ZONNIC PEPPERMINT sumute suuonteloon, liuos 1 mg/suihke

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,8 mt, 08.01.2022 19:04:49)

Zonnic Peppermint 1 mg/suihke sumute suuonteloon, liuos

nikotiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökuntatai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen,ellet kykene lopettamaan tupakointia 1 vuoden Zonnic Peppermint ‑hoidon jälkeen.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Zonnic Peppermint on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zonnic Peppermint ‑suusumutetta

3. Miten Zonnic Peppermint ‑suusumutetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Zonnic Peppermint ‑suusumutteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Zonnic Peppermint ‑suusumutetta voi käyttää helpottamaan tupakoinnin lopettamista, kun tupakoitsija on motivoitunut lopettamaan tupakoinnin, tai helpottamaan tupakoinnin vähentämistä, jos tupakoitsija ei kykene tai ei halua lopettaa tupakointia kokonaan. Tällaista hoitoa kutsutaan nikotiinikorvaushoidoksi. Zonnic Peppermint ‑suusumute lievittää tupakoinnin lopettamiseen tai vähentämiseen liittyvää nikotiinihimoa ja vieroitusoireita.

Kun elimistösi ei yhtäkkiä enää saakaan nikotiinia tupakasta, saat vieroitusoireita. Zonnic Peppermint estää tai vähentää tällaisia epämiellyttäviä tuntemuksia ja lievittää tupakanhimoa, sillä siitä elimistö saa hetkeksi edelleen hieman nikotiinia. Zonnic Peppermint ei sisällä tupakansavun sisältämiä myrkyllisiä aineita, kuten tervaa tai hiilimonoksidia.

Neuvonta ja tuki parantavat onnistumisen mahdollisuuksia.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Zonnic Peppermint ‑suusumutetta

 • jos olet allerginen nikotiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos et ole koskaan käyttänyt tupakkatuotteita.
 • jos olet alle 12-vuotias.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Zonnic Peppermint ‑suusumutetta, jos sinulla on

 • ollut hiljattain (kuluneen 3 kuukauden aikana) sydäninfarkti tai aivohalvaus
 • rasitusrintakipuja (epävakaa angina pectoris) tai levossa ilmaantuvaa rintakipua
 • sydänsairaus, joka vaikuttaa sydämen lyöntitiheyteen tai rytmiin
 • hoitamaton verenpainetauti
 • joskus ilmennyt allerginen reaktio, johon on liittynyt huulten, kasvojen ja nielun turvotusta (angioedeema) tai kutiavaa ihottumaa (nokkosihottuma). Nikotiinikorvaushoito voi joskus laukaista tällaisen reaktion.
 • vaikea tai keskivaikea maksasairaus
 • vaikea munuaissairaus
 • diabetes
 • kilpirauhasen liikatoiminta
 • lisämunuaisytimen kasvain (feokromosytooma)
 • maha- tai pohjukaissuolihaava
 • ruokatorvitulehdus

Tupakoinnin lopettamiseen liittyvät hyödyt ovat suuremmat kuin Zonnic Peppermint ‑suusumutteeseen liittyvät riskit.

Lapset ja nuoret

Nuorten (12–17-vuotiaiden) ei pidä käyttääZonnic Peppermint ‑suusumutetta ilman terveydenhuollon ammattilaisen suositusta. Alle 12-vuotiaat eivät saa käyttää Zonnic Peppermint ‑suusumutetta.

Muut lääkevalmisteet ja Zonnic Peppermint

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät lääkkeitä, jotka sisältävät teofylliiniä astman hoitoon, takriinia Alzheimerin taudin hoitoon, klotsapiinia skitsofrenian hoitoontai ropinirolia Parkinsonin taudin hoitoon.

Zonnic Peppermint ruuan ja juoman kanssa

Älä syö tai juo, kun annostelet sumutetta suuonteloon.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Tupakoinnin lopettaminen raskauden ajaksi on erittäin tärkeää, koska tupakointi saattaa haitata lapsen kasvua. Se saattaa aiheuttaa myös ennenaikaisen synnytyksen tai lapsen syntymisen kuolleena. Parasta olisi lopettaa tupakointi ilman nikotiinia sisältävien valmisteiden käyttöä. Jos tämä ei onnistu, käytä Zonnic Peppermint ‑suusumutetta vasta sen jälkeen, kun olet keskustellut asiasta raskauttasi seuraavan terveydenhuollon ammattilaisen, omalääkärin tai tupakoinnin lopettamiseen tukea tarjoavan keskuksen lääkärin kanssa.

Zonnic Peppermint ‑suusumutteen käyttöä imetyksen aikana on vältettävä, koska nikotiini erittyy rintamaitoon ja saattaa vaikuttaa lapseen. Jos terveydenhuollon ammattilainen on suositellut Zonnic Peppermint ‑suusumutteen käyttöä imetyksen aikana, ota sumuteannos heti imetyksen jälkeen, äläkä käytä sitä kahteen tuntiin ennen imettämistä.

Tupakointi lisää hedelmättömyyden riskiä naisilla ja miehillä. Nikotiinin vaikutuksia hedelmällisyyteen ei tunneta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Vaikutuksia ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole todettu.

Zonnic Peppermint ‑suusumute sisältää etanolia (alkoholia)

Zonnic Peppermint sisältää pienen määrän etanolia (alkoholia): alle 100 mg suihketta kohti (alkoholisisältö vähemmän kuin 1 ml:ssa viiniä).

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Ota 1 tai 2 suihketta, kun tavallisesti polttaisit savukkeen tai kun tunnet tupakanhimoa. Ota ensin yksi suihke ja jos tupakanhimo ei häviä muutaman minuutin kuluessa, ota toinen suihke. Jos tarvitset 2 suihketta, ota jatkossa 2 suihketta jokaisella annostelukerralla. Useimmat tupakoitsijat tarvitsevat 1–2 suihketta 30 minuutin – 1 tunnin välein. Ota korkeintaan 2 suihketta kerralla tai 4 suihketta tunnissa 16 tunnin aikana. Enimmäisvuorokausiannos on 64 suihketta minkä tahansa 16 tunnin jakson aikana.

Käyttöohje:

Suihkauta 1–2 kertaa posken ja hampaiden väliin.

 1. Käännä sumuttimen suutin sivulle.
 2. Suuntaa sumuttimen suutin posken ja hampaiden väliin.
 3. Suihkauta 1–2 kertaa. Vaihtele poskea käyttökertojen välillä.

Tupakoinnin lopettaminen

Hoidon kesto on yksilöllinen, mutta se kestää tavallisesti vähintään 3 kuukautta. Nikotiiniannostusta on sen jälkeen pienennettävä vähitellen. Hoito lopetetaan, kun käytät enää 1–2 annosta vuorokaudessa. Voit kuitenkin ottaa annoksen, jos tunnet tarvetta polttaa savukkeen.

Tupakoinnin vähentäminen

Zonnic Peppermint ‑suusumutetta voidaan käyttää tupakointikertojen välisen ajan pidentämiseksi, jotta tupakointi vähenisi mahdollisimman paljon. Jos et ole kyennyt 6 viikon hoidon jälkeen vähentämään päivässä polttamiesi savukkeiden määrää, käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Yritä tupakoinnin lopettamista heti, kun tunnet olevasi siihen valmis, mutta kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluessa Zonnic Peppermint ‑suusumutteen käytön aloittamisesta. Jos et pysty yrittämään tupakoinnin lopettamista tosissasi 9 kuukauden kuluessa, käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Älä käytä Zonnic Peppermint ‑suusumutetta pidempään kuin 1 vuoden ajan, ellet ole keskustellut asiasta lääkärin tai apteekkihenkilöstön kanssa.

Nikotiinin vaikutukset ilmenevät 1 minuutin kuluessa sumuteannoksen ottamisesta.

Jos käytät enemmän Zonnic Peppermint ‑suusumutetta kuin sinun pitäisi

Voit saada liikaa nikotiinia elimistöösi, jos tupakoit ja käytät Zonnic Peppermint ‑valmistetta samanaikaisesti. Jos lapsi on ottanut Zonnic Peppermint ‑suusumutetta tai olet itse ottanut sitä liikaa, ota heti yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh: 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Aikuiselle tupakoijalle sopiva annos voi aiheuttaa lapselle vakavan myrkytyksen tai johtaa jopa kuolemaan.

Yliannoksen oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, syljenerityksen lisääntyminen, mahakipu, ripuli, hikoilu, päänsärky, huimaus, kuulon muutokset ja voimakas heikkouden tunne. Suurten annosten yhteydessä näiden oireiden lisäksi saattaa esiintyä matalaa verenpainetta, sydämen sykkeen heikkenemistä ja epäsäännöllisyyttä, hengitysvaikeuksia, voimakasta väsymystä, verenkiertokollapsi ja kouristuskohtauksia.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Zonnic Peppermint ‑suusumute voi aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin muussa muodossa käytetty nikotiini. Haittavaikutukset ovat yleensä annoksesta riippuvaisia.

Tupakoinnin lopettamiseen liittyvät haittavaikutukset (vieroitusoireet)

Jotkut tupakoinnin lopettamisen yhteydessä ilmenevät haittavaikutukset voivat olla vähentyneestä nikotiinin saannista johtuvia vieroitusoireita:

Tällaisia vaikutuksia ovat:

 • ärtyneisyys, aggressiivisuus, kärsimättömyys, turhautuneisuus
 • ahdistuneisuus, levottomuus, keskittymisvaikeudet
 • yöheräily, unihäiriöt
 • lisääntynyt ruokahalu, painon nousu
 • alakuloisuus
 • tupakanhimo (nikotiinihimo)
 • sydämen sykkeen hidastuminen
 • verenvuoto ikenistä tai suun haavaumat
 • huimaus, heikko olo
 • yskä, kurkkukipu, tukkoinen tai vuotava nenä
 • ummetus

Lopeta Zonnic Peppermint ‑suusumutteen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee seuraavia vakavia harvinaisia haittavaikutuksia (angioedeeman merkkejä):

 • kasvojen, kielen tai nielun turpoaminen
 • nielemisvaikeudet
 • nokkosihottuma ja hengitysvaikeudet

Muita haittavaikutuksia

Hyvin yleiset (yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • hikka (erityisen yleinen)
 • päänsärky, pahoinvointi
 • nielun ärsytys

Yleiset (alle 1 käyttäjällä 10:stä):

 • paikalliset vaikutukset, kuten polttava tunne, tulehdus suussa, makuaistin muutokset
 • suun kuivuminen, lisääntynyt syljen eritys
 • ruoansulatushäiriö
 • vatsakipu tai ‑vaivat
 • oksentelu, ilmavaivat tai ripuli
 • väsymys
 • yliherkkyys (allergia)
 • pistely

Melko harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 100:sta):

 • nenäoireet, kuten tukkoisuus, aivastelu
 • hengityksen vinkuminen (bronkospasmi), tunne että hengitys on tavallista työläämpää (hengenahdistus), kurkun kuristaminen
 • punastuminen, lisääntynyt hikoilu
 • suun oireet, kuten pistely suussa, kielen tulehdus, suun haavaumat, suun limakalvojen vauriot, äänen muutokset, kipu suussa tai nielussa, röyhtäily
 • sydämentykytys (epätavallinen tietoisuus sydämen lyönneistä), nopea sydämen syke, korkea verenpaine
 • ihottuma ja/tai ihon kutina (pruritus, nokkosihottuma)
 • epänormaalit unet
 • rintakipu tai ‑vaivat
 • voimattomuus, huonovointisuus
 • epänormaali sydämen syke
 • vertavuotavat ikenet
 • vuotava nenä

Harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • nielemisvaikeus, suun heikentynyt tunto
 • yökkäily

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

 • näön hämärtyminen, lisääntynyt kyynelvuoto
 • kurkun kuivuminen, mahavaivat, kipu huulissa
 • ihon punoitus
 • allergiset reaktiot (anafylaksi)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Lääkkeitä ei pidä viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zonnic Peppermint sisältää

 • Vaikuttava aine on nikotiini. Yksi suihke sisältää 1 mg nikotiinia.
 • Muut aineet ovat sukraloosi, minttuaromiaine, etanoli, glyseroli, kaliumdivetyfosfaatti, natriumhydroksidi, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kirkas liuos, joka tuoksuu hieman piparmintulta.

Pakkauskoot:

Käyttölaitteella varustettu lasi- tai muovipullo. Yksi pullo sisältää joko 3 ml (40 suihketta) tai 15 ml (200 suihketta) liuosta.

40 suihketta

200 suihketta

400 (2 x 200) suihketta

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Niconovum AB

Box 31008

SE-20049 Malmö

Ruotsi

 

Valmistaja

Apotek Produktion & Laboratorier

Celsiusgatan 43

SE-212 14 Malmö

Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.10.2021

Yrityksen yhteystiedot:

NICONOVUM AB
Box 31008
SE-200 49 Malmö
Sweden

www.niconovum.se
Tukkuliike: Tamro