TOILAX enterotabletti 5 mg, peräruiskesuspensio 2 mg/ml, TOILAX YHDISTELMÄPAKKAUS enterotabletti ja peräruiskesuspensio 5 mg + 2 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (5 mt, 11.02.2021 19:12:50)

Toilax 5 mg enterotabletit

Toilax 2 mg/ml peräruiskesuspensio

Toilax yhdistelmäpakkaus, enterotabletit ja peräruiskesuspensio

bisakodyyli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Toilax on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Toilaxia

3. Miten Toilaxia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Toilaxin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Toilax sisältää bisakodyyliä, joka on ulostuslääke (laksatiivi). Toilaxia käytetään vain tilapäisesti ummetuksen hoitoon.

Lääkärin valvonnassa Toilax-valmisteita voidaan käyttää suolen tyhjentämiseen ennen leikkausta ja paksusuolen alueen tähystystutkimuksia sekä ennen suoliston, munuaisten, lantion ja lanneselän kuvantamistutkimuksia.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Toilaxia

 • jos olet allerginen bisakodyylille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on äkillisesti alkanut vatsakipu, muita voimakkaita tai epämääräisiä vatsakipuja tai äkillinen tulehduksellinen suolistosairaus
 • jos lääkäri on todennut sinulla suolentukkeuman/suolitukoksen
 • jos sinulla on nestevajausta tai neste- ja suolatasapainon häiriö
 • jos sinulla on haavaumia tai tulehdusta peräaukon ympärillä tai peräsuolessa
 • jos sinulla on haavaiset peräpukamat.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin käytät Toilaxia, jos sinulla on ollut pitkäaikaista, jatkuvaa ummetusta.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Toilax voi aiheuttaa heitehuimausta ja pyörtymistä.

Usein toistuva ja pitkäaikainen Toilaxin käyttö saattaa aiheuttaa riippuvuutta, jolloin suolisto ei kykene toimimaan normaalisti ilman ulostuslääkettä.

Lapset ja nuoret

Toilaxia ei saa antaa alle 2-vuotiaille lapsille. Ks. tarkemmin kohta Miten valmistetta käytetään.

Muut lääkevalmisteet ja Toilax

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa Toilaxin vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti.

Samanaikainen mahahappoa neutraloivien lääkkeiden (antasidien) ja maitotuotteiden käyttö voi heikentää Toilax-enterotabletin päällystettä sekä aiheuttaa vatsavaivoja ja mahaärsytystä. Pidä vähintään tunnin väli antasidien ja Toilax-enterotablettien ottamisen välillä.

Samanaikainen nesteenpoistolääkkeiden, sydänglykosidien (esim. digoksiini) tai kortikosteroidien (esim. hydrokortisoni, prednisoloni, deksametasoni, fludrokortisoni) käyttö yhdessä Toilaxin kanssa voi pahentaa mahdollisia elimistön suolatasapainon häiriöitä.

Bisakodyyli lisää suoliston eteenpäin työntäviä liikkeitä ja voi siten muuttaa joidenkin lääkkeiden, kuten sydänlääke digoksiinin tai säädellysti lääkeainetta vapauttavien valmisteiden, imeytymistä suolistosta.

Toilax ruuan ja juoman kanssa

Pidä maitotuotteiden ja Toilax-enterotablettien ottamisen välillä vähintään tunnin verran taukoa. Pidä huolta, että juot riittävästi nestettä päivittäin.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Pieniä määriä bisakodyyliä erittyy rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Toilax voi aiheuttaa heitehuimausta ja pyörtymistä. Jos sinulla ilmenee heitehuimausta, sinun on vältettävä mahdollisesti vaarallisia toimintoja, kuten ajamista ja koneiden käyttöä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Toilax sisältää laktoosia

Toilax-enterotabletit sisältävät 54,4 mg laktoosia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tabletit niellään kokonaisina runsaan nesteen kera yleensä illalla. Tabletteja ei saa pureskella eikä murskata. Tablettien vaikutus alkaa yleensä 6–12 tunnin kuluttua lääkkeen ottamisesta. Peräruiske on kertakäyttöinen ja tarkoitettu vain peräsuoleen annosteltavaksi. Peräruiske annostellaan yleensä aamulla ja vaikutus alkaa nopeasti, 5–20 minuutin kuluessa ja viimeistään tunnin kuluessa annostelusta. Ummetuksen hoitoon käytetään vain yksi Toilax-annos päivässä tarvittaessa.

Toilaxin vaikutus eli löysän ulosteen tulo tihein väliajoin voi alkaa äkillisesti milloin tahansa annoksen ottamisen jälkeen. Varmista, että pääset annoksen ottamisen jälkeen koko ajan helposti WC:hen aina siihen asti, kunnes lääkkeen vaikutus lakkaa.

Toilax on tarkoitettu vain tilapäisen, lyhytkestoisen ummetuksen hoitoon, ja sitä saa käyttää enintään viikon ajan yhtäjaksoisesti. Suoliston tyhjennyksen jälkeen saattaa kulua muutama päivä, ennen kuin suoleen kertyy riittävästi ulostemassaa ja se alkaa jälleen toimia normaalisti.

Ummetuksen tilapäinen hoito

Aikuiset ja yli 10-vuotiaat lapset:

1–2 tablettia illalla nukkumaan mennessä tai yksi peräruiske aamulla/tarvittaessa.

2–10-vuotiaat lapset:

1 tabletti illalla nukkumaan mennessä tai ½ peräruisketta aamulla/tarvittaessa.

Leikkaukseen tai tutkimukseen valmistautuminen

Käyttö vain lääkärin valvonnassa. Noudata huolellisesti sairaalasta saamiasi ohjeita.

Aikuiset ja yli 10-vuotiaat lapset:

2 tablettia aamulla ja 2 tablettia illalla leikkausta/tutkimusta edeltävänä päivänä sekä yksi peräruiske leikkaus-/tutkimuspäivän aamuna.

4–10-vuotiaat lapset:

1 tabletti illalla leikkausta/tutkimusta edeltävänä päivänä sekä ½ peräruisketta leikkaus-/tutkimuspäivän aamuna.

Iäkkäät

Annostus sama kuin aikuisille. Joskus voi riittää 1 tabletti tai ½ peräruisketta.

Alle 2-vuotiaat lapset

Toilaxia ei saa antaa alle 2-vuotiaille lapsille.

Toilax peräruiskeen käyttöohjeet

Lue nämä ohjeet huolellisesti, koska niissä kerrotaan, miten Toilax-peräruisketta käytetään turvallisesti ja miten se tehoaa parhaiten.

Peräruiske:

 • Annostellaan aamulla/tarvittaessa.
 • Aikuiset voivat annostella peräruiskeen itse. Lapselle lääkkeen antaa aikuinen. Iäkkäät voivat myös tarvita apua.
 • Anna peräruiskeen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä.
 • Kun peräruiske annetaan lapselle, lapsi on parasta laittaa kylkiasentoon ja polvet koukkuun vatsaan päin ennen annostelua. Tuubin kärkeä saa työntää vain puolet peräaukkoon.

Peräruiske annetaan seuraavasti:

 1. Ravista tuubia.
 2. Poista tuubin kärjessä oleva kolmio ja purista tuubia varovasti saadaksesi sen kärkeen hiukan tuubin sisältöä liukasteeksi.
 3. Työnnä tuubin kärki peräsuoleen kuten lämpömittari kuumetta mitattaessa.
 4. Purista tuubia varovasti, jotta lääke siirtyy peräsuoleen.
 5. Vedä tuubi pois puristaen sitä edelleen.
 6. Hävitä tuubi käytön jälkeen, vaikka olisit käyttänyt vain puolet sen sisällöstä.

Vaikutus alkaa yleensä 5–20 minuutin ja viimeistään tunnin kuluessa annostelusta.

Jos otat enemmän Toilaxia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ensiapuna voidaan antaa lääkehiiltä.

Toilaxin yliannostus voi aiheuttaa vatsan kouristuksia, ripulia sekä kaliumin ja muiden suolojen vajausta sekä tähän liittyvää lihasheikkoutta. Pitkäaikainen yliannostelu voi aiheuttaa esim. munuaiskiviä, munuaisvaurioita ja lihasheikkoutta.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä  10:stä):

Toilax voi aiheuttaa vatsakipua, pahoinvointia tai ripulia etenkin yliannosteltuna.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

Paikallista ärsytystä, kipua ja verenvuotoa peräruiskeen käytön yhteydessä.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

Toilax voi aiheuttaa oksentelua ja yliherkkyysreaktioita, kuten nokkosrokkoa (urtikariaa), angioedeemaa (äkillinen ihon, limakalvojen ja sisäelinten turvotus) tai anafylaktisia reaktioita (nopeasti ilmenevä voimakas allerginen reaktio, johon voi liittyä hengenahdistusta, ihottumaa ja verenpaineen laskua).

Lopeta Toilaxin käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, mikäli saat yliherkkyysreaktioon tai anafylaktiseen reaktioon viittaavia oireita.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

Toilaxin on raportoitu aiheuttaneen joillekin käyttäjille heitehuimausta ja ylävatsakipuun ja ulostamiseen liittyvän pyörtymisen. Myös veriulosteita, paksusuolitulehdusta ja iskeemistä paksusuolitulehdusta on raportoitu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Enterotabletit: Säilytä alle 25 °C.

Peräruiskesuspensio ja yhdistelmäpakkaus: Säilytä jääkaapissa (2–8 °C).

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Toilax-peräruiske on kertakäyttöä varten ja osittainkin käytetyt peräruisketuubit tulee hävittää heti käytön jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Toilax sisältää

Toilaxia on saatavana kahtena eri valmistemuotona, enterotablettina ja peräruiskesuspensiona.

 • Vaikuttava aine on bisakodyyli. Yksi tabletti sisältää 5 mg ja yksi peräruiske 2 mg/ml bisakodyyliä.
 • Tabletin muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, makrogoli 6000, glyseroli 85 %, liivate, magnesiumstearaatti, piidioksidi (kolloidinen, vedetön), trietyylisitraatti, hypromelloosi, hypromelloosiftalaatti, kinoliinikeltainen (E104) ja propyleeniglykoli.
 • Peräruiskeen muut aineet ovat makrogoli, sitruunahappomonohydraatti, natriumsitraatti ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Enterotabletti: keltainen, pyöreä, kupera, suolistoliukoinen, kalvopäällysteinen tabletti, jonka halkaisija on 6 mm.

Peräruiskesuspensio: harmaa, ohuena kerroksena läpikuultava, viskoosi suspensio.

Pakkauskoot

Enterotabletit: 25 ja 100 tablettia.

Peräruiskepakkaus: 5 x 5 ml ja 50 x 5 ml.

Yhdistelmäpakkaus: 1 x (4 enterotablettia + 5 ml peräruiske).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Toilax 2 mg/ml peräruiskesuspensio:

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

70700 Kuopio

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Toilax 5 mg enterotabletti:

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.12.2022

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola