NENOXIN nenäsumute, suspensio 50 mikrog/annos (itsehoito)

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,2 mt, 01.05.2023 01:41:48)

NENOXIN® 50 mikrogrammaa/annos nenäsumute, suspensio

mometasonifuroaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Nenoxin-nenäsumute on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nenoxin-nenäsumutetta
 3. Miten Nenoxin-nenäsumutetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Nenoxin-nenäsumutteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mitä Nenoxin on?
Nenoxin-nenäsumute sisältää mometasonifuroaattia, joka kuuluu kortikosteroidien lääkeaineryhmään. Kun mometasonifuroaattia suihkutetaan nenään, se auttaa lievittämään tulehdusta (nenän turvotusta ja ärsytystä), aivastelua, kutinaa, nenän tukkoisuutta tai nenän vuotamista.

Mihin Nenoxin-nenäsumutetta käytetään?

Heinänuha
Nenoxin-nenäsumutetta käytetään vähintään 18-vuotiaille aikuisille heinänuhan (jota kutsutaan myös kausiluonteiseksi allergiseksi nuhaksi) hoitoon.

Heinänuha, jota esiintyy tiettynä vuodenaikana, on puiden, ruohojen ja rikkaruohojen siitepölyn, myös homeiden ja sieni-itiöiden hengittämisestä aiheutuva allerginen reaktio. Nenoxin vähentää turvotusta ja ärsytystä nenässä ja lievittää näin heinänuhan aiheuttamaa aivastelua, kutinaa ja tukkoisuutta tai nenän vuotamista.

Mometasonifuroaattia, jota Nenoxin-nenäsumute sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Nenoxin-nenäsumutetta

 • jos olet allerginen mometasonifuroaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on nenässäsi hoitamaton infektio. Jos sinulla on nenässäsi hoitamaton infektio, esim. herpes, Nenoxinin käyttö voi pahentaa sitä. Sinun tulee odottaa, että infektio on parantunut ennen nenäsumutteen käytön aloittamista.
 • jos sinulle on hiljattain tehty nenäleikkaus tai olet saanut nenävamman. Älä käytä nenäsumutetta ennen kuin nenäsi on parantunut.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Nenoxin-nenäsumutetta

 • jos sinulla on tai on joskus ollut tuberkuloosi
 • jos sinulla on jokin muu infektio
 • jos käytät jotain muuta kortikosteroidilääkitystä, joko suun kautta tai pistoksina
 • jos sinulla on kystinen fibroosi.

Kun käytät Nenoxin-valmistetta, keskustele lääkärin kanssa

 • jos elimistösi immuunipuolustus on heikentynyt (sairastut helposti infektioihin) ja joudut kosketuksiin tuhkarokkoa tai vesirokkoa sairastavan ihmisen kanssa. Sinun pitää välttää kosketusta näitä tartuntatauteja sairastavien ihmisten kanssa.
 • jos sinulla on nenä- tai kurkkuinfektio
 • jos käytät lääkettä useita kuukausia tai kauemmin
 • jos sinulla on jatkuvaa nenän tai kurkun ärsytystä.

Käytettäessä kortikosteroidinenäsumutteita pitkään suurina annoksina saattaa esiintyä haittavaikutuksia, koska lääkeainetta imeytyy elimistöön.

Jos sinulla esiintyy silmien kutinaa tai ärsytystä, lääkäri saattaa suositella muita lääkkeitä yhdessä Nenoxinin kanssa.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Lapset
Ei alle 18‑vuotiaille lapsille ilman lääkärin määräystä.

Muut lääkevalmisteet ja Nenoxin
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Nenoxin-nenäsumutteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Jos käytät allergiasi hoitoon muita kortikosteroidilääkkeitä, joko suun kautta tai pistoksina otettavia, lääkäri saattaa pyytää sinua keskeyttämään niiden oton aloittaessasi Nenoxin-nenäsumutteen käytön. Joillekin potilaille saattaa ilmetä suun kautta tai pistoksina otettavien kortikosteroidien käytön keskeyttämisen yhteydessä haittavaikutuksia, kuten nivel- tai lihassärkyä, heikkoutta ja masentuneisuutta. Sinulle saattaa myös ilmaantua muita yliherkkyysoireita, kuten silmien kutinaa ja vetistämistä tai punoittavia ja kutiavia laikkuja iholle. Jos tällaisia vaikutuksia ilmaantuu, ota yhteyttä lääkäriin.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja Nenoxinin käytöstä raskaana oleville naisille. Ei tiedetä, erittyykö mometasonifuroaatti ihmisen rintamaitoon.

Älä käytä tätä lääkettä ollessasi raskaana tai imetyksen aikana, ellei lääkäri ole niin määrännyt.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Nenoxin-nenäsumutteen vaikutuksia ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei tunneta.

