BACTROBAN NASAL nenävoide 2 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,9 mt, 01.05.2021 19:00:25)

Bactroban Nasal 2 % nenävoide

mupirosiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Bactroban Nasal on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bactroban Nasalia
 3. Miten Bactroban Nasalia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Bactroban Nasalin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Bactroban Nasal on antibioottivoide. Sitä käytetään vähentämään bakteereiden määrää nenässä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Bactroban Nasalia

 • jos olet allerginen mupirosiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
  →Jos tämä koskee sinua, älä käytä Bactroban Nasal -nenävoidetta ennen kuin olet keskustellut asiasta lääkärin kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Bactroban Nasalia.

Bactroban Nasal voi aiheuttaa ihoärsytystä ja allergisia reaktioita.

Katso kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset. ”Tilat, joita sinun tulee tarkkailla”.

Varo voiteen joutumista silmiin.

→ Jos voidetta joutuu vahingossa silmiin, huuhdo ne huolellisesti vedellä.

Muut lääkevalmisteet ja Bactroban Nasal

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys

Bactroban Nasalin turvallisuudesta raskauden aikana on vain niukasti tietoa. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Bactroban Nasal -nenävoiteen sisältämien aineiden erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Miten nenävoidetta käytetään

 • Laita pieni määrä (noin tulitikun pään verran) Bactroban Nasal -nenävoidetta pumpulipuikon päähän (tai kertakäyttöputken päähän, jos sinulla on sellainen). Nenävoide levitetään kummankin sieraimen sisäpuolelle niiden etuosaan.
 • Paina sieraimet yhteen ja pyörittele niitä hellästi etusormen ja peukalon välissä. Näin voide levittyy nenääsi.
 • Pese kätesi ennen Bactroban Nasalin käyttöä ja sen jälkeen.
 • Käytä Bactroban Nasalia 2 kertaa päivässä 5–10 päivän ajan.
 • Älä sekoita voidetta muiden ulkoiseen käyttöön tarkoitettujen kosteusvoiteiden, emulsiovoiteiden tai muiden voiteiden kanssa. Tämä saattaa laimentaa Bactroban Nasal ‑nenävoidetta ja voi vaikuttaa hoitoosi.

Hoidon päättyessä käyttämättä jäänyt valmiste on hävitettävä.

Jos käytät enemmän Bactroban Nasalia kuin sinun pitäisi

Pyyhi ylimääräinen voide huolellisesti pois. Riski tämän lääkkeen yliannostuksesta on pieni.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Bactroban Nasalia

Jos unohdat levittää nenävoidetta, levitä sitä heti kun muistat. Jatka sitten hoitoa entiseen tapaan.

Älä lopeta Bactroban Nasal ‑nenävoiteen käyttöä aikaisemmin kuin sinua on neuvottu.

On tärkeää, että käytät Bactroban Nasal ‑nenävoidetta koko kuurin ajan. Älä keskeytä sitä ennenaikaisesti, sillä bakteerien määrä nenässäsi ei ole välttämättä pienentynyt.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

Tilat, joita sinun tulee tarkkailla

Vaikeat yleistyneet allergiset reaktiot

Nämä ovat hyvin harvinaisia potilailla, jotka käyttävät Bactroban Nasal ‑nenävoidetta:

 • kohonnut ja kutiseva ihottuma (nokkosrokko)
 • turvotus, joskus kasvoissa tai suussa, aiheuttaen hengitysvaikeuksia
 • pyörtyminen tai tajunnanmenetys.
  → Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos saat joitain näistä oireista. Lopeta Bactroban Nasal ‑nenävoiteen käyttö.

Bactroban Nasal voi aiheuttaa ihoärsytystä ja allergisia reaktioita.

→ Jos saat ihoreaktion, lopeta Bactroban Nasalin käyttö. Pyyhi pois kaikki voide nenästäsi ja ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian.

Joissakin harvinaisissa tapauksissa Bactroban Nasalin kaltaiset lääkkeet voivat aiheuttaa paksusuolen tulehduksen. Tämä aiheuttaa ripulia (joka on tavallisesti veristä ja limaista), mahakipua ja kuumetta (pseudomembranoottinen koliitti).

→Kerro lääkärille mahdollisimman pian, jos saat joitain näistä oireista.

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Näitä oireita voi esiintyä korkeintaan yhdellä sadasta.

 • vuotava nenä.
 • kutina, punoitus, polttava tunne, pistely ja/tai kihelmöinti nenässä.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset

Näitä oireita voi esiintyä korkeintaan yhdellä 10 000:sta.

 • kutina, punoitus ja pistely iholla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bactroban Nasal sisältää

 • Vaikuttava aine on mupirosiini, jota on 20 mg yhdessä grammassa voidetta.
 • Muut aineet ovat valkovaseliini ja Softisan 649 (luonnollisten rasvahappojen, isosteariininhapon ja adipiinihapon, glyseriiniestereiden seos).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Läpikuultava nenävoide.

3 g alumiiniputkessa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 

12 Riverwalk

Citywest Business Campus 

Dublin 24

Irlanti

Valmistaja

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irlanti

tai

Delpharm Poznań Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań Puola

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

GlaxoSmithKline Oy

PL 24

02231 Espoo

puh. 010 303030

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.2.2023

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE OY
Porkkalankatu 20 A
00180 Helsinki

www.glaxosmithkline.fi
010 303 030
Tukkuliike: Magnum Medical, Oriola, Tamro