NARAMIG tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (5 mt, 18.07.2020 19:04:37)

Naramig 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

naratriptaani

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Naramig on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Naramigia
 3. Miten Naramigia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Naramigin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Naramig-tabletit sisältävät naratriptaania (hydrokloridina), joka kuuluu triptaaneiksi kutsuttuun lääkeryhmään (niistä käytetään myös nimitystä 5-HT1-reseptorien agonistit).

Naramig-tabletteja käytetään migreenipäänsäryn hoitoon.

Migreenioireiden syy on todennäköisesti pään verisuonten tilapäinen laajeneminen. Naramig-tablettien uskotaan vähentävän näiden verisuonten laajenemista. Tämä vuorostaan auttaa viemään päänsäryn ja lievittämään  muita migreenikohtauksen oireita, kuten pahoinvointia ja oksentelua tai valo- ja ääniherkkyyttä.

Naratriptaania, jota Naramig sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Naramigia

 • jos olet allerginen naratriptaanille tai tämä lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on sydänvaivoja, kuten verisuonten ahtaumaa (iskeeminen sydänsairaus) tai rintakipuja (angina pectoris) tai jos sinulla on ollut sydänkohtaus.
 • jos sinulla on jalkojen verenkierto-ongelmia, jotka aiheuttavat kramppien kaltaisia oireita kun kävelet (ääreisverisuonien sairaus).
 • jos sinulla on ollut aivohalvaus tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA).
 • jos sinulla on korkea verenpaine. Voit ehkä ottaa Naramigia, jos verenpaineesi on vain jonkin verran koholla ja saat siihen lääkitystä.
 • jos sinulla on vakava munuaissairaus tai vakava maksasairaus.
 • muiden migreenilääkkeiden kanssa, myöskään ergotamiinia sisältävien lääkkeiden tai samankaltaisten lääkkeiden, kuten metysergidi, tai toisen triptaanin tai 5-HT1-reseptorin agonistin kanssa.

Jos jokin ylläolevista koskee sinua:

kerro lääkärillesi äläkä ota Naramigia.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Naramigia.

Jos sinulla on riskitekijöitä

 • Jos tupakoit paljon tai käytät nikotiinikorvaushoitoa, varsinkin jos
 • Olet yli 40-vuotias mies tai
 • Olet vaihdevuodet ohittanut nainen.

Joissakin hyvin harvinaisissa tapauksissa potilaille on kehittynyt vakava sydänsairaus Naramigin ottamisen jälkeen, vaikka heillä ei ole ollut sydänsairauksiin viittaavia oireita aikaisemmin.

Jos jokin yllämainitun luettelon kohdista koskee sinua, sinulla saattaa olla suurempi riski saada sydänsairaus – joten:

→kerro asiasta lääkärillesi, jotta sydämesi toiminta voidaan tarkistaa ennen kuin sinulle määrätään Naramigia.

Jos olet allerginen sulfonamideiksi kutsutuille antibiooteille

Jos olet allerginen sulfonamideille, voit olla allerginen myös Naramigille. Jos tiedät, että olet allerginen jollekin antibiootille, mutta et ole varma onko se sulfonamidi:

→kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle ennen kuin otat Naramigia.

Jos otat Naramigia usein

Naramigin ottaminen liian usein voi pahentaa päänsärkyäsi.

→kerro lääkärillesi, jos tämä koskee sinua. Hän voi suositella, että lopetat Naramigin käytön.

Jos koet kipua tai puristusta rinnassasi Naramigin ottamisen jälkeen

Nämä vaikutukset voivat olla voimakkaita, mutta menevät yleensä ohi nopeasti. Jos ne eivät mene ohi nopeasti tai jos oireet muuttuvat vakaviksi:

→ota heti yhteys lääkäriin. Kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset on enemmän tietoa näistä mahdollisista haittavaikutuksista.

Jos käytät masennuslääkettä, joka kuuluu SSRI- (selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä) tai SNRI- (serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjä) nimisiin lääkeryhmiin.

 kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle ennen kuin otat Naramigia.

Muut lääkevalmisteet ja Naramig

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös luontaistuotteita tai lääkevalmisteita, jotka ovat saatavilla ilman reseptiä.

Joitakin lääkkeitä ei saa ottaa samanaikaisesti Naramigin kanssa ja jotkut voivat aiheuttaa haittavaikutuksia, jos niitä otetaan samanaikaisesti Naramigin kanssa. Kerro lääkärillesi, jos käytät:

 • jotain triptaania tai 5-HT1-reseptorin agonistia, joita käytetään migreenin hoitoon. Älä ota Naramigia samanaikaisesti näiden lääkkeiden kanssa. Älä ota niitä uudestaan ennen kuin vähintään 24 tuntia Naramigin ottamisen jälkeen.
 • ergotamiinia, jota myös käytetään migreenin hoitoon, tai jotain vastaava lääkettä, kuten metysergidiä. Älä ota Naramigia samanaikaisesti näiden lääkkeiden kanssa. Lopeta näiden lääkkeiden käyttö vähintään 24 tuntia ennen Naramigin ottamista. Älä ota niitä uudestaan ennen kuin vähintään 24 tuntia Naramigin ottamisen jälkeen.
 • SSRI- (selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät) tai SNRI- (serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät) ryhmien masennuslääkkeitä. Naramigin ottaminen yhdessä näiden lääkkeiden kanssa voi aiheuttaa sekavuutta, heikkoutta ja/tai koordinaatiokyvyn ongelmia. Kerro lääkärillesi heti, jos saat tällaisia oireita.
 • mäkikuisma (hypericum perforatum). Mäkikuismaa sisältävien rohdosvalmisteiden käyttäminen samanaikaisesti Naramigin kanssa voi lisätä haittavaikutusten todennäköisyyttä.

Raskaus ja imetys

 • Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Naramigin turvallisuudesta raskaana olevilla naisilla on vain vähän tietoa, vaikka tähän mennessä ei ole merkkejä siitä, että se lisäisi epämuodostumien todennäköisyyttä. Lääkärisi voi suositella, että et käytä Naramigia raskauden aikana.
 • Älä imetä lastasi 24 tuntiin Naramigin ottamisen jälkeen. Jos sinulta erittyy äidinmaitoa tänä aikana, hävitä maito äläkä anna sitä lapsellesi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Joko migreenin oireet tai lääkkeesi voivat väsyttää sinua. Jos koet itsesi väsyneeksi, älä aja autoa tai käytä koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Naramig sisältää laktoosia

Naramig-tabletit sisältävät pienen määrän laktoosia (maitosokeri). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi:

→keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton".

3. Miten valmistetta käytetään

Ota Naramigia vasta, kun migreenipäänsärky on alkanut.

Älä ota Naramigia yrittääksesi estää migreenikohtauksen.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus

 • Tavanomainen annos 18–65-vuotiaille aikuisille
  on yksi Naramig 2,5 mg tabletti, joka niellään kokonaisena veden kera.

Naramigia ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille tai yli 65-vuotiaille aikuisille.

Milloin Naramig tulee ottaa

 • Naramig on parasta ottaa heti, kun tuntee, että migreenisärky on alkamassa, vaikka se voidaan ottaa missä kohtauksen vaiheessa tahansa.

Jos oireesi alkavat palata

 • Voit ottaa toisen Naramig-tabletin 4 tunnin kuluttua, jos sinulla ei ole munuais- tai maksasairautta.
 • Jos sinulla on munuais- tai maksasairaus, älä ota enempää kuin yksi tabletti 24 tunnissa.
 • Kenenkään ei pidä ottaa yli kahta tablettia 24 tunnissa.

Jos ensimmäinen tabletti ei tehoa

 • Älä ota toista tablettia saman kohtauksen hoitoon.
  Jos Naramig ei auta lainkaan:
  →kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista.

Jos otat enemmän Naramigia kuin sinun pitäisi

 • Älä ota enempää kuin kaksi Naramig-tablettia 24 tunnissa.
  Jos otat liikaa Naramigia, voit sairastua. Jos olet ottanut yli kaksi tablettia 24 tunnissa:
  ota yhteys lääkäriisi.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

Allerginen reaktio: ota heti yhteys lääkäriin.

(saattaa ilmaantua enintään yhdellä tuhannesta)

 • Allergian oireita ovat: ihottuma, hengityksen vinkuminen, turvonneet silmäluomet, kasvot tai huulet, tajuttomuus.
  Jos saat jotain näistä oireista pian Naramigin ottamisen jälkeen:
  →älä ota lisää tätä lääkettä. Ota heti yhteys lääkäriin.

Yleisiä haittavaikutuksia

(saattaa ilmaantua enintään yhdellä kymmenestä)

 • Pahoinvointi tai oksentelu, vaikka tämä voi johtua myös itse migreenistä.
 • Väsymys, uneliaisuus tai yleinen huonovointisuus.
 • Pyörrytys, pistely tai kuumat aallot.
  Jos saat jotain näistä oireista:
  →Ota yhteys lääkäriisi tai apteekkiin.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia

(saattaa ilmaantua enintään yhdellä sadasta)

 • Painon, puristuksen, kireyden tai kivun tunne rinnassa, kurkussa tai muualla kehossa. Nämä vaikutukset voivat olla voimakkaita, mutta ne menevät yleensä ohi nopeasti.
  Jos nämä vaikutukset jatkuvat tai muuttuvat voimakkaiksi (erityisesti rintakipu):
  →Ota nopeasti yhteys lääkäriin. Hyvin pienellä määrällä ihmisiä, oireet voivat aiheutua sydänkohtauksesta.

Muita melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat :

 • näköhäiriöt (vaikka nämä voivatkin aiheutua myös itse migreenikohtauksesta)
 • sydämen rytmi voi muuttua tiheämmäksi tai hitaammaksi tai voi esiintyä rytmimuutoksia
 • lievä verenpaineen nousu, joka voi enimmillään kestää 12 tuntia Naramigin ottamisesta.
  Jos saat jonkun näistä oireista:
  →Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Harvinaisia haittavaikutuksia

(saattaa ilmaantua yhdellä tuhannesta)

 • Uneliaisuus (somnolenssi)
 • kipu alavatsan vasemmalla puolella ja veriripuli (iskeeminen koliitti)
  Jos saat näitä oireita:
  →kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia

(enintään yhdellä kymmenestätuhannesta)

 • sydänvaivat, mukaan lukien rintakipu (angina pectoris) ja sydänkohtaukset
 • käsien ja jalkojen huono verenkierto, josta aiheutuu kipua ja epämiellyttävä tunne
  Jos saat näitä oireita:
  →kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 oC.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Naramig sisältää

 • Vaikuttava aine on naratriptaanihydrokloridi vastaten 2,5 mg naratriptaania.
 • Muut aineet ovat: tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, vedetön laktoosi, kroskarmelloosi natrium ja magnesium stearaatti; tabletin kalvopäällys: hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), triasetiini, keltainen rautaoksidi (E172), indigokarmiini (E132).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot 
Naramig-tabletit ovat vihreitä, kalvopäällysteisiä, D:n mallisia tabletteja, joissa on kaiverrus GX CE5 toisella puolella. Niitä on saatavana lapsiturvallisissa 2, 4, 6, tai 12 tablettia sisältävissä läpipainopakkauksissa, vaikkakaan kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Oy

Porkkalankatu 20 A

00180 Helsinki

Valmistaja

Delpharm Poznań Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań Puola

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Alankomaat Naramig

Belgia Naramig

Espanja Naramig

Kreikka Naramig

Luxemburg Naramig

Portugali Naramig

Ranska Naramig

Ruotsi Naramig

Saksa Naramig

Suomi Naramig

Tämä pakkausseloste on päivitetty viimeksi 30.11.2023

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE OY
Porkkalankatu 20 A
00180 Helsinki

www.glaxosmithkline.fi
010 303 030
Tukkuliike: Magnum Medical, Oriola, Tamro