BYDUREON injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten, esitäytetty kynä 2 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,8 mt, 24.11.2018 19:05:05)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Bydureon 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten esitäytetyssä kynässä

eksenatidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai diabeteshoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai diabeteshoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Bydureon on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bydureon-valmistetta
 3. Miten Bydureon-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Bydureon-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Bydureon on ja mihin sitä käytetään

Bydureon-valmisteen vaikuttava aine on eksenatidi. Se on pistoksena annettava lääke, jota käytetään tyypin 2 diabetesta sairastavien aikuisten veren sokeritasapainon parantamiseen.

Tätä lääkettä käytetään yhdessä seuraavien diabeteslääkkeiden kanssa: metformiini, sulfonyyliureat, tiatsolidiinidionit, SGLT2:n estäjät ja/tai pitkävaikutteinen insuliini. Lääkäri määrää nyt sinulle tätä lääkettä lisälääkkeeksi, jotta verensokerisi pysyisi paremmin hallinnassa. Noudata edelleen ruokavaliotasi ja liikuntaohjelmaasi.

Sinulla on diabetes, koska elimistösi ei tuota riittävästi insuliinia veren sokeripitoisuuden pitämiseksi hallinnassa tai koska elimistösi ei pysty hyödyntämään insuliinia kunnolla. Tämä lääke auttaa elimistöä lisäämään insuliinin tuotantoa, kun verensokerisi on koholla.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bydureon-valmistetta

Älä käytä Bydureon-valmistetta:

 • Jos olet allerginen eksenatidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai diabeteshoitajan kanssa ennen kuin käytät Bydureon-valmistetta seuraavissa tapauksissa:

 • Jos käytät tätä lääkettä ja sulfonyyliureaa samanaikaisesti voi esiintyä verensokerin laskua (hypoglykemiaa). Tarkista verensokerisi säännöllisesti. Kysy lääkäriltä, apteekista tai diabeteshoitajalta, jos et ole varma, sisältääkö jokin käyttämäsi lääke sulfonyyliureaa.
 • Jos sinulla on tyypin 1 diabetes tai diabeettinen ketoasidoosi, sillä tällöin tätä lääkettä ei pidä käyttää.
 • Tämän lääkkeen oikea pistämistapa: lääke pistetään ihon alle, ei siis laskimoon eikä lihakseen.
 • Jos sinulla on mahan tyhjenemiseen tai ruuansulatukseen liittyvä vaikea sairaus (esim. gastropareesi), sillä tällöin tätä lääkettä ei suositella. Tämän lääkkeen vaikuttava aine hidastaa mahan tyhjenemistä, joten ruuan kulku mahalaukusta hidastuu.
 • Jos sinulla on joskus ollut haimatulehdus (pankreatiitti) (ks. kohta 4).
 • Jos painosi laskee liian nopeasti (yli 1,5 kg viikossa), keskustele asiasta lääkärin kanssa, koska tämä saattaa aiheuttaa esimerkiksi sappikivien kaltaisia vaivoja.
 • Jos sinulla on vaikea munuaissairaus tai saat keinomunuaishoitoa (dialyysihoitoa), sillä tällöin tämän lääkkeen käyttöä ei suositella. Tämän lääkkeen käytöstä potilaille, joilla on munuaissairaus, on niukasti kokemusta.

Lapset ja nuoret
Älä anna tätä lääkettä lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille, sillä tästä lääkkeestä ei ole kokemuksia näissä ikäryhmissä.

Muut lääkevalmisteet ja Bydureon
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, erityisesti:

 • muita tyypin 2 diabeteksen hoitoon käytettäviä lääkkeitä, kuten Bydureonin tavoin vaikuttavia lääkkeitä (esim. liraglutidia tai muita eksenatidia sisältäviä valmisteita), sillä näiden lääkkeiden käyttöä Bydureon-valmisteen kanssa ei suositella.
 • verenohennuslääkkeitä (veren hyytymistä estäviä lääkkeitä), kuten varfariinia, sillä aloittaessasi hoitoa tällä lääkkeellä saatat tarvita tehostettua INR-arvojen (veren ohenemisen mittari) muutosten seurantaa
 • kun Bydureon-valmistetta käytetään yhdessä sulfonyyliureaa sisältävän lääkkeen kanssa, saattaa ilmetä matalia verensokeriarvoja (hypoglykemiaa).

Raskaus ja imetys
Koska ei tiedetä, voiko tämä lääke vahingoittaa syntymätöntä lasta, sitä ei pidä käyttää raskauden aikana eikä vähintään 3 kuukauteen ennen suunniteltua raskautta.

Ei tiedetä, erittyykö eksenatidi rintamaitoon. Tätä lääkettä ei pidä käyttää imetyksen aikana.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Sinun on käytettävä ehkäisyä, jos on mahdollista, että voit tulla raskaaksi tämän lääkkeen käytön aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tämän lääkkeen ja sulfonyyliurean samanaikaisen käytön yhteydessä voi esiintyä liian matalia verensokeriarvoja (hypoglykemiaa). Hypoglykemia saattaa heikentää keskittymiskykyä. Tämän ongelman mahdollisuus on syytä pitää mielessä kaikissa tilanteissa, joissa sinä itse tai joku muu voi olla vaarassa (esim. autolla ajaminen tai koneiden käyttö).

Tärkeää tietoa Bydureon-valmisteen sisältämistä aineista
Tämän lääkevalmisteen yksi annos sisältää vähemmän kuin yhden millimoolin (23 mg) natriumia eli se on käytännössä natriumiton.


3. Miten Bydureon-valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta tai diabeteshoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai diabeteshoitajalta, jos olet epävarma.

Tämä lääke otetaan pistoksena kerran viikossa, minä tahansa ajankohtana, ruokailun yhteydessä tai ilman ruokaa.

Tämä lääke pistetään ihon alle (ihonalainen injektio) vatsaan, reiteen tai olkavarren takaosaan. Älä pistä laskimoon tai lihakseen.

Voit käyttää samaa pistosaluetta joka viikko. Varmista että valitset eri pistoskohdan pistosalueelta.

Älä milloinkaan anna insuliinia ja Bydureon-valmistetta samassa pistoksessa. Jos sinun on otettava molemmat lääkkeet samaan aikaan, käytä kahta erillistä pistosta. Voit antaa molemmat pistokset samalle pistosalueelle (esimerkiksi vatsan alueelle), mutta pistoksia ei pidä antaa liian lähelle toisiaan.

Mittaa säännöllisesti verensokerisi. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät myös sulfonyyliureaa.

Noudata pakkauksessa olevaa käyttäjän opasta Bydureon-valmisteen käytössä

Lääkäri tai diabeteshoitaja neuvoo sinulle, miten tämä lääke pistetään, ennen kuin otat pistoksen ensimmäisen kerran.

Tarkista, että kynässä oleva liuos on kirkasta eikä siinä ole hiukkasia, ennen kuin aloitat. Kun olet sekoittanut kuiva-aineen nesteeseen, käytä seos (suspensio) vain, jos se on valkoista tai melkein valkoista ja sameaa. Jos näet kuiva-ainekokkareita kynän seinämissä, lääke EI ole sekoittunut tarpeeksi hyvin. Taputtele uudelleen hyvin, kunnes lääke on sekoittunut hyvin.

Tämä lääke on käytettävä välittömästi sekoittamisen jälkeen.

Käytä jokaisen pistoksen yhteydessä uutta kynää ja hävitä kynä, jossa neula on vielä kiinni, turvallisesti käytön jälkeen lääkärin tai diabeteshoitajan neuvojen mukaan.

Jos käytät enemmän Bydureon-valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos käytät enemmän tätä lääkettä kuin sinun pitäisi, ota ensin yhteyttä lääkäriin, koska saatat tarvita lääkärin hoitoa. Liian suuri annos tätä lääkettä voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, huimausta tai matalan verensokerin oireita (ks. kohta 4).

Jos unohdat ottaa Bydureon-valmisteen
Voit itse valita viikonpäivän, jolloin otat aina Bydureon-pistoksen.

Jos unohdat ottaa pistoksen ja seuraavaan pistokseen on vähintään kolme päivää, ota unohtunut pistos niin pian kuin mahdollista. Seuraavan pistoksen voit ottaa taas valittuna pistospäivänäsi. Jos unohdat ottaa pistoksen ja seuraavaan pistokseen on vain yksi tai kaksi päivää, älä ota unohtunutta pistosta vaan ota seuraava pistos tavanomaisena pistospäivänä. Voit myös vaihtaa valitsemasi pistospäivän, kunhan edellinen pistos on otettu vähintään kolme päivää aikaisemmin.

Älä ota kahta Bydureon-annosta kolmen päivän sisällä toisistaan.

Jos et ole varma, saitko koko Bydureon-annoksen
Jos epäilet, ettet saanut koko annosta, älä ota uutta tätä lääkettä. Ota uusi lääkeannos tavalliseen tapaan seuraavalla tulevalla viikolla.

Jos lopetat Bydureon-valmisteen käytön
Jos sinusta tuntuu, että sinun pitäisi lopettaa tämän lääkkeen käyttö, ota ensin yhteyttä lääkäriin. Tämän lääkkeen käytön lopettaminen voi vaikuttaa verensokeriarvoihisi.

Jos sinulla on kysyttävää tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai diabeteshoitajan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavia allergisia reaktioita (anafylaksia eli nopeasti kehittyvä yleisoirein ilmenevä yliherkkyys) on ilmoitettu (harvinaisena haittavaikutuksena) (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä tuhannesta).

Ota yhteyttä välittömästi lääkäriin, jos saat seuraavia oireita:

 • Turvotusta kasvoissa, kielessä tai kurkussa  (angioedeema)
 • Yliherkkyyttä (ihottumaa, kutinaa tai kaulan, kasvojen, suun tai kurkun kudosten nopeaa turpoamista)
 • Nielemisvaikeuksia
 • Nokkosrokkoa tai hengitysvaikeuksia.

Haimatulehduksia (pankreatiitti) on ilmoitettu esiintyneen potilailla, jotka saivat tätä lääkettä. Tämän haitan esiintymistiheys on melko harvinainen (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä sadasta). Haimatulehdus voi olla vakava, mahdollisesti henkeä uhkaava sairaus.

 • Kerro lääkärillesi, jos sinulla on ollut haimatulehdus, sappikiviä, alkoholismia tai erittäin korkeat veren triglyseridipitoisuudet. Näissä tilanteissa haimatulehduksen ilmaantumisen tai uusiutumisen vaara on suurentunut riippumatta siitä, onko tämä lääke käytössä vai ei.
 • LOPETA tämän lääkkeen käyttö ja käänny välittömästi lääkärin puoleen, jos sinulla on voimakas ja jatkuva vatsakipu, johon saattaa liittyä oksentelua, sillä tällöin sinulla voi olla haimatulehdus.

Hyvin yleisiä haittavaikutuksia (saattaa esiintyä yli 1 henkilöllä kymmenestä)

 • pahoinvointi (pahoinvointi on yleisintä hoidon aloitusvaiheessa, mutta useimmilla potilailla se vähenee ajan mittaan)
 • ripuli
 • hypoglykemia (matala verensokeri), kun otetaan sulfonyyliureaa sisältävän lääkkeen kanssa.

Kun tätä lääkettä käytetään yhdessä sulfonyyliurean kanssa, matalia verensokeriarvoja (lievä tai keskivaikea hypoglykemia) voi ilmetä. Sulfonyyliurean annosta voidaan joutua pienentämään tämän lääkkeen käytön aikana. Matalan verensokerin merkkejä ja oireita voivat olla esim. päänsärky, uneliaisuus, heikotus, huimaus, sekavuus, ärtyneisyys, näläntunne, sydämen nopealyöntisyys, hikoilu ja hermostuneisuus. Lääkäri kertoo sinulle, miten matalaa verensokeria hoidetaan.

Yleisiä haittavaikutuksia (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä kymmenestä)

 • hypoglygemia (matala verensokeri), kun otetaan insuliinin kanssa
 • huimaus
 • päänsärky
 • oksentelu
 • energian puute ja voimattomuus
 • väsymys (vetämättömyys)
 • ummetus
 • kivut vatsan alueella
 • vatsan turvotus
 • ruoansulatusvaivat
 • ilmavaivat
 • närästys
 • ruokahalun puute.

Tämä lääke saattaa heikentää ruokahaluasi, vähentää syömäsi ruuan määrää ja aiheuttaa painonlaskua. Jos painosi laskee liian nopeasti (yli 1,5 kg viikossa), kerro lääkärille, sillä se saattaa aiheuttaa esimerkiksi sappikivien kaltaisia vaivoja.

 • pistoskohdan reaktiot

Jos saat pistoskohdan reaktion (punoitus, ihottuma tai kutina), voit pyytää lääkäriltä lääkettä oireiden lievitykseen. Voit nähdä tai tuntea pienen nystyrän ihon alla pistoksen jälkeen. Sen pitäisi hävitä 4−8 viikossa. Sinun ei pidä lopettaa lääkitystä.

Melko harvinaiset haittavaikutukset

 • munuaistoiminnan heikentyminen
 • kuivuminen, johon joskus liittyy munuaistoiminnan heikentymistä
 • suolitukos (tukkeuma suolessa)
 • röyhtäily
 • epätavallinen maku suussa
 • lisääntynyt hikoilu
 • hiustenlähtö
 • uneliaisuus.

Harvinaiset haittavaikutukset

 • hermostuneisuus.

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arvointiin)
Lisäksi on ilmoitettu joitakin muita haittavaikutuksia.

 • kun varfariinia käytetään samanaikaisesti, muutos INR-arvoissa (mittaa veren ohentumista)
 • pistoskohdan ihoreaktiot eksenatidipistoksen jälkeen. Näitä ovat: ontelo, jonka sisällä märkää (märkäpesäke), ja turvonnut, punainen ihoalue, joka kuumottaa ja aristaa (selluliitti).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai diabeteshoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA


5. Bydureon-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C − 8 °C). Ei saa jäätyä.
Kynää voidaan säilyttää ennen käyttöä 4 viikkoa alle 30 °C:n lämpötilassa.
Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.
Jäätynyt Bydureon-kynä pitää hävittää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bydureon sisältää

 • Vaikuttava aine on eksenatidi. Kukin esitäytetty kynä sisältää 2 mg eksenatidia. Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen annos on 2 mg / 0,65 ml.
 • Muut aineet ovat:
 • Kuiva-aine: poly(D,L‑laktidi‑ko‑glykolidi) ja sakkaroosi.
 • Liuotinneste sisältää: karmelloosinatrium, natriumkloridi, polysorbaatti 20, natriumdivetyfosfaatti, monohydraatti, dinatriumfosfaatti, heptahydraatti, injektionesteisiin käytettävä vesi ja natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Tämä lääkevalmiste sisältää kuiva-aineen ja liuottimen (injektionesteen) depotsuspensiota varten esitäytetyssä kynässä. Injektiokuiva-aine (2 mg), joka on kynän toisessa osassa, on valkoinen tai melkein valkoinen jauhe. Liuotinneste (0,65 ml), joka on kynän toisessa osassa, on kirkas, väritön, kellertävä tai ruskehtava liuos. Kunkin esitäytetyn kerta-annoskynän pakkaus sisältää yhden erikoisneulan. Kussakin pakkauksessa on myös yksi varaneula.

Tämän lääkkeen saatavana olevat pakkauskoot ovat 4 esitäytetyn kerta-annoskynän pakkaus ja monipakkaus, jossa on 12 (3 x 4) esitäytettyä kerta-annoskynää. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
AstraZeneca AB
SE‑151 85 Södertälje
Ruotsi

Valmistaja
AstraZeneca UK Limited
Silk Road Business Park,
Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA
Iso-Britannia

Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories
Unit 12 Distribution Centre, Shannon Industrial Estate, Shannon, Co. Clare
Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.
AstraZeneca Oy
Puh: +358 10 23 010

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.9.2018

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivulla http://www.ema.europa.eu/

_____________________________________________________________________________________________

KÄYTTÄJÄN OPAS

Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä

Bydureon 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten esitäytetyssä kynässä

Miten käytät esitäytettyä Bydureon-kynää

Ennen kynän käyttämistä on suositeltavaa, että lääkäri tai diabeteshoitaja neuvoo sinulle valmisteen oikean käytön.

Tämän lääkevalmisteen pistämistä ei suositella sokeille tai heikon näkökyvyn omaaville, ellei pistämiseen koulutettu henkilö pysty auttamaan pistämisessä.

Vaihe 1: Valmistele kynä
A. Anna kynän lämmetä,
ota yksi kynä jääkaapista ja anna sen olla huoneenlämpötilassa vähintään 15 minuutin ajan. ÄLÄ käytä kynää sen viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
Pese kätesi sillä aikaa, kun kynä lämpenee.
B. Avaa pakkaus,
vetämällä kulmassa olevasta liuskasta. Ota kynä ja neula kotelosta. ÄLÄ käytä kynää tai neulaa, jos jokin osa on vahingoittunut tai puuttuu.
C. Tarkista säiliössä oleva neste,
tarkistusikkunasta. Nesteen on oltava kirkasta eikä siinä saa olla hiukkasia. Ilmakuplat nesteessä ovat hyväksyttäviä.
D. Poista paperiliuska,
neulan suojuksesta.
E. Kiinnitä neula kynään,
painamalla ja kiertämällä se tiukasti kynän päähän. ÄLÄ poista vielä neulan suojusta.
 ÄLÄ jatka ennen kuin neula on kiinnitetty  
Vaihe 2: Sekoita annos
A. Yhdistä lääke.
Pidä kynää pystyasennossa siten, että neulan suojus osoittaa ylös ja kierrä nuppia hitaasti. LOPETA kiertäminen, kun kuulet naksahduksen ja vihreä osa katoaa näkyvistä.
B. Sekoita kynän sisältö napauttamalla voimakkaasti.
 • Pidä kynää päästä, jossa on oranssi osa, ja
  napauttele kynää voimakkaasti kämmentäsi vasten.
 • PYÖRÄYTÄ kynää muutaman napautuksen välein KIERTÄMÄTTÄ nuppia.
 • Napauttele esitäytettyä kynää voimakkaasti, kunnes neste on tasaisen sameaa eikä siinä näy kokkareita.
 • Voi olla tarpeen napautella kynää yli 80 kertaa nesteen sekoittumiseksi.

C. Tarkista neste. Pidä kynää valoa vasten ja katso sekoitusikkunaa molemmilta puolilta. Nesteessä EI saa olla KOKKAREITA ja sen on oltava tasaisen sameaa.

Lääkkeen täytyy olla hyvin sekoittunut, jotta saat koko annoksen.
Jos neste ei ole hyvin sekoittunut, jatka napauttelua voimakkaammin.

 ÄLÄ jatka eteenpäin, ellei lääkevalmiste ole hyvin sekoittunut
Lääkevalmisteen täytyy olla hyvin sekoittunut, jotta saat koko annoksen. Jos se ei ole sekoittunut hyvin, jatka napauttelua voimakkaammin.  Nesteessä saa olla ilmakuplia eivätkä ne aiheuta vaaraa.

D. Vertaa sekoitusikkunan molempia puolia alla oleviin valokuviin pitämällä kynää tätä sivua vasten. Kiinnitä huomiota pohjakerrokseen. Jos et näe kokkareita, lääke on valmis pistettäväksi.

Vaihe 3: Annoksen pistäminen
TÄRKEÄÄ: Kun lääkevalmiste on sekoitettu hyvin, sinun on pistettävä annos välittömästi.
Et voi säästää sitä myöhempää käyttöä varten.
A. Valitse pistoskohta,
joko vatsasta, reidestä tai olkavarren takaosasta. Voit käyttää samaa kehon aluetta joka viikko, mutta valitse alueelta eri pistoskohta. Puhdista alue varovasti saippualla ja vedellä tai antiseptisella puhdistuslapulla.
B. Kierrä nuppia pistospainikkeen vapauttamiseksi.
Pidä kynää pystyasennossa ja käännä nuppia vastapäivään, kunnes oranssi osa katoaa näkyvistä ja pistospainike vapautuu. ÄLÄ paina pistospainiketta vielä.
C. Poista neulan suojus
vetämällä suoraan. ÄLÄ kierrä. Neulassa tai suojuksessa saattaa olla pari nestepisaraa.
D. Pistä lääke.
Työnnä neula ihoosi (ihon alle). Paina pistospainiketta peukalollasi, kunnes kuulet naksahduksen. Pidä neula ihossa 10 sekunnin ajan, jotta saat varmasti koko annoksen.
E. Hävitä kynä oikein,
niin että neula on siinä kiinni, laittamalla kynä terävälle jätteelle tarkoitettuun säilytysastiaan. ÄLÄ yritä peittää tai käyttää neulaa uudelleen.

Tavallisia kysymyksiä ja vastauksia

1. Miten tiedän, että lääkevalmiste on hyvin sekoittunut?

Lääkevalmiste on hyvin sekoittunut, kun neste näyttää samealta ikkunan molemmilta puolilta. Nesteessä ei saa näkyä kokkareita. Kynän pitäminen valoa vasten saattaa helpottaa ikkunan läpi näkemisessä. Jos näet mitä tahansa kokkareita, napauttele kynää voimakkaasti kämmentäsi vasten, kunnes neste on sekoittunut.

2. Minulla on ongelmia annokseni sekoittamisessa. Mitä teen?

Valmistellessasi annostasi muista ottaa kynä jääkaapista ainakin 15 minuutin ajaksi, jotta se lämpenee huoneenlämpötilaan. Lääkevalmisteen sekoittaminen on helpompaa, kun kynä on huoneenlämpötilassa.

Varmista, että pidät kynästä kiinni siitä päästä, jossa on nuppi ja oranssi osa. Näin saat paremman otteen kynästä ja pystyt napauttelemaan sitä voimakkaammin kämmentäsi vasten.

Myös sekoitusikkunan napauttelusta molemmin puolin kämmentäsi vasten saattaa olla apua. Jos näet kokkareita, jatka napauttelua.

3. Miten pian lääkevalmisteen sekoittamisen jälkeen minun on otettava pistos?

Sinun on pistettävä annos välittömästi sen sekoittamisen jälkeen. Jos et pistä annostasi heti, lääkevalmisteesta saattaa alkaa muodostua pieniä kokkareita kynässä etkä enää välttämättä saa koko annosta.

4. Olen valmis pistämään annokseni. Mitä teen, jos näen kynässä ilmakuplia?

On tavallista, että kynässä on ilmakuplia. Lääkevalmiste pistetään ihoosi (ihon alle). Ilmakuplat eivät tällaisessa pistoksessa vahingoita sinua eivätkä vaikuta annokseesi.

5. Mitä teen, jos en pysty painamaan pistospainiketta pohjaan asti, kun yritän pistää annoksen?

Tarkista, että olet kiertänyt neulan kunnolla kynään. Tarkista myös, että olet kiertänyt nupin loppuun asti, niin että oranssi osa on kadonnut näkyvistä ja pistospainike on tullut näkyviin.

Jos et vieläkään pysty painamaan painiketta pohjaan, neula saattaa olla tukkeutunut. Poista neula ihostasi ja korvaa se kotelossa olevalla varaneulalla. Tarkista, miten kiinnität neulan. Valitse sitten eri pistoskohta ja ota pistos.

Jos et vieläkään pysty painamaan painiketta pohjaan, poista neula ihostasi. Hävitä kynä ja siinä vielä kiinni oleva neula laittamalla se terävälle jätteelle tarkoitettuun säilytysastiaan.

6. Miten tiedän, että olen pistänyt koko annoksen?

Jotta voit olla varma, että olet saanut koko annoksen, paina pistospainiketta peukalollasi, kunnes kuulet naksahduksen. Pidä neula ihossasi naksahduksen jälkeen 10 sekunnin ajan. Näin kaikki lääke ehtii siirtymään kynästä ihosi alle.

7. Miten hävitän Bydureon-kynän?

Tarvitset terävälle jätteelle tarkoitetun säilytysastian, joka on niin suuri, että koko kynä ja siinä kiinni oleva neula sopivat siihen. Varmista, että säilytysastiassa on kansi. Voit käyttää tartuntavaarallisten esineiden säiliötä, kovaa muoviastiaa tai metalliastiaa. Pakkaus ei sisällä säilytysastiaa.

Kysy käytettyjä kyniä ja neuloja sisältävän säilytysastian hävittämisestä apteekista. Älä hävitä säilytysastiaa talousjätteiden mukana.

Yrityksen yhteystiedot:

ASTRAZENECA OY
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo

www.astrazeneca.fi
010 23 010
Tukkuliike: Tamro