ASPIRIN CARDIO enterotabletti 100 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,6 mt, 02.06.2024 22:49:44)

Aspirin® Cardio 100 mg enterotabletti

asetyylisalisyylihappo

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri tai apteelkkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Aspirin Cardio on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Aspirin Cardio -valmistetta
 3. Miten Aspirin Cardio -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Aspirin Cardio -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Aspirin Cardio 100 mg -valmistetta käytetään estämään verisuonitukosten syntymistä, etenkin sydämen ja aivojen verisuoniin. Aspirin Cardio 100 mg -valmistetta voidaan käyttää sydäninfarktin ensiapuna.

Aspirin Cardio 100 mg sisältää vaikuttavana aineena asetyylisalisyylihappoa. Asetyylisalisyylihappo kuuluu salisylaattiryhmään ja sitä käytetään kipu-, särky- ja kuumelääkkeenä sekä lievittämään tulehduskipuun liittyvää turvotusta. Asetyylisalisyylihapon on todettu jo pienempinä annoksina vaikuttavan myös veren hyytymisominaisuuksiin ja ehkäisevän veritulppien syntymistä mm. sydämen ja aivojen verisuoniin. Vaikutuksensa vuoksi Aspirin Cardio 100 mg -valmistetta käytetään verisuonitukosten syntymistä estävänä lääkkeenä. Aspirin Cardio 100 mg -enterotabletit on päällystetty kalvolla, joka ei liukene mahassa vaan vasta ohutsuolessa. Siksi asetyylisalisyylihappo vapautuu enterotabletista myöhemmin kuin tavallisesta, päällystämättömästä tabletista. Toimintaperiaatteensa vuoksi enterotabletti aiheuttaa vähemmän ruoansulatuskanavan ärsytystä kuin tavallinen tabletti.

Asetyylisalisyylihappoa, jota Aspirin Cardio sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Aspirin Cardio -valmistetta

 • jos olet allerginen asetyylisalisyylihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa ) tai muille samantyyppisille kipu- ja tulehduslääkkeille (salisylaateille)

Hoitavalle lääkärille tulee kertoa muista todetuista sairauksista ennen lääkehoidon aloittamista, sillä Aspirin Cardio -valmistetta ei pidä käyttää:

 • jos sinulla on taipumusta verenvuotoihin (esim. verenvuototauti eli hemofilia)
 • jos sinulla on tai on ollut maha- tai pohjukaissuolihaava
 • jos sinulla on tai on ollut maksan, munuaisten tai sydämen vajaatoiminta
 • jos olet saanut astmakohtauksen salisylaateista tai muista tulehduskipulääkkeistä
 • jos käytät metotreksaattia viikossa 15 mg tai enemmän.

Lääkettä ei suositella käytettäväksi raskauden aikana, eikä sitä saa käyttää raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Aspirin Cardio -valmistetta.

Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää kertoa hoitavalle lääkärille muista todetuista sairauksista samoin kuin mahdollisesta raskaudesta jo ennen hoidon aloittamista. Aspirin Cardio -valmisteen käytössä tulee noudattaa varovaisuutta ja tarvittaessa tulee kääntyä lääkärin puoleen, jos:

 • käytät samanaikaisesti veren hyytymistä estäviä lääkkeitä (esim. varfariini ja muut kumariinijohdannaiset tai hepariini); näiden lääkkeiden vaikutukset voivat voimistua Aspirin Cardio -valmisteen käytön yhteydessä
 • käytät muita tulehduskipulääkkeitä, kuten ibuprofeenia ja naprokseenia (kuumeseen, särkyyn tai tulehdukseen) (ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Aspirin Cardio)
 • käytät metamitsolia (kivun ja kuumeen lievitykseen käytetty lääkeaine) (ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Aspirin Cardio)
 • sinulla on todettu sydän-, maksa- tai munuaissairauksia. Tulehduskipulääkkeiden tavoin valmiste voi lisätä turvotustaipumusta sydämen tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.
 • sinulla on pitkäaikaisia tai toistuvia ruoansulatuskanavan sairauksia
 • olet saanut allergisia oireita (esim. astmakohtauksen, ihottumia, allergista nuhaa) muista tulehduskipu- tai reumalääkkeistä
 • sinulla on tai on ollut astma tai pitkäaikaisia hengitystiesairauksia
 • sinulla on harvinainen glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasipuutos
 • sinulla on ollut kihti. Asetyylisalisyylihappo saattaa pieninä annoksina laukaista kihtikohtauksen, jos sinulla on taipumusta kihtiin.

