HÄDENSA peräpuikko

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,1 mt, 07.07.2016 10:50:49)

PAKKAUSSELOSTE

HÄDENSA®-peräpuikko

iktammoli ja mentoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta sinun tulee käyttää Hädensa-peräpuikkoja huolellisesti parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan
1. Mitä Hädensa on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä tulee ottaa huomioon ennen Hädensa-peräpuikkojen käyttöä
3. Miten Hädensa-peräpuikkoja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Hädensa-peräpuikkojen säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ HÄDENSA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?

Hädensa-valmisteen vaikuttavat aineet ovat iktammoli ja mentoli. Iktammolilla on bakteerien ja sienten kasvua estävää vaikutusta. Se toimii antiseptisenä aineena ja vähentää kutinaa. Iktammolilla on myös tulehdusta lievittävää vaikutusta. Mentoli aiheuttaa viileän tunteen, lievittää kipua ja vähentää kutinaa.

Hädensa-peräpuikkoja käytetään peräpukamien ja peräaukon pinnallisten haavaumien aiheuttamien oireiden lievittämiseen sekä peräaukon kutinan ja ulostamiskipujen lievittämiseen. Hoidon kesto on korkeintaan 3 vuorokautta.


2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN HÄDENSA-PERÄPUIKKOJEN KÄYTTÖÄ?

Ennen hoidon aloittamista tulee varmistua, että oireet eivät aiheudu muuta hoitoa vaativasta sairaudesta (esim. kasvaimesta, tulehduksellisesta suolistosairaudesta tai jostakin infektiotaudista). Peräsuoliverenvuodon syy tulee aina selvittää. Peräsuoliverenvuotoon viittaava veri on usein väriltään tummaa ja ulosteeseen sekoittunutta. Peräpukamavuoto on väriltään kirkasta.
Jos pukamat ovat hyvin kipeitä tai vuotavat runsaasti, tulee hakeutua lääkäriin. Vaikeat pukamat saattavat vaatia kirurgista hoitoa.

Älä käytä Hädensa-peräpuikkoja
- jos olet allerginen iktammolille tai mentolille tai Hädensa-peräpuikkojen jollekin muulle aineosalle
- jos olet allerginen pähkinälle tai soijalle - alle 2½-vuotiaiden lasten hoidossa
- jos lapsella on aiemmin ollut kuumekouristuksia tai epilepsia
- jos lapsella on lähiaikoina ollut peräaukon tai peräsuolen alueen muutoksia.

Ole erityisen varovainen Hädensa-peräpuikkojen suhteen:
-Jos oireet pahenevat hoidon aikana, ota yhteys lääkäriin, jotta syy oireiden pahenemiseen voidaan selvittää.
-Jos havaitset verenvuotoa peräpukamista tai peräsuolesta, tulee Hädensa-hoito keskeyttää ja peräsuoliverenvuodon syy selvittää. -Tämä valmiste sisältää mentolia, joka liian suurina annoksina voivat aiheuttaa neurologisia häiriöitä, kuten kouristuksia imeväisikäisille ja vanhemmille lapsille.
- Älä jatka hoitoa yli 3 vuorokauden ajan, sillä terpeenijohdosten (esimerkiksi kamferi, sineoli, niaouli, tarha-ajuruoho, terpineoli, terpiini, sitraali, mentoli tai männynneulasten, eukalyptuksen tai pihkan eteeriset öljyt) kertymiseen kudoksiin (myös aivoihin) liittyy riskejä, erityisesti neuropsykologisten häiriöiden sekä peräaukon polttelun riski.
- Älä käytä suositeltua suurempia annoksia, sillä se suurentaa haittavaikutusten ja yliannostukseen liittyvien häiriöiden riskiä.
- Koska valmiste on tulenarkaa, älä käsittele sitä avotulen läheltä.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.

Älä käytä Hädensa-peräpuikkoja samanaikaisesti muiden terpeenijohdoksia (esimerkiksi kamferia, sineolia, niaoulia, tarha-ajuruohoa, terpineolia, terpiiniä, sitraalia, mentolia tai männynneulasten, eukalyptuksen tai pihkan eteerisiä öljyjä) sisältävien lääkkeellisten tai kosmeettisten tuotteiden kanssa riippumatta niiden antotavasta (suun kautta, peräsuoleen, iholle tai keuhkoihin).

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Älä käytä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Hädensa-peräpuikoilla ei ole vaikutusta ajamiseen tai koneiden käyttöön.

Tärkeää tietoa Hädensa-peräpuikkojen sisältämistä aineista
Hädensa-peräpuikot sisältävät maapähkinäöljyä. Älä käytä Hädensa-peräpuikkoja, jos olet allerginen pähkinälle tai soijalle.

3. MITEN HÄDENSA-PERÄPUIKKOJA KÄYTETÄÄN?

Työnnä 1 peräpuikko peräaukkoon aamuisin ja iltaisin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Hädensa-peräpuikot voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hädensa-peräpuikot ovat yleensä hyvin siedettyjä. Allergiset ihoreaktiot ovat mahdollisia.Koska valmiste sisältää mentolia ja jos potilas ei noudata suositeltua annostusta, imeväisikäisillä ja vanhemmilla lapsilla on olemassa kouristusten riski.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.


5. HÄDENSA-PERÄPUIKKOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä huoneenlämmössä alle +25 ºC:ssa.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa. Hävitä vanhentunut lääke pakkauksineen noudattaen omassa asuinkunnassasi voimassa olevia ohjeita. Kartonkikotelo ja pakkausseloste ovat kierrätettäviä.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Hädensa sisältää?
- Vaikuttavat aineet ovat iktammoli ja mentoli.
- Muut aineet ovat kovarasva, sitruunahappomonohydraatti, kamomillaöljy, risiiniöljy, pellavaöljy, maapähkinäöljy, propyyligallaatti ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Ruskehtavan keltainen, torpedonmallinen peräpuikko

10 peräpuikkoa

Myyntiluvan haltija
Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda GmbH, Robert-Bosch-Strasse 8, 78224 Singen, Saksa

Pakkausseloste on tarkistettu 1.12.2014.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Paciuksenkatu 21
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro