GALIEVE PEPPERMINT purutabletti 250/133,5/80 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,5 mt, 07.07.2016 11:13:53)

PAKKAUSSELOSTE

Galieve Peppermint, purutabletti

Natriumalginaatti
Natriumvetykarbonaatti
Kalsiumkarbonaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää tätä lääkettä huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity 7 päivän jälkeen.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Galieve Peppermint purutabletit ovat ja mihin niitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Galieve Peppermint -purutabletteja
3. Miten Galieve Peppermint -purutabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Galieve Peppermint -purutablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. MITÄ GALIEVE PEPPERMINT –PURUTABLETIT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN

Galieve Peppermint -purutabletit muodostavat mahansisällön pinnalle kelluvan suojakerroksen, joka estää mahahapon nousua ruokatorveen ja siitä aiheutuvaa polttelua rintalastan alla ja epämukavuutta suussa ja nielussa. Närästystä voi esiintyä ruokailun jälkeen (esim. rasvaisen tai mausteisen aterian jälkeen), raskauden aikana tai potilailla, joilla on ruokatorvitulehdukseen liittyviä oireita (kuten nielemisvaikeuksia ja/tai kipua nieltäessä, suun haavaumia, oksentelua).

Galieve Peppermint -purutabletteja käytetään mahalaukusta ruokatorveen tapahtuvan käänteisvirtauksen oireiden hoitoon, kuten hapon käänteisvirtaukseen, närästykseen ja ruonsulatusvaivoihin (takaisinvirtauksesta johtuviin), esimerkiksi aterioiden jälkeen, raskauden aikana tai kun potilaalla on ruokatorvitulehdukseen liittyviä oireita.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT GALIEVE PEPPERMINT –PURUTABLETTEJA

Älä käytä tätä lääkettä jos:
- olet allerginen (yliherkkä) jollekin Galieve Peppermint -purutablettien aineelle, koska hyvin harvoin on ilmennyt hengitysvaikeuksia ja ihottumaa (lisätietoja tämän valmisteen sisältämistä aineista, ks. kohta 6. Muuta tietoa).

Ole erityisen varovainen Galieve Peppermint -purutablettien suhteen
Tämä lääke sisältää natriumia (123 mg / kahden tabletin annos) ja kalsiumia (160 mg / kahden tabletin annos).
Jos sinua on neuvottu noudattamaan ruokavaliota, jossa rajoitetaan jonkin edellä mainitun aineen käyttöä, kysy lääkärin neuvoa ennen tämän lääkkeen ottamista.
Keskustele lääkärin kanssa myös näistä suolamääristä, jos sinulla on on tai on ollut merkittävä munuais- tai sydänsairaus, koska tietyt suolat voivat pahentaa näitä sairauksia.
Jos oireesi jatkuvat vielä 7 päivän hoidon jälkeen, käänny lääkärin puoleen.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö:
Galieve Peppermint -purutablettien ja muiden suun kautta otettavien lääkkeiden oton välillä olisi pidettävä kahden tunnin tauko, koska Galieve Peppermint voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys:
Tätä valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Tärkeää tietoa Galieve Peppermint -purutablettien sisältämistä aineista

Jos sinulla on fenyyliketonuria, huomaa että tämä valmiste sisältää makeutusaineena aspartaamia, joka on fenyylialaniinin lähde.

3. MITEN GALIEVE PEPPERMINT –PURUTABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Tabletit otetaan suun kautta. Pureskele tabletit kokonaan ennen nielemistä.

Aikuiset, iäkkäät ja vähintään 12-vuotiaat lapset: Oireiden ilmetessä 2 - 4 purutablettia aterioiden jälkeen ja nukkumaan mennessä (korkeintaan neljästi vuorokaudessa).

Alle 12-vuotiaat lapset: Vain lääkärin määräyksestä.

Jos käytät enemmän Galieve Peppermint -purutabletteja kuin sinun pitäisi
Jos otat liikaa tätä valmistetta, sinulla voi esiintyä vatsan turvotusta. Tästä ei todennäköisesti aiheudu mitään haittaa, mutta ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Galieve Peppermint -purutabletteja

Jos unohdat ottaa lääkkeen, älä kaksinkertaista annosta seuraavalla kerralla korvataksesi unohtamasi annoksen. Jatka vain lääkkeen ottamista kuten aikaisemminkin.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Galieve Peppermint -purutabletitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin harvinainen (alle 1 käyttäjällä 10 000:sta) haittavaikutus on allerginen reaktio jollekin ainesosalle. Oireita voivat olla ihottuma, kutina, hengitysvaikeus, huimaus tai kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotus. Jos saat näitä oireita tai muita haittavaikutuksia, lopeta valmisteen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea.

5. GALIEVE PEPPERMINT –PURUTABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
Säilytä alle 30 ºC.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Galieve Peppermint sisältää
Vaikuttavat aineet: 1 purutabletti sisältää 250 mg natriumalginaattia, 133,5 mg natriumvetykarbonaattia ja 80 mg kalsiumkarbonaattia. Muut aineet ovat mannitoli (E421), makrogoli 20 000, kopovidoni, aspartaami (E951), piparminttuaromi, magnesiumstearaatti ja asesulfaamikalium.
Tämä tuote ei sisällä sokeria eikä gluteiinia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Galieve Peppermint ‑purutabletit ovat pyöreitä ja luonnonvalkoisia, hieman täplikkäitä tabletteja.
Pakkauskoot ovat: 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48 tai 64 purutablettia läpipainopakkauksissa ja 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 tai 2 x 24 purutablettia polypropeenisissa pakkauksissa.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg
Tanska

Valmistaja
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane, Hull
HU8 7DS, East Yorkshire
Iso-Britannia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.12.2014

Yrityksen yhteystiedot:

RECKITT BENCKISER Nordic A/S
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo

kristiina.hagelberg@rb.com
www.rb.com
+358 0 290 009200
Tukkuliike: Oriola

Edustaja Suomessa: Reckitt Benckiser Nordic A/S