BENLYSTA infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten 120 mg, 400 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,9 mt, 11.05.2017 22:53:02)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Benlysta 120 mg infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten
Benlysta 400 mg infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten

belimumabi

▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin puoleen.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Benlysta on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Benlystaa
 3. Miten Benlystaa käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Benlystan säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Benlysta on ja mihin sitä käytetään

Benlysta on lääke, jota käytetään lupuksen (systeeminen lupus erytematosus, SLE) hoitoon aikuisilla (vähintään 18-vuotiailla), joilla tauti on hyvin aktiivinen huolimatta tavanomaisesta hoidosta.

Lupus on sairaus, jossa immuunijärjestelmä (järjestelmä, joka taistelee infektioita vastaan) hyökkää sinun omia solujasi ja kudoksiasi vastaan ja aiheuttaa tulehduksia ja elinvaurioita. Se voi vaikuttaa melkein mihin elimeen tahansa. B-soluiksi kutsuttujen valkosolujen arvellaan olevan osatekijä.

Benlysta sisältää belimumabia (monoklonaalinen vasta-aine). Se vähentää veresi B-solujen määrää estämällä BLyS:in toimintaa. BLyS on proteiini, joka auttaa B-soluja elämään pidempään ja sitä on suuria määriä henkilöillä, joilla on lupus.

Sinulle annetaan Benlystaa jo saamasi lupushoidon lisäksi.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Benlystaa

Sinun ei pidä saada Benlystaa

 • jos olet allerginen belimumabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Tarkista lääkäriltä, voiko tämä koskea sinua.

Ole erityisen varovainen Benlystan suhteen

Kerro lääkärille ennen kuin sinulle annetaan Benlystaa

 • jos sinulla on parhaillaan tai pitkään kestänyt infektio tai jos saat usein infektioita. Lääkäri päättää, voiko sinulle antaa Benlystaa.
 • jos suunnittelet ottavasi jonkin rokotuksen tai jos olet saanut rokotuksen vähän aikaa sitten (viimeisten 30 päivän aikana). Joitakin rokotuksia ei pidä ottaa juuri ennen Benlysta-hoidon aloittamista tai Benlysta-hoidon aikana.
 • jos lupus vaikuttaa munuaisiisi tai hermostoosi
 • jos sinulla on HIV tai alhaiset immunoglobuliiniarvot
 • jos sinulla on tai on ollut hepatiitti-B tai ‑C.
 • jos olet saanut elinsiirron tai luuydin- tai kantasolusiirron
 • jos sinulla on ollut syöpä

Kerro lääkärille, jos jokin näistä voi koskea sinua.

Progressiivinen multifokaalinen leukoenkelofalopatia

Progressiivinen multifokaalinen leukoenkelofalopatia (PML) on vakava ja hengenvaarallinen aivoinfektio. Mahdollisuutesi saada PML voi olla suurempi, jos sinua hoidetaan lääkkeillä, jotka heikentävät immuunijärjestelmääsi, Benlysta mukaan lukien.

Kerro lääkärille välittömästi, jos sinulla on muistin menetystä, ajattelu-, puhumis- tai kävelyvaikeuksia, näönmenetystä tai samantapaisia ongelmia, jotka ovat kestäneet useiden päivien ajan.

Jos sinulla oli näitä oireita ennen Benlysta-hoitoa

Kerro lääkärille välittömästi kaikista muutoksista oireissasi.

Muut lääkevalmisteet ja Benlysta

Kerro lääkärille, jos saat syklofosfamidia (lääke, joka vaikuttaa immuunijärjestelmääsi ja jota käytetään joidenkin syöpien ja autoimmuunisairauksien hoitoon) tai lääkettä, joka vaikuttaa B-soluihisi (käytetään syövän tai tulehduksellisten sairauksien hoitoon). Tällaisten lääkkeiden antaminen samanaikaisesti Benlystan kanssa voi heikentää puolustusjärjestelmääsi. Tämä saattaisi lisätä riskiäsi saada vakavia infektioita.

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä tai jos aloitat jonkun uuden lääkkeen käyttämisen. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.

Raskaus ja imetys

Benlystaa ei tavallisesti suositella, jos olet raskaana.

 • Kerro lääkärille, jos olet raskaana, ajattelet, että voit olla raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista. Lääkäri päättää, voiko sinulle antaa Benlystaa.
 • Jos lääkäri neuvoo sinua välttämään raskaaksi tulemista, käytä tehokasta raskaudenehkäisyä Benlysta-hoidon aikana ja vähintään neljän kuukauden ajan viimeisen lääkeannoksen jälkeen.
 • Jos tulet raskaaksi Benlysta-hoidon aikana, kerro tästä lääkärille.

Jos imetät

 • Kerro lääkärille, jos imetät. On todennäköistä, että Benlysta voi erittyä äidinmaitoon. Lääkäri keskustelee kanssasi siitä, pitäisikö sinun lopettaa Benlysta-hoito imetyksen ajaksi vai pitäisikö sinun lopettaa imettäminen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei tiedetä, vaikuttaako Benlysta kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita.

Benlysta-valmisteen natriumpitoisuus on alhainen

Benlysta sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli se on olennaisesti natriumiton.

3. Miten Benlystaa käytetään

Sairaanhoitaja tai lääkäri antaa Benlystan suoneen (laskimoon) tunnin kestävänä tippana (infuusiona).

Lääkäri päättää oikean annoksen painosi mukaan. Suositeltu annos on 10 mg jokaista painokiloa (kg) kohden.

Tavallisesti Benlystaa annetaan ensimmäisenä hoitopäivänä ja sen jälkeen päivinä 14. ja 28. Tämän jälkeen Benlysta annetaan tavallisesti kerran neljässä viikossa.

Ennen infuusiota annettava lääke

Ennen Benlystan antamista lääkäri voi päättää antaa sinulle lääkettä, joka auttaa vähentämään infuusioon mahdollisesti liittyviä reaktioita. Tällaisia lääkkeitä voivat olla antihistamiinit ja kuumetta alentavat lääkkeet. Tilaasi seurataan tarkasti ja jos saat reaktioita, ne hoidetaan.

Benlysta-hoidon lopettaminen

Lääkäri päättää, pitääkö Benlystan antaminen sinulle lopettaa.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

Yliherkkyysreaktiot ja infuusioon liittyvät reaktiot

Benlysta voi aiheuttaa infuusioon liittyviä tai allergisia (yliherkkyys-) reaktioita. Näitä voi olla 1–10 ihmisellä sadasta ja ne voivat joskus olla vakavia ja voivat olla hengenvaarallisia. Nämä reaktiot ovat todennäköisempiä ensimmäisen tai toisen Benlysta-hoidon yhteydessä, antopäivänä tai sitä seuraavana päivänä.

Jos saat jonkin alla mainituista yliherkkyys- tai infuusioreaktioista, kerro asiasta välittömästi lääkärille tai hoitajalle tai mene lähimmän sairaalan poliklinikalle:

 • kasvojen, huulten, suun tai kielen turpoaminen
 • hengityksen vinkuminen, hengitysvaikeudet tai hengenahdistus
 • ihottuma
 • kutiavat näppylät tai paukamat

Benlystan aiheuttamat haittavaikutukset voivat ilmaantua myös myöhemmin, yleensä 5-10 vuorokauden kuluttua lääkeannoksen antamisesta. Haittavaikutuksia ovat esimerkiksi ihottuma, pahoinvointi, väsymys, lihaskipu, päänsärky ja/tai kasvojen turvotus tai näiden yhdistelmät.

Jos saat näitä oireita, ja erityisesti, jos saat useamman näistä oireista samanaikaisesti, kerro lääkärille tai hoitajalle.

Infektiot

Benlysta voi aiheuttaa eri tyyppisiä infektioita mukaan lukien rintakehän alueen tulehdus, munuaistulehdus, nenä- ja kurkkutulehdus, suolistotulehdus jne. Näitä infektioita voi ilmaantua yli 10:llä 100:sta henkilöstä ja ne voivat olla vaikeita ja melko harvinaisissa tapauksissa johtaa kuolemaan.

Jos saat jonkin seuraavista infektion oireista;

 • kuume
 • yskä, hengitysvaikeudet
 • ripuli, oksentelu
 • polttava tunne virtsaamisen yhteydessä.

Kerro asiasta välittömästi lääkärille tai sairaanhoitajalle.

Hyvin yleiset haittavaikutukset

Näitä voi olla useammalla kuin kymmenellä sadasta:

 • bakteeritulehdukset kuten keuhkojen tai rakon tulehdukset
 • huonovointisuus, ripuli.

Yleiset haittavaikutukset

Näitä voi olla yli yhdellä, mutta alle kymmenellä sadasta:

 • korkea kuume
 • valkosolujen määrän väheneminen
 • nenä-, kurkku-, tai mahatulehdus
 • kipu käsissä tai jaloissa
 • migreeni
 • unettomuus, masennus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi olla enintään yhdellä sadasta:

 • vakavat allergiset reaktiot, joihin voi joskus liittyä kasvojen tai suun turpoaminen, mikä aiheuttaa hengitysvaikeuksia
 • kasvojen, huulten ja kielen turpoaminen
 • ihottuma
 • kutiavat koholla olevat kyhmyt tai paukamat.

Kerro heti lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos saat jonkun näistä oireista.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Benlystan säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa (EXP-merkinnän jälkeen) mainitun käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 oC–8 oC).

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Benlysta sisältää

 • Vaikuttava aine on belimumabi.
  Yksi 5 ml injektiopullo sisältää 120 mg belimumabia.
  Yksi 20 ml injektiopullo sisältää 400 mg belimumabia.
  Valmistamisen jälkeen liuos sisältää 80 mg belimumabia millilitrassa.
 • Muut aineet ovat sitruunahappomonohydraatti (E330), natriumsitraatti (E331), sakkaroosi ja polysorbaatti 80.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Benlysta on valkoinen tai melkein valkoinen infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten.

Se on lasisessa injektiopullossa, jossa on silikonoitu kumikorkki. Pullo on suljettu repäistävällä alumiinisuojuksella.

Pakkauksessa on yksi injektiopullo.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

Iso-Britannia

Valmistaja

GlaxoSmithKline Manfuacturing S.P.A.

Strada Provinciale Asolana No. 90

43056 San Polo diTorrile

Parma

Italia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Suomi/Finland 
GlaxoSmithKline Oy 
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30 
Finland.tuoteinfo@gsk.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9/2016

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu/.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille

Käyttö- ja käsittelyohjeet – liuotus, laimennus ja lääkkeen annostelu

1) Miten Benlysta liuotetaan

Liuottaminen ja laimentaminen on tehtävä aseptisissa olosuhteissa.

Anna injektiopullon lämmetä 10–15 minuuttia huoneenlämpöiseksi (15 oC–25 oC).

On suositeltavaa käyttää 21-25 gaugen neulaa, kun kumikorkki lävistetään liuottamista ja laimentamista varten.

VAROITUS: 5 ml ja 20 ml injektiopullojen sisällöt liuotetaan eri määriin liuotinta, ks. alla:

120 mg injektiopullo

120 mg belimumabia sisältävän kertakäyttöön tarkoitetun injektiopullon sisältö liuotetaan 1,5 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä. Tämän liuoksen belimumabipitoisuus on 80 mg/ml.

400 mg injektiopullo

400 mg belimumabia sisältävän kertakäyttöön tarkoitetun injektiopullon sisältö liuotetaan 4,8 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä. Tämän liuoksen belimumabipitoisuus on 80 mg/ml.

belimumabin määrä

injektiopullon koko

liuottimen määrä

lopullinen pitoisuus

120 mg

5 ml

1,5 ml

80 mg/ml

400 mg

20 ml

4,8 ml

80 mg/ml

Vaahtoamisen estämiseksi injektionesteisiin käytettävä vesi tulee ruiskuttaa injektiopullon reunaa kohti. Pyörittele injektiopulloa kevyesti 60 sekuntia. Anna injektiopullon olla huoneenlämmössä (15 oC–25 oC) liuottamisen ajan, pyöritellen sitä kevyesti 60 sekunnin ajan joka viides minuutti, kunnes kuiva-aine on liuennut. Älä ravista. Yleensä kuiva-aine liukenee kokonaan 10–15 minuutissa veden lisäämisestä, mutta joskus se voi viedä jopa 30 minuuttia. Suojaa liuotettu liuos auringolta.

Jos Benlystan liuottamiseen käytetään mekaanista liuotuslaitetta, vauhti ei saa ylittää 500 kierrosta minuutissa eikä injektiopulloa saa pyörittää pitempään kuin 30 minuuttia.

2) Ennen Benlystan laimentamista

Benlystan liuottamisen jälkeen liuoksen pitäisi olla opalisoivaa ja väriltään väritöntä tai vaaleankeltaista. Liuoksessa ei pitäisi olla partikkeleita. On kuitenkin todennäköistä ja hyväksyttävää, että liuoksessa on pieniä ilmakuplia.

120 mg injektiopullo

Liuottamisen jälkeen yhdestä 5 ml:n injektiopullosta voidaan vetää 1,5 ml liuosta (vastaten 120 mg belimumabia).

400 mg injektiopullo

Liuottamisen jälkeen yhdestä 20 ml:n injektiopullosta voidaan vetää 5 ml liuosta (vastaten 400 mg belimumabia).

3) Miten infuusioliuos laimennetaan

Liuotettu lääkevalmiste laimennetaan 250 ml:aan 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-injektioliuoksella, 4,5 mg/ml (0,45 %) natriumkloridi-injektioliuoksella tai laktaattipitoisella Ringerin injektioliuoksella.

5 % glukoosi-injektioliuos ei ole yhteensopiva Benlystan kanssa ja sitä ei saa käyttää.

Ota 250 ml:n natriumkloridi-infuusioliuospussista tai -pullosta (9 mg/ml, (0,9 %), 4,5 mg/ml (0,45 %) natriumkloridi-injektioliuosta tai laktaattipitoista Ringerin injektioliuosta)) potilaan annokseen tarvittavan liuotetun Benlysta-liuoksen määrää vastaava tilavuus ja hävitä se. Lisää sitten tarvittava määrä liuotettua Benlysta-liuosta infuusiopussiin tai -pulloon. Sekoita liuos kääntämällä pussi tai pullo kevyesti toisin päin. Injektiopulloihin käyttämättä jäävä liuos on hävitettävä.

Ennen Benlystan antamista potilaalle tarkista liuoksen ulkonäkö mahdollisten partikkeleiden ja värivirheiden havaitsemiseksi. Hävitä liuos, jos havaitset siinä partikkeleita tai värivirheen.

Jos liuotettua liuosta ei käytetä välittömästi, se tulee suojata suoralta auringonvalolta ja säilyttää jääkaapissa (2 oC–8 oC). 9 mg/ml (0,9 %), 4,5 mg/ml (0,45 %) natriumkloridi-injektioliuoksella tai laktaattipitoisella Ringerin injektioliuoksella)) laimennettua liuosta voidaan säilyttää joko 2 oC–8 oC:ssa tai huoneenlämmössä (15 oC–25 oC).

Kokonaisaika Benlystan liuottamisesta infuusion päättymiseen ei saa ylittää kahdeksaa tuntia.

4) Miten laimennettu liuos annetaan potilaalle

Benlysta annetaan tunnin kestävänä infuusiona.

Benlystaa ei pidä antaa infuusiona samanaikaisesti muiden lääkevalmisteiden kanssa saman infuusiolinjan kautta. Benlystan ja polyvinyylikloridi- tai polyolefiinipussien välillä ei ole havaittu yhteensopimattomuutta.

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE OY
Piispansilta 9 A, PL 24
02231 Espoo

www.glaxosmithkline.fi
010 303 030
Tukkuliike: Tamro