DYGRATYL tabletti 0,2 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (932,6 kt, 06.07.2016 18:33:40)

PAKKAUSSELOSTE

DYGRATYL 0,2 mg TABLETTI

Mitä Dygratyl sisältää ?

1 tabletti sisältää 0,2 mg dihydrotakysterolia vaikuttavana aineena.
Lisäksi tabletti sisältää seuraavia apuaineita: sakkaroosi, laktoosimonohydraatti (60 mg), butyylihydroksianisoli, oktyyligallaatti, perunatärkkelys, talkki sekä magnesiumstearaatti.

Miten Dygratyl vaikuttaa?

Dihydrotakysteroli kuuluu kalsium-aineenvaihduntaan vaikuttaviin aineisiin.

Myyntiluvan haltija / lisätietoja antaa

Myyntiluvan haltija:
Dishman Netherlands B.V.
Nieuweweg 2a
3901 BE Veenendaal
Alankomaat
Puh. +31 318 545754

Valmistaja:
Vemedia Manufacturing B.V.

Verrijn Stuartweg 60

1112 AX Diemen
Alankomaat


Mihin Dygratyl-valmistetta käytetään?

Dygratyl-valmistetta käytetään hypokalsemian eli veren kalsiumin niukkuuden hoitoon.

Milloin valmistetta ei tule käyttää ?

Valmistetta ei tule käyttää hyperkalsemiassa eli tilassa, jolloin veressä on tavallista suurempi määrä kalsiumia.


Mitä tulee tietää ennen valmisteen käyttöä ?

Lääkäri suorittaa säännöllisiä veren kalsiumtason määrityksiä, jotta vältyttäisiin yliannostukselta.

Dygratyl-valmiste sisältää pienen määrän laktoosia, joka tulisi ottaa huomioon, jos kärsitte laktoosi-intoleranssista.

Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Ennen lääkkeen käyttöä on keskusteltava lääkärin kanssa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tehty, koska ei ole odotettavissa, että valmisteella olisi vaikutusta näihin.

Mitä tulee välttää lääkevalmistetta otettaessa ?

Ennen Dygratyl-valmisteen käyttöä on neuvoteltava hoitavan lääkärin kanssa muiden samanaikaisesti käytettävien lääkkeiden käytöstä, koska eräät lääkkeet saattavat yhdessä Dygratyl-valmisteen kanssa aiheuttaa hyperkalsemiaa.

Miten lääkettä käytetään?

Lääkäri määrää annostuksen yksilöllisesti. Lääkärin antamia ohjeita on noudatettava tarkasti.

Mitä tapahtuu annosteltaessa lääkettä väärin?

Yliannostus voi aiheuttaa hyperkalsemiaa, jonka ensimmäisiä oireita ovat ruokahaluttomuus ja pahoinvointi. Vaikeammissa tapauksissa ilmenee oksentelua, runsasvirtsaisuutta, janon tunnetta ja vatsakouristuksia. Jos Teillä esiintyy jokin näistä oireista, ottakaa yhteys lääkäriinne.

Mitä haittavaikutuksia lääke voi aiheuttaa?

Haittavaikutukset johtuvat todennäköisimmin yliannostuksesta. Katso yllä.
Mikäli myös muita kuin yllämainittuja haittavaikutuksia esiintyy, on otettava yhteyttä lääkäriin.

Kuinka lääkevalmiste säilytetään?

Säilytettävä huoneenlämmössä (15-25 ºC).

Viimeinen käyttöpäivä on painettu pakkaukseen.

Ei lasten ulottuville.

Viimeisin tarkistus: 21.7.2009

Yrityksen yhteystiedot:

DISHMAN NETHERLANDS B.V.
Nieuweweg 2a, P.O. Box 70
3900 AB Veenendaal
The Netherlands

info@dishman-netherlands.com
www.dishman-netherlands.com
+31 318 545 754
Tukkuliike: Tamro