ENALAPRIL VITABALANS tabletti 5 mg, 10 mg, 20 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,1 mt, 17.04.2020 19:05:19)

Enalapril Vitabalans 5 mg tabletit

Enalapril Vitabalans 10 mg tabletit

Enalapril Vitabalans 20 mg tabletit

enalapriilimaleaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Enalapril Vitabalans on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Enalapril Vitabalans -tabletteja

3. Miten Enalapril Vitabalans -tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Enalapril Vitabalans -tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

 

Enalapril Vitabalans kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan ACE:n estäjiksi. Enalapril Vitabalans laajentaa verisuonia, mikä helpottaa sydämen työtä sen pumpatessa verta verisuonien läpi kaikkialle kehoon. Tämä saa korkean verenpaineen laskemaan.

Enalapril Vitabalansia käytetään:

 • korkean verenpaineen (verenpainetaudin) hoitoon
 • oireellisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon (sairaus, jossa sydämen pumppausteho on riittämätön)
 • ehkäisemään sydämen vajaatoiminnan oireita potilailla, joilla sydämen pumppausteho on heikentynyt

Enalapriilia, jota Enalapril Vitabalans sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Enalapril Vitabalans -tabletteja,

 • jos olet allerginen enalapriilille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa) tai muiden ACE:n estäjien jollekin muulle aineelle,
 • jos olet saanut aiemmin ACE:n estäjän käytöstä allergisen reaktion, angioedeeman, johon on liittynyt käsien, jalkojen tai kasvojen ihon, huulten, kielen tai nielun turvotus ja nielemis- tai hengitysvaikeus,
 • jos olet saanut angioedeeman tuntemattomasta syystä tai jos lähisukulaisillasi on ilmennyt angioedeemaa – tämä taipumus voi olla perinnöllinen.
 • jos olet ottanut tai parhaillaan otat sakubitriilia ja valsartaania sisältävää yhdistelmävalmistetta, joka on aikuisten eräänlaisen pitkäaikaisen (kroonisen) sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytettävä lääke, sillä angioedeeman (ihonalaisen kudoksen nopea turpoaminen esim. kurkussa) riski on tavanomaista suurempi.

jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta. (Enalapril Vitabalans-tablettien käyttöä on syytä välttää myös alkuraskauden aikana – ks. kohta ”Raskaus”),

 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Enalapril Vitabalans –tabletteja, jos

 • sinulla on ollut pitkittynyttä ja voimakasta ripulia tai oksentelua,
 • käytät virtsaneritystä lisäävää lääkitystä (diureetteja),
 • noudatat tiukan vähäsuolaista ruokavaliota,
 • sinulla on muita sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia, kuten sepelvaltimotauti eli angina pectoris, aivoverenkiertohäiriöitä, sydämen läppävika, aortan ahtauma tai sydänlihassairaus eli kardiomyopatia,
 • sairastat munuaisten vajaatoimintaa, käyt hemodialyysissä tai sinulle on tehty munuaisen siirto,
 • sinulla on munuaisvaltimon ahtauma ja siitä johtuva verenpainetauti,
 • sairastat maksan vajaatoimintaa,
 • sairastat verisuoniin vaikuttavaa kollageenisairautta, kuten Raynaud´n oireyhtymää tai sklerodermaa,
 • olet aiemmin saanut ACE:n estäjistä pitkittyvää, kuivaa yskää (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset ”Mahdolliset haittavaikutukset”),
 • saat siedätyshoitoa esim. mehiläisen tai ampiaisen pistoja vastaan,
 • käyt LDL-afereesissa (kolesterolin koneellinen poisto verestä),
 • sairastat diabetesta (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Muiden lääkkeiden käyttö”),
 • sinulla on verisuonten kollageenisairaus, saat immunosuppressiivista hoitoa (käytetään autoimmuunisairauksien, kuten reumatoidiartriitin hoitoon tai elinsiirtoleikkauksen jälkeen) tai käytät allopurinolia (käytetään kihdin hoitoon) tai prokaiiniamidia (käytetään rytmihäiriön hoitoon). Lääkärisi saattaa seurata valkosoluarvojasi määräajoin. Jos jokin yllä mainituista koskee sinua ja saat infektion (oireina voivat olla kova kuume, kuumeinen olo), ota yhteys lääkäriisi viipymättä.
 • jos käytät kaliumlisiä tai kaliumia sisältäviä suolavalmisteita,

jos käytät litiumia, jota käytetään joiden psyykkisten sairauksien hoidossa,

 • jos olet mustaihoinen, sillä enalapriilin vaikutus voi olla heikentynyt,
 • jos otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:

- angiotensiini II -reseptorin salpaaja (tunnetaan myös sartaaneina, esimerkiksi valsartaani, telmisartaani, irbesartaani), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia.

- aliskireeni

Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.

Katso myös kohdassa "Älä käytä Enalapril Vitabalans -tabletteja" olevat tiedot.

Jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, angioedeeman riski saattaa olla tavanomaista suurempi:

 • rasekadotriilia, joka on ripulin hoitoon käytettävä lääke
 • elinsiirteen hyljintäreaktioiden estämiseen ja syövän hoitoon käytettäviä lääkkeitä (esim. temsirolimuusia, sirolimuusia, everolimuusia)
 • vildagliptiiniä, joka on diabeteksen hoitoon käytettävä lääke.

Jos Enalapril Vitabalans -hoidon aikana saat yhdenkään seuraavista oireista, ilmoita lääkärillesi välittömästi:

 • huimaus ensimmäisen annoksen jälkeen. Jotkin harvat ihmiset saavat ensimmäisestä annoksesta tai annoksen nostosta huimausta, heikotusta, pyörrytystä ja pahoinvointia,
 • äkillinen turvotus huulissa ja kasvoissa, kielessä, ääniraossa, kurkunpäässä, kaulassa, ja mahdollisesti myös käsissä ja jaloissa, tai hengityksen muuttuminen korisevaksi tai äänen käheys. Tämä angioedeemaksi kutsuttu tila saattaa ilmetä milloin tahansa hoidon aikana. ACE-estäjähoidon yhteydessä mustaihoisilla potilailla on todettu muita potilaita yleisemmin angioedeemaa,
 • korkean kuume, kipeä kurkku tai suun haavaumat (nämä voivat olla oireita valkosolujen määrää vähentävästä infektiosta),
 • ihon tai silmän valkuaisten keltaisuus, jotka voivat olla merkki maksan vajaatoiminnasta.

Kerro lääkärille ennen Enalapril Vitabalans -hoidon aloittamista, jos jokin edellä mainituista koskee tai on koskenut sinua.

Jos olet menossa nukutuksessa tai selkäydinpuudutuksessa tehtävään leikkaukseen tai toimenpiteeseen, kerro nukutuslääkärille, että käytät Enalapril Vitabalans -tabletteja.

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Enalapril Vitabalans -tabletteja ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa eikä niitä saa käyttää raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen, sillä tuolloin ne voivat aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta ”Raskaus”).

Muut lääkevalmisteet ja Enalapril Vitabalans –tabletit

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Lääkärisi on erityisen tiedettävä, jos käytät seuraavia lääkkeitä:

 • nesteenpoistolääkkeitä (diureetit),
 • kaliumlisiä (mukaan lukien suolankorvikkeita), kaliumia säästäviä diureetteja ja muita lääkkeitä, jotka voivat suurentaa veressä olevan kaliumin määrää (esim. trimetopriimia ja kotrimoksatsolia bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon, siklosporiinia elinsiirteiden hyljintäreaktioiden estoon ja hepariinia, joka on verenohennuslääke veritulppien estoon).
 • muita verenpainelääkkeitä,
 • muita lääkkeitä, jotka voivat laskea verenpainetta, kuten sepelvaltimotaudin hoitoon käytetyt nitraatit, trisykliset masennuslääkkeet, psykoosien hoidossa käytettävät ns. fenotiatsiinit tai epilepsian hoitoon käytettävät ns. barbituraatit, nukutuksessa ja yleisanestesiassa käytetyt lääkkeet,
 • litiumia (maanis-depressiivisen sairauden hoitoon),
 • lääkkeitä diabeteksen eli sokeritaudin hoitoon (sekä insuliinit että suunkautta otettavat valmisteet) – näiden annostusta saatetaan joutua muuttamaan,
 • allopurinolia (kihdin hoitoon) tai prokaiiniamidia (rytmihäiriölääke),
 • immuunijärjestelmän toimintaa heikentävää hoitoa, esim. elinsiirron jälkeen,
 • tulehduskipulääkkeitä, kuten asetyylisalisyylihappoa, ibuprofeenia tai ketoprofeenia säännöllisesti tai pitkäkestoisesti – Huom! Pieniä päivittäisiä asetyylisalisyylihappoannoksia (esim. 50 mg tai 100 mg) veritulppien estoon voi turvallisesti käyttää Enalapril Vitabalans -tablettien kanssa.
 • sympatomimeettejä,
 • kultahoitoja, sillä ne voivat aiheuttaa kasvojen punehtumista, pahoinvointia, oksentelua ja laskea verenpainetta.

Lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin jos otat angiotensiini II -reseptorin salpaajaa tai aliskireeniä (katso tietoja myös kohdista "Älä käytä Enalapril Vitabalans -tabletteja" ja "Varoitukset ja varotoimet").

Enalapril Vitabalans -tabletitruuan ja juoman kanssa

Ruoka tai juoma ei vaikuta enalapriilin imeytymiseen. Tabletit voidaan ottaa tyhjään mahaan tai ruuan kanssa riittävän nestemäärän, esim. vesilasillisen kera.

Runsas suolan käyttö saattaa heikentää lääkkeen verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Kaliumia sisältävien ravintolisien tai ruokasuolankorvikkeiden käyttöä Enalapril Vitabalans -tablettien kanssa ei suositella, sillä veren kaliumpitoisuus saattaa kohota liikaa.

Alkoholi saattaa voimistaa lääkkeen verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Enalapril Vitabalans -tablettien käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät olevasi raskaana, ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Enalapril Vitabalans-tablettien sijasta. Enalapril Vitabalans -tabletteja ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja niitä ei saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä ne voivat aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos niitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.

Imetys

Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Vastasyntyneiden rintaruokintaa (muutamina ensimmäisinä synnytyksen jälkeisinä viikkoina) eikä erityisesti keskosina syntyneiden rintaruokintaa suositella Enalapril Vitabalans -tablettien käytön aikana.

Jos kyseessä on vanhempi lapsi, lääkäri neuvoo sinua Enalapril Vitabalans -tablettien imetyksen aikaiseen käyttöön liittyvistä hyödyistä ja haitoista, myös muihin hoitoihin verrattuna.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ajoittaisen heitehuimauksen tai väsymyksen mahdollisuus tulee ottaa huomioon ajoneuvoja kuljetettaessa tai koneita käytettäessä.

Enalapril Vitabalans voi aiheuttaa joillekin potilaille verenpaineen laskuun liittyviä haittavaikutuksia, kuten heitehuimausta, pyörrytystä tai näön hämärtymistä (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset ”Mahdolliset haittavaikutukset”). Näitä ilmenee yleensä hoidon aloittamisen tai annoksen nostamisen jälkeen ja ne ovat epätodennäköisiä hyvän hoitotasapainon vallitessa. Jos saat näitä oireita, on syytä pidättäytyä autolla ajosta ja muista tarkkuutta vaativista suorituksista.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Enalapril Vitabalans -tabletit voidaan ottaa tyhjään mahaan tai ruoan kanssa riittävän nestemäärän, esim. lasillisen vettä kera.

Aikuiset:

Kohonneen verenpaineen hoito:

Aloitusannos on tavallisimmin 5-20 mg kerran vuorokaudessa. Tavallinen annos pitkäaikaishoidossa on 20 mg kerran vuorokaudessa.

Sydämen vajaatoiminnan hoito:

Tavallinen aloitusannos on 2,5 mg vuorokaudessa. Lääkäri nostaa annostusta asteittain, kunnes sopiva annostus on saavutettu. Tavallinen annos pitkäaikaishoidossa on 20 mg vuorokaudessa, joka otetaan kerralla tai jaettuna kahteen osa-annokseen.

Iäkkäät potilaat ja munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat:

Lääkäri määrää annostuksen potilaan munuaistoiminnan perusteella.

Käyttö lapsille:

Lääkäri määrää annostuksen potilaan painon perusteella.

Jos sinusta tuntuu, että Enalapril Vitabalans -tablettien vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekissa.

Jos käytät enemmän Enalapril Vitabalans -tabletteja kuin sinun pitäisi:

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yleisimmät yliannostuksen oireet ovat verenpaineen lasku ja stupor (lähes täydellisen tajunnan menetys). Muina oireina voi esiintyä heitehuimausta ja heikotusta johtuen alentuneesta verenpaineesta, voimattomuutta ja sydämen nopealyöntisyyttä, nopeutunutta pulssia, ahdistuneisuutta, yskää, munuaistoiminnan heikkenemistä ja tihentynyttä hengitystä.

Jos unohdat ottaa Enalapril Vitabalans -tabletteja:

Älä ota kaksinkertaista tai suurempaa annosta korvataksesi unohtamasi annokset. Ota seuraava tabletti vasta sen normaalina ottoajankohtana.

Jos lopetat Enalapril Vitabalans -tablettien käytön:

Jos lopetat lääkkeen käytön, verenpaineesi voi nousta. Jos verenpaineesi nousee liikaa, se voi vaikuttaa sydämesi ja munuaistesi toimintaan. Älä lopeta lääkkeen käyttöä, ellei lääkärisi ole neuvonut sinua niin tekemään.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset (useammalla kuin 1 käyttäjällä kymmenestä):

 • näön hämärtyminen,
 • heitehuimaus, heikotus,
 • kuiva yskä (ota yhteyttä lääkäriin, jos saat sitkeän yskän Enalapril Vitabalans -hoidon aikana),
 • pahoinvointi.

Yleiset (1-10 käyttäjällä sadasta):

 • päänsärky, masennus, väsymys,
 • verenpaineen liiallinen lasku tai pystyasentoon noustessa ilmenevä verenpaineen lasku (ja tähän liittyvä huimaus tai pyörtyminen),
 • rintakipu, rytmihäiriöt, sydämen tiheälyöntisyys (takykardia),
 • hengenahdistus,
 • ripuli, vatsakipu, makuaistin muutokset,
 • ihottuma ja muut yliherkkyysreaktiot (ks. ”Angioedeema” alempana),
 • seerumin kalium- tai kreatiniiniarvon nousu

Melko harvinaiset (1-10 käyttäjällä tuhannesta):

 • anemia,
 • verensokerin liiallinen lasku (hypoglykemia) diabeetikoilla,
 • sekavuus, hermostuneisuus, tuntoharhat kuten kihelmöinti tai pistely iholla (parestesiat), kiertohuimaus, uneliaisuus, unettomuus,
 • sydämentykytys (sydämen lyönnit tuntuvat voimakkaasti),
 • nuha, kurkkukipu, äänen käheys, keuhkoputkien ahtautuminen,
 • korvien soiminen,
 • suun kuivuminen, oksentelu, happovaivat, mahaärsytys, ummetus, laihtuminen,
 • maha- tai pohjukaissuolen haava, suolen lama (ileus, aiheuttaa mahakipua), haimatulehdus (aiheuttaa mahakipua),
 • hikoilun voimistuminen, kutina, nokkosihottuma, hiustenlähtö, punastelu,
 • munuaisten toiminnan heikkeneminen, valkuaisen erittyminen virtsaan,
 • impotenssi,
 • lihaskrampit, sairaudentunne, kuume (ks. ”Epäselvä kuumeilu” alempana).

Harvinaiset (1-10 käyttäjällä kymmenestätuhannesta):

 • veren valkosolujen väheneminen (ks. ”Epäselvä kuumeilu” alempana),
 • verihiutaleiden väheneminen (voi ilmetä nenäverenvuotojen tai mustelmataipumuksen lisääntymisenä),
 • imusolmukkeiden suureneminen, autoimmuunisairauden puhkeaminen,
 • epänormaalit unet, unihäiriöt,
 • Raynaud´n oireyhtymän paheneminen (sormet tai varpaat kipuilevat muuttuen ensin valkoisiksi, sitten sinertäviksi ja lopulta punertaviksi),
 • keuhkovarjostumat, allerginen keuhkorakkulatulehdus, eosinofiilinen keuhkokuume,
 • suutulehdus, suun aftat, kielen tulehdus,
 • maksan vajaatoiminta, maksatulehdus, sapensalpaus ja siihen liittyvä keltaisuus,
 • vaikeat rakkuloivat tai hilsehtivät iho- ja limakalvoreaktiot (erythema multiforme, Stevens Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi, pemfigus, erythroderma),
 • oireyhtymä, johon kuuluvat kuume, lihaskalvojen tulehdus, verisuonitulehdus, lihas- ja nivelsäryt (ks. ”Epäselvä kuumeilu” alempana),
 • virtsan määrän väheneminen,
 • rintarauhasen liikakasvu (miehillä),
 • maksaentsyymien nousu, seerumin bilirubiinipitoisuuden nousu.

Hyvin harvinaiset (harvemmalla kuin 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta):

 • suolenseinämän turvotus (intestinaalinen angioedeema)

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • epätarkoituksenmukainen antidiureettisen hormonin eritys (SIADH)

Angioedeema

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos saat Enalapril Vitabalans -hoidon aikana käsien, jalkojen tai kasvojen ihon turvotusta, kielen tai nielun turvotusta, joihin voi liittyä nielemisvaikeutta tai hengenahdistusta.

Epäselvä kuumeilu

Jos saat Enalapril Vitabalans -hoidon aikana epäselvää kuumeilua, johon voi liittyä flunssan kaltaisia oireita kuten kurkkukipua tai muita oireita, ota yhteyttä lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän `käyt. viim.` tai EXP jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Enalapril Vitabalans -tabletit sisältää

Vaikuttava aine on enalapriilimaleaatti. Yksi tabletti sisältää 5 mg, 10 mg tai 20 mg enalapriilimaleaattia.

Muut aineet ovat esigelatinoitu tärkkelys, kalsiumvetyfosfaattidihydraatti, talkki, magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa, natriumvetykarbonaatti ja povidoni.

Enalapril Vitabalans 10 mg -tabletit sisältävät myös väriainetta (punainen rautaoksidi, E 172).

Enalapril Vitabalans 20 mg -tabletit sisältävät myös väriainetta (punainen ja keltainen rautaoksidi, E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Enalapril Vitabalans –tablettien ulkonäkö:

Enalapril Vitabalans 5 mg: Tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, litteitä ja niissä on toisella puolella jakouurre. Tabletin halkaisija on 8 mm.

Enalapril Vitabalans 10 mg: Tabletit ovat punaruskeita, pyöreitä, litteitä ja niissä on toisella puolella jakouurre. Tabletin halkaisija on 8 mm.

Enalapril Vitabalans 20 mg: Tabletit ovat vaalean oransseja, pyöreitä, litteitä ja niissä on toisella puolella jakouurre. Tabletin halkaisija on 8 mm.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Pakkauskoot:

28, 30, 56, 60, 98, 100 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

Finland

Puh.: +358 (3) 615 600

Fax.: +358 (3) 618 3130

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä

Enalapril Vitabalans (Puola, Tsekki, Slovenia, Slovakia, Saksa, Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Liettua, Latvia, Unkari)

 

 

Yrityksen yhteystiedot:

VITABALANS OY
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna

www.vitabalans.com
03-615 600
Tukkuliike: Tamro