Nenoxin 50 mikrogrammaa/annos, nenäsumute, suspensio sisältää bentsalkoniumkloridia
Tämä lääkevalmiste sisältää bentsalkoniumkloridia 0,02 mg per annos. Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa ärsytystä tai nenän limakalvon turvotusta erityisesti pitkäaikaisessa käytössä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Älä käytä suurempia annoksia tai useammin tai pidempiaikaisesti, kuin tässä pakkausselosteessa esitetään tai lääkärisi on määrännyt.

Heinänuhan hoito

Käyttö vähintään 18-vuotiaille aikuisille

Suositeltu annos on kaksi suihketta kumpaankin sieraimeen kerran vuorokaudessa.

 • Kun oireesi ovat hallinnassa, voidaan annosta pienentää yhteen suihkeeseen kumpaankin sieraimeen kerran vuorokaudessa.
 • Jos vointisi ei ala tuntua paremmalta 7 päivän kuluessa, käänny lääkärin puoleen. Nenoxin-nenäsumutetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti kolmea kuukautta kauempaa ilman lääkärin määräystä.
 • Joidenkin potilaiden oireita Nenoxin alkaa helpottaa 12 tunnin kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Kuitenkin hoidon parhaan tehon saavuttaminen saattaa kestää 2 vuorokautta. Jos sinulla on vaikeita heinänuhan oireita, Nenoxin-nenäsumutteen käyttö voidaan joutua aloittamaan muutamia päiviä ennen siitepölykauden alkua, sillä tämä saattaa estää heinänuhaoireiden ilmaantumisen. Heinänuhan oireiden tulisi parantua siitepölykauden päättyessä ja silloin hoito ei enää ole tarpeen.

Käyttö lapsille
Ei alle 18‑vuotiaille lapsille ilman lääkärin määräystä.

Nenäsumutepullon käyttöönotto
Nenoxin-nenäsumutepullossa on suojakorkki, joka suojaa pullon kärkeä ja pitää sen puhtaana.

Ota tämä suojakorkki pois ennen lääkkeen ottamista ja laita se takaisin käytön jälkeen.

Jos käytät sumutepulloa ensimmäistä kertaa, pullo pitää valmistella käyttöä varten painamalla pumppua 10 kertaa, jotta saadaan tasainen suihkepilvi.
1. Ravista pulloa kevyesti.
2. Laita etu- ja keskisormesi pullon kärjen molemmille puolille, ja aseta peukalo pullon pohjan alle. Älä tee reikää nenäkappaleeseen.
3. Osoita pullon kärki poispäin itsestäsi ja pumppaa sitten sormilla pulloa 10 kertaa, kunnes suihkepilvi on tasainen.

Jos et ole käyttänyt sumutetta vähintään 14 päivään, pullo pitää valmistella käyttöä varten uudelleen painamalla pumppua 2 kertaa, jotta saadaan tasainen suihkepilvi.

Kuinka nenäsumutetta käytetään

1. Ravista pulloa kevyesti, ja poista suojakorkki. (Kuva 1)

image1.png(Kuva 1)

2. Niistä nenäsi kevyesti.
3. Sulje toinen sierain, ja laita pullon kärki toiseen sieraimeen. (Kuva 2). Kallista päätäsi hieman eteenpäin, mutta pidä pullo pystysuorassa.

image2.png (Kuva 2)

4. Hengitä kevyesti ja hitaasti nenän kautta, ja sisään hengittäessäsi suihkuta suihkepilvi nenääsi painamalla sormillasi pulloa KERRAN.
5. Hengitä ulos suun kautta. Toista kohta Mahdolliset haittavaikutukset, jos otat toisenkin suihkeen samaan sieraimeen.
6. Ota pullon kärki pois sieraimesta, ja hengitä ulos suun kautta.
7. Toista kohdat kolme–kuusi ottaessasi annoksen toiseen sieraimeen. (Kuva 3)

image3.png (Kuva 3)

Kun olet käyttänyt nenäsumutetta, pyyhi pullon kärki huolellisesti puhtaalla nenäliinalla tai paperipyyhkeellä ja laita suojakorkki paikalleen.

Nenäsumutteen puhdistaminen

 • On tärkeää puhdistaa nenäsumutepullo säännöllisesti, jotta pullo toimisi moitteettomasti.
 • Poista suojakorkki, ja vedä kevyesti pullon kärki irti.
 • Pese kärki ja suojakorkki lämpimällä vedellä, ja huuhdo juoksevalla vedellä.
 • Älä yritä avata tukkeutunutta nenäkappaletta neulalla tai muulla terävällä esineellä, koska se vaurioittaa nenäkappaletta, etkä saa oikeaa lääkeannosta.
 • Anna suojakorkin ja pullon kärjen kuivua lämpimässä paikassa.
 • Laita kärki ja suojakorkki paikalleen.
 • Kun suihkepulloa käytetään ensimmäisen kerran puhdistuksen jälkeen, täytyy pullo valmistella uudelleen käyttöä varten painamalla pumppua 2 kertaa.

