ihon hoitoon.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT MINIDERMIÄ

Älä käytä Minidermiä

- jos olet allerginen (yliherkkä) glyserolille tai Minidermin jollekin muulle aineelle.

Raskaus ja imetys

Miniderm-emulsiovoidetta voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Miniderm ei vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Tärkeää tietoa Minidermin sisältämistä aineista

Miniderm emulsiovoide sisältää:

- setostearyylialkoholia, joka voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

- metyyli- ja etyyliparahydroksibensoaattia, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

3. MITEN MINIDERMIÄ KÄYTETÄÄN

Emulsiovoidetta sivellään iholle tarpeen mukaan, mielellään useita kertoja päivässä ja aina sen jälkeen kun iho on ollut kosketuksissa veden kanssa. Sivele iholle niin paljon emulsiovoidetta, kuin ihoon imeytyy, ilman että iho tuntuu tahmealta.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Minidermkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleinen (>1/100, <1/10): Emulsiovoide voi aiheuttaa paikallista kirvelyä, kutinaa, pistelyä ja punoitusta.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. MINIDERMIN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Miniderm sisältää

- Vaikuttava aine on glyseroli 200 mg/g.

- Muut aineet ovat hydrattu rapsiöljy, kolesteroli, glyserolimonostearaatti, makrogolistearaatti, setostearyylialkoholi, dimetikoni, kevyt nestemäinen parafiini, kiinteä parafiini, vaseliini, etyyliparahydroksibensoaatti (E 214), metyyliparahydroksibensoaatti (E 218), puhdistettu vesi.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

ACO HUD NORDIC AB, Box 622, SE-194 26 Upplands Väsby, Ruotsi

Valmistaja:

Bioglan AB, Malmö, Ruotsi

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Suomi

ACO Pharma Oy
PL 92
02601 Espoo

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi 8.2.2012

Yrityksen yhteystiedot:

ACO HUD NORDIC AB
Lars Sonckin kaari 10, PL 92
02601 Espoo

info-fi@aconordic.com
www.aconordic.com
0207 631 600
Tukkuliike: Tamro