CARDACE tabletti 2,5 mg, 5 mg, 10 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (8,4 mt, 31.05.2024 19:30:17)

CARDACE 2,5 mg tabletit
CARDACE 5 mg tabletit
CARDACE 10 mg tabletit

ramipriili

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Cardace on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cardace-valmistetta
 3. Miten Cardace-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Cardace-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
   

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Cardace sisältää lääkeainetta nimeltä ramipriili. Se kuuluu lääkeryhmään nimeltä ACE:n estäjät (angiotensiiniä konvertoivan entsyymin estäjät).

Cardace vaikuttaa

 • vähentämällä elimistösi tuottamia aineita, jotka voivat nostaa verenpainettasi
 • rentouttamalla ja laajentamalla verisuoniasi
 • helpottamalla sydämesi pumppaustyötä eli verenkierron ylläpitäminen elimistössäsi helpottuu.

Cardace-valmistetta voidaan käyttää

 • korkean verenpaineen (hypertension) hoitoon
 • pienentämään sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riskiä
 • pienentämään munuaisongelmien riskiä tai hidastamaan niiden pahenemista (riippumatta siitä onko sinulla diabetes vai ei)
 • sydämen hoitoon, kun se ei jaksa pumpata riittävästi verta elimistöösi (sydämen vajaatoiminta)
 • hoitona sydänkohtauksen (sydäninfarktin) jälkeen, kun siihen on liittynyt sydämen vajaatoiminta.
   

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Cardace-valmistetta

 • jos olet allerginen ramipriilille, jollekin muulle ACE:n estäjälle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
  Allergisen reaktion merkkejä voivat olla ihottuma, nielemis- ja hengitysongelmat, huulten, kasvojen, kurkun ja kielen turpoaminen.
 • jos sinulla on joskus ollut vakava allerginen reaktio nimeltä angioedeema. Oireisiin kuuluvat kutina, nokkosrokko (urtikaria), punaiset läiskät käsissä, jaloissa ja kurkussa, kurkun ja kielen turpoaminen, silmien ympärystän ja huulien turpoaminen, hengitys- ja nielemisvaikeudet.
 • jos käytät tai olet aiemmin käyttänyt sakubitriili/valsartaani -yhdistelmävalmistetta, lääkettä, jolla hoidetaan aikuisten tietyntyyppistä pitkäaikaista (kroonista) sydämen vajaatoimintaa
 • jos saat dialyysihoitoa tai jotain muuta kehon ulkoista hoitoa veren suodattamiseksi. Voi olla, ettei Cardace sovi sinulle riippuen käytetystä laitteesta.
 • jos sinulla on munuaisongelma, jossa verenvirtaus munuaisiin on vähentynyt (munuaisvaltimoiden ahtauma)
 • 6 viimeisen raskauskuukauden aikana (ks. kohta ”Raskaus ja imetys” jäljempänä)
 • jos verenpaineesi on epätavallisen matala tai hyvin vaihteleva. Lääkärisi arvioi tämän.
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä.

Älä ota Cardace-valmistetta, jos jokin edellä mainituista kohdista sopii sinuun. Jos olet epävarma, keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin aloitat Cardace-valmisteen käytön.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Cardace-valmistetta:

 • jos sinulla on sydän-, maksa- tai munuaisongelmia
 • jos olet menettänyt paljon suoloja tai nestettä elimistöstäsi (huonovointisuuden (oksentelun), ripulin, tavallista runsaamman hikoilun, vähäsuolaisen dieetin, diureettien (nesteenpoistotablettien) pitkäaikaisen käytön vuoksi tai olet ollut dialyysihoidossa)
 • jos aiot mennä hoitoon lievittääksesi allergiaasi mehiläisten tai ampiaisten pistoille (siedätyshoito)
 • jos sinulle aiotaan antaa nukutus- tai puudutusaineita. Näitä voidaan antaa leikkauksen tai hammashoidon yhteydessä. Voi olla, että sinun täytyy keskeyttää Cardace-hoito päivää ennen toimenpidettä; kysy lääkäriltäsi neuvoa.
 • jos veresi kaliumpitoisuus on suuri (näkyy verikokeissa)
 • jos käytät lääkkeitä, jotka saattavat pienentää veren natriumpitoisuutta, tai sinulla on sairaus, joka voi vaikuttaa tällä tavalla. Lääkäri saattaa teettää säännöllisesti verikokeita erityisesti veren natriumpitoisuuden tarkistamiseksi, varsinkin jos olet iäkäs.
 • jos käytät lääkkeitä, jotka voivat lisätä angioedeeman, vakavan allergisen reaktion, riskiä, kuten mTOR:in estäjiä (esim. temsirolimuusi, everolimuusi, sirolimuusi), vildagliptiinia, neprilysiinin (NEP:n) estäjiä (kuten rasekadotriili) tai sakubitriili/valsartaani -yhdistelmävalmistetta. Jos käytät sakubitriili/valsartaani -yhdistelmävalmistetta, ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Älä ota Cardace-valmistetta”.
 • jos sinulla on verisuonten kollageenisairaus kuten skleroderma tai systeeminen lupus erythematosus
 • Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi). Cardace-valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden 3 ensimmäisen kuukauden aikana ja se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään 3 ensimmäisen kuukauden jälkeen (ks. kohta “Raskaus ja imetys” jäljempänä).
 • jos otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:
  • angiotensiini II -reseptorin salpaajat (tunnetaan myös sartaaneina, esimerkiksi valsartaani, telmisartaani, irbesartaani), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia
  • aliskireeni.

Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti. Katso myös kohdassa ”Älä ota Cardace-valmistetta” olevat tiedot.

Lapset ja nuoret
Cardace-valmistetta ei suositella lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille, koska Cardace-valmisteen turvallisuutta ja tehoa lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu.

Jos jokin edellä mainituista kohdista sopii sinuun (tai olet epävarma), keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin alat ottaa Cardace-valmistetta.

Muut lääkevalmisteet ja Cardace
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, koska Cardace voi muuttaa muiden lääkkeiden vaikutustapaa. Myös muut lääkkeet voivat muuttaa Cardace‑valmisteen vaikutustapaa.

Kerro lääkärillesi, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä. Ne voivat vähentää Cardace-valmisteen vaikutusta:

 • kivun ja tulehduksen lievittämiseen käytettävät lääkkeet (tulehduskipulääkkeet eli NSAID-lääkkeet, kuten ibuprofeeni ja indometasiini, tai asetyylisalisyylihappo)
 • matalan verenpaineen, sokin, sydämen vajaatoiminnan, astman tai allergian hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten efedriini, noradrenaliini tai adrenaliini. Lääkärisi on mitattava verenpaineesi.

Kerro lääkärillesi, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä. Ne voivat lisätä haittavaikutusten mahdollisuutta, jos otat niitä yhdessä Cardace-valmisteen kanssa:

 • sakubitriili/valsartaani -yhdistelmävalmiste – käytetään aikuisten tietyntyyppisen pitkäaikaisen (kroonisen) sydämen vajaatoiminnan hoitoon (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Älä ota Cardace-valmistetta”)
 • kivun ja tulehduksen lievittämiseen käytettävät lääkkeet (tulehduskipulääkkeet eli NSAID-lääkkeet, kuten ibuprofeeni ja indometasiini, tai asetyylisalisyylihappo)
 • syövän hoitoon käytettävät lääkkeet (kemoterapia)
 • elimistön hylkimisreaktion estämiseksi elinsiirron jälkeen käytettävät lääkkeet, kuten siklosporiini
 • diureetit (nesteenpoistolääkkeet), kuten furosemidi
 • lääkkeet, jotka voivat lisätä veresi kaliumpitoisuutta, kuten spironolaktoni, triamtereeni, amiloridi, kaliumsuolat, trimetopriimi yksin tai yhdessä sulfametoksatsolin kanssa (infektioihin) ja hepariini (veren ohentamiseen)
 • steroideihin kuuluvat tulehduksiin käytettävät lääkkeet, kuten prednisoloni
 • allopurinoli (käytetään veren virtsahapon määrän vähentämiseksi)
 • prokaiiniamidi (sydämen rytmiongelmiin)
 • temsirolimuusi (syöpään)
 • sirolimuusi, everolimuusi (elinsiirteen hyljinnän estoon)
 • vildagliptiini (tyypin 2 diabeteksen hoitoon)
 • rasekadotriili (ripulin hoitoon)
 • Lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin, jos otat angiotensiini II -reseptorin salpaajaa tai aliskireeniä (katso tietoja myös kohdista ”Älä ota Cardace‑valmistetta” ja ”Varoitukset ja varotoimet”).

Kerro lääkärillesi, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä. Cardace voi muuttaa niiden vaikutusta:

 • diabeteksen hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten suun kautta otettavat diabeteslääkkeet tai insuliini. Cardace voi madaltaa verensokeriasi. Seuraa verensokeriasi tarkasti käyttäessäsi Cardace-valmistetta.
 • litium (mielenterveysongelmiin). Cardace voi lisätä litiumin määrää veressä. Lääkärisi on seurattava tarkkaan litiumin määrää veressäsi.

