FOTIL FORTE silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 5/40 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,1 mt, 15.07.2020 19:02:22)

FOTIL® forte -silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus

Timololi ja pilokarpiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Fotil forte -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Fotil forte -silmätippoja
 3. Miten Fotil forte -silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Fotil forte -silmätippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Fotil forte -silmätipat sisältävät vaikuttavina aineinaan timololia ja pilokarpiinia, kahta eri mekanismeilla silmänpainetta alentavaa ainetta.

Timololi on ns. beetasalpaaja. Se vähentää silmän sisässä kirkkaan kammionesteen muodostumista. Pilokarpiini on ns. parasympatomimeetti. Se helpottaa kammionesteen ulosvirtausta ja supistaa silmäterää.

Fotil forte -silmätippojen tiputtamisen jälkeen silmänpaineen lasku havaitaan selvästi jo yhden tunnin aikana, ja painetta alentava vaikutus on tavallisesti voimakkaimmillaan kolmen tunnin kuluessa.

Fotil forte -silmätippoja käytetään glaukooman hoitoon ja/tai kohonneen silmänpaineen alentamiseen, kun yhdistelmähoito on aiheellista.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Fotil forte –silmätipat, liuosta

 • jos olet allerginen timololille, pilokarpiinille, beetasalpaajille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on sydämen rytmihäiriöitä (epäsäännöllinen syke)
 • jos sinulla on hidas syke
 • jos sinulla on sydämen vajaatoiminta
 • jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut hengitystieongelmia, kuten astma, vaikea pitkäaikainen ahtauttava keuhkoputkitulehdus (vakava keuhkosairaus, joka saattaa aiheuttaa vinkuvaa hengitystä, hengitysvaikeutta ja/tai pitkäkestoista yskää)
 • jos sinulla on akuutti värikalvontulehdus
 • jos sinulla on silmäsairaus, jossa silmäterän supistumista on vältettävä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Fotil forte -silmätippoja, jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut

 • sepelvaltimotauti (oireet saattavat sisältää rintakipua tai puristavaa tunnetta rinnassa, hengenahdistusta tai tukehtumisen tunnetta), sydämen vajaatoiminta, alhainen verenpaine
 • häiriöitä sydämensykkeessä kuten sydämen harvalyöntisyyttä
 • hengitysongelmia, astma tai keuhkoahtaumatauti
 • ääreisvaltimotauti (kuten Raynaud’n tauti tai oireyhtymä)
 • sokeritauti, koska tämän valmisteen sisältämä timololi saattaa peittää matalasta verensokerista johtuvat oireet
 • kilpirauhasen liikatoiminta, koska timololi saattaa peittää sen oireet.

Kerro lääkärille ennen nukutusta tai puudutusta, että käytät Fotil tai Fotil forte -silmätippoja, koska timololi saattaa muuttaa joidenkin anestesialääkkeiden vaikutusta nukutuksen aikana.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on tai on ollut

 • atopiaa tai vakavia allergisia (anafylaktisia) reaktioita, koska timololi saattaa muuttaa anafylaktisten reaktioiden hoitoon käytettävän adrenaliinin tehoa
 • jokin aivoverenkierron häiriö
 • myastenia gravis (harvinainen lihasheikkoussairaus)
 • silmän sarveiskalvon sairaus, koska timololi saattaa aiheuttaa silmän kuivumista
 • jokin silmäsairaus, joka on vaatinut silmäleikkauksen.

Lapset

Timololia sisältävien silmätippojen (liuos) käytössä on yleisesti ottaen noudatettava varovaisuutta nuoria potilaita hoidettaessa. Vastasyntyneitä, imeväisiä ja pikkulapsia hoidettaessa timololin käytössä on noudatettava erittäin suurta varovaisuutta. Jos lapsella on yskää, hengityksen vinkumista, hengityshäiriöitä tai poikkeavia hengityskatkoksia, lääkkeen käyttö on lopetettava heti. Ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian. Myös kannettavasta hengityskatkoshälyttimestä voi olla hyötyä.

Timololisilmätippoja on tutkittu vähintään 12 päivän ikäisillä vauvoilla ja alle 5-vuotiailla lapsilla, joilla oli kohonnut silmänpaine tai glaukooma. Pyydä tarkempia tietoja lääkäriltäsi.

Muut lääkevalmisteet ja / Fotil forte

Fotil forte voi vaikuttaa haitallisesti muiden lääkkeiden tehoon, joita käytät, tai muut lääkkeet voivat vaikuttaa haitallisesti Fotil forte -silmätippojen tehoon, mukaan lukien muut silmätipat glaukooman hoitoon. Kerro lääkärille, jos käytät tai olet aloittamassa verenpainelääkkeen, sydänlääkkeen, diabeteslääkkeen, kinidiinin (käytetään sydänsairauksien tai malarian hoitoon), masennuslääkkeiden kuten fluoksetiinin tai paroksetiinin, barbituraattien (unilääkkeitä), kipulääkkeiden tai ergotalkaloidien (migreenin hoitoon käytettäviä lääkkeitä) käytön. Muita beetasalpaajasilmätippoja ei tule käyttää Fotil forte -silmätippojen kanssa.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Älä käytä Fotil forte -silmätippoja, jos olet raskaana, ellei lääkäri pidä sitä välttämättömänä.

Älä käytä Fotil forte -silmätippoja, jos imetät. Timololi saattaa päästä äidinmaitoon.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Fotil forte -silmätippojen käyttö voi heikentää näkemistä varsinkin pimeässä ja vaikuttaa siten ajokykyyn ja tarkkuutta vaativien tehtävien suorittamiseen.

Fotil forte -silmätipat voivat alentaa verenpainetta, ja tästä voi aiheutua väsymystä ja huimausta.

Piilolinssit

Fotil forte -silmätipat kerta-annospakkauksessa eivät sisällä säilytysainetta, joten ne sopivat myös piilolinssien käyttäjille. Poista piilolinssit kuitenkin tiputtamisen ajaksi.

3. Miten valmistetta käytetään

Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Käytä Fotil forte -silmätippoja siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on yksi tippa 2 kertaa vuorokaudessa sairaaseen silmään.

Kun olet käyttänyt Fotil forte –silmätippoja, paina sormella nenänpuoleista silmäkulmaa alla olevien kuvien mukaisesti (kohta 9) kahden minuutin ajan. Tämä estää timololia pääsemästä muualle kehoon.

Silmänpaineesi tulisi tarkistaa 2−4 viikon kuluttua hoidon alusta ja senkin jälkeen säännöllisin väliajoin.

Käyttö lapsille:

Annostus: Ennen timololin käyttöä on tehtävä tarkka lääkärintutkimus. Lääkäri arvioi huolellisesti timololihoidon riskit ja edut. Jos edut ovat riskejä suuremmat, käytetään mieluiten pienintä saatavilla olevaa vahvuutta (pienin vaikuttavan aineen pitoisuus) kerran vuorokaudessa. Lapsilla 0,1 % timololivahvuus voi riittää pitämään silmänpaineen kurissa. Jos tämä annostus ei pidä silmänpainetta riittävän hyvin kurissa, voi olla aiheellista annostella lääke kahdesti vuorokaudessa eli 12 tunnin välein. Potilaiden, etenkin vastasyntyneiden, vointia on seurattava tarkoin 1–2 tunnin ajan ensimmäisen annoksen jälkeen. Tarkka seuranta haittatapahtumien varalta on tarpeen, kunnes silmä leikataan.

Antotapa: Kullakin antokerralla tiputetaan vain yksi silmätippa. Tipan antamisen jälkeen silmä pidetään kiinni mahdollisimman pitkään (esim. 3–5 minuuttia) ja nenänpuoleista silmäkulmaa painetaan nenänvartta vasten, jotta vaikuttava aine eivät leviäisi muualle elimistöön.

Hoidon kesto: Lapsipotilaille lyhytkestoiseen hoitoon.

Ennen tiputtamista:

 • pese kädet
 • valitse itsellesi luontevin asento lääkkeen tiputtamista varten (esim. istuen, selinmakuulla, peilin edessä)

Tiputtaminen:

Yksi kerta-annospakkaus riittää molempiin silmiin.

1. Ota kerta-annospakkausliuska pussista.

2. Irrota yksi kerta-annospakkaus liuskasta.

3. Pane jäljellä oleva liuska takaisin pussiin ja sulje pussi taittamalla reuna.

4. Varmista, että liuos on kerta-annospakkauksen alaosassa

5. Avaa kerta-annospakkaus kiertämällä kärki auki.

6. Kallista päätäsi taaksepäin.

7. Vedä alaluomea alaspäin ja katso ylös.

8. Purista kerta-annospakkausta kevyesti ja tiputa tippa alaluomen ja silmän väliin.

9. Sulje silmä hetkeksi ja paina silmän sisänurkkaa sormellasi noin kahden minuutin ajan. Näin estät silmätipan pääsemisen muualle kehoon.

Jos tiputat useata lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia.

Jos käytät enemmän Fotil forte -silmätippoja kuin sinun pitäisi

Yleisiä beetasalpaajien ja parasympatomimeettien yliannostuksen aiheuttamia oireita ovat rytmihäiriöt, sydämen sykkeen hidastuminen ja verenpaineen lasku, sydämen vajaatoiminta ja keuhkoputkien ahtautuminen.

Jos unohdat käyttää Fotil forte -silmätippoja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Fotil forte -silmätipat ovat yleensä hyvin siedettyjä.

Voit jatkaa silmätippojen käyttöä, elleivät haittavaikutukset ole vakavia. Jos olet huolissasi, niin kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Älä lopeta Fotil forte -silmätippojen käyttöä keskustelematta lääkärin kanssa.

Yleiset haittavaikutukset (esiintyy 1–10 potilaalla 100:sta)

 • Päänsärky
 • Ohimenevä pistävä tai polttava tunne silmässä, silmän sidekalvon punoitus, silmäkipu, silmän kutina ja ärsytys, näön sumeneminen, lisääntynyt kyyneleritys, likinäköisyys, näöntarkkuuden aleneminen heikossa valaistuksessa, akkomodaatiospasmi ja akkomodaatiohäiriöt (silmän kyky mukautua eri katseluetäisyyksiin huononee).

Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy 1–10 potilaalla 1000:sta)

 • Silmän sarveiskalvon tuntoherkkyyden aleneminen, sarveiskalvon pinnallinen pistemäinen tulehdus
 • Hidas sydämen syke, alhainen verenpaine
 • Hengenahdistus
 • Pahoinvointi
 • Masentuneisuus, uupumus.

Harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy 1–10 potilaalla 10 000:sta)

 • Kuivat silmät, silmäluomen ja silmän sidekalvon tulehdus, näköhäiriöt, kahtena näkeminen, riippuluomi (silmä pysyy puoliummessa), verkkokalvon (silmän takaosan kalvon) irtauma, silmän lasiaisen verenvuoto, silmän iiriksen (värikalvon) jäykistyminen, kystien muodostuminen ja verisuonten laajentuminen värikalvossa, silmäluomien kontraktio (lihassupistus), silmänetukammion kapeneminen,palautuva silmän linssin samentuminen
 • Keuhkoputkien supistus (etupäässä potilailla, joilla on keuhkoputkia ahtauttava sairaus, astma tai sydämen vajaatoiminta), nenän tukkoisuus
 • Sydämen vajaatoiminta (sydänsairaus, jossa esiintyy hengästymistä ja jalkojen turpoamista nesteen kertymisen takia), sydämen rytmihäiriöt (epäsäännöllinen syke), kehon ääreisosien verenkierron heikkeneminen (kylmät kädet ja jalat), aivoverenkierron heikkeneminen
 • Ahdistuneisuus, huimaus, sekavuus, painajaiset, voimattomuus
 • Oksentaminen, ripuli
 • Lisääntynyt syljen eritys, hikoilu
 • Yliherkkyysreaktiot, joihin voi liittyä ihottuma, nokkosihottuma, hiustenlähtö.

Pilokarpiini supistaa linssin mukauttajalihasta, mikä varsinkin nuorilla aiheuttaa muutamia tunteja kestävän kaukonäön heikkenemisen.

Kuten muut paikallisesti annettavat silmälääkkeet, Fotil forten sisältämä timololi imeytyy verenkiertoon. Tämä saattaa aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin suonensisäisesti annettavilla ja/tai suun kautta otettavilla beetasalpaajilla. Haittavaikutusten esiintyminen silmään annettavilla beetasalpaajilla on harvinaisempaa kuin esim. suun kautta otettavilla tai suonensisäisesti annettavilla beetasalpaajilla. Alla listatut haittavaikutukset pitävät sisällään silmään annettavilla beetasalpaajilla havaitut haitat:

 • Yleiset allergiset reaktiot mukaan lukien ihonalainen turvotus, jota voi esiintyä kasvoissa tai raajoissa ja joka voi tukkia hengitystiet ja saattaa aiheuttaa nielemis- tai hengitysvaikeuksia, vakava ja yllättävä henkeä uhkaava allerginen reaktio, kutina
 • Alhainen verensokeri
 • Unettomuus, muistinmenetys, hallusinaatiot
 • Pyörtyminen, aivohalvaus, myasthenia gravis -taudin (lihasheikkoussairaus) oireiden lisääntyminen, epätavalliset tuntemukset kuten pistely
 • Sarveiskalvotulehdus, verkkokalvonalaisen verisuonia sisältävän kerroksen irtauma filtroivan silmäleikkauksen jälkeen, mikä saattaa aiheuttaa näköhäiriöitä, ja sarveiskalvon haavauma (silmämunan etuosan vaurio)
 • Rintakipu, sydämen tykytys, turvotus (nesteen kertyminen), sydänkohtaus
 • Raynaud’n ilmiö
 • Yskä
 • Makuhäiriö, ruuansulatushäiriö, suun kuivuminen, vatsakipu
 • Hopeanhohtoisen valkea ihottuma (psoriaasin kaltainen ihottuma) tai psoriaasin pahentuminen
 • Lihassärky, joka ei johdu liikunnasta
 • Seksuaalinen toimintahäiriö, alentunut sukupuolinen halu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan osoitteeseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI-00034 Fimea (www-sivusto: www.fimea.fi). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Säilytä jääkaapissa (2 - 8 ºC).
 • Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Avatussa pussissa olevat kerta-annospakkaukset voidaan säilyttää huoneenlämmössä (alle 25 ºC).
 • Avatussa pussissa olevien kerta-annospakkausten kelpoisuusaika on 28 päivää.
 • Avattu kerta-annospakkaus tulee käyttää välittömästi ja hävittää sisältöineen heti käytön jälkeen.
 • Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fotil forte -silmätipat sisältävät

 • Vaikuttavat aineet ovat timololi 5 mg/ml (timololimaleaatti 6,84 mg/ml), pilokarpiinihydrokloridi 40 mg/ml.
 • Muut aineet ovat sitruunahappomonohydraatti, natriumsitraatti, hypromelloosi, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus.

Muoviset kerta-annospakkaukset

Pakkauskoko: 60 x 0,2 ml.

Myyntiluvan haltija

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Valmistaja

Santen Oy

Kelloportinkatu 1

33100 Tampere

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

11.6.2020

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Suomen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) kotisivuilta.

Yrityksen yhteystiedot:

SANTEN OY
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

www.santen.fi
03 284 8111
Tukkuliike: Tamro