ADVANTAN emulsiovoide 0,1 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 07.11.2018 19:00:36)

 

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Advantan® 0,1 % emulsiovoide

metyyliprednisoloniaseponaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Advantan on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Advantan–emulsiovoidetta
 3. Miten Advantan–emulsiovoidetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Advantan–emulsiovoidetta säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Advantan on ja mihin sitä käytetään

Advantan- emulsiovoiteen vaikuttava aine on metyyliprednisoloniaseponaatti. Advantan on tulehdusta hillitsevä lääkevalmiste (kortikosteroidi), jota käytetään iholle.

Advantan lievittää allergisia reaktioita ja tulehdusreaktioita iholla sekä solujen liikakasvuun liittyviä reaktioita. Se vähentää punoitusta ja turvotusta sekä nesteen tihkumista tulehtuneesta ihosta. Advantan- emulsiovoide lievittää myös kutinaa, kirvelyä ja kipua, joita saattaa ilmetä tulehduksen yhteydessä.
Advantan-emulsiovoidetta käytetään seuraavien äkillisten ihosairauksien hoitoon:

 • Ulkoisten tekijöiden aiheuttama lievä tai kohtalainen ihottuma, kuten:
  • ihokosketukseen joutuneen aineen aiheuttama allergia (allerginen kosketusihottuma)
  • läiskäihottuma (nummulaariekseema)
  • kutiava ihottuma käsissä ja jaloissa (dyshidroottinen ihottuma)
 • ihottuma, jonka aiheuttaa sisäinen syy (endogeeninen ihottuma) kuten atooppinen ihottuma tai neurodermatiitti
 • ihon rappeutumista aiheuttava ihottuma (degeneratiivinen ihottuma)
 • luokittelematon ekseema
 • ekseema lapsilla.

Vähärasvainen, runsaasti vettä sisältävä Advantan-emulsiovoide sopii varsinkin äkillisen, vetistävän ihottuman ja hyvin rasvaisen ihon sekä näkyvien ja karvaisten ihoalueiden hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Advantan-emulsiovoidetta

Älä käytä Advantan–emulsiovoidetta
 • jos olet allerginen (metyyliprednisoloniaseponaattille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos sinulla on tuberkuloosi, kuppa tai virussairaus (esim. vesirokko, vyöruusu)
 • tulehtuneelle ihoalueelle, jolla on punoittavaa tulehdusta (ruusufinni), haavaumia tai akne
 • ihoalueelle, jolla on rokotusten aiheuttama reaktio (punoitus, tulehdus)
 • suunympärysihottumaan (perioraalidermatiitti)
 • bakteeri- tai sieni-infektion hoitoon (jollei sitä hoideta lisäksi myös siihen erikseen määrätyllä lääkkeellä)
Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Advantan-emulsiovoidetta.

Ole erityisen varovainen Advantan-emulsiovoiteen suhteen, jos sinulla todetaan lisäksi samanaikainen ihon bakteeri- tai sieni-infektio, sen hoitoon määrätään lisälääkitys. Lääkitystä on käytettävä, ettei infektio pahene.
Advantan-emulsiovoiteen sisältämällä vaikuttavalla aineella metyyliprednisoloniaseponaatilla ja muilla tulehduslääkkeillä (kortikosteroidit) on voimakas vaikutus elimistöön. Tämän vuoksi valmisteen laaja-alaista tai pitkäaikaista käyttöä ei suositella, koska tämä lisää merkitsevästi haittavaikutusten riskiä.
Seuraavilla varotoimilla voidaan pienentää haittavaikutusriskiä:

 • Käytä valmistetta mahdollisimman pieniä määriä.
 • Käytä valmistetta vain niin kauan kuin on tarpeellista ihosairauden lievittämiseen.
 • Älä levitä valmistetta silmiin, suuhun, avohaavoihin tai limakalvoille (esim. peräaukon tai sukupuolielinten alueelle).
 • Älä käytä valmistetta laajoille ihoalueille (yli 40 % ihon pinta-alasta).
 • Älä käytä valmistetta ilma- ja vesitiiviiden materiaalien alla, kuten siteet, huonosti hengittävät kääreet, vaatteet tai vaipat ellei lääkäri ole niin määrännyt.

Jos Advantan-emulsiovoidetta käytetään muuhun ihosairauteen kuin siihen, johon sitä on määrätty, se saattaa peittää oireita ja estää oikean diagnoosin ja hoidon.

Jos iho kuivuu liikaa käytettäessä Advantan-emulsiovoidetta pitkään, tulisi siirtyä käyttämään rasvaisempaa voidetta.

Jos sinulla on glaukooma (silmänpainetauti), kerro siitä lääkärille.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Lapset ja nuoret

Haittavaikutusriskin pienentämiseksi, käytä mahdollisimman vähän emulsiovoidetta. Advantan- emulsiovoidetta ei saa käyttää ilma- ja vesitiiviiden materiaalien alla kuten esimerkiksi vaippa ellei lääkäri ole niin määrännyt.

Advantan- emulsiovoidetta saa käyttää 1-3-vuotiaille lapsille vain lääkärin määräyksestä. Advantan- emulsiovoidetta ei suositella alle 1-vuotiaiden lasten käyttöön.

Muut lääkevalmisteet ja Advantan

Yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisten kanssa ei toistaiseksi tunneta.
Kerro kuitenkin lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jotta lapseen kohdistuvat mahdolliset riskit voidaan välttää, Advantan-emulsiovoidetta almistetta ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana, ellei lääkäri toisin määrää.
Jos lääkäri suosittelee Advantan-emulsiovoidetta käyttöä imetyksen aikana, älä levitä lääkettä rintoihin. Huolehdi, että lapsi ei joudu kosketuksiin hoidettujen ihoalueiden kanssa.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän ääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Advantan-emulsiovoide ei vaikuta kykyyn ajaa tai käyttää koneita.

Advantan-emulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia ja butyylihydroksitikueenia.

Setostearyylialkoholi ja butyylihydroksitolueeni voivat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa). Butyylihydroksitolueeni voi myös aiheuttaa silmien ja limakalvojen ärsytystä.

3. Miten Advantan-emulsiovoidetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma
Ellei lääkäri määrää muuta annostusta, suositeltu annostus on seuraava:

 • Levitä emulsiovoidetta hoidettavalle ihoalueelle ohuelti kerran päivässä ja hiero kevyesti ihoon
 • Hoitoa ei yleensä tulisi jatkaa yli 12 viikkoa aikuisilla eikä yli 4 viikkoa lapsilla. Pidä hoitojakso mahdollisimman lyhyenä.
Jos käytät enemmän Advantan–emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

Yksittäiseen yliannostukseen (liian paljon lääkettä, liian isolle ihoalueelle tai liian usein) ei näytä liittyvän mitään riskiä. Toistuvat yliannostukset voivat aiheuttaa haittavaikutuksia (ks. kohta 4. Mahdolliset haittavaikutukset).

Jos unohdat käyttää Advantan–emulsiovoidetta

Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen, vaan jatka valmisteen käyttöä lääkärin määräyksen tai pakkausselosteen ohjeiden mukaan.

Jos lopetat Advantan-emulsiovoiteen käytön

Jos lopetat Advantan-emulsiovoiteen käytön ennenaikaisesti, ihosairauden oireet saattavat palata. Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen kuin lopetat valmisteen käytön.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
Haittavaikutusten yleisyys ilmoitetaan seuraavien esiintymistiheyksien mukaan:

Hyvin yleiset: yli 1 potilaalla kymmenestä
Yleiset: yli 1 potilaalla sadasta
Melko harvinaiset: alle 1 potilaalla sadasta
Harvinaiset: alle 1 potilaalla tuhannesta
Hyvin harvinaiset: alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta
Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin

 • Yleiset:
  • paikallinen ihoärsytys (esim. polttava tunne, kutina annostelukohdassa)
 • Melko harvinaiset:
  • ihon kuivuminen
  • annostelukohdan punoitus
  • pienet rakkulat annostelukohdassa
  • karvatupen tulehdus (follikuliitti)
  • ihottuma
  • tuntoharha
  • lääkeyliherkkyys
 • Harvinainen
  • annostelukohdan ihonalaisen sidekudoksen tulehdus (selluliitti)
  • annostelukohdan turvotus ja ärsytys
  • märkäinen ihotulehdus
  • ihon haavaumat
  • pienten verisuonien laajeneminen
  • ihon oheneminen
  • ihon sieni-infektio
  • akne

Tulehdusta rauhoittavien lääkkeiden ns. kortikosteroidien (Advantan-emulsiovoiteen vaikuttava aine) käyttö iholle voi aiheuttaa seuraavanlaisia reaktioita (esiintymistiheys tuntematon):

 • suunympärysihottuma (perioraalidermatiitti)
 • allerginen kosketusihottuma
 • ihon arpijuovat
 • ihon värimuutokset
 • lisääntynyt karvankasvu
 • haittavaikutuksia voi ilmetä myös muualla kuin hoidettavassa kohdassa. Näin saattaa käydä, jos kortikosteroidi (lääkeaineryhmä johon Advantan-emulsiovoiteen vaikuttava aine kuuluu) imeytyy elimistöön ihon kautta. Tämän seurauksena voi esimerkiksi silmänpaine kasvaa (glaukooma)
 • näön hämärtyminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Advantan-emulsiovoiteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 25 °C.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Advantan–emulsiovoide sisältää
 • Vaikuttava aine on metyyliprednisoloniaseponaatti. 1 g Advantan-emulsiovoidetta sisältää metyyliprednisoloniaseponaattia 1 mg (0,1 %).
 • Muut aineet ova dekyylioleaatti, glyserolimonostearaatti 40–55 %, setostearyylialkoholi, kovarasva, kapryyli-/kapriini-/myristiini-/steariinihapon triglyseridit (Softisan 378), makrogolistearaatti 40 (tyyppi I), glyseroli (85 %), natriumedetaatti, bentsyylialkoholi, butyylihydroksitolueeni, puhdistettu vesi.
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Alumiiniputkilo, jossa polyetyleenikorkki.

Valmisteen kuvaus: öljy/vesiemulsio, valkoinen tai kellertävä läpinäkymätön emulsiovoide.

Pakkauskoot: 50 g. 

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Bayer Oy
Pansiontie 47
20210 Turku
Suomi

Valmistaja

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l., Segrate, Italia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.8.2018

Yrityksen yhteystiedot:

LEO PHARMA OY
Karhumäentie 3
01530 Vantaa

info.fi@leo-pharma.com
www.leo-pharma.fi
020 721 8440
Tukkuliike: Tamro