PEPCID DUO purutabletti 10/165/800 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,8 mt, 24.09.2016 04:35:31)

Pepcid Duo purutabletti

famotidiini, magnesiumhydroksidi, kalsiumkarbonaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 2 viikon jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Pepcid Duo on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pepcid Duo -valmistetta
 3. Miten Pepcid Duo -valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Pepcid Duo -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Pepcid Duo on tarkoitettu närästyksen ja happamien röyhtäisyjen oireiden lyhytaikaiseen hoitoon aikuisilla ja vähintään 16-vuotiailla.

Purutabletit sisältävät kolmea vaikuttavaa ainetta:

 • Famotidiini on ns. H2‑antagonisti (salpaaja). Se vähentää mahahapon muodostusta mahalaukussa.
 • Magnesiumhydroksidi ja kalsiumkarbonaatti ovat ns. antasideja eli mahahappolääkkeitä. Ne neutraloivat mahalaukussa olevaa happoa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Pepcid Duo -valmistetta

 • jos olet allerginen famotidiinille, magnesiumhydroksidille, kalsiumkarbonaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on vaikeita munuaisvaivoja.
 • jos olet allerginen muille H2‑antagonisteille (mahahapon liiallista muodostusta hillitseville lääkkeille).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Pepcid Duo -valmistetta, jos sinulla on

 • ruuansulatushäiriöitä ja lisäksi painosi on laskenut tahattomasti
 • jatkuvaa mahakipua
 • ruuansulatushäiriö ensi kertaa tai jos oireesi ovat muuttuneet äskettäin
 • veren liian suuri kalsiumpitoisuus
 • veren liian suuri magnesiumpitoisuus
 • veren liian pieni fosforipitoisuus
 • virtsan liian suuri kalsiumpitoisuus tai sinulla on aiemmin ollut munuaiskivitauti
 • munuais- tai maksavaivoja.

Pepcid Duo -valmisteen pitkäaikainen käyttö voi nostaa veren kalsiumtasoja. Näin käy todennäköisemmin silloin, jos käytät myös muita kalsiumia ja/tai D-vitamiinia sisältäviä lääkkeitä. Jos näin käy, sinulla voi ilmetä munuaisvaivoja.

Lopeta tämän lääkkeen käyttö ja käänny lääkärin puoleen, jos sinulla ilmenee

 • uusia oireita
 • nielemisvaikeuksia
 • nielemiskipua
 • voimakasta oksentelua
 • mustia ulosteita
 • tukehtumisen tunnetta tai rintakipua.

Jos oireesi jatkuvat tai pahenevat kahden viikon hoidon jälkeen, älä jatka hoitoa vaan ota yhteyttä lääkäriin.

Lapset ja nuoret

Älä anna tätä lääkettä alle 16‑vuotiaille lapsille, koska lääkkeen turvallisuudesta ja tehosta tässä ikäryhmässä ei ole tietoja.

Muut lääkevalmisteet ja Pepcid Duo

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, kuten

 • kalsiumkarbonaattia, kun sitä käytetään veren korkeiden fosfaattipitoisuuksien (hyperfosfatemian) hoitoon dialyysipotilailla.

Pepcid Duo -valmisteen sisältämät kaksi antasidia saattavat estää muita lääkkeitä imeytymästä elimistöön tehokkaasti. Jätä siksi Pepcid Duo -valmisteen ja kaikkien muiden lääkkeiden ottamisen väliin kaksi tuntia.