Jos käytät enemmän Nenoxin-nenäsumutetta kuin sinun pitäisi
On tärkeää, että otat annoksen tämän pakkausselosteen tai lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. Jos otat suuremman tai pienemmän annoksen, oireesi voivat pahentua.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos käytät steroideja pitkäaikaisesti tai suuria annoksia, niiden käyttö saattaa harvinaisina tapauksina vaikuttaa elimistön omiin hormoneihin. Lapsilla tämä voi vaikuttaa kasvuun ja kehitykseen.

Jos unohdat käyttää Nenoxin-nenäsumutetta
Jos olet unohtanut ottaa nenäsumuteannoksen oikeaan aikaan, ota se niin pian kuin mahdollista, ja jatka sitten normaalin aikataulun mukaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Nenoxin-nenäsumutteen käytön
Nenoxin-nenäsumutetta on tärkeää käyttää säännöllisesti täyden tehon saavuttamiseksi. Jos allergiaoireesi eivät lievity 7 päivässä, lopeta nenäsumutteen käyttö ja ota yhteys lääkäriisi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
Tämän valmisteen käytön yhteydessä saattaa ilmetä välitön yliherkkyysreaktio (allerginen reaktio). Tällainen reaktio voi olla vakava. Sinun on lopetettava Nenoxinin käyttö ja hakeuduttava heti lääkärin hoitoon, jos sinulla esiintyy:

 • kasvojen, kielen tai nielun turvotusta
 • nielemisvaikeuksia
 • nokkosihottumaa
 • hengityksen vinkumista tai hengitysvaikeuksia.

Haittavaikutuksia saattaa esiintyä käytettäessä kortikosteroidinenäsumutteita pitkään suurina annoksina, koska lääkeainetta imeytyy elimistöön.

Muita haittavaikutuksia
Useimmilla potilailla ei ole ongelmia nenäsumutteen käytön yhteydessä. Joillakin Nenoxin-nenäsumutetta tai muita kortikosteroidinenäsumutteita käyttävillä potilailla saattaa kuitenkin esiintyä:

Yleisiä haittavaikutuksia (voi esiintyä alle yhdellä potilaalla kymmenestä):

 • päänsärky
 • aivastelu
 • nenäverenvuoto (esiintyi hyvin yleisesti [voi esiintyä yli yhdellä potilaalla kymmenestä] potilailla, joilla on nenäpolyyppeja ja jotka saivat mometasonifuroaattia 2 suihketta kumpaankin sieraimeen kahdesti vuorokaudessa)
 • kipu nenässä tai kurkussa
 • nenän haavaumat
 • hengitystieinfektiot.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

 • silmänpaineen kohoaminen (glaukooma) ja/tai kaihi, jotka aiheuttavat näköhäiriöitä
 • vahingoittunut nenän väliseinä, joka erottaa sieraimet toisistaan
 • maku- ja hajuaistin muutokset
 • hengitysvaikeudet ja/tai hengityksen vinkuminen
 • näön hämärtyminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C. Ei saa jäätyä.

Älä käytä tätä lääkettä pullossa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Avattu pullo on käytettävä kahden kuukauden kuluessa avaamisesta. Ota kerrallaan vain yksi pullo käyttöön.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nenoxin sisältää

 • Vaikuttava aine on mometasonifuroaatti. Yksi annos (suihke) sisältää mometasonifuroaattimonohydraattia määrän, joka vastaa 50 mikrogrammaa mometasonifuroaattia.
 • Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi, glyseroli, polysorbaatti 80, mikrokiteinen selluloosa ja karmelloosinatrium, sitruunahappomonohydraatti, natriumsitraatti, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Nenoxin on nenäsumutesuspensio.
Yksi pullo sisältää 60 annosta (10 g), 120 annosta (16 g) tai 140 annosta (18 g).
60, 120 ja 140 annosta sisältävät pullot toimitetaan 1 pullon pakkauksissa.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Oy Verman Ab
PL 164
01511 Vantaa

Valmistaja
FARMEA
10, rue Bouché Thomas
Z.A.C d’Orgemont
49000 ANGERS
Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.6.2022

Yrityksen yhteystiedot:

OY VERMAN AB
Äyritie 8 C, PL 164
01511 Vantaa

etunimi.sukunimi@verman.fi
www.verman.fi
09 279 8020
Tukkuliike: Tamro