NICORETTE MICROTAB resoribletti 2 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,5 mt, 08.07.2016 02:14:58)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Nicorette Microtab 2 mg resoribletti, kielen alle
nikotiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
  • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
  • Käänny lääkärin puoleen, jos et kykene pysymään tupakoimattomana 6 kuukauden Nicorette Microtab -hoidon jälkeen.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Nicorette Microtab on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nicorette Microtabia
3. Miten Nicorette Microtabia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Nicorette Microtabin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Nicorette Microtab on ja mihin sitä käytetään

Nicorette Microtab kuuluu lääkeaineryhmään, jonka valmisteet helpottavat tupakoinnin lopettamista.

Nicorette Microtabin sisältämä nikotiini lievittää nikotiinihimoa ja vieroitusoireita, kun lopetat tupakoinnin, ja estää siten tupakoinnin uudelleen aloittamista. Nicorette Microtab on tarkoitettu tupakoitsijoille, jotka ovat motivoituneita lopettamaan tupakoinnin.

Kun elimistösi ei yhtäkkiä enää saakaan nikotiinia tupakasta, seurauksena on erilaisia epämiellyttäviä tuntemuksia, joita kutsutaan vieroitusoireiksi. Nicorette Microtab estää tai ainakin vähentää tällaisia epämiellyttäviä tuntemuksia, koska Nicorette Microtabista elimistösi saa edelleen hieman nikotiinia hetken aikaa.

Neuvonta ja tuki parantavat onnistumisen mahdollisuuksia.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nicorette Microtabia

Älä käytä Nicorette Microtabia, jos
- olet allerginen nikotiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- olet alle 12-vuotias
- et ole koskaan tupakoinut.

Varoitukset ja varoitoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Nicorette Microtabia, jos sinulla on

- ollut hiljattain (kuluneen 3 kuukauden aikana) sydäninfarkti tai aivohalvaus
- rasitusrintakipuja (epävakaa angina pectoris) tai levossa ilmaantuvaa rintakipua
- sydänsairaus, joka vaikuttaa sydämen lyöntitiheyteen tai rytmiin
- hoitamaton verenpainetauti
- joskus ilmennyt allerginen reaktio, johon on liittynyt huulten, kasvojen ja nielun turvotusta (angioedeema) tai kutiavaa ihottumaa (nokkosihottuma). Nikotiinikorvaushoito voi joskus laukaista tällaisen reaktion.
- vaikea tai keskivaikea maksasairaus
- vaikea munuaissairaus
- diabetes
- kilpirauhasen liikatoiminta
- lisämunuaisytimen kasvain (feokromosytooma)
- maha- tai pohjukaissuoli haava
- ruokatorvitulehdus.

12–17 -vuotiaat nuoret saavat käyttää Nicorette Microtabia vain terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta. Nicorette Microtab ei sovi tupakoimattomille henkilöille.

Lopeta tupakointi kokonaan Nicorette Microtab -hoidon aikana.

Aikuiselle sopiva annos voi aiheuttaa lapselle vakavan myrkytyksen tai johtaa jopa tämän kuolemaan. Siksi Nicorette Microtab -resoribletit on ehdottomasti säilytettävä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Muut lääkevalmisteet ja Nicorette Microtab
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:
-    teofylliiniä astmaan
-    takriinia Alzheimerin tautiin
-    klotsapiinia skitsofreniaan
-    ropinirolia Parkinsonin tautiin.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

On erittäin tärkeää lopettaa tupakointi raskausaikana, koska tupakointi voi heikentää lapsesi kasvua. Se voi aiheuttaa myös lapsen syntymisen ennenaikaisesti tai jopa kuolleena. Parasta olisi lopettaa tupakointi ilman nikotiinia sisältäviä lääkevalmisteita. Jos et onnistu, käytä Nicorette Microtabia vasta, kun olet keskustellut terveydenhoidon ammattilaisen kanssa.

Vältä Nicorette Microtabin käyttöä imetysaikana, koska nikotiini kulkeutuu äidinmaitoon ja saattaa vaikuttaa lapseesi. Jos lääkärisi on suositellut sinulle Nicorette Microtabin käyttöä imetysaikana, ota resoribletti heti imettämisen jälkeen, mutta ei imettämistä edeltävien kahden tunnin aikana.

Tupakointi lisää hedelmättömyyden riskiä naisilla ja miehillä. Nikotiinin vaikutuksia hedelmällisyyteen ei tunneta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Vaikutuksia ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole todettu.


3. Miten Nicorette Microtabia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus riippuu siitä, kuinka voimakas nikotiiniriippuvuutesi on.

Hoidon alussa voit ottaa 1 resoribletin 1-2 tunnin välein. Useimmiten 8-12 resoriblettia vuorokaudessa on riittävä määrä.

Jos nikotiiniriippuvuutesi on voimakas tai jos poltat yli 20 savuketta/päivä, aloita 2 resoribletilla 1-2 tunnin välein. Ota enintään 30 resoriblettia vuorokaudessa.

Nicorette Microtab on resoribletti (kielenalustabletti), eli se pannaan kielen alle.

Pane resoribletti kielen alle, ja anna syljen hajottaa se hitaasti. Tämä vie noin puoli tuntia. Älä pureskele tai niele resoriblettia. Jos kuitenkin vahingossa nielaiset resoribletin, myrkytysriski on pieni.

Hoidon kesto on yksilöllinen.

Hoidon tulisi kestää noin 2-3 kuukautta. Pienennä tämän jälkeen nikotiiniannosta vähitellen.

Lopeta hoito, kun käytät enää 1-2 resoriblettia vuorokaudessa.

