SYMBICORT TURBUHALER inhalaatiojauhe

Lataa äänitiedostona, MP3 (8 mt, 15.06.2018 19:08:33)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Symbicort Turbuhaler inhalaatiojauhe

budesonidi, formoterolifumaraattidihydraatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Symbicort Turbuhaler on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Symbicort Turbuhaleria
 3. Miten Symbicort Turbuhaleria käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Symbicort Turbuhalerin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Symbicort Turbuhaler on ja mihin sitä käytetään

Symbicort Turbuhaler on lääkeannostelija, jota käytetään astman hoitoon aikuisille ja 12-17-vuotiaille nuorille. Sitä käytetään myös keuhkoahtaumataudin (COPD) oireiden hoitoon vähintään 18-vuotiaille aikuisille. Se sisältää kahta eri lääkettä; budesonidia ja formoterolifumaraattidihydraattia.

 • Budesonidi kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan kortikosteroideiksi. Se vaikuttaa vähentämällä ja estämällä turvotusta ja tulehdusta keuhkoissasi.
 • Formoterolifumaraattidihydraatti kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan pitkävaikutteisiksi beeta2-adrenoseptoriagonisteiksi tai keuhkoputkia avaaviksi lääkkeiksi. Se laajentaa hengitysteitä, jolloin sinun on helpompi hengittää.

Astma
Symbicort Turbuhaleria voidaan määrätä astman hoitoon kahdella eri hoitotavalla:

a) Joillekin potilaille määrätään kaksi erillistä lääkeannostelijaa: Symbicort Turbuhaler ja erillinen oirelääke

 • Symbicort Turbuhaleria käytetään joka päivä. Se estää astmaoireiden ilmaantumista.
 • Erillistä oirelääkettä käytetään astmaoireiden ilmaantuessa hengityksen helpottamiseksi.

b) Joillekin potilaille määrätään Symbicort Turbuhaler ainoaksi lääkeannostelijaksi

 • Symbicort Turbuhaleria käytetään joka päivä. Se estää astmaoireiden ilmaantumista.
 • Symbicort Turbuhaleria käytetään myös, kun tarvitaan ylimääräisiä annoksia astmaoireiden ilmaantuessa hengityksen helpottamiseksi. Erillistä oirelääkettä ei tarvita.

Keuhkoahtaumatauti (COPD)
Symbicort Turbuhaleria voidaan käyttää myös keuhkoahtaumataudin oireiden hoitoon aikuisilla. Keuhkoahtaumatauti on pitkäaikainen hengitystiesairaus, joka aiheutuu usein tupakoinnista.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Symbicort Turbuhaleria

Älä käytä Symbicort Turbuhaleria:

 • jos olet allerginen budesonidille, formoterolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6), eli laktoosille (joka sisältää pieniä määriä maitoproteiineja).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Symbicort Turbuhaleria, jos:

 • olet diabeetikko
 • sinulla on jokin keuhkotulehdus
 • sinulla on korkea verenpaine tai sinulla on joskus ollut sydänvaivoja (mukaan lukien epäsäännöllinen sydämen syke, hyvin nopea pulssi, valtimoiden ahtautumaa tai sydämen vajaatoiminta)
 • sairastat kilpirauhasen tai lisämunuaisten vajaatoimintaa
 • sinulla on matala veren kaliumpitoisuus
 • sinulla on vaikea maksasairaus.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Symbicort Turbuhaler:
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle erityisesti, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

 • beetasalpaajia (kuten atenololi tai propranololi korkean verenpaineen hoitoon), mukaan lukien silmätipat (kuten timololi glaukooman hoitoon)
 • rytmihäiriölääkkeitä (kuten kinidiini)
 • digoksiinin kaltaisia lääkkeitä, jota käytetään tavallisesti sydämen vajaatoimintaan
 • diureetteja, eli nesteenpoistolääkkeitä (kuten furosemidi). Niitä käytetään korkean verenpaineen hoitoon.
 • suun kautta otettavia kortisonitabletteja (kuten prednisoloni)
 • ksantiinijohdannaisia (kuten teofylliini tai aminofylliini). Näitä käytetään useimmiten astman hoitoon.
 • muita keuhkoputkia avaavia lääkkeitä (kuten salbutamoli)
 • trisyklisiä masennuslääkkeitä (kuten amitriptyliini) ja masennuslääke nefatsodonia
 • fentiatsiinijohdannaisia (kuten klooripromatsiini ja proklooriperatsiini)
 • HIV-infektion hoitoon tarkoitettuja HIV-proteaasinestäjiksi kutsuttuja lääkkeitä (kuten ritonaviiri)
 • infektioiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä (kuten ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli, posakonatsoli, klaritromysiini ja telitromysiini)
 • parkinsonin taudin hoitoon käytettäviä lääkkeitä (kuten levodopa)
 • kilpirauhaslääkkeitä (kuten levotyroksiini).