Tällaisia lääkkeitä ovat

 • antibiootit (bakteeri-infektioihin)
 • beetasalpaajat (kohonneeseen verenpaineeseen)
 • bisfosfonaatit (luukatoon)
 • glukokortikoidit (tulehdussairauksiin)
 • integraasinestäjät (HIV-infektioon)
 • fentiatsiini-neuroleptit ja sulpiridi (psykoosiin/skitsofreniaan)
 • kilpirauhashormonit
 • salisylaatit ja diflunisaali (kuumeeseen tai kipuun)
 • klorokiini ja proguaniili (malariaan)
 • digoksiini (sydänsairauksiin)
 • estramustiini (eturauhassyöpään)
 • feksofenadiini (allergiaoireisiin)
 • fluori
 • indometasiini (tulehduskipulääke kipuun/tulehdukseen)
 • rauta
 • ledipasviirifosfori (maksatulehdus C:hen)
 • rosuvastatiini (statiini)
 • strontium (luukatoon)
 • sinkki
 • natrium‑ ja kalsiumpolystyreenisulfonaattihartsit
 • teriflunomidi (pesäkekovettumatautiin eli MS-tautiin).

Pepcid Duo -valmisteen sisältämä famotidiini saattaa vähentää atatsanaviirin ja rilpiviriinin (HIV-infektioon), syanokobalamiinin (B12‑vitamiinin vajaukseen) ja useimpien tyrosiinikinaasin estäjien (syöpään) imeytymistä elimistöön.

Famotidiinin ja antasidin yhdistelmä saattaa vähentää atsoli-sienilääkkeiden (ketokonatsolin, itrakonatsolin, posakonatsolin) ja ulipristaalin (jälkiehkäisyyn) imeytymistä elimistöön.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, älä ota Pepcid Duo -valmistetta.

Jos imetät, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri päättää, lopetetaanko imetys vai keskeytetäänkö tämän lääkkeen käyttö tai luovutaanko sen käytöstä kokonaan.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pepcid Duo ei odotettavasti vaikuta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn. Jos kuitenkin ilmenee huimausta, älä aja autoa tai käytä koneita.

Pepcid Duo sisältää laktoosia ja glukoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää 0,0002 mg bentsyylialkoholia per tabletti. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita. Kysy lääkäriltäsi tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa, jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus tai jos imetät, sillä suuria määriä bentsyylialkoholia voi kertyä elimistöön ja aiheuttaa haittavaikutuksia (kuten metabolista asidoosia).

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja nuoret (vähintään 16‑vuotiaat)

 • Kun sinua alkaa närästää tai saat ruuansulatusvaivoja, pureskele yksi purutabletti perusteellisesti.
  Juo mahdollisuuksien mukaan lasillinen vettä nielemisen helpottamiseksi.
 • Ota enintään 2 purutablettia vuorokaudessa.
 • Ota Pepcid Duo -valmistetta enintään 2 viikon ajan (ks. myös kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Varoitukset ja varotoimet”).

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos otat enemmän Pepcid Duo -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Pepcid Duo -valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

LOPETA Pepcid Duo -valmisteen ottaminen ja mene heti lääkäriin, jos sinulla ilmenee vakavan allergisen reaktion oireita, kuten

 • kasvojen, kielen tai kurkun turvotusta, joka voi aiheuttaa nielemisvaikeuksia; nokkosihottumaa ja hengitysvaikeuksia (esiintymistiheys tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)
 • vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai huimausta (esiintymistiheys tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)
 • vaikeita, laajoja ihovaurioita (aluksi saattaa ilmestyä kivuliaita punaisia alueita, sitten isoja rakkuloita ja lopuksi ihokerrokset saattavat kuoriutua) (hyvin harvinainen).

Seuraavia haittavaikutuksia on myös ilmoitettu Pepcid Duo -valmisteen käyttäjillä:

Yleiset (alle 1 käyttäjällä 10:stä):

 • päänsärky.

Melko harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 100:sta):

 • pahoinvointi, oksentelu, huimaus, röyhtäily, pistely ja kihelmöinti, ripuli, ilmavaivat, suun kuivuminen, mahan turvotus, hermostuneisuus, ruuansulatushäiriöt, jano, mahakipu, kurkkukipu, makuaistin häiriöt, mahan pingotus.

Tuntemattomat (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

 • ihottuma, kutina, uneliaisuus, nokkosihottuma, poikkeava väsymys tai heikotus, voimattomuus.

Seuraavia haittavaikutuksia (ks. alla oleva teksti) on ilmoitettu joissakin hyvin harvinaisissa tapauksissa henkilöillä, jotka ovat ottaneet famotidiinia (yhtä Pepcid Duo -valmisteen vaikuttavista aineista) tavanomaista suurempina annoksina.

Hyvin harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • maksan häiriöt tai maksan toimintakokeiden poikkeavat tulokset
 • hermoston häiriöt, kuten aistiharhat, sekavuus, univaikeudet, kouristuskohtaukset, uneliaisuus, kiihtyneisyys ja masennus
 • verihäiriöt, kuten verihiutaleiden ja/tai puna‑ tai valkosolujen määrän pieneneminen.
  Valkosolumäärän pieneneminen voi heikentää vastustuskykyä infektioille. Mene siis heti lääkäriin, jos sinulla ilmenee infektio, jonka oireita ovat esimerkiksi kuume ja vakava yleistilan heikkeneminen, tai kuume ja paikalliset infektio-oireet (kuten kurkku-/nielu-/suukipu tai virtsavaivat). Valkosolumäärän mahdollinen pieneneminen selvitetään verikokeella.
 • tuki- ja liikuntaelimistön häiriöt, kuten lihaskouristukset
 • impotenssi, sukupuolivietin heikkeneminen ja rintojen aristus
 • hiustenlähtö
 • yleinen huonovointisuus.

Pepcid Duo -valmisteen kaksi muuta vaikuttavaa ainetta (magnesiumhydroksidi ja kalsiumkarbonaatti) voivat aiheuttaa ulostamistiheyden ja ulosteen koostumuksen muutoksia, vatsan turvotusta ja täysinäisyyden tunnetta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Säilytä alle 30 ºC.
 • Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pepcid Duo sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat famotidiini (10 mg), magnesiumhydroksidi (165 mg) ja kalsiumkarbonaatti (800 mg).
 • Muut aineet ovat glukoosi, sukraloosi (E955), laktoosi, krospovidoni, selluloosa-asetaatti, maltodekstriini (sisältää glukoosia), nestemäinen parafiini, magnesiumstearaatti (E572), hypromelloosi (E464), hydroksipropyyliselluloosa (E463), spearmint-aromi (sisältää bentsyylialkoholia), prosweet-aromi (sokeriton), väriaine (FD&C Blue No. 1, Aluminum Lake) ja keltainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus

Pepcid Duo on vihreä purutabletti, jossa on merkintä ”P”.

Pakkauskoot

2, 6, 12, 18 ja 24 purutablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, PL 15, 02621 Espoo.

Valmistaja

Janssen Cilag S.P.A, Via C. Janssen, Latina, 04100, Italia.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 23.11.2021

Lisäohjeet

Terveystietoa

Tietyt ruoka-aineet (happamat tai maustetut ruoat, alkoholi jne.) ja tietyt lääkkeet (asetyylisalisyylihappo, tulehduslääkkeet jne.) voivat aiheuttaa mahakipua, närästystä ja liiallisesta mahahaponmuodostuksesta johtuvia ruuansulatushäiriöitä. Kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista, jos olet epävarma jostakin asiasta.

Näistä neuvoista pitäisi olla sinulle apua oireiden välttämisessä:

 • Vältä suuria ja rasvaisia aterioita.
 • Vältä tiettyjä ruokia, kuten suklaata, mausteita, pippuria, sitrusjuomia, hiilihappojuomia.
 • Syö monipuolisesti.
 • Laihduta mahdolliset liikakilot.
 • Vältä raskasta liikuntaa heti aterian jälkeen.
 • Älä tupakoi, ja vähennä alkoholinkulutustasi.

Lisätietoa lääkkeistä saat apteekistasi ja lääkäriltäsi. Kysy heiltä neuvoa, jos olet epävarma jostakin asiasta.

Yrityksen yhteystiedot:

MCNEIL, a divison of JANSSEN-CILAG Oy
PL 15
02621 Espoo

jacfi@its.jnj.com
www.janssen.com/finland
020 753 1450
Tukkuliike: Tamro