Säännöllisen Nicorette Microtab -hoidon enimmäiskestoksi suositellaan tavallisesti 6 kuukautta. Joskus hoitoa on ehkä jatkettava pitempään, jotta vältytään tupakoinnin uudelleen aloittamiselta. Säilytä jäljelle jääneet resoribletit, koska halu tupakoida voi herätä yhtäkkiä uudestaan.

Jos käytät enemmän Nicorette Microtabia kuin sinun pitäisi

Voit saada liikaa nikotiinia elimistöösi, jos tupakoit ja käytät Nicorette Microtabia samanaikaisesti.

Jos lapsi on ottanut Nicorette Microtabia tai olet itse ottanut sitä liikaa, ota heti yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh: 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Aikuiselle sopiva annos voi aiheuttaa lapselle vakavan myrkytyksen tai johtaa jopa kuolemaan.

Yliannostuksen oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, lisääntynyt syljeneritys, vatsakivut, ripuli, hikoilu, päänsärky, heitehuimaus, kuulohäiriöt ja voimakas heikkouden tunne. Suuressa yliannostuksessa voi lisäksi ilmetä verenpaineen laskua, pulssin heikkenemistä ja epäsäännöllisyyttä, hengitysvaikeuksia, syvää uupumusta, verenkierron romahtamista ja kouristuksia.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Nicorette Microtab voi aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin muussa muodossa käytetty nikotiini. Haittavaikutukset ovat yleensä annoksesta riippuvaisia.

Tupakoinnin lopettamiseen liittyvät haittavaikutukset (vieroitusoireet)

Jotkut tupakoinnin lopettamisen yhteydessä ilmenevät haittavaikutukset voivat olla vähentyneestä nikotiinin saannista johtuvia vieroitusoireita:

-    ärtyneisyys, aggressiivisuus, kärsimättömyys, turhautuneisuus
-    ahdistuneisuus, levottomuus, keskittymisvaikeudet
-    yöheräily, unihäiriöt
-    lisääntynyt ruokahalu, painonnousu
-    alakuloisuus
-    tupakanhimo (nikotiinihimo)
-    sydämen sykkeen hidastuminen
-    verenvuoto ikenistä tai suun haavaumat
-    huimaus, heikko olo
-    yskä, kurkkukipu, tukkoinen tai vuotava nenä
-    ummetus.

Haittavaikutukset

Lopeta Nicorette Microtabin käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee seuraavia vakavia harvinaisia haittavaikutuksia (angioedeeman merkkejä):

  • kasvojen, kielen tai nielun turpoaminen
  • nielemisvaikeudet
  • nokkosihottuma ja hengitysvaikeudet.

Hyvin yleiset (yli 1 käyttäjällä 10:stä): Yskä, päänsärky, hikka, pahoinvointi, nielun ärsytys.

Yleiset (alle 1 käyttäjällä 10:sta): Paikalliset vaikutukset, kuten polttava tunne, tulehdus suussa, makuaistin muutokset, suun kuivuminen, lisääntynyt syljen eritys, ruoansulatushäiriö, vatsakipu tai -vaivat, oksentelu, ilmavaivat, ripuli, väsymys, yliherkkyys (allergia).

Melko harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 100:sta): Nenäoireet, kuten tukkoisuus ja aivastelu, hengityksen vinkuminen (bronkospasmi), tunne että hengitys on tavallista työläämpää (hengenahdistus), kurkun kuristaminen, punastuminen, pistely, lisääntynyt hikoilu, suun oireet, kuten pistely suussa, kielen tulehdus, suun haavaumat, suun limakalvojen vauriot, äänen muutokset, kipu suussa tai nielussa ja röyhtäily, sydämentykytys (epätavallinen tietoisuus sydämen lyönneistä), nopea sydämen syke, korkea verenpaine, ihottuma ja/tai ihon kutina (pruritus, nokkosihottuma), epänormaalit unet, rintakipu tai -vaivat, voimattomuus, huonovointisuus, epänormaali sydämen syke, vertavuotavat ikenet, vuotava nenä.

Harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 1 000:sta): Nielemisvaikeus, suun heikentynyt tunto, yökkäily.

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin): Näön hämärtyminen, lisääntynyt kyynelvuoto, kurkun kuivuminen, maha-suolikanavan vaivat, kipu huulissa, ihon punoitus, allergiset reaktiot mukaan lukien kasvojen ja suun turvotus (angioedeema tai anafylaksi).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55, 00034 Fimea

 

5. Nicorette Microtabin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 ºC.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nicorette Microtab sisältää
- Vaikuttava aine on nikotiini. Yksi resoribletti sisältää 2 mg nikotiinia nikotiinibeetadeksinä.
- Muut aineet ovat: beetadeksi, krospovidoni, magnesiumstearaatti, kolloidinen vedetön piidioksidi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Valkoinen tai lähes valkoinen, litteä, pyöreä tabletti, jonka halkaisija on 6 mm. Tabletin toiselle puolelle on kaiverrettu ’NIC’ ja toiselle puolelle ’2’.

Pakkauskoot:
20, 30, 90, 100 tai 150 resoriblettia läpipainoliuskassa. Pakkaus saattaa sisältää säilytyskotelon.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy,
Vaisalantie 2,
02130 Espoo

Valmistaja

McNeil AB,
Norrbroplatsen 2,
SE-251 09 Helsingborg,
Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

15.12.2015

Yrityksen yhteystiedot:

MCNEIL, a divison of JANSSEN-CILAG Oy
Vaisalantie 2
02130 Espoo

jacfi@its.jnj.com
www.janssen.com/finland
020 753 1450
Tukkuliike: Tamro