Sinun tulee kertoa lääkärille Aspirin Cardio -valmisteen ja muiden asetyylisalisyylihappovalmisteiden käytöstä, jos menet leikkaukseen. Lääkkeen käyttö joudutaan ehkä lopettamaan useita päiviä ennen suunniteltua leikkausta.

Jos lääkkeen käytön yhteydessä ilmenee ongelmia, käänny lääkärin puoleen.

Lapset ja nuoret

Asetyylisalisyylihappovalmisteita ei suositella ensisijaiseksi kuumelääkkeeksi lapsille ja nuorille, koska virussairauksien (esim. flunssa, vesirokko) yhteydessä ne saattavat lisätä vakavan Reyen oireyhtymän vaaraa. Sen ensioireita on mm. pitkään jatkuva oksentelu.

Muut lääkevalmisteet ja Aspirin Cardio

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Lääkehoidon vaikutukset tai teho voivat muuttua, jos Aspirin Cardio -valmistetta käytetään samanaikaisesti tiettyjen toisten lääkkeiden kanssa.

Keskustele hoitavan lääkärin kanssa ennen kuin käytät Aspirin Cardio -valmisteen kanssa samanaikaisesti

 • veren hyytymistä estäviä lääkkeitä (esim. varfariini ja muut kumariinijohdannaiset tai hepariini)
 • eräitä tulehduskipulääkkeitä, kuten ibuprofeeni ja naprokseeni: heikentävät Aspirin Cardio -valmisteen kykyä estää verisuonitukoksia ja voivat täten vähentää valmisteen tehoa sydänkohtauksen ja aivohalvauksen estohoidossa
 • metamitsolia (kivun ja kuumeen lievitykseen käytetty lääkeaine), saattaa vähentää asetyylisalisyylihapon verihiutaleiden aggregaatioon (verihiutaleiden tarttuminen toisiinsa, jolloin muodostuu verisuonitukos) kohdistuvaa vaikutusta, jos näitä valmisteita käytetään samanaikaisesti. Siksi tätä yhdistelmää tulisi käyttää varoen potilaille, jotka käyttävät pieniannoksista asetyylisalisyylihappoa sydämen verisuonien suojaksi.
 • suun kautta tai ruiskeena annosteltavia kortisonivalmisteita. Aspirin Cardio -valmisteen ja kortisonivalmisteen samanaikainen käyttö voi lisätä ruoansulatuskanavan verenvuodon vaaraa.
 • samankaltaisia tulehduskipulääkkeitä
 • selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (ns. SSRI), joita käytetään esim. masennuslääkkeinä
 • tiettyjä diabeteslääkkeitä (esim. insuliini, glibenklamidi, glipitsidi)
 • metotreksaattivalmisteita (käytetään mm. nivelreumassa ja tietyissä kasvainsairauksissa)
 • sulfonamideja (sulfat) sisältäviä antibioottivalmisteita
 • digoksiinia (sydänlääke)
 • epilepsialääkkeitä (barbituraatit kuten fenobarbitaali, fenytoiini, natriumvalproaatti)
 • litiumia sisältäviä lääkkeitä (käytetään mm. mielialahäiriöiden hoidossa)
 • nesteenpoistossa käytettäviä lääkkeitä (esim. spironolaktoni, furosemidi)
 • virtsahapon eritystä lisääviä kihtilääkkeitä (probenesidi)
 • tietyt verenpainelääkkeet (ACE:n estäjät ja angiotensiini II-salpaajat).

Aspirin Cardio alkoholin kanssa

AspirinCardio -valmisteen ja alkoholin samanaikainen käyttö voi lisätä ruoansulatuskanavan verenvuodon vaaraa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus – viimeinen kolmannes

Aspirin Cardio -tabletteja ei saa käyttää kolmen viimeisen raskauskuukauden aikana, sillä se voi vahingoittaa syntymätöntä lasta tai aiheuttaa ongelmia synnytyksessä. Se voi aiheuttaa syntymättömälle lapselle sydän- ja munuaisvaurioita. Se voi altistaa sekä äidin että lapsen verenvuodoille ja johtaa viivästyneeseen tai pitkittyneeseen synnytykseen.

Raskaus – ensimmäinen ja toinen kolmannes
Sinun ei pidä ottaa Aspirin Cardio -tabletteja raskauden ensimmäisten 6 kuukauden aikana, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä ja lääkärin ohjeistamaa. Jos tarvitset hoitoa tänä aikana tai kun yrität tulla raskaaksi, on käytettävä pienintä mahdollista annosta mahdollisimman lyhyen ajan. Jos Aspirin Cardio -tabletteja käytetään usean päivän ajan 20. raskausviikosta alkaen, se voi aiheuttaa syntymättömälle lapsellesi munuaisongelmia, jotka voivat johtaa vauvaa ympäröivän lapsiveden vähäiseen määrään (oligohydramnion) tai vauvan sydämessä olevan ductus arteriosus -nimisen verisuonen kaventumiseen. Jos tarvitset hoitoa muutamaa päivää pidempään, lääkäri voi suositella lisäseurantaa.

Asetyylisalisyylihappo erittyy äidinmaitoon pieninä määrinä. Vaikka satunnaisesti otettujen pienten annosten ei ole todettu aiheuttavan haittavaikutuksia lapselle, tulisi imetyksen aikaisesta lääkkeen käytöstä aina neuvotella lääkärin kanssa.

Valmiste kuuluu lääkeryhmään (tulehduskipulääkkeet), joka voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Tämä vaikutus kumoutuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Aspirin Cardio 100 mg -valmisteen ei ole todettu vaikuttavan haitallisesti ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Asipirin Cardio sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus

Verisuonitukosten estohoito aloitetaan lääkärin aloitteesta ja ohjauksessa. Tavallisesti käytetty annos on 100 - 300 mg vuorokaudessa (1 - 3 Aspirin Cardio 100 mg -enterotablettia vuorokaudessa).

Sydäninfarktin ensiapuna tulee ottaa 2-3 tablettia (200-300 mg) pureskelemalla tai murskaamalla ja nielaisemalla tabletit imeytymisen nopeuttamiseksi. Ensiapuna sydäninfarktissa suositellaan tavanomaista ei-suolistoliukoista asetyylisalisyylihappovalmistetta.

Aspirin Cardio 100 mg -enterotabletit on tavallisesti nieltävä kokonaisina runsaan veden kanssa vähintään 30 minuuttia ennen ateriaa.

Jos otat enemmän Aspirin Cardio -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Aspirin Cardio -valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraava kohta sisältää vakavimmat haittavaikutukset, joita voit havaita:

Mahdollisia haittavaikutuksia, jotka voivat olla merkkejä vaikeasta verenvuodosta:

Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista:

 • pitkäaikainen tai voimakas verenvuoto
 • verta tai kahvinpuruja muistuttavia hiukkasia oksennuksessa
 • verta ulosteessa tai musta tervamainen uloste
 • aivoverenvuodon tai kallonsisäisen verenvuodon oireet, kuten tavanomaista voimakkaampi päänsärky, johon liittyy oksentelua, toispuolista heikkoutta, kourituksia ja tajunnantason heikkeneminen
 • poikkeuksellinen heikkous, väsymys, kalpeus, hengästyneisyys, jotka voivat olla merkkejä verenvuodosta

Vaikeat verenvuodot ovat yleensä melko harvinaisia (saattaa esiintyä 1 käyttäjällä 100:sta) tai harvinaisia (saattaa esiintyä 1 käyttäjällä 1 000:sta).

Mahdolliset haittavaikutukset, jotka voivat olla merkkejä vaikeasta allergisesta reaktiosta:

Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista:

 • kasvojen, huulten. suun, kielen tai kurkun turvotus, nielemisvaikeus, hengitysvaikeus tai hengityksen vinkuminen, äkillinen verenpaineen lasku.

Vaikeat allergiset reaktiot ovat yleensä melko harvinaisia (saattaa esiintyä 1 käyttäjällä 100:sta) tai harvinaisia (saattaa esiintyä 1 käyttäjällä 1 000:sta).

Alla on lueteltu yleisyyden mukaan muita  haittavaikutuksina, joita on havaittu Aspirin Cardio -hoidon aikana:

Yleinen (saattaa esiintyä 1 käyttäjällä 10:stä)

 • heitehuimaus
 • korvien soiminen
 • nenäverenvuoto
 • nuha
 • vatsan ja suoliston tulehdus ja kipu, ruoansulatusvaivat, pahoinvointi tai oksentelu, ripuli
 • pieni, huomaamaton ruoansulatuskanavan verenvuoto
 • ihottuma
 • kutina
 • virtsa- ja sukupuolielinten verenvuoto (mukaan lukien verivirtsaisuus ja voimakas kuukautisvuoto)

Melko harvinainen (saattaa esiintyä 1 käyttäjällä 100:sta)

 • verenvuodosta (näkyvä tai huomaamaton) johtuva raudanpuutosanemia
 • lääkeaineallergia
 • mustelmat tai paikalliset verenpurkaumat
 • nenän tukkoisuus
 • ienverenvuoto
 • ruonsulatuskanavan haavauma
 • maksan vajaatoiminta (voidaan todeta verikokeilla)
 • nokkosihottuma

Harvinainen (saattaa esiintyä 1 käyttäjällä 1 000:sta)

 • lihaksensisäinen verenvuoto
 • ruoansulatuskanavan limakalvon perforaatio
 • verikokeissa voidaan todeta joidenkin maksaentsyymiarvojen kokoaminen (transaminaasit)
 • munuaisten toimintahäiriö tai vajaatoiminta (voidaan todeta verikokeilla)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

 • veren punasolujen hajoaminen, joka voi aiheuttaa anemiaa (jos sinulla on vaikea glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasi (G6PD) -puutos)
 • verenvuoto leikkauksen aikana tai sen jälkeen
 • hengitysoireet, jos sinulla on astma, tukkoinen nenä ja toistuvia nenäpolyyppejä ja sinulla on Aspirin-yliherkkyys (Aspirinin vaikeuttama hengitystiesairaus)
 • suolistotukoksen, suoliston verenvuodon, anemian oireet, johtuen suolistohaavaumien kalvomaisista arvista (suolen tukkeava kalvosairaus, intestinal diaphragm disease, IDD).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Herkkä kosteudelle.

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Aspirin Cardio sisältää

 • Vaikuttava aine on asetyylisalisyylihappo. Yksi enterotabletti sisältää 100 mg asetyylisalisyylihappoa.
 • Muut aineet ovat selluloosajauhe ja maissitärkkelys. Kalvopäällyste: metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri, natriumlauryylisulfaatti, polysorbaatti 80, talkki, trietyylisitraatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen, pyöreä kalvopäällystetty enterotabletti.

Pakkaus: 98 tablettia läpipainopakkauksessa.

Myyntiluvan haltija

Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku.

Valmistaja

Bayer Bitterfeld GmbH, Ortsteil Greppin, Bitterfeld-Wolfen, Saksa.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Bayer Oy, PL 73, 02151 Espoo. Puhelin 020 78521.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.11.2023

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY
Tuulikuja 2, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro, Muu