Jos jokin edellä mainituista kohdista sopii sinuun (tai olet epävarma), keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin alat ottaa Cardace-valmistetta.

Cardace ruoan ja alkoholin kanssa

 • Alkoholin käyttö Cardace-valmisteen kanssa voi aiheuttaa sinulle huimausta tai omituisen olon päähän. Jos olet huolestunut siitä, kuinka paljon voit käyttää alkoholia Cardace-hoidon aikana, keskustele lääkärisi kanssa, sillä verenpainetta alentavilla lääkkeillä ja alkoholilla voi olla toisiaan vahvistava vaikutus.
 • Cardace voidaan ottaa ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Cardace-valmisteen käyttöä ei suositella ensimmäisten 12 raskausviikon aikana ja sitä ei saa käyttää lainkaan 13. raskausviikosta lähtien, sillä käyttö raskauden aikana voi olla vahingollista lapsellesi. Kerro välittömästi lääkärille, jos tulet raskaaksi Cardace-hoidon aikana. Lääkitys on vaihdettava toiseen raskauden aikana sopivaan lääkitykseen ennen suunniteltua raskautta.

Imetys
Älä käytä Cardace-valmistetta, jos imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Sinua voi huimata, kun käytät Cardace-valmistetta. Tämä on todennäköisempää Cardace-hoidon alussa tai kun alat ottaa suurempia annoksia. Jos näin käy, älä aja autoa tai käytä mitään työvälineitä tai koneita.

Cardace sisältää natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus

Korkean verenpaineen hoito

 • Tavanomainen aloitusannos on 1,25 mg tai 2,5 mg kerran vuorokaudessa.
 • Lääkärisi säätää annostasi, kunnes verenpaineesi on hallinnassa.
 • Maksimiannos on 10 mg vuorokaudessa.
 • Jos käytät jo diureetteja (nesteenpoistotabletteja), lääkärisi voi kehottaa lopettamaan diureettien käytön tai vähentää niiden annosta ennen Cardace-hoidon aloitusta.

Sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riskin pienentäminen

 • Tavanomainen aloitusannos on 2,5 mg kerran vuorokaudessa.
 • Lääkärisi voi jatkossa nostaa annostasi.
 • Tavanomainen annos on 10 mg kerran vuorokaudessa.

Munuaisongelmien riskin pienentäminen tai niiden pahenemisen hidastaminen

 • Aloitusannos voi olla 1,25 mg tai 2,5 mg kerran vuorokaudessa.
 • Lääkärisi säätää annostasi.
 • Tavanomainen annos on 5 mg tai 10 mg kerran vuorokaudessa.

Sydämen vajaatoiminnan hoito

 • Tavanomainen aloitusannos on 1,25 mg kerran vuorokaudessa.
 • Lääkärisi säätää annostasi.
 • Maksimiannos on 10 mg vuorokaudessa. Annos suositellaan otettavaksi kahtena antokertana vuorokaudessa.

Hoito sydänkohtauksen jälkeen

 • Tavanomainen aloitusannos on 1,25 mg–2,5 mg kerran tai kaksi kertaa vuorokaudessa.
 • Lääkärisi säätää annostasi.
 • Tavanomainen annos on 10 mg vuorokaudessa. Annos suositellaan otettavaksi kahtena antokertana vuorokaudessa.

Iäkkäät

Lääkärisi pienentää aloitusannosta ja säätää hoitoasi hitaammin.

Lääkkeen ottaminen

 • Ota lääke suun kautta samaan aikaan vuorokaudesta joka päivä.
 • Niele tabletit kokonaisina nesteen kera.
 • Älä murskaa tai pureskele tabletteja.

Jos otat enemmän Cardace-valmistetta kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai hakeudu lähimmän sairaalan päivystyspoliklinikalle. Älä aja itse sairaalaan. Pyydä jotain toista henkilöä viemään sinut tai soita ambulanssi. Ota lääkepakkaus mukaasi, jotta lääkäri tietää, mitä olet ottanut.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Cardace-valmistetta

 • Jos unohdat ottaa annoksen, ota seuraava annos normaalina ajankohtana.
 • Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Cardace-valmisteen ottaminen ja mene välittömästi lääkärin vastaanotolle, jos huomaat seuraavia vakavia haittavaikutuksia – voit tarvita kiireellistä lääkärin hoitoa:

 • kasvojen, huulien tai kurkun turpoaminen, mistä seuraa nielemis- ja hengitysvaikeuksia, sekä kutina ja ihottumat. Nämä voivat olla merkkejä vaikeasta allergisesta reaktiosta Cardace-valmisteelle.
 • vaikeat ihoreaktiot mukaan lukien ihottuma, suun haavaumat, olemassa olevan ihosairauden paheneminen, punoitus, rakkulat iholla tai ihon hilseily (kuten Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi tai erythema multiforme).

Kerro lääkärillesi välittömästi, jos sinulle tulee:

 • nopeampi sydämen syke, epätasaisia tai voimakkaita sydämenlyöntejä (tykyttelyä), rintakipua, puristuksen tunnetta rintaan tai vakavampia ongelmia, kuten sydänkohtaus tai aivohalvaus
 • hengenahdistusta tai yskää. Nämä voivat olla merkkejä keuhko-ongelmista.
 • ruhjeita herkemmin, tavallista pidempikestoista verenvuotoa, merkkejä verenvuodosta (esim. ikenien verenvuotoa), purppuran värisiä pisteitä iholle tai infektioita tavallista herkemmin, kipeä kurkku tai kuumetta, väsymyksen tunnetta, pyörtyilyä, huimausta tai kalpea iho. Nämä voivat olla merkkejä veren tai luuytimen ongelmista.
 • vaikea vatsakipu, joka voi säteillä selkään. Tämä voi olla merkki pankreatiitista (haimatulehduksesta).
 • kuumetta, vilunväristyksiä, väsymystä, ruokahalun puutetta, vatsakipua, pahoinvointia, ihon tai silmien keltaisuutta (keltatautia). Nämä voivat olla merkkejä maksan ongelmista, kuten hepatiitista (maksatulehduksesta) tai maksavauriosta.

Muita haittavaikutuksia ovat:

Kerro lääkärillesi, jos jokin seuraavista muuttuu vakavaksi tai kestää muutamaa päivää pidempään.

Yleiset (enintään 1 potilaalla kymmenestä)

 • päänsärky tai väsymyksen tunne
 • huimauksen tunne. Se on todennäköisempi, kun aloitat Cardace-valmisteen käytön tai kun annostasi suurennetaan.
 • pyörtyily, hypotensio (epätavallisen matala verenpaine), erityisesti, kun nouset seisomaan tai istumaan nopeasti
 • kuiva ärsytysyskä, poskionteloiden tulehdus (sinuiitti) tai bronkiitti, hengenahdistus
 • vatsa- tai suolistokipu, ripuli, ruoansulatushäiriö, pahoinvoinnin tunne tai pahoinvointi
 • ihottuma, johon voi liittyä turvotusta
 • rintakipu
 • krampit tai lihaskipu
 • verikokeissa todettava tavallista suurempi kaliumpitoisuus.

Melko harvinaiset (enintään 1 potilaalla sadasta)

 • tasapainohäiriöt (kiertohuimaus)
 • kutina ja epätavalliset ihotuntemukset, kuten tunnottomuus, kihelmöinti, pistely, polttelu tai poikkeavat tuntemukset iholla (harhatuntemukset)
 • makuaistin menetys tai muuttuminen
 • uniongelmat
 • masentuneisuuden, huolestuneisuuden, levottomuuden tunne tai lisääntynyt hermostuneisuus
 • nenän tukkoisuus, hengitysvaikeudet tai astman paheneminen
 • suolen turpoaminen, jota kutsutaan intestinaaliseksi angioedeemaksi, jonka oireita ovat vatsakipu, oksentelu ja ripuli
 • närästys, ummetus tai kuiva suu
 • tavallista suurempi päivittäinen nesteen (virtsan) eritys
 • tavallista suurempi hikoilu
 • ruokahalun menetys tai heikkeneminen (anoreksia)
 • lisääntyneet tai epäsäännölliset sydämen lyönnit
 • turvonneet käsivarret tai jalat. Tämä voi olla merkki elimistöösi kertyneestä nesteestä.
 • punastelu
 • näön hämärtyminen
 • nivelkipu
 • kuume
 • kyvyttömyys yhdyntään (miehet), seksuaalisten halujen väheneminen (miehet ja naiset)
 • tiettyjen veren valkosolujen suurentunut määrä (eosinofilia), mikä todetaan verikokeissa
 • verikokeissa todettavat muutokset maksan, haiman ja munuaisten toiminnassa.

Harvinaiset (enintään 1 potilaalla tuhannesta)

 • epävarmuuden tai sekavuuden tunne
 • punainen ja turvonnut kieli
 • ihon vaikea hilseily tai kesiminen, kutiseva, kuhmurainen ihottuma
 • kynsiongelmat (kuten kynnen osittainen tai täydellinen irtoaminen kynsipedistä)
 • ihottuma tai mustelmat
 • läiskät iholla ja kylmät raajat
 • punaiset, kutisevat, turvonneet tai vetiset silmät
 • kuulohäiriöt tai korvien soiminen
 • heikkouden tunne
 • verikokeissa todettavat pienemmät punasolu-, valkosolu-, verihiutale- tai hemoglobiiniarvot.

Hyvin harvinaiset (enintään 1 potilaalla kymmenestätuhannesta)

 • herkistyminen auringonvalolle.

Muut raportoidut haittavaikutukset

Kerro lääkärillesi, jos jokin seuraavista muuttuu vakavaksi tai kestää muutamaa päivää pidempään.

 • keskittymisvaikeus
 • suun turvotus
 • verikokeissa todettava verisolujen liian vähäinen määrä
 • verikokeissa todettava tavallista pienempi veren natriumpitoisuus
 • väkevöitynyt virtsa (väriltään tumma), huonovointisuus tai sairauden tunne, lihaskrampit, sekavuus ja kohtaukset, jotka voivat johtua vääränlaisesta ADH (antidiureettinen hormoni) -erityksestä. Jos sinulla esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriisi mahdollisimman pian.
 • sormien ja varpaiden värinmuutos, kun palelet ja sitten kihelmöinti ja kiputuntemukset, kun lämpenet (Raynaud’n oireyhtymä)
 • rintojen kasvu (miehet)
 • hidastuneet tai heikentyneet reaktiot
 • polttelun tunne
 • hajuaistin muutokset
 • hiustenlähtö.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cardace sisältää

Vaikuttava aine on ramipriili.
2,5 mg: 1 tabletti sisältää 2,5 mg ramipriilia.
5 mg: 1 tabletti sisältää 5 mg ramipriilia.
10 mg: 1 tabletti sisältää 10 mg ramipriilia.

Muut aineet ovat:
2,5 mg tabletit: Hypromelloosi, esigelatinoitu maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, natriumstearyylifumaraatti, keltainen rautaoksidi (E172)
5 mg tabletit: Hypromelloosi, esigelatinoitu maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, natriumstearyylifumaraatti, punainen rautaoksidi (E172)
10 mg tabletit: Hypromelloosi, esigelatinoitu maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, natriumstearyylifumaraatti

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

2,5 mg tabletit
Kellertävä tai keltainen, jakouurteellinen, soikea tabletti, jonka mitat ovat 8 x 4 mm ja jossa on merkinnät 2,5 ja yhtiön logo sekä HMR ja 2,5. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

5 mg tabletit
Vaaleanpunainen, jakouurteellinen, soikea tabletti, jonka mitat ovat 8 x 4 mm ja jossa on merkinnät 5 ja yhtiön logo sekä HMP ja 5. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

10 mg tabletit
Valkoinen tai melkein valkoinen, jakouurteellinen, soikea tabletti, jonka mitat ovat 7 x 4,5 mm ja jossa on merkintä HMO/HMO. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Cardace 2,5 mg tabletit toimitetaan 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 60, 90, 98, 99, 100, 300, 320, 500 tabletin PVC/Alu -läpipainopakkauksissa ja 500 tabletin ruskeassa lasipurkissa, jossa on korkki.
Cardace 5 mg tabletit toimitetaan 10, 14, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 45, 50, 56, 90, 98, 99, 100, 300, 320, 500 tabletin PVC/Alu -läpipainopakkauksissa ja 500 tabletin ruskeassa lasipurkissa, jossa on korkki.
Cardace 10 mg tabletit toimitetaan 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 90, 98, 99, 100, 300, 320, 500 tabletin PVC/Alu -läpipainopakkauksissa ja 28, 56, 500 tabletin ruskeassa lasipurkissa, jossa on korkki.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Sanofi Oy
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

Valmistajat
Sanofi S.r.l., S.S. 17, Km 22, 67019 Scoppito (AQ), Italia
Delpharm Dijon, 6 boulevard de l’Europe, 21800 Quétigny, Ranska
S.C. ZENTIVA S.A., B-dul Theodor Pallady nr. 50, Sector 3, Bucuresti, 032266 – Romania
Sanofi Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Höechst Brüningstraβe 50, D-65926 Frankfurt am Main, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 23.6.2021

 

Yrityksen yhteystiedot:

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

www.sanofi.fi
0201 200 300
Tukkuliike: Oriola, Tamro