TEYSUNO kapseli, kova 15/4,35/11,8 mg, 20/5,8/15,8 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (8,7 mt, 07.03.2018 19:08:22)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg kapseli, kova

Teysuno 20 mg/5,8 mg/15,8 mg kapseli, kova

tegafuuri/gimerasiili/oterasiili

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Teysuno on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Teysunoa
3. Miten Teysunoa otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Teysunon säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Teysuno on ja mihin sitä käytetään

Teysuno sisältää vaikuttavia aineita tegafuuria, gimerasiilia ja oterasiilia.

Teysuno kuuluu ”antineoplastisiksi aineiksi” kutsuttujen fluoropyrimidiinien lääkeryhmään. Nämä lääkeaineet pysäyttävät syöpäsolujen kasvun.

Lääkäri määrää Teysunoa aikuisille pitkälle edenneen mahasyövän hoitoon, ja sitä käytetään yhdistelmähoitona toisen syöpälääkkeen, sisplatiinin, kanssa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Teysunoa

Älä ota Teysunoa
- jos olet allerginen tegafuurille, gimerasiilille, oterasiilille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos otat muita fluoropyrimidiini‑syöpälääkkeitä, kuten fluorourasiilia ja kapesitabiinia, tai jos fluoropyrimidiinit ovat aikaisemmin aiheuttaneet sinulle vaikeita tai odottamattomia reaktioita
- jos sinulla on tunnettu dihydropyrimidiinidehydrogenaasi (DPD)‑entsyymin puute
- jos olet raskaana tai imetät
- jos sinulla on vaikeita verisairauksia
- jos sinulla on dialyysiä vaativa munuaissairaus
- jos sinua parhaillaan hoidetaan tai on viimeisten neljän viikon aikana hoidettu sorivudiinilla, brivudiinilla, tai samaan lääkeryhmään kuuluvalla viruksia tuhoavalla lääkkeellä.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Teysunoa
- jos sinulla on verisairauksia
- jos sinulla on munuaissairaus
- jos sinulla on maha‑ ja/tai vatsavaivoja, kuten kivut, ripuli, oksentelu ja nestehukka
- jos sinulla on silmäsairauksia, kuten ”kuivasilmäisyys” tai lisääntynyt kyynelvuoto
- jos sinulla on parhaillaan tai on aiemmin ollut hepatiitti B -viruksen aiheuttama maksatulehdus, koska lääkäri voi haluta seurata tilaasi tarkemmin.

Lapset ja nuoret
Teysunoa ei suositella käytettäväksi alle 18‑vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Teysuno
Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Sinun on oltava erityisen varovainen, jos otat jo(i)takin seuraavista lääkkeistä:
- muut fluoropyrimidiini‑pohjaiset lääkkeet, kuten flusytosiini (sienilääke). Teysunoa ei voida käyttää muiden suun kautta otettavien fluoropyrimidiinilääkkeiden sijasta
- viruksia tuhoavat lääkkeet, kuten brivudiini tai sorivudiini
- Teysunoa aktivoivan CYP2A6-entsyymin estäjät, kuten tranyylisypromiini ja metoksaleeni
- foliinihappo (käytetään usein kemoterapiassa metotreksaatin kanssa)
- verenohennuslääkkeet: kumariiniantikoagulantit, kuten varfariini
- kouristuskohtausten tai vapinan hoidossa käytettävät lääkkeet, kuten fenytoiini
- kihdin hoidossa käytettävät lääkkeet, kuten allopurinoli

Teysuno ruuan ja juoman kanssa
Teysuno otetaan vähintään tuntia ennen ruokailua tai tunti ruokailun jälkeen.

Raskaus ja imetys
Ennen Teysuno‑hoidon aloittamista sinun on kerrottava lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet raskautta. Älä ota Teysunoa, jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana.
Sinun on käytettävä ehkäisyä Teysuno‑hoidon aikana ja kuuden kuukauden ajan hoidon jälkeen. Jos tulet raskaaksi tänä aikana, sinun on kerrottava siitä lääkärille.
Älä imetä, jos otat Teysunoa.
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Ole varovainen ajaessasi autoa tai käyttäessäsi koneita, sillä Teysuno voi aiheuttaa väsymystä, pahoinvointia tai näön hämärtymistä. Keskustele lääkärin kanssa, jos olet epävarma.

Teysuno sisältää laktoosia, joka on eräänlainen sokeri. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri‑intoleranssi, ota yhteys lääkäriin ennen tämän lääkkeen ottamista.

3. Miten Teysunoa otetaan

Ota Teysunoa juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.

Lääkäri kertoo sinulle kuinka suuren annoksen tarvitset ja milloin ja miten pitkään sinun on lääkettä käytettävä. Lääkäri määrittää annoksen painosi ja pituutesi perusteella, ja saattaa pienentää annosta, jos lääke aiheuttaa liian vakavia haittavaikutuksia.

Teysuno-kapselit niellään veden kera vähintään tuntia ennen ruokailua tai tunti ruokailun jälkeen.
Teysunoa on otettava kaksi kertaa vuorokaudessa (aamulla ja illalla).

Teysuno-kapseleita otetaan tavallisesti 21 päivän ajan, jonka jälkeen pidetään 7 päivän tauko (jolloin ei oteta lainkaan kapseleita). Tämä 28 päivän jakso on yksi hoitosykli. Hoitosyklejä toistetaan.

Teysuno annetaan yhdistelmähoitona toisen syöpälääkkeen, sisplatiinin, kanssa. Sisplatiini lopetetaan 6 hoitosyklin jälkeen. Teysuno-hoitoa voidaan jatkaa sisplatiinin lopettamisen jälkeen.

Jos otat enemmän Teysunoa kuin sinun pitäisi
Jos otat enemmän Teysuno-kapseleita kuin sinun pitäisi, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Jos unohdat ottaa Teysunoa
Älä ota väliin jäänyttä annosta lainkaan äläkä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta‑annoksen. Noudata normaalia annostusaikataulua ja tarkista asia lääkäriltä.

Jos lopetat Teysunon oton
Teysuno-hoidon lopettamisesta ei aiheudu haittavaikutuksia. Jos käytät verenohennuslääkkeitä tai antikonvulsantteja (kouristuksia estäviä lääkkeitä), lääkärisi saattaa joutua muuttamaan näiden lääkkeiden annostusta Teysuno-hoidon lopettamisen jälkeen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Teysunokin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Vaikka potilaiden on helppo itse tunnistaa jotkut oireet haittavaikutuksiksi, eräiden muiden oireiden tunnistamiseksi tarvitaan verikoe. Lääkäri keskustelee kanssasi tästä ja selittää sinulle hoitoon mahdollisesti liittyvät riskit ja hyödyt.

Hyvin yleisiä haittavaikutuksia (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä käyttäjällä 10:stä):

- Ripuli, pahoinvointi, oksentelu, ummetus

 • Jos sinulla on ripulia useammin kuin 4 kertaa päivässä tai keskellä yötä, tai jos sinulla on ripulin lisäksi kipeä suu, lopeta Teysunon ottaminen ja ota heti yhteys lääkäriin.
 • Jos sinulla on ripuli, vältä runsaskuituisia, rasvaisia ja mausteisia ruokia.
 • Juo runsaasti nestettä aterioiden välillä menetetyn nesteen korvaamiseksi ja elimistön kuivumisen (dehydraation), veren tilavuuden vähentymisen ja veren suolojen ja kemikaalien epätasapainon ehkäisemiseksi.
 • Jos voit pahoin ja oksennat lääkeannoksen, muista kertoa siitä lääkärille. Älä korvaa oksennettua annosta.
 • Jos oksennat useammin kuin kaksi kertaa 24 tunnin aikana, lopeta Teysunon ottaminen ja ota heti yhteys lääkäriin.
 • Pahoinvointiin ja oksenteluun auttaa
  • jos asetut makuulle ja hengität syvään
  • vältät kireitä vaatteita

- Alhainen veren punasolujen määrä, josta on seurauksena anemia:

 • Oireita saattavat olla: kylmät kädet ja jalat, kalpeus, pyörrytys, väsymys, hengästyminen.
 • Jos sinulla esiintyy jokin yllä mainituista oireista, koeta välttää liiallista työntekoa ja pidä huoli siitä, että saat tarpeeksi unta ja lepoa.


- Alhainen veren valkosolujen määrä, josta on seurauksena lisääntynyt riski saada vaikeita paikallisia (esim. suu-, keuhko-, virtsa-) tai veren infektioita:

 • Oireita saattavat olla: kuume, vilunväristykset, yskä, kipeä kurkku.
 • Jos kehosi lämpötila on 38,5 ºC tai korkeampi, lopeta Teysunon ottaminen ja ota heti yhteys lääkäriin.
 • Vältä infektioita pysymällä poissa väentungoksista, kurlaa kurkkusi kotiin tultuasi ja pese kädet ennen ruokailua ja ruokailun jälkeen sekä WC:ssä käynnin jälkeen.


- Alhainen verihiutalemäärä, josta on seurauksena lisääntynyt verenvuotojen mahdollisuus:

 • Jos sinulla on verenvuotoa ihosta, suusta (hampaiden harjaamisesta johtuen), nenästä, hengityselimistä, mahasta, suolesta jne., lopeta Teysunon ottaminen ja ota heti yhteys lääkäriin.
 • Verenvuotojen ehkäisemiseksi, vältä raskasta työtä ja rasