GLUCOSE-NA-K BAXTER infuusioneste, liuos 50 mg/ml

Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml infuusioneste, liuos
Vaikuttavat aineet: glukoosi, natriumkloridi, natriumasetaattitrihydraatti, kaliumkloridi, magnesiumkloridiheksahydraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml infuusioneste, liuoksesta käytetään nimeä Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -valmistetta
 3. Miten Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -valmistetta annetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml on seuraavia aineita sisältävä vesiliuos:

 • sokeri (glukoosi)
 • natriumkloridi
 • natriumasetaattitrihydraatti
 • kaliumkloridi
 • magnesiumkloridiheksahydraatti.

Glukoosi on yksi elimistön energianlähteistä. Tässä infuusionesteessä on 200 kilokaloria litrassa. Natrium, kalium, magnesium, kloridi ja asetaatti ovat veren sisältämiä kemiallisia aineita.

Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml infuusionestettä käytetään nesteen ja kemiallisten aineiden lähteenä sekä antamaan hiilihydraatteja (sokeria), jos henkilö ei pysty syömään ja juomaan normaalisti.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -valmistetta EI saa antaa, jos sinulla on jokin seuraavista tiloista

 • veren kaliumpitoisuus on normaalia suurempi (hyperkalemia)
 • vaikeita munuaisongelmia (munuaisten vajaatoiminta), joista seuraa virtsan määrän vähentyminen (oliguria) tai virtsaumpi (anuria)
 • sydämen tai keuhkojen vajaatoiminta (kompensoimaton)
 • diabetes, jota ei ole hoidettu asianmukaisesti, ja verensokerisi on normaalia korkeampi (hallitsematon diabetes)
 • jonkin asteinen glukoosi-intoleranssi
 • tajuttomuus (hyperosmolaarinen kooma). Tämäntyyppinen kooma on mahdollinen, jos sinulla on diabetes eikä lääkityksesi ole riittävä.
 • verensokeri on normaalia korkeampi (hyperglykemia)
 • veren laktaattipitoisuus on normaalia suurempi (hyperlaktatemia)
 • allergia kaliumkloridille, natriumasetaattitrihydraatille, natriumkloridille, magnesiumkloridiheksahydraatille ja glukoosille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Kerro lääkärille, jos sinulla on tai on ollut joitakin seuraavista tiloista

 • maissiallergia, sillä Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml sisältää maissista peräisin olevaa sokeria, ks. kohta “Mahdolliset haittavaikutukset”
 • sydämen vajaatoiminta, vaikea sydämen sykehäiriö tai muu sydänsairaus
 • keuhkosairaus (hengitysvajaus)
 • munuaisten vajaatoiminta tai heikentynyt munuaisten toiminta
 • kehon suuri nestemäärä tai nesteen kertyminen keuhkoihin tai ihon alle, erityisesti nilkkojen ympärillä
 • korkea verenpaine
 • korkea verenpaine raskauden aikana (pre-eklampsia tai eklampsia)
 • sairaus, joka aiheuttaa aldosteroni-hormonin korkean pitoisuuden veressä (aldosteronismi)
 • mikä tahansa tila, johon liittyy natriumin kertyminen elimistöön, kuten steroidihoito (ks. myös jäljempänä kohta “Muut lääkevalmisteet ja Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml”).
 • mikä tahansa tila, joka voi aiheuttaa korkean veren kaliumpitoisuuden, kuten:
  • munuaisten vajaatoiminta
  • lisämunuaissairaus (lisämunuaisten vajaatoiminta)
  • nopea veden menetys kehosta esim. oksentelun tai ripulin vuoksi
  • vaikeat palovammat tai muu kudoksen laaja vahingoittuminen
 • veren matala kalsiumpitoisuus
 • sairaus, joka aiheuttaa etenevän lihasheikkouden (myasthenia gravis)
 • äskettäinen kirurginen toimenpide, jossa anestesialääkäri on määrännyt hermolihasliitoksen salpaavia lääkkeitä (lihasrelaksantteja)
 • veren pH-arvon häiriöt
 • päävamma viimeisten 24 tunnin aikana – Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -valmistetta ei pidä käyttää
 • korkea kallonsisäinen paine
 • aivoverisuonen hyytymästä johtuva aivohalvaus (iskeeminen aivohalvaus)
 • aliravitsemus, jos olet nälkiintynyt tai syönyt erittäin huonosti jonkin aikaa
 • diabetes tai heikentynyt glukoosin sietokyky
 • jos sinulla on ongelmia aivojen nestetasoissa (esimerkiksi aivokalvontulehduksen, aivoverenvuodon tai aivovamman vuoksi)
 • jos sinulla on tila, jonka seurauksena sinulla voi olla liian paljon vasopressiinia (elimistön nestetasapainoa säätelevää hormonia) elimistössäsi, kuten:
  • äkillinen ja vakava sairaus tai vamma
  • olet ollut leikkauksessa
  • aivosairaus
  • käytät tiettyjä lääkkeitä.

Nämä tilat voivat lisätä alhaisen veren natriumpitoisuuden riskiä mikä voi aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, kohtauksia, letargiaa, tajuttomuutta ja aivoturvotusta.

Kun saat tätä infuusionestettä, lääkäri ottaa veri- ja virtsanäytteitä seuratakseen:

 • nestetasapainoa ja kemikaalien, kuten natriumin, kaliumin ja magnesiumin pitoisuutta veressäsi ja virtsassasi (plasman ja virtsan elektrolyytit)
 • veren ja virtsan happamuutta (happo-emästasapainoa).

Koska Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml sisältää sokeria (glukoosia), se voi aiheuttaa korkean verensokerin (hyperglykemian). Tämä on erityisen tärkeää, jos sinulla on diabetes. Tällöin lääkäri voi:

 • muuttaa infuusionopeutta
 • antaa sinulle insuliinia, jotta verensokeripitoisuus laskee.

Jos tarvitaan pitkäaikainen hoito Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -valmisteella, lääkäri antaa sinulle myös muun tyyppisiä infuusionesteitä. Nämä kattavat kehon tarpeen muiden kemiallisten aineiden ja ravinteiden osalta.

Lapset

Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -valmistetta pitää antaa lapsille erityistä varovaisuutta noudattaen ja huolellinen seuranta on tarpeen.

Vastasyntyneillä, erityisesti ennenaikaisesti syntyneillä ja niillä, joiden syntymäpaino on matala, on kohonnut liian matalan tai liian korkean verensokerin kehittymisen riski glukoosiliuosinfuusiosta johtuen. Vastasyntyneillä matala verensokeritaso voi aiheuttaa pitkittyneitä kouristuskohtauksia, koomaa ja aivovaurioita. Korkeaan verensokeritasoon on liittynyt aivoverenvuotoa, bakteeri- ja sieni-infektioiden myöhäistä ilmenemistä, suoliston infektioita, vaikutuksia silmiin, keuhkoihin liittyviä ongelmia, sairaalahoidon pitkittymistä ja kuolemia.

Lapsipotilaita on seurattava huolellisesti. Tapauksissa, joissa veren vesimäärän normaali säätely on häiriintynyt antidiureettisen hormonin (ADH) erityksen lisääntymisestä johtuen, matalan natriumpitoisuuden omaavien liuosten (hypotonisten liuosten) infuusio voi aiheuttaa matalaa veren natriumpitoisuutta (hyponatremia). Tämä voi aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, kohtauksia, velttoutta, kooman, aivojen turvotusta ja kuoleman. Tämän vuoksi näitä oireita tulee pitää lääketieteellisenä hätätilana.

Muut lääkevalmisteet ja Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Seuraavien lääkkeiden käyttö ei ole suositeltavaa samanaikaisesti Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -valmisteen kanssa:

 • lihasrelaksantit (esim. tubokurariini, suksametoni ja vekuroni), joita käytetään kirurgisissa toimenpiteissä anestesialääkärin määräyksestä.

Muut lääkkeet, jotka voivat vaikuttaa Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -valmisteeseen tai joihin se voi vaikuttaa:

 • tulehdusta lievittävät lääkkeet (kortikosteroidit)
 • tulehduskipulääke, jolla hoidetaan mahahaavaa (karbenoksoloni)
 • tietyt nesteenpoistolääkkeet, joita kutsutaan kaliumia säästäviksi diureeteiksi (amiloridi, spironolaktoni, triamtereeni)
 • angiotensiinikonvertaasientsyymin (ACE-) estäjät (joita käytetään korkean verenpaineen hoitoon)
 • angiotensiini II-reseptorin salpaajat (joita käytetään korkean verenpaineen hoitoon)
 • takrolimuusi (jota käytetään siirrännäisen hylkimisen estämiseen sekä tiettyjen ihotautien hoitoon)
 • siklosporiini (jota käytetään siirrännäisen hylkimisen estämiseen)
 • happamat lääkeaineet mukaan lukien:
  • salisylaatit (joita käytetään tulehduksen hoitoon) (asetyylisalisyylihappo)
  • barbituraatit (unilääkkeet)
  • litium (jolla hoidetaan psykiatrisia sairauksia)
 • emäksiset lääkkeet mukaan lukien:
  • sympatomimeetit (kuten efedriini ja pseudoefedriini, joita käytetään esim. yskänlääkkeissä)
  • stimulantit (kuten kinidiini, deksamfetamiini sulfaatti (käytetään ADHD:n hoitoon), fenfluramiinihydrokloridi (käytetään ylipainon hoitoon)).

Tietyt lääkkeet voivat lisätä haittavaikutusten riskiä alhaisen veren natriumpitoisuuden vuoksi. Näitä lääkkeitä voivat olla:

 • nesteenpoistolääkkeet (diureetit)
 • kivun ja/tai tulehduksen hoitoon käytettävät lääkkeet (nk. ei-steroidaaliset tulehduskipulääkkeet (NSAID))
 • psykoosilääkkeet
 • masennuksen hoitoon käytettävät lääkkeet (selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät)
 • lääkkeet jolla on morfiininkaltaisia ominaisuuksia (opioidit)
 • tietyt epilepsialääkkeet
 • oksitosiini (aiheuttaa kohdun supistelua)
 • tietyt syöpälääkkeet (kemoterapia).

Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml ruuan ja juoman kanssa

Kysy lääkäriltä, mitä voit syödä tai juoda.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri päättää voiko sinulle antaa raskauden tai imetyksen aikana Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -valmistetta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämä lääkevalmiste ei vaikuta kykyysi ajaa tai käyttää koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -valmisteen antaa lääkäri tai sairaanhoitaja. Lääkäri määrää sopivan annoksen ja sen, milloin infuusio annetaan. Tämä riippuu iästäsi, painostasi ja kliinisestä tilastasi ja samanaikaisista hoidoista. Lääkäri voi tarkistaa veren suolojen (elektrolyyttien) ja sokerin (glukoosin) pitoisuuden.

Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -valmistetta EI saa antaa, jos liuoksessa on hiukkasia tai jos pakkaus on vaurioitunut jollain tavoin.

Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml annetaan yleensä muoviletkulla laskimoon asetetun neulan kautta. Infuusio annetaan tavallisesti käsivarren laskimoon. Lääkäri voi kuitenkin käyttää muuta menetelmää lääkkeen antoon.

Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -valmistetta EI saa antaa ihon alle.

Käyttämättä jäänyt osuus liuoksesta on hävitettävä. Infuusioon EI saa käyttää osittain käytettyä Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -valmisteen infuusionestepussia.

Glukoosin vuoksi tätä liuosta EI saa antaa kokoveren (verensiirto) kanssa samalla infuusiovälineistöllä. Tämä voi vahingoittaa punasoluja tai aiheuttaa niiden paakkuuntumista.

Jos saat enemmän Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos saat liikaa Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -valmistetta (yliannostus) tai jos sitä annetaan liian nopeasti (saat yliannostuksen), seurauksena voi olla seuraavia oireita:

 • veden ja natriumin (suolan) ylimäärä ja nesteen kertyminen kudoksiin, mikä aiheuttaa turvotusta
 • korkea verensokeri (hyperglykemia)
 • pistelyä käsivarsissa ja jaloissa (parestesia)
 • lihasheikkous
 • kyvyttömyys liikkua (halvaantuminen)
 • epätasainen sydämen syke (sydämen rytmihäiriö)
 • sydän katkos (erittäin hidas syke)
 • sydämenpysähdys (sydän lakkaa lyömästä; hengenvaarallinen tilanne)
 • sekavuus
 • jänneheijasteen puuttuminen
 • heikentynyt hengitys (hengityslama)
 • pahoinvointi
 • oksentelu
 • ihon punoitus
 • jano
 • alhainen verenpaine (hypotensio)
 • uneliaisuus
 • sydämen harvalyöntisyys (bradykardia)
 • kooma (tajuttomuus)
 • veren liiallinen happamuus (asidoosi), joka aiheuttaa väsymystä, sekavuutta, unisuutta (letargia) ja hengitystiheyden lisääntymistä
 • mielentilan vaihtelut
 • väsymys
 • hengitysvaikeudet
 • lihasten jäykkyys
 • lihasten nykiminen
 • lihaskouristukset
 • kohonnut veren magnesiumpitoisuus.

Jos sinulla esiintyy näitä oireita, ilmoita niistä heti lääkärille. Tällöin infuusio keskeytetään, ja sinua hoidetaan oireiden mukaisesti.

Jos Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -valmisteeseen on lisätty lääkettä ennen yliannostusta, lisätty lääke voi myös aiheuttaa oireita. Lue mahdolliset oireet lisätyn lääkkeen pakkausselosteesta.

Jos lopetat Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -valmisteen käytön

Lääkäri päättää, milloin infuusionesteen anto lopetetaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutusten yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella (esiintyvyys tuntematon).

Jos sinulla esiintyy seuraavia haittavaikutuksia, tulee sinun kertoa niistä välittömästi lääkärillesi tai sairaanhoitajallesi. Nämä voivat olla hyvin vakavia tai jopa kuolemaan johtavia allergisia reaktioita (yliherkkyysreaktioita):

 • kasvojen ihon, huulten ja kurkun turvotus
 • hengitysvaikeudet
 • ihottuma
 • ihon punoitus (eryteema)
 • yliherkkyysreaktiot mukaan lukien vakava allerginen reaktio, anafylaksia, ovat mahdollisia oireita potilailla, joilla on maissiallergia.

Saat hoitoa oireista riippuen.

Muita haittavaikutuksia ovat:

 • antotekniikkaan liittyvät reaktiot:
  • kuume
  • infuusiokohdan infektio
  • paikallinen kipu tai reaktio (punoitus tai turvotus) infuusiokohdassa
  • liuoksen infuusioon käytetyn laskimon ärsytys ja tulehdus (flebiitti). Se voi aiheuttaa punoitusta, kipua, kuumotusta ja turvotusta laskimossa, johon infuusionestettä annetaan.
  • verihyytymä (laskimotukos), johon voi joskus liittyä tulehdus. Tämä aiheuttaa kipua, turvotusta tai punoitusta.
  • infuusionesteen pääsy laskimoa ympäröivään kudokseen (ektravasaatio).
 • veren korkea kaliumpitoisuus, joka voi aiheuttaa epänormaalin sydämen rytmin (hyperkalemia)
 • veren korkea sokeripitoisuus (hyperglykemia)
 • ylimääräisen nesteen kertyminen elimistöön (hypervolemia)
 • veren suolapitoisuuksien häiriöt (elektrolyyttihäiriöt)
 • kohtaukset
 • matala veren natriumpitoisuus (hyponatremia)
 • aivoturvotus, joka voi aiheuttaa aivovamman (hyponatreeminen enkefalopatia).

Jos infuusionesteeseen on lisätty lääkettä, lisätty lääke voi myös aiheuttaa haittavaikutuksia. Nämä haittavaikutukset riippuvat lisätystä lääkkeestä. Lue mahdollisista oireista lisätyn lääkkeen pakkausselosteesta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

ÄLÄ käytä tätä lääkettä pussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25°C.

Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -valmistetta ei saa käyttää, jos liuoksessa on hiukkasia tai jos pakkaus on vaurioitunut jollain tavoin.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml sisältää

Vaikuttavat aineet ovat:

 • Glukoosi (monohydraattina): 50 g per litra
 • Natriumkloridi: 1 g per litra
 • Natriumasetaattitrihydraatti: 3,13 g per litra
 • Kaliumkloridi: 1,50 g per litra
 • Magnesiumkloridiheksahydraatti: 0,30 g per litra.

Muut aineet ovat:

 • väkevä suolahappo (pH:n säätöön)
 • injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -infuusioneste on kirkas liuos, jossa ei ole näkyviä hiukkasia. Se on pakattu polyolefiini-/polyamidimuovista valmistettuihin pusseihin (Viaflo-pusseihin). Pussi on suojattu suljetulla muovisella päällyspussilla.

Pussin koko on 1000 ml.

Pussit toimitetaan laatikoissa. Jokainen laatikko sisältää yhden seuraavista määristä:

 • 10 kpl 1000 ml:n pusseja.
 • 12 kpl 1000 ml:n pusseja.

Myyntiluvan haltija

Baxter Oy

PL 119

00181 Helsinki

Valmistaja

Bieffe Medital S.A.

Ctra de Biescas – Senegüe

22666 Sabiñánigo (Huesca)

Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.04.2024

Ohjeet käyttäjälle

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Käsitteleminen ja käyttövalmiiksi saattaminen

Liuosta saa käyttää vain, kun se on kirkasta, siinä ei näy hiukkasia ja pussi on ehjä. Anna valmiste heti, kun olet liittänyt infuusiovälineistön pussiin.

Poista päällyspussi vasta juuri ennen käyttöä.

Sisäpussi pitää valmisteen steriilinä.

Muovipusseja ei saa liittää sarjaan. Sarjaan liittäminen voi aiheuttaa ilmaemboliaa, joka johtuu ensimmäiseen pussiin jääneen ilman siirtymisestä eteenpäin, ennen kuin liuoksen annostelu toisesta pussista on loppunut.

Joustavissa muovipusseissa olevien laskimoon annettavien liuosten paineistaminen virtausnopeuden kasvattamiseksi voi johtaa ilmaemboliaan, mikäli pussiin jäänyt ilma ei ole poistunut kokonaan ennen annostelua.

Ventiloitujen infuusion antolaitteiden käyttö ventilointireiän ollessa avoimessa asennossa voi

johtaa ilmaemboliaan. Ventiloituja infuusion antolaitteita, joissa ventilointireikä on

avoimessa asennossa, ei saa käyttää joustavien muovipussien kanssa.

Infuusio on annettava steriilillä välineistöllä tarkkaa aseptiikkaa noudattaen. Antovälineistö on ensin täytettävä valmisteella, jotta estetään ilman pääsy laitteistoon.

Lääkkeitä voidaan lisätä ennen infuusiota tai infuusion aikana umpeutuvan lääkkeenlisäysportin kautta.

Muiden lääkevalmisteiden lisääminen tai väärä antotekniikka voi aiheuttaa kuumereaktioita, jos elimistöön pääsee pyrogeenisia aineita. Haittavaikutustapauksessa infuusio on lopetettava heti.

Kerta-antoon.

Hävitä käyttämättä jäänyt osuus.

Osittain käytettyjä pusseja ei saa käyttää uudelleen.

1. Avaaminen

Ota Viaflo-pussi päällyspussista juuri ennen käyttöä.

a. Tarkista sisäpussi vuotojen varalta puristelemalla sitä napakasti. Jos pussi vuotaa, hävitä se, koska liuos ei tällöin ehkä enää ole steriili.

b. Tarkista, että liuos on kirkasta ja ettei siinä ole ylimääräisiä hiukkasia. Jos liuos ei ole kirkasta tai jos siinä on hiukkasia, hävitä se.

2. Infuusion valmisteleminen

Käytä annossa ja sen valmistelussa vain steriilejä tarvikkeita.

a. Ripusta pussi ripustussilmukasta.

b. Irrota muovisuojus pussin pohjassa olevasta ulostuloportista:

 • Tartu toisella kädellä portin kaulassa olevaan pieneen ulokkeeseen.
 • Kierrä toisella kädellä suojuksen suurta uloketta.
 • Suojus irtoaa.

c. Valmistele infuusio aseptisesti.

d. Kiinnitä infuusiovälineistö. Noudata käytettävän infuusiovälineistön käyttöohjeita yhdistämisessä, infuusioletkuston esitäytössä ja annostelussa.

3. Lääkkeenlisäystekniikat

Liuosta EI saa antaa ihon alle.

Jotkut lisättävät lääkkeet voivat olla yhteensopimattomia 

Jos lisäät lääkettä, varmista sen isotonisuus ennen parenteraalista antoa. Lisättävien lääkkeiden perusteellinen ja huolellinen aseptinen sekoittaminen on välttämätöntä. Lisäysten jälkeen liuos on käytettävä heti, eikä sitä saa säilyttää.

Lääkkeen lisääminen ennen infuusiota

a. Desinfioi lääkkeenlisäysportti.

b. Käytä ruiskua, jossa on 19–22 G:n (1,10–0,70 mm:n) neula, lävistä umpeutuva lääkkeenlisäysportti ja injisoi lääke.

c. Sekoita liuos ja lääke huolellisesti. Jos lisäät infuusionesteeseen lääkkeitä, joiden tiheys on suuri, kuten kaliumkloridia, taputtele pystyasennossa olevia portteja kevyesti ja sekoita.

Varoitus: Älä säilytä pusseja, joihin on lisätty lääkkeitä.

Lääkkeen lisääminen infuusion aikana

a. Sulje letkuston sulkija.

b. Desinfioi lääkkeenlisäysportti.

c. Käytä ruiskua, jossa on 19–22 G:n (1,10–0,70 mm:n) neula, lävistä umpeutuva lääkkeenlisäysportti ja injisoi lääke.

d. Ota pussi pois IV-telineestä ja/tai käännä se pystyasentoon.

e. Poista molemmista porteista ilma taputtelemalla niitä pussin ollessa pystyasennossa.

f. Sekoita liuos ja lääke huolellisesti.

g. Laita pussi takaisin käyttöasentoon, avaa sulkija ja jatka infuusiota.

4. Kestoaika käytön aikana: lisäykset

Viaflo-pussin Glucose-Na-K Baxter 50 mg /ml-infuusionesteeseen lisättävän lääkkeen kemiallinen ja fysikaalinen stabiilius valmisteen pH-arvossa on varmistettava ennen käyttöä.

Mikrobiologiselta kannalta laimennettu valmiste on käytettävä heti laimennuksen jälkeen. Jos valmistetta ei käytetä heti, säilytysaika ja -olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla. Säilytysaika ei tavallisesti saa ylittää 24 tuntia 2–8 ºC:ssa, ellei valmistetta ole laimennettu valvotuissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

5. Lisättävien lääkkeiden yhteensopimattomuudet

Jos Viaflo-infuusionestepussin kanssa lisätään muuta lääkevalmistetta, sen yhteensopivuus infuusionesteen kanssa on varmistettava ennen lääkelisäystä.

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, infuusionestettä ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Lisättävän lääkevalmisteen käyttöohjeet on luettava.

Tarkista ennen lääkkeen lisäämistä sen vesiliukoisuus ja stabiilius vedessä Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml -valmisteen pH-arvossa (pH 4,5–6,5).

Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml ei ole yhteensopiva veren tai punasolujen kanssa mahdollisen saostumisvaaran vuoksi.

Yhteensopimattomiksi tiedettyjä lääkkeitä ei saa käyttää.

Yrityksen yhteystiedot:

BAXTER OY
HTC Nina, Tammasaarenkatu 1, PL 119
00181 Helsinki

09 862 1111
Tukkuliike: Tamro