PHOSPHORAL oraaliliuos 24,4/10,8 g

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,5 mt, 23.11.2019 01:22:28)

Phosphoral™ 24,4 g / 10,8 g oraaliliuos

Natriumdivetyfosfaattidihydraatti, dinatriumfosfaattidodekahydraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Phosphoralia huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Phosphoral on ja mihin sitä käytetään.
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Phosphoral-valmistetta.
 3. Miten Phosphoral-valmistetta käytetään.
 4. Mahdolliset haittavaikutukset.
 5. Phosphoral-valmisteen säilyttäminen.
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Phosphoral on suoliston puhdistaja, joka vaikuttaa lisäämällä veden määrää ulosteessa. Se on nieltävä liuos, ja se toimitetaan pakkauksessa, joka sisältää kaksi 45 ml:n pulloa. Yhdessä pullossa on yksi annos, joka tulee laimentaa vedellä ennen käyttöä (ks. kohta Miten valmistetta käytetään).

Sinun tulee ottaa Phosphoralia suoliston (paksusuolen eli koolonin) puhdistamiseksi ennen paksusuolen leikkausta, paksusuolen röntgentutkimusta tai suoliston tähystystä. On tärkeää, että suolisto on täysin tyhjä, niin että lääkäri voi nähdä sen selvästi.

Phosphoral ei ole ummetuslääke.

 

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Phosphoral-valmistetta, jos:

 • olet allerginen dinatriumfosfaattidodekahydraatille, natriumdivetyfosfaattidihydraatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa);
 • olet alle 18-vuotias;
 • voit pahoin tai oksentelet tai sinulla on mahakipuja;
 • sairastat munuaisten vajaatoimintaa;
 • sinulla on kongestiivinen sydämen vajaatoiminta;
 • sinulla on epänormaalia nesteen kertymistä vatsanpeitteiden ja vatsan elimien väliseen tilaan;
 • sinulla on tai epäilet, että sinulla on suolitukos, suolen puhkeama tai suolisolmu;
 • sinulla on hankittu tai synnynnäisesti laajentunut paksusuoli (megakoolon);
 • sinulla on aktiivinen suolistotulehdus;
 • sinulla on lisäkilpirauhasen liikatoiminta (hyperparatyreoosi).

Älä ota Phosphoralia yhdessä minkään muun natriumfosfaattia sisältävän ulostuslääkkeen kanssa.

Ota yhteys lääkäriin, jos jokin yllä olevista koskee sinua. Lääkäri päättää sitten, sopiiko Phoshoral sinulle.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Phosphoralia.

Ole erityisen varovainen Phosphoral-valmisteen suhteen, jos:

 • olet iäkäs (vähintään 65-vuotias) tai huonokuntoinen;
 • sinulla on heikentynyt sydämen tai munuaisten toiminta;
 • sinulla esiintyy suolatasojen muutoksia kehossasi (elektrolyyttitasojen häiriöitä) tai sinulla on sellaisten muutosten vaara, esim. jos sinulla on kuivumistila;
 • sinulla on alhainen verenpaine tai liike on vähentynyt osassa suolistoasi tai koko suolistossasi;
 • sinulle on tehty paksusuolen avanne (kolostomia) tai sykkyräsuoliavanne (ileostomia);
 • sinulle on tehty mikä tahansa maha- tai suolistoleikkaus;
 • noudatat vähäsuolaista ruokavaliota (ks. myös kohta ”Tärkeää tietoa Phosphoralin sisältämistä aineista”).

Ota yhteys lääkäriin, jos mikä tahansa yllä olevista väittämistä pätee sinuun nyt tai on pätenyt milloin tahansa aikaisemmin.

Phosphoral voi vaikuttaa lievästi sydämen rytmiin, mikä johtuu elektrolyyttitasapainon muutoksista, joten saatat tarvita tarkempaa lääkinnällistä valvontaa hoitosi aikana.

Phosphoralin ottamisen jälkeen on odotettavissa, että ulostetta tulee tavallista useammin ja se on hyvin nestemäistä. Sinun pitäisi juoda mahdollisimman paljon kirkkaita nesteitä (ks. kohta Miten valmistetta käytetään), ettei sinulle tule kuivumistilaa.

Valmiste vaikuttaa tavallisesti ½ - 6 tunnin sisällä. Jos suoliston toiminnassa ei tapahdu mitään 6 tunnin aikana joko ensimmäisen tai toisen annoksen ottamisen jälkeen, ota heti yhteys lääkäriin, koska elimistösi saattaa kuivua.

Muut lääkevalmisteet ja Phosphoral

Ennen kuin otat Phosphoralia, ilmoita lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa apteekista ilman reseptiä, erityisesti:

 • lääkkeitä, joita käytetään kohonneen verenpaineen hoitoon tai rasitusrintakipuun (kalsiumkanavan estäjät);
 • nesteenpoistolääkkeitä (diureetit);
 • tulehduskipulääkkeitä , kuten aspiriini;
 • eräitä mielialalääkkeitä (jotka sisältävät litiumia);
 • muita lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa kuivumista tai muuttaa elimistön suolapitoisuuksia (kalium, natrium, fosfaatti tai vesi)(elektrolyyttitasapaino);
 • lääkkeitä, jotka muuttavat sydämen rytmiä;
 • lisäkilpirauhashormonilääkkeitä;
 • suun kautta säännöllisesti otettavia lääkkeitä, esim. raskaudenehkäisyvalmisteet ja epilepsia- tai diabeteslääkkeet tai antibiootit, sillä Phosphoral saattaa hidastaa näiden suun kautta otettavien lääkkeiden imeytymistä tai estää sen täysin, jolloin lääkkeet vaikuttavat huonommin tai eivät ollenkaan.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa, mikäli olet epävarma.

Phosphoral ruoan ja juoman kanssa

Ks. tämän pakkausselosteen kohta Miten valmistetta käytetään.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltäsi neuvoa ennen Phosphoralin käyttöä, jos olet raskaana tai imetät tai arvelet olevasi raskaana tai suunnittelet raskautta. Tätä lääkettä ei tule käyttää raskauden aikana, ellei lääkärisi katso sitä tarpeelliseksi. Jos imetät, on suositeltavaa, että rintamaito pumpataan ja hävitetään ensimmäisen annoksen ottamisesta siihen asti, kunnes toisen annoksen ottamisesta on kulunut 24 tuntia. Älä imetä lasta ennen kuin toisen Phosphoral-annoksen ottamisesta on kulunut 24 tuntia. 

Iäkkäät (vähintään 65-vuotiaat) ja heikkokuntoiset

Noudata erityisesti neuvoja, jotka on annettu alakohdissa ”Ole erityisen varovainen Phosphoralin suhteen” ja ”Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen otto” (yllä), sekä kohdassa Miten valmistetta käytetään ”Miten Phosphoral-valmistetta käytetään” (alla) annettuja ohjeita. Voit mahdollisesti tarvita erityistä lääkinnällistä valvontaa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Älä aja tai käytä koneita tai työkaluja, jos tunnet itsesi väsyneeksi tai sinulla esiintyy heitehuimausta, tai epäilet olevasi kuivunut sen jälkeen kun olet ottanut Phosphoralia. Sinun tulee myös pysytellä lähellä WC:tä tämän lääkkeen ottamisen jälkeen.

Phosphoral sisältää natriumia

Jokainen 45 ml:n annos sisältää 5,0 g natriumia. Siksi on kiinnitettävä huomiota mahdolliseen haittaan potilaille, joiden tulee noudattaa vähäsuolaista ruokavaliota.

Tämä lääkevalmiste sisältää myös hyvin pienen määrän, so. alle 100 mg annosta kohden, etanolia (alkoholia).

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

 • Ennen kuin alat käyttää Phosphoralia ja siihen saakka, kun tutkimus on tehty, on tärkeää, että juot vain ”kirkkaita nesteitä”. Älä syö kiinteää ravintoa.
 • ”Kirkkaalla nesteellä” tarkoitetaan vettä, kirkasta keittoa, lihalientä tai keittoa, joka on siivilöity kiinteiden ainesosien poistamiseksi, hedelmämehuja, joissa ei ole mukana hedelmälihaa (mutta ei punaisia tai purppuranvärisiä mehuja), teetä tai kahvia (ilman maitoa tai kermaa) ja kirkkaita poreilevia tai poreilemattomia juomia esim. virvoitusjuomia.
 • Pahoinvoinnin estämiseksi tätä lääkettä ottaessasi sinun tulee juoda mahdollisimman paljon kirkkaita nesteitä.
 • Phosphoral saattaa aiheuttaa ripulin kaltaista suoliston toimintaa. Lääkkeen vaikutus alkaa 30 minuutissa ja saattaa jatkua 6 tunnin ajan. Pysyttele WC:n lähettyvillä, kunnes suolistosi tyhjentyminen on lakannut.

Jos suoliston toiminnassa ei tapahdu mitään 6 tunnin sisällä ensimmäisen tai toisen annoksen ottamisesta, sinun pitää ottaa heti yhteys lääkäriin, koska kuivumista voi tapahtua.

Sinun tulee aloittaa Phosphoral-hoito päivää ennen sairaalaan menoa.

Miten otat ensimmäisen tai toisen annoksesi

Annoksen ottamiseksi laimenna yhden Phosphoral-pullon (45 ml) sisältö puoleen lasilliseen (120 ml) kylmää vettä. Juo se ja sen jälkeen vähintään yksi täysi lasillinen (240 ml) kylmää vettä. Juo mahdollisimman paljon kirkkaita nesteitä ulostamisen myötä poistuvan nesteen korvaamiseksi.

Milloin otat ensimmäisen tai toisen annoksesi

Ks. alla olevat kaksi ruutua (sinua koskeva ruutu riippuu vastaanottoajastasi sairaalassa).

Jos et noudata näitä ohjeita täydellisesti, tutkimustasi tai leikkaustasi ei ehkä voida suorittaa.

VASTAANOTTOAIKA AAMUPÄIVÄLLÄ KLO 8.00 – 12.00

TUTKIMUSTA/TOIMENPIDETTÄ EDELTÄVÄNÄ PÄIVÄNÄ

Klo 7 - Aamiaisen sijasta - juo vähintään yksi iso lasillinen (240 ml) kirkasta nestettä, mielellään enemmänkin.

Ota heti sen jälkeen ensimmäinen annos (ks. yllä).

Klo 13 - Lounaan sijasta - juo vähintään kolme isoa lasillista (720 ml) kirkasta nestettä. Iltapäivän aikana voit jatkaa kirkkaiden nesteiden juomista, jos sinua janottaa.

Klo 19 - Iltaruoan sijasta - juo vähintään yksi iso lasillinen (240 ml) kirkasta nestettä, mielellään enemmänkin.

Ota heti sen jälkeen toinen annos (ks. yllä).

Voit jatkaa kirkkaiden nesteiden juomista keskiyöhön saakka, jos sinua janottaa. Kirkkaiden nesteiden juominen keskiyön jälkeen saattaa aiheuttaa ylimääräisiä WC-käyntejä ja siten univajetta.

 

VASTAANOTTOAIKA

ILTAPÄIVÄLLÄ KLO 12.00 – 17.00

TUTKIMUSTA/TOIMENPIDETTÄ EDELTÄVÄNÄ PÄIVÄNÄ

Klo 13 - Syö kevyt lounas, esim. keittoa ja voileipä.

Lounaan jälkeen et saa syödä enää kiinteätä ruokaa ennen tutkimusta. Iltapäivän aikana voit juoda kirkkaita nesteitä, jos sinua janottaa.

Klo 19 - Iltaruoan sijasta - juo vähintään yksi iso lasillinen (240 ml) kirkasta nestettä, mielellään enemmänkin.

Ota heti sen jälkeen ensimmäinen annos (ks. yllä).

Illan aikana juo vähintään kolme täyttä lasillista vettä (720 ml) tai kirkkaita nesteitä ennen nukkumaan menoa.

TUTKIMUSPÄIVÄNÄ

Klo 7 - Aamiaisen sijasta - juo vähintään yksi iso lasillinen kirkasta nestettä, mielellään enemmänkin.

Ota heti sen jälkeen toinen annos (ks. yllä).

Voit jatkaa kirkkaiden nesteiden juomista klo 8 saakka, jos sinua janottaa. Kirkkaan nesteen juominen klo 8 jälkeen saattaa aiheuttaa ylimääräisiä käyntejä WC:ssä ja hankaloittaa vastaanotolle pääsyä.

         

Huolehdi sairaalassakäyntisi jälkeen siitä, että juot runsaasti nestettä Phosphoral-hoitosi aikana menetetyn nesteen korvaamiseksi.

Jos otat enemmän Phosphoral-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut Phosphoralia liian suuren määrän, ota heti yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh (09) 471977). Elimistösi voi olla kuivunut ja sinulla saattaa ilmetä sydän- ja verenkierto-ongelmia, hengitysvaikeuksia, ahdistuneisuutta tai suolistokipua.

Jos unohdat ottaa Phosphoralia

Kysy lääkäriltä neuvoa. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Phosphoral voi hyvin harvoin aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita, joihin saattaa liittyä ihottumaa. Kerro heti lääkärillesi tai ota yhteys lähimpään sairaalan ensiapuun, jos käsissäsi, kasvoissasi, huulissasi, nielussasi tai kielessäsi alkaa esiintyä turvotusta, tai jos sinulla on hengitys- tai nielemisvaikeuksia.

Muita mahdollisia Phosphoralin käyttöön liittyviä haittavaikutuksia:

Hyvin yleinen (esiintyy useammalla kuin yhdellä käyttäjällä 10:stä):

pahoinvointi, vatsakipu, turvotus ja ripuli, vilunväreet, heikkous ja heitehuimaus.

Yleinen (esiintyy 1–10 käyttäjällä 100:sta):

oksentelu, rintakipu ja päänsärky.

Melko harvinainen (esiintyy 1–10 käyttäjällä 1 000:sta):

Elimistön kuivuminen

Harvinainen (esiintyy 1-10 käyttäjällä 10 000:sta):

Kalsiumin kerääntyminen munuaisiin

Hyvin harvinainen (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä 10 000:sta):

sydänkohtaus, sydämentykytys, alhainen verenpaine, suolojen (elektrolyyttien) määrien muutokset veressä (mikä saattaa aiheuttaa lihasten nykimistä ja kouristelua), lihaskrampit, ihon pistely, tajunnan menetys ja munuaisten vajaatoiminta.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle, Fimealle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän (”Käyt. viim.”) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25°C.

Käytettävä välittömästi avaamisen jälkeen. Käyttämätön liuos on hävitettävä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Phosphoral sisältää

Vaikuttavat aineet ovat natriumdivetyfosfaattidihydraatti 24,4 g ja dinatriumfosfaattidodekahydraatti 10,8 g kussakin 45 ml:n annoksessa.

Muut aineet ovat: natriumbentsoaatti (E211), sakkariininatrium, glyseroli, puhdistettu vesi ja inkivääri-sitruuna makuaine, joka sisältää inkivääriuutetta, alkoholia, sitruunaöljyä, osittain deterpinoitua sitruunaöljyä, sitruunahappoa ja puhdistettua vettä.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Phosphoral on kirkas, väritön oraaliliuos, jolla on inkivääri-sitruunan tuoksu.

Pakkaus sisältää 2 tai 100 x 45 ml pulloa, joissa kierrekorkki.

Yhdessä pullossa on yksi annos. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Casen Recordati, S.L., Autovia de Logroño, km 13,300, 50180 Utebo, Zaragoza, Espanja.

Markkinoija Suomessa: 

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Recordati AB, Ruotsi

Puh/Tel: +46 8 545 80 230 

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Alankomaat: Phosphoral, drank

Espanja: Fosfosoda solución oral

Irlanti: Phospho-soda oral solution

Iso-Britannia: Phospho-soda oral solution

Kreikka: Phospho-soda

Portugali: Phospho-Soda Solução oral

Ranska: Recholan, solution buvable

Ruotsi: Phosphoral oral lösning

Saksa: Phospho-soda Lösung zum Einnehmen

Suomi: Phosphoral oraaliliuos

Tanska: Phosphoral oral opløsning

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 04.05.2018

Yrityksen yhteystiedot:

RECORDATI AB
Jan Stenbecks Torg 17
SE-164 40 Kista
Sverige

www.recordati.com
+46 8 545 802 30
Tukkuliike: Oriola