BYDUREON injektioneste, depotsuspensio, esitäytetty kynä 2 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (9,2 mt, 23.08.2022 19:08:45)

Bydureon 2 mg injektioneste, depotsuspensio, esitäytetty kynä
eksenatidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai diabeteshoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai diabeteshoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Bydureon on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bydureon-valmistetta
 3. Miten Bydureon-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Bydureon-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Bydureon-valmisteen vaikuttava aine on eksenatidi. Se on pistoksena annettava lääke, jota käytetään tyypin 2 diabetesta sairastavien aikuisten, nuorten ja vähintään 10-vuotiaiden lasten veren sokeritasapainon parantamiseen.

Tätä lääkettä käytetään yhdessä seuraavien diabeteslääkkeiden kanssa: metformiini, sulfonyyliureat, tiatsolidiinidionit (yhdistelmähoitoa tiatsolidiinidionin kanssa on tutkittu vain aikuisilla), SGLT2:n estäjät ja/tai pitkävaikutteinen insuliini. Lääkäri määrää nyt sinulle tätä lääkettä lisälääkkeeksi, jotta verensokerisi pysyisi paremmin hallinnassa. Noudata edelleen ruokavaliotasi ja liikuntaohjelmaasi.

Sinulla on diabetes, koska elimistösi ei tuota riittävästi insuliinia veren sokeripitoisuuden pitämiseksi hallinnassa tai koska elimistösi ei pysty hyödyntämään insuliinia kunnolla. Tämä lääke auttaa elimistöä lisäämään insuliinin tuotantoa, kun verensokerisi on koholla.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Bydureon-valmistetta:

 • jos olet allerginen eksenatidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai diabeteshoitajan kanssa ennen kuin käytät Bydureon-valmistetta seuraavissa tapauksissa:

 • Jos käytät tätä lääkettä ja sulfonyyliureaa samanaikaisesti voi esiintyä verensokerin laskua (hypoglykemiaa). Tarkista verensokerisi säännöllisesti. Kysy lääkäriltä, apteekista tai diabeteshoitajalta, jos et ole varma, sisältääkö jokin käyttämäsi lääke sulfonyyliureaa.
 • Jos sinulla on tyypin 1 diabetes tai diabeettinen ketoasidoosi, sillä tällöin tätä lääkettä ei pidä käyttää.
 • Tämän lääkkeen oikea pistämistapa: lääke pistetään ihon alle, ei siis laskimoon eikä lihakseen.
 • Jos sinulla on mahan tyhjenemiseen tai ruuansulatukseen liittyvä vaikea sairaus (esim. gastropareesi), sillä tällöin tätä lääkettä ei suositella. Tämän lääkkeen vaikuttava aine hidastaa mahan tyhjenemistä, joten ruuan kulku mahalaukusta hidastuu.
 • Jos sinulla on joskus ollut haimatulehdus (pankreatiitti) (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset).
 • Jos painosi laskee liian nopeasti (yli 1,5 kg viikossa), keskustele asiasta lääkärin kanssa, koska tämä saattaa aiheuttaa esimerkiksi sappikivien kaltaisia vaivoja.
 • Jos sinulla on vaikea munuaissairaus tai saat keinomunuaishoitoa (dialyysihoitoa), sillä tällöin tämän lääkkeen käyttöä ei suositella.

Bydureon ei ole insuliini eikä sitä näin ollen saa käyttää insuliinin korvikkeena.

Lapset ja nuoret
Bydureon-valmistetta voidaan käyttää vähintään 10-vuotiaiden lasten ja nuorten hoitoon. Saatavilla ei ole tietoa tämän lääkkeen käytöstä alle 10-vuotiailla lapsilla.

Muut lääkevalmisteet ja Bydureon
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, erityisesti:

 • muita tyypin 2 diabeteksen hoitoon käytettäviä lääkkeitä, kuten Bydureon-valmisteen tavoin vaikuttavia lääkkeitä (esim. liraglutidia tai muita eksenatidia sisältäviä valmisteita) sillä näiden lääkkeiden käyttöä Bydureon-valmisteen kanssa ei suositella.
 • verenohennuslääkkeitä (veren hyytymistä estäviä lääkkeitä), kuten varfariinia, sillä aloittaessasi hoitoa tällä lääkkeellä saatat tarvita tehostettua INR-arvojen (veren ohenemisen mittari) muutosten seurantaa
 • kun Bydureon-valmistetta käytetään yhdessä sulfonyyliureaa sisältävän lääkkeen kanssa, saattaa ilmetä matalia verensokeriarvoja (hypoglykemiaa).
 • jos käytät insuliinia, lääkäri kertoo sinulle, kuinka insuliinin annosta pienennetään, ja suosittelee seuraamaan verensokeria useammin, jotta vältät hyperglykemian (korkean verensokerin) ja diabeettisen ketoasidoosin (diabeteksen komplikaatio, jota esiintyy, kun elimistö ei pysty pilkkomaan glukoosia insuliinin vähäisen määrän vuoksi).

Raskaus ja imetys
Koska ei tiedetä, voiko tämä lääke vahingoittaa syntymätöntä lasta, sitä ei pidä käyttää raskauden aikana eikä vähintään 3 kuukauteen ennen suunniteltua raskautta.

Ei tiedetä, erittyykö eksenatidi rintamaitoon. Tätä lääkettä ei pidä käyttää imetyksen aikana.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Sinun on käytettävä ehkäisyä, jos on mahdollista, että voit tulla raskaaksi tämän lääkkeen käytön aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tämän lääkkeen ja sulfonyyliurean samanaikaisen käytön yhteydessä voi esiintyä liian matalia verensokeriarvoja (hypoglykemiaa). Hypoglykemia saattaa heikentää keskittymiskykyä. Tämän ongelman mahdollisuus on syytä pitää mielessä kaikissa tilanteissa, joissa sinä itse tai joku muu voi olla vaarassa (esim. autolla ajaminen tai koneiden käyttö).

3. Miten valmistetta käytetään

BCise on Bydureon-valmisteen pistämiseen käytettävän esitäytetyn kynän nimi.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta tai diabeteshoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai diabeteshoitajalta, jos olet epävarma.

Tämä lääke otetaan pistoksena kerran viikossa, minä tahansa ajankohtana, ruokailun yhteydessä tai ilman ruokaa.

Tämä lääke pistetään ihon alle (ihonalainen injektio) vatsaan, reiteen tai olkavarren takaosaan. Älä pistä laskimoon tai lihakseen.

Voit käyttää samaa pistosaluetta joka viikko. Varmista että valitset eri pistoskohdan pistosalueelta.

Mittaa säännöllisesti verensokerisi. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät myös sulfonyyliureaa.

Noudata pakkauksessa olevaa käyttäjän opasta Bydureon BCise -valmisteen käytössä

Lääkäri tai diabeteshoitaja neuvoo sinulle, miten tämä lääke pistetään, ennen kuin otat pistoksen ensimmäisen kerran.

Ota yksi kynä jääkaapista ja anna sen olla vaakatasossa vähintään 15 minuutin ajan. Sekoita suspensio ravistamalla voimakkaasti vähintään 15 sekunnin ajan. Suspension saa käyttää vain, jos se on tasaisesti sekoittunut, valkoista tai melkein valkoista ja sameaa. Jos näet kynän ikkunan seinämässä, pohjalla tai yläosassa valkoista lääkeainetta, lääke EI ole sekoittunut hyvin. Ravista uudelleen voimakkaasti, kunnes lääke on hyvin sekoittunut.

Tämä lääke on pistettävä välittömästi suspension sekoittamisen jälkeen.

Käytä jokaisen pistoksen yhteydessä uutta kynää ja hävitä kynä turvallisesti käytön jälkeen lääkärin tai diabeteshoitajan neuvojen mukaan.

Jos käytät enemmän Bydureon-valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos käytät enemmän tätä lääkettä kuin sinun pitäisi, ota ensin yhteyttä lääkäriin, koska saatat tarvita lääkärin hoitoa. Liian suuri annos tätä lääkettä voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, huimausta tai matalan verensokerin oireita (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset).

Jos unohdat ottaa Bydureon-valmisteen
Voit itse valita viikonpäivän, jolloin otat aina Bydureon-pistoksen.

Jos unohdat ottaa pistoksen ja seuraavaan pistokseen on vähintään kolme päivää, ota unohtunut pistos niin pian kuin mahdollista. Seuraavan pistoksen voit ottaa taas valittuna pistospäivänäsi. Jos unohdat ottaa pistoksen ja seuraavaan pistokseen on vain yksi tai kaksi päivää, älä ota unohtunutta pistosta vaan ota seuraava pistos tavanomaisena pistospäivänä. Voit myös vaihtaa valitsemasi pistospäivän, kunhan edellinen pistos on otettu vähintään kolme päivää aikaisemmin.

Älä ota kahta Bydureon-annosta kolmen päivän sisällä toisistaan.

Jos et ole varma, saitko koko Bydureon-annoksen
Jos epäilet, ettet saanut koko annosta, älä ota uutta annosta tätä lääkettä. Ota uusi lääkeannos tavalliseen tapaan seuraavalla tulevalla viikolla.

Jos lopetat Bydureon-valmisteen käytön
Jos sinusta tuntuu, että sinun pitäisi lopettaa tämän lääkkeen käyttö, ota ensin yhteyttä lääkäriin. Tämän lääkkeen käytön lopettaminen voi vaikuttaa verensokeriarvoihisi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai diabeteshoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavia allergisia reaktioita (anafylaksia eli nopeasti kehittyvä yleisoirein ilmenevä yliherkkyys) on ilmoitettu harvinaisina haittavaikutuksina (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä tuhannesta).

Ota yhteyttä välittömästi lääkäriin, jos saat seuraavia oireita:

 • Turvotusta kasvoissa, kielessä tai kurkussa (angioedeema)
 • Yliherkkyyttä (ihottumaa, kutinaa tai kaulan, kasvojen, suun tai kurkun kudosten nopeaa turpoamista)
 • Nielemisvaikeuksia
 • Nokkosrokkoa tai hengitysvaikeuksia.

Haimatulehduksia (pankreatiitti) on ilmoitettu melko harvinaisina haittavaikutuksina (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä sadasta) potilailla, jotka saivat tätä lääkettä. Haimatulehdus voi olla vakava, mahdollisesti henkeä uhkaava sairaus.

 • Kerro lääkärille, jos sinulla on ollut haimatulehdus, sappikiviä, alkoholismia tai erittäin korkeat veren triglyseridipitoisuudet. Näissä tilanteissa haimatulehduksen ilmaantumisen tai uusiutumisen vaara on suurentunut riippumatta siitä, onko tämä lääke käytössä vai ei.
 • LOPETA tämän lääkkeen käyttö ja käänny välittömästi lääkärin puoleen, jos sinulla on voimakas ja jatkuva vatsakipu, johon saattaa liittyä oksentelua, sillä tällöin sinulla voi olla haimatulehdus.

Hyvin yleisiä haittavaikutuksia (saattaa esiintyä yli 1 henkilöllä kymmenestä)

 • hypoglykemia (matala verensokeri), kun otetaan sulfonyyliureaa sisältävän lääkkeen kanssa.

Kun tätä lääkettä käytetään yhdessä sulfonyyliurean kanssa, matalia verensokeriarvoja (lievä tai keskivaikea hypoglykemia) voi ilmetä. Sulfonyyliurean annosta voidaan joutua pienentämään tämän lääkkeen käytön aikana. Matalan verensokerin merkkejä ja oireita voivat olla esim. päänsärky, uneliaisuus, heikotus, huimaus, sekavuus, ärtyneisyys, näläntunne, sydämen nopealyöntisyys, hikoilu ja hermostuneisuus. Lääkäri kertoo sinulle, miten matalaa verensokeria hoidetaan.

Yleisiä haittavaikutuksia (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä kymmenestä)

 • hypoglygemia (matala verensokeri), kun otetaan insuliinin kanssa
 • päänsärky
 • huimaus
 • pahoinvointi (pahoinvointi on yleisintä hoidon aloitusvaiheessa, mutta useimmilla potilailla se vähenee ajan mittaan)
 • ripuli
 • oksentelu
 • ummetus
 • ruoansulatusvaivat
 • närästys
 • vatsan turvotus
 • kivut vatsan alueella
 • pistoskohdan kutina tai punoitus
 • väsymys (vetämättömyys).

Melko harvinaiset haittavaikutukset

 • hypoglykemia (matala verensokeri), kun otetaan lääkkeen kanssa, joka ei sisällä sulfonyyliureaa
 • ruokahalun puute.

Tämä lääke saattaa heikentää ruokahaluasi, vähentää syömäsi ruuan määrää ja aiheuttaa painonlaskua. Jos painosi laskee liian nopeasti (yli 1,5 kg viikossa), kerro lääkärille, sillä se saattaa aiheuttaa esimerkiksi sappikivien kaltaisia vaivoja.

 • kuivuminen
 • epätavallinen maku suussa
 • uneliaisuus
 • ilmavaivat
 • röyhtäily
 • suolitukos (tukkeuma suolessa)
 • nokkosihottuma
 • lisääntynyt hikoilu
 • ihottuma, kutina
 • hiustenlähtö
 • munuaistoiminnan heikentyminen
 • pistoskohdan reaktiot.

Jos saat pistoskohdan reaktion (punoitus, ihottuma tai kutina), voit pyytää lääkäriltä lääkettä oireiden lievitykseen. Voit nähdä tai tuntea pienen nystyrän ihon alla pistoksen jälkeen. Sen pitäisi hävitä 4−8 viikossa. Sinun ei pidä lopettaa lääkitystä.

 • energian puute ja voimattomuus.
 • hidastunut mahan tyhjeneminen
 • sappikivet
 • sappirakkotulehdus.

Harvinaiset haittavaikutukset

 • hermostuneisuus.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)
Lisäksi on ilmoitettu joitakin muita haittavaikutuksia:

 • tavallista herkempi verenvuototaipumus tai saat mustelmia tavallista herkemmin, koska verihiutaleiden määrä on pienentynyt
 • pistoskohdan ihoreaktiot eksenatidipistoksen jälkeen. Näitä ovat: ontelo, jonka sisällä märkää (märkäpesäke), ja turvonnut, punainen ihoalue, joka kuumottaa ja aristaa (selluliitti).
 • kun varfariinia käytetään samanaikaisesti, muutos INR-arvoissa (mittaa veren ohentumista).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai diabeteshoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla  haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi 
Lääkealan turvallisuus‐ ja  kehittämiskeskus Fimea 
Lääkkeiden  haittavaikutusrekisteri 
PL 55 
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Bydureon BCise -kynä säilytetään seuraavasti:

 • Säilytä jääkaapissa (2 °C − 8 °C).
 • Kynää voidaan säilyttää ennen käyttöä 4 viikkoa alle 30 °C:n lämpötilassa.
 • Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.
 • Kynä täytyy säilyttää vaakatasossa.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bydureon BCise -kynä sisältää

 • Vaikuttava aine on eksenatidi. Yksi esitäytetty kynä sisältää 2 mg eksenatidia.
 • Muut aineet ovat: poly(D,L-laktidi-ko-glykolidi) sakkaroosi ja keskipitkäketjuinen triglyseridi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Injektioneste, depotsuspensio, esitäytetty kynä (BCise).

Valkoinen tai melkein valkoinen läpinäkymätön suspensio.

Yksi esitäytetty kynä sisältää eksenatidia 2 mg / 0,85 ml.

Tämän lääkkeen saatavana olevat pakkauskoot ovat 4 esitäytetyn kerta-annoskynän (BCise) pakkaus ja monipakkaus, jossa on 12 (3 x 4) esitäytettyä kerta-annoskynää (BCise). Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
AstraZeneca AB
SE‑151 85 Södertälje
Ruotsi

Valmistaja
AstraZeneca AB
Gärtunavägen
SE-152 57 Södertälje
Ruotsi

AstraZeneca UK Limited
Silk Road Business Park
Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA
Iso-Britannia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
AstraZeneca Oy
Puh/Tel: +358 10 23 010

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 07/2023

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Ohjeet käyttäjälle

KÄYTTÄJÄN OPAS

Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä
Lue myös pakkauksessa oleva pakkausseloste

Bydureon 2 mg injektioneste, depotsuspensio, esitäytetty kynä
eksenatidi

Kerran viikossa
Saa antaa vain ihon alle
Esitäytetty kerta-annoskynä
BCise on Bydureon-valmisteen pistämiseen käytettävän esitäytetyn kynän nimi.

image83.png

Ennen kuin aloitat

Bydureon BCise ‑kynä

 • on kerta-antoon tarkoitettu kiinteän annoksen sisältävä kynä, joka pistää lääkkeen automaattisesti
 • on lukittuna ennen käyttöä. Älä poista kynän lukitusta ennen kuin olet valmis antamaan pistoksen.
 • sisältää piilossa olevan neulan, jota et näe ennen kynän käyttöä etkä käytön aikana tai käytön jälkeen.
 • Älä käytä kynää, jos jokin osa näyttää olevan rikki tai vahingoittunut
 • Säilytä vaakatasossa jääkaapissa (2 °C – 8 °C).
 • Sokeiden tai heikon näkökyvyn omaavien henkilöiden ei pidä käyttää Bydureon BCise ‑kynää, ellei toinen tämän laitteen käyttöön koulutettu henkilö pysty auttamaan.
 • Säilytä kynä, kuten kaikki lääkkeet, poissa lasten ulottuvilta.

Ennen käyttöä

Lääkäri tai diabeteshoitaja neuvoo sinulle, miten pistät tämän lääkkeen, ennen kuin käytät lääkettä ensimmäistä kertaa.

Kuva A

Pistämiseen tarvittavat välineet:

Bydureon BCise -kynä • Antiseptinen pyyhe • Puhdas, tasainen alusta • Terävälle jätteelle tarkoitettu säilytysastia (ks. hävittämistä koskevat ohjeet tämän oppaan lopusta).

VAIHE 1: Valmistele pistos

A. Anna kynän lämmetä huoneenlämpöiseksi.
Ota yksi kynä jääkaapista ja anna sen olla vaakatasossa 15 minuutin ajan. Bydureon BCise ‑kynää voidaan säilyttää 4 viikkoa huoneenlämmössä.


 

B. Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä (EXP), joka on merkitty kynän etikettiin.
Älä käytä kynää viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.


C. Pese kätesi.

D. Valitse pistoskohta.

Valitse pistoskohta joko vatsasta, reidestä tai olkavarren takaosasta, ks. kuva D.
Voit käyttää samaa kehon aluetta joka viikko, mutta valitse tältä alueelta eri pistoskohta.
Puhdista alue antiseptisella pyyhkeellä.

VAIHE 2: Sekoita lääke

A. Katso ikkunaa.
Saatat nähdä valkoista lääkeainetta seinämillä, pohjalla tai yläosassa. Tämä tarkoittaa, että lääke ei ole sekoittunut tasaisesti.

 

B. Ravista kynää voimakkaasti
ylös ja alas, kunnes lääke on sekoittunut tasaisesti etkä näe enää valkoista lääkeainetta seinämillä, pohjalla tai yläosassa. Ravista vähintään 15 sekunnin ajan.

 

C. Tarkista sekoittuminen.
Pidä kynää valoa vasten ja katso ikkunan kumpaakin puolta ja pohjaa. Jos lääke ei ole sekoittunut hyvin, toista vaihe 2 ja tarkista uudelleen.

 


Älä jatka eteenpäin, ellei lääke ole hyvin sekoittunut. Lääkkeen täytyy olla hyvin sekoittunut ja sen täytyy olla sameaa, jotta saat koko annoksen.

Jos se ei ole sekoittunut hyvin, ravista uudelleen voimakkaasti.

VAIHE 3: Valmistele kynä

Tärkeää: Kun lääkevalmiste on sekoitettu valmiiksi, sinun on suoritettava valmisteluvaiheet heti ja annettava pistos, jotta saat koko annoksen. Et voi säästää sitä myöhempää käyttöä varten.
Poista kynän lukitus vasta sitten, kun olet valmis pistämään.

A. Poista kynän lukitus.

Pidä kynää pystyasennossa niin, että oranssi korkki osoittaa kohti kattoa. Kierrä nuppi lukitusta asennosta lukitsemattomaan, niin että kuulet naksahduksen.


B. Pidä kynä edelleen pystyasennossa ja avaa oranssi korkki kiertämällä sitä tukevalla otteella.

 • Saattaa olla tarpeen kiertää korkkia muutaman kerran ennen kuin se irtoaa (jos kuulet naksahduksen, kierrät väärään suuntaan).
 • Pidä kynä edelleen pystyasennossa, jotta lääkettä ei vahingossa mene hukkaan.
 • Vihreä suojus tulee näkyviin, kun korkki poistetaan. Vihreä suojus peittää neulan.

On normaalia, että korkin sisällä on muutama nestepisara. Älä laita korkkia takaisin kynään.

Hävitä korkki.

VAIHE 4: Pistä annos

A. Pistä ja pidä:

 • Paina kynä ihoa vasten. Kuulet naksahduksen, kun injektio alkaa.
 • Pidä kynää edelleen ihoa vasten 15 sekunnin ajan, jotta saat varmasti koko annoksen.


B. Varmista, että olet saanut koko annoksen.

Kun pistos on annettu, ikkunassa näkyy oranssi palkki. Kun nostat kynän iholta, vihreä suojus nousee ja lukittautuu neulan päälle. Katso kohdasta Tavallisia kysymyksiä ja vastauksia, miten on toimittava, jos et näe oranssia palkkia ikkunassa pistämisen jälkeen.


C. Hävittäminen.

Hävitä kynä oikein heti käytön jälkeen lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai diabeteshoitajalta saamiesi ohjeiden mukaan.
Tarvitset terävälle jätteelle tarkoitetun säilytysastian, joka

 • on riittävän suuri, jotta koko kynä mahtuu sinne
 • on kannellinen
 • ei vuoda
 • on varustettu asianmukaisella merkinnällä, joka varoittaa astian sisältämästä ongelmajätteestä.

Voit käyttää tartuntavaarallisten esineiden säiliötä, kovaa muoviastiaa tai metalliastiaa.


Tavallisia kysymyksiä ja vastauksia

1. Missä neula on?
Neula on kiinni kynässä oranssin korkin alla.
Kun kierrät oranssin korkin irti, vihreä suojus peittää neulan, kunnes annat pistoksen.
Katso lisätietoja käyttäjän oppaasta vaiheen 3B kuvasta N.

2. Miten tiedän, onko lääke täysin sekoittunut?
Katso ravistamisen jälkeen kynän ikkunaa kummaltakin puolelta. Pohjalla, yläosassa tai seinämillä ei pitäisi näkyä yhtään valkoista lääkeainetta. Jos näet valkoista lääkeainetta, lääke ei ole sekoittunut. Lääkkeen sekoittamiseksi kynää on ravistettava voimakkaasti, kunnes pohjalla, yläosassa tai seinämissä ei enää ole valkoista lääkeainetta. Lääkevalmisteen on näytettävä tasalaatuiselta (ks. kuvat G ja H, vaihe 2C).

3. Miksi kynä on pidettävä pystyasennossa, kun oranssi korkki irrotetaan?
Kynän pitäminen niin, että oranssi korkki osoittaa suoraan ylöspäin, estää lääkkeen menemistä hukkaan. On normaalia, että oranssin korkin sisällä näkyy muutama lääkepisara korkin irrottamisen jälkeen.

4. Miksi lääke on pistettävä heti sen sekoittamisen jälkeen?
Jos et pistä lääkettä heti sekoittamisen jälkeen, lääkeaine saattaa erottua etkä saa koko annosta. Voit sekoittaa lääkkeen uudelleen, jos kynä on lukitussa asennossa, mutta jos lukitus on poistettu, sinun täytyy suorittaa valmisteluvaiheet loppuun ja pistää, jotta saat koko annoksen. Et voi säästää lääkettä myöhempää käyttöä varten.

5. Miten tiedän, että olen saanut koko lääkeannoksen?
Jotta voit olla varma, että saat koko annoksen, paina ja pidä kynää ihoa vasten.
Tunnet, kun neula menee ihoon. Pidä neulaa ihoa vasten 15 sekunnin ajan. Tämä on riittävä aika, jotta kaikki lääke voi siirtyä kynästä ihon alle. Kun olet vetänyt neulan pois, katso ikkunaa. Oranssi palkki kertoo, että annos on annettu. Jos oranssia palkkia ei näy, ota yhteyttä paikalliseen myyntiluvan haltijan edustajaan (ks. maakohtaiset yhteystiedot pakkausselosteen kohdasta Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

6. Miksi kynät on säilytettävä vaakatasossa jääkaapissa?
Pystyssä (neula ylös- tai alaspäin) säilytettyjen kynien sekoittaminen on vaikeampaa. Lääke voidaan kyllä sekoittaa valmiiksi, mutta se vaatii enemmän ravistamista ja aikaa.

7. Miten hävitän Bydureon BCise -kynän?
Älä
hävitä kynää talousjätteiden mukana. Tarvitset terävälle jätteelle tarkoitetun säilytysastian, joka on niin suuri, että koko kynä mahtuu sinne. Varmista, että säilytysastiassa on kansi. Voit käyttää tartuntavaarallisten esineiden säiliötä, kovaa muoviastiaa tai metalliastiaa. Pakkaus ei sisällä säilytysastiaa.
Älä toimita kierrätykseen säilytysastiaa, jossa on käytettyjä kyniä. Kysy apteekkihenkilökunnalta, miten säilytysastia hävitetään turvallisesti. Älä hävitä säilytysastiaa talousjätteiden mukana.

8. Entä jos laitteessa ilmenee toimntahäiriö enkä pysty poistamaan lukitusta?
Tarkista käyttäjän oppaan vaiheesta 3 toimenpiteiden järjestys, ja ota sitten yhteyttä paikalliseen myyntiluvan haltijan edustajaan (ks. maakohtaiset yhteystiedot pakkausselosteen kohdasta Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa). Älä yritä poistaa lukitusta käyttämällä liiallista voimaa tai työkaluja.

9. Entä jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö enkä pysty irrottamaan oranssia korkkia?
Tarkista käyttäjän oppaan vaiheesta 3 toimenpiteiden järjestys ja varmista myös, että nuppi on kokonaan lukitsemattomassa asennossa, ja ota sitten yhteyttä paikalliseen myyntiluvan haltijan edustajaan (ks. maakohtaiset yhteystiedot pakkausselosteen kohdasta Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa). Älä käytä työkaluja äläkä yritä saada korkkia pois voimaa käyttämällä.

10. Mistä saan lisää tietoa Bydureon BCise -kynästä?

 • Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai diabeteshoitajan kanssa
 • Lue pakkausseloste huolellisesti

Miten Bydureon BCise -kynä säilytetään

 • Säilytä vaakatasossa jääkaapissa (2 °C – 8 °C).
 • Kynää voidaan tarvittaessa säilyttää 4 viikon ajan huoneenlämmössä, alle 30 °C:n lämpötilassa.
 • Säilytä toimituspakkauksessa valolta suojattuna, kunnes olet valmis valmistelemaan ja käyttämään annoksen.
 • Älä käytä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty (EXP).
 • Pidä kynä puhtaana ja roiskeilta suojattuna.

Yrityksen yhteystiedot:

ASTRAZENECA OY
Keilaranta 18
02150 Espoo

www.astrazeneca.fi
010 23 010
Tukkuliike: Magnum Medical, Oriola, Muu