Jos käytät jotakin yllämainituista lääkkeistä tai et ole varma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Symbicort Turbuhalerin käyttöä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle myös, jos olet menossa nukutuksessa tehtävään leikkaukseen tai hammastoimenpiteeseen.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

 • Jos olet raskaana tai aiot tulla raskaaksi, kerro lääkärille ennen Symbicort Turbuhalerin käyttöä - älä käytä Symbicort Turbuhaleria, ellei lääkäri siihen sinua kehota.
 • Jos tulet raskaaksi Symbicort Turbuhaler -hoidon aikana, älä keskeytä lääkitystäsi, vaan ota välittömästi yhteys lääkärin.
 • Jos imetät, neuvottele lääkärin kanssa ennen Symbicort Turbuhalerin käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Symbicort Turbuhalerilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Symbicort Turbuhaler sisältää laktoosia
Symbicort Turbuhaler sisältää laktoosia, joka on eräs sokerilaji. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Tämä määrä laktoosia ei normaalisti aiheuta ongelmia potilaille, joilla on laktoosi-intoleranssi.

Apuaineena käytetty laktoosi sisältää pieniä määriä maitoproteiineja, jotka saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita.


3. Miten Symbicort Turbuhaleria käytetään

 • Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
 • On tärkeää käyttää Symbicort Turbuhaleria joka päivä, vaikka astma- tai keuhkoahtaumatautioireita ei esiintyisikään.
 • Jos käytät Symbicort Turbuhaleria astman hoitoon, saattaa lääkäri haluta sinun käyvän säännöllisesti kontrollissa.

Jos olet käyttänyt steroiditabletteja astmaan tai keuhkoahtaumatautiin, lääkäri saattaa vähentää käyttämiesi tablettien määrää, kun aloitat Symbicort Turbuhalerin käytön. Jos olet käyttänyt suun kautta otettavia steroiditabletteja pitkän ajan, lääkäri saattaa tehdä sinulle verikokeita aika ajoin. Kun suun kautta otettavien steroiditablettien määrää vähennetään, sinulla saattaa esiintyä yleistä huonovointisuutta, vaikka keuhko-oireesi paranevatkin. Nenäsi saattaa olla tukkoinen tai vuotaa ja sinulla voi esiintyä heikkoutta, nivel- tai lihaskipuja ja ihottumaa (ekseemaa). Jos jokin tällainen oire vaivaa sinua tai jos sinulla on päänsärkyä, väsymystä, pahoinvointia tai oksentelua, ota välittömästi yhteys lääkäriin. Jos saat allergia- tai niveltulehdusoireita, sinulle voidaan määrätä joku toinen lääke. Jos mietit, kannattaako Symbicort Turbuhalerin käyttöä jatkaa, kerro asiasta lääkärille.

Lääkäri saattaa määrätä sinulle steroiditabletteja normaalin hoitosi lisäksi stressitilanteiden ajaksi (esimerkiksi, jos sinulla on hengitystieinfektio tai ennen kirurgista toimenpidettä).

Tärkeää tietoa astma- ja keuhkoahtaumatautioireistasi
Jos tunnet hengenahdistusta tai hengityksesi vinkuu Symbicort Turbuhalerin käytön aikana, sinun tulee jatkaa lääkitystäsi ja ottaa mahdollisimman nopeasti yhteyttä lääkäriin, sillä saatat tarvita lisähoitoa.

Ota yhteys välittömästi lääkäriin, jos:

 • hengityksesi vaikeutuu ja heräät usein öisiin astmaoireisiin
 • alat tuntea aamuisin hengenahdistusta tai se kestää tavallista pitempään.

Nämä oireet voivat merkitä, että astmasi tai keuhkoahtaumatautisi ei ole hoitotasapainossa ja saatat tarvita toista lääkettä tai lisähoitoa välittömästi.

Astma
Symbicort Turbuhaleria voidaan määrätä astmaan kahdella eri hoitotavalla. Symbicort Turbuhaler -annos ja sen ajoitus määräytyy hoitotavan mukaisesti.

a)       Jos sinulle on määrätty Symbicort Turbuhaler ja erillinen oirelääke, lue kappale
          "a) Symbicort Turbuhalerin ja erillisen oirelääkkeen käyttö".
b)     Jos sinulle on määrätty Symbicort Turbuhaler ainoaksi lääkeannostelijaksi, lue kappale
        "b) Symbicort Turbuhalerin käyttö ainoana astmalääkeannostelijana".

a) Symbicort Turbuhalerin ja erillisen oirelääkkeen käyttö
Symbicort Turbuhaleria käytetään joka päivä.
Se estää astmaoireita.

Aikuiset (vähintään 18-vuotiaat)

 • Tavallinen annos on 1 tai 2 inhalaatiota kahdesti päivässä.
 • Lääkäri saattaa nostaa annoksen 4 inhalaatioon kahdesti päivässä.
 • Jos oireet pysyvät hyvin hallinnassa, lääkäri saattaa vähentää lääkityksen yhteen kertaan päivässä.

Nuoret (12–17–vuotiaille)

 • Tavallinen annos on 1 tai 2 inhalaatiota kahdesti päivässä.
 • Jos oireet pysyvät hyvin hallinnassa, lääkäri saattaa vähentää lääkityksen yhteen kertaan päivässä.

Miedompi vahvuus Symbicort Turbuhaleria on saatavilla 6–11–vuotiaille lapsille.

Symbicort Turbuhaler valmistetta ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille.

Lääkäri (tai astmahoitaja) auttaa sinua astman hoidossa. Lääkäri säätää lääkkeesi annostuksen pienimpään annokseen, jolla astmaoireesi pysyvät hallinnassa. Älä kuitenkaan muuta annostasi sopimatta siitä ensiksi lääkärin (tai astmahoitajan) kanssa.

Käytä erillistä oirelääkettä astmaoireiden hoitoon
Pidä oirelääke aina mukanasi tarpeen varalta. Älä käytä Symbicort Turbuhaleria astmaoireiden hoitoon – käytä oirelääkettäsi.

b) Symbicort Turbuhalerin käyttö ainoana astmalääkeannostelijana
Käytä tätä hoitotapaa vain jos lääkäri on niin määrännyt ja olet vähintään 12-vuotias.

Käytä Symbicort Turbuhaleria joka päivä. Se estää astmaoireita. Voit ottaa:

 • 1 inhalaation aamuin illoin

tai

 • 2 inhalaatiota aamuisin

tai

 • 2 inhalaatiota iltaisin.

Lääkäri saattaa nostaa annosta 2 inhalaatioon kahdesti päivässä.

Käytä Symbicort Turbuhaleria oirelääkkeenä astmaoireiden ilmaantuessa:

 • Astmaoireiden ilmaantuessa ota 1 inhalaatio ja odota muutama minuutti.
 • Jos et voi paremmin, ota toinen inhalaatio.
 • Älä ota enempää kuin 6 inhalaatiota yhdellä kertaa.

Pidä aina Symbicort Turbuhaler -inhalaattoria mukanasi tarpeen varalta.

Yli 8 inhalaation päivittäistä annosta ei yleensä tarvita. Lääkäri saattaa kuitenkin sallia käytettävän 12 inhalaatiota päivässä lyhyen aikaa.

Jos tarvitset säännöllisesti enemmän kuin 8 inhalaatiota päivässä, varaa aika lääkärille. Hänen täytyy mahdollisesti muuttaa lääkitystäsi.

Älä koskaan käytä enempää kuin 12 inhalaatiota vuorokaudessa.

Jos harrastat liikuntaa ja saat astmaoireita, käytä Symbicort Turbuhaleria tämän ohjeen mukaisesti. Älä kuitenkaan käytä Symbicort Turbuhaleria ennen liikuntaa ehkäisemään astmaoireita.

Keuhkoahtaumatauti (COPD)

 • Vain aikuisten (vähintään 18-vuotiaiden) käyttöön.
 • Tavallinen annos on 2 inhalaatiota kahdesti päivässä.

Lääkäri saattaa määrätä keuhkoahtaumataudin hoitoon myös muita keuhkoputkia avaavia lääkkeitä, kuten antikolinergisiä lääkkeitä (esim. tiotropiumia tai ipratropiumbromidia).

Uuden Symbicort Turbuhaler -inhalaattorin käyttökuntoon saattaminen
Ennen kuin käytät uutta Symbicort Turbuhaler -inhalaattoria ensimmäistä kertaa, tulee se saattaa käyttökuntoon:

 • Kierrä suojahylsy irti ja poista se. Saatat kuulla rahisevan äänen.
 • Pidä Symbicort Turbuhaler -inhalaattoria pystyasennossa punainen rengas alhaalla.
 • Kierrä rengasta ensin yhteen suuntaan niin pitkälle kuin se menee. Tämän jälkeen kierrä takaisin toiseen suuntaan (sillä, mihin suuntaan kiertää ensin ei ole merkitystä). Turbuhalerista pitäisi kuulua naksahdus.
 • Toista tämä kiertämällä punaista rengasta kumpaankin suuntaan.
 • Symbicort Turbuhaler -inhalaattori on nyt valmis käytettäväksi.

Kuinka otan lääkeannoksen
Aina kun sinun täytyy ottaa lääkeannos, seuraa alla olevia ohjeita.

1. Kierrä suojahylsy auki ja poista se. Saatat kuulla rahisevan äänen.
2. Pidä Symbicort Turbuhaler -inhalaattoria pystyasennossa punainen rengas alhaalla.

3. Älä pidä kiinni suukappaleesta ladatessasi Symbicort Turbuhaler -inhalaattoria. Ladataksesi Symbicort Turbuhaler -inhalaattoriin annoksen kierrä punaista rengasta ensin yhteen suuntaan niin pitkälle kuin se menee.

Tämän jälkeen kierrä takaisin toiseen suuntaan (aloituskääntösuunnalla ei ole merkitystä). Naksahduksen pitäisi kuulua. Symbicort Turbuhaler -inhalaattori on nyt ladattu ja käyttövalmis. Lataa Symbicort Turbuhaler -inhalaattori vain silloin, kun sitä tarvitset.

4. Älä pidä Symbicort Turbuhaler -inhalaattoria suusi läheisyydessä. Hengitä rauhallisesti ulos (niin kauan kuin mahdollista). Älä hengitä Symbicort Turbuhaler -inhalaattoriin.
5. Aseta suukappale hampaiden väliin ja sulje huulet. Hengitä voimakkaasti ja syvään sisään suukappaleen kautta. Älä pure suukappaletta.

6. Ota Symbicort Turbuhaler -inhalaattori pois suusta ennen uloshengitystä. Hengitä rauhallisesti ulos. Lääkkeen määrä on hyvin pieni, joten et välttämättä tunne makua lääkkeenoton jälkeen. Noudattaessasi näitä ohjeita, voit olla varma, että olet saanut lääkeannoksen ja se on nyt keuhkoissasi.
7. Jos sinun täytyy ottaa toinen lääkeannos, toista kohdat 2−6.
8. Sulje suojahylsy huolellisesti käytön jälkeen.

9. Huuhtele suu vedellä päivittäisen aamu- ja/tai ilta-annoksen jälkeen ja sylje vesi pois.

Älä yritä poistaa tai vääntää suukappaletta; se on kiinnitetty Symbicort Turbuhaler -inhalaattoriin ja sitä ei pidä poistaa. Älä käytä Symbicort Turbuhaler -inhalaattoria, jos se on vaurioitunut tai suukappale irtoaa.

Kuten kaikkien inhalaattorien kyseessä ollessa, hoitohenkilöiden on varmistettava, että lapset, joille on määrätty Symbicort Turbuhaler -valmistetta, käyttävät oikeanlaista edellä kuvattua inhalaatiotekniikkaa.

Symbicort Turbuhaler -inhalaattorin puhdistaminen
Pyyhi suukappaleen ulkopinta kerran viikossa kuivalla paperipyyhkeellä. Älä koskaan käytä vettä tai muita nesteitä.

Milloin ottaa uusi inhalaattori käyttöön

 • Annoslaskurista näkyy kuinka monta annosta (inhalaatiota) Symbicort Turbuhaler -inhalaattorissa on jäljellä. Symbicort Turbuhaler -inhalaattoria sisältää joko 30, 60 tai 120 annosta.

 • Annoslaskurissa on merkinnät 10 annoksen välein (60 ja 120 annoksen inhalaattoreille) ja 15 annoksen välein (30 annoksen inhalaattorille), siksi annoslaskuri ei näytä kaikkia annoksia.
 • Kun punainen merkki näkyy ensimmäisen kerran annoslaskurin reunassa, on jäljellä noin 20 annosta. Kun jäljellä on 10 annosta, annoslaskurin tausta on punainen. Kun punaisella taustalla oleva "0" näkyy annoslaskurin keskellä, tulee sinun ottaa uusi Symbicort Turbuhaler -inhalaattori käyttöön.

Huom!

 • Vaikka Symbicort Turbuhaler -inhalaattori olisikin tyhjä, niin rengasta voi yhä kiertää ja naksahdus kuulua.
 • Ääni, joka kuuluu Symbicort Turbuhaler -inhalaattoria ravistettaessa tulee kuivausaineesta ei lääkeaineesta. Siksi kyseinen ääni ei osoita lääkeaineen määrää Symbicort Turbuhaler -inhalaattorissa.
 • Jos lataat vahingossa Symbicort Turbuhaler -inhalaattoria useamman kuin yhden kerran ennen lääkkeenottoa, saat kuitenkin vain yhden annoksen. Annoslaskuri rekisteröi kuitenkin ladatun annoksen.

Jos käytät enemmän Symbicort Turbuhaleria kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

On tärkeää, että otat annoksesi kuten lääkemääräyksessä sanotaan tai kuten lääkäri on neuvonut. Älä ylitä annostasi kysymättä lääkäriltä ensin.

Jos olet käyttänyt Symbicort Turbuhaleria enemmän kuin pitäisi, tavallisimmat oireet, joita voi ilmaantua ovat vapina, päänsärky ja sydämentykytys.

Jos unohdat ottaa Symbicort Turbuhaler -annoksen

 • Jos unohdat ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat. Jos kuitenkin seuraavan lääkeannoksen aika on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta.
 • Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta välittömästi Symbicort Turbuhalerin käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos jonkin seuraavista oireista ilmaantuu:

 • kasvojen turvotus, erityisesti suun ympärillä (kieli ja/tai kurkku ja/tai nielemisvaikeudet) tai nokkosrokko yhdessä hengitysvaikeuksien kanssa (angioedeema) ja/tai äkillinen pyörtymisen tunne. Tämä saattaa olla allerginen reaktio. Tätä tapahtuu harvoin ja se koskee harvempaa kuin 1 potilasta tuhannesta.
 • äkillisesti alkava hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus välittömästi inhalaattorin käytön jälkeen. Jos sinulla esiintyy jokin näistä oireista, lopeta Symbicort Turbuhaler-inhalaattorin käyttö välittömästi ja käytä kohtausten hoitoon tarkoitettua normaalia inhalaattoriasi. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sillä hoidon muuttaminen voi olla tarpeen. Tätä tapahtuu hyvin harvoin, alle yhdellä henkilöllä 10 000:sta.

Muut mahdolliset haittavaikutukset:

Yleiset (saattavat ilmaantua alle 1 potilaalle kymmenestä)

 • sydämentykytys (tuntemus sydämen lyönneistä), vapina tai tärinä. Jos näitä vaikutuksia esiintyy, ne ovat yleensä lieviä ja tavallisesti häviävät, kun Symbicort Turbuhalerin käyttöä jatketaan
 • sammas (sienitulehdus suussa). Sen todennäköisyys pienenee, jos huuhtelet suun vedellä jokaisen Symbicort Turbuhalerin käyttökerran jälkeen
 • lievä kurkun ärsytys, yskiminen, käheys
 • päänsärky
 • keuhkokuume (pneumonia) keuhkoahtaumatautipotilailla.

Kerro lääkärille, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista oireista Symbicort Turbuhaler -valmistetta käyttäessäsi, sillä nämä oireet voivat viitata kuehkoinfektioon:

 • kuume tai vilunväristykset
 • liman erityksen lisääntyminen, liman värin muutokset
 • yskän tai hengitysvaikeuksien lisääntyminen.

Melko harvinaiset (saattavat ilmaantua alle 1 potilaalle sadasta)

 • levottomuus, hermostuneisuus, kiihtymys
 • unihäiriöt
 • huimauksen tunne
 • pahoinvointi
 • nopea sydämen syke
 • ihon mustelmat
 • lihaskouristukset
 • näön hämärtyminen.

Harvinaiset (saattavat ilmaantua alle 1 potilaalle tuhannesta)

 • ihottuma, kutina
 • bronkospasmi (keuhkoputkien äkillinen supistuminen, joka aiheuttaa vinkumista). Jos vinkuminen ilmaantuu heti Symbicort Turbuhaler -annoksen jälkeen, lopeta valmisteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin välittömästi)
 • veren matala kaliumpitoisuus
 • epäsäännöllinen sydämen syke.

Hyvin harvinaiset (saattavat ilmaantua alle 1 potilaalle kymmenestätuhannesta)

 • masennus
 • käytöshäiriöt, etenkin lapsilla
 • rintakipu tai ahdistus rinnassa (angina pectoris)
 • verensokerin nousu (glukoosi)
 • makuaistin muutokset, kuten epämiellyttävä maku suussa
 • verenpaineen muutokset.

Inhaloitavat kortikosteroidit voivat vaikuttaa elimistön normaaliin steroidihormonien tuotantoon, erityisesti käytettäessä pitkään korkeita annoksia. Vaikutuksia ovat mm:

 • luun mineraalitiheyden muutokset (luiden haurastuminen)
 • kaihi (silmän linssin samentuminen)
 • glaukooma (silmänpaineen nousu)
 • lasten ja nuorten pituuskasvun hidastuminen
 • vaikutus lisämunuaisiin (munuaisten vierellä olevat pienet rauhaset).

Nämä vaikutukset ovat epätodennäköisempiä inhaloitavista kortikosteroideista kuin kortisonitableteista.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA


5. Symbicort Turbuhalerin säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa tai etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Symbicort Turbuhaler sisältää
Vaikuttavat aineet ovat budesonidi ja formoterolifumaraattidihydraatti. 1 annos (inhalaatio) sisältää 200 mikrogrammaa budesonidia ja 6 mikrogrammaa formoterolifumaraattidihydraattia. Jokainen inhaloitu annos sisältää 160 mikrogrammaa budesonidia ja 4,5 mikrogrammaa formoterolifumaraattidihydraattia.
Muu aine on laktoosimonohydraatti (sisältää maitoproteiineja).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Symbicort Turbuhaler on lääkeannostelija, jonka sisältämä inhalaatiojauhe on valkoista.
Yksi punaisella kierrettävällä renkaalla varustettu valkoinen inhalaattori sisältää 30, 60 tai 120 annosta. Kierrettävässä renkaassa on pistekirjoituksella merkitty numerokoodi 6, joka on tarkoitettu erottamaan muista AstraZenecan inhaloitavista tuotteista.

Symbicort Turbuhaleria on saatavilla 1 inhalaattorin pakkauksessa, jossa 30 annosta tai 1, 2, 3, 10 tai 18 inhalaattorin pakkauksissa, joissa on 60 tai 120 annosta.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija: AstraZeneca Oy, Itsehallintokuja 4, 02600 Espoo, Suomi.
Valmistaja: AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Ruotsi.

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Jäsenvaltion nimi Kauppanimi
Bulgaria, Kroatia, Espanja, Islanti, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Norja, Puola, Romania, Ruotsi, Slovenia,Suomi, Tanska, Unkari, Viro Symbicort Turbuhaler 160/4,5 µg/inhalaatio inhalaatiojauhe
Alankomaat, Ranska, Slovakia, Tšekin tasavalta Symbicort Turbuhaler 200/6 µg/inhalaatio inhalaatiojauhe
Belgia, Itävalta, Luxemburg, Portugali, Saksa Symbicort Turbohaler 160/4,5 µg/inhalaatio inhalaatiojauhe
Irlanti, Iso-Britannia, Malta Symbicort Turbohaler 200/6 µg/inhalaatio inhalaatiojauhe
Italia Symbicort 160/4,5 µg/inhalaatio inhalaatiojauhe

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.3.2018

Yrityksen yhteystiedot:

ASTRAZENECA OY
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo

www.astrazeneca.fi
010 23 010
Tukkuliike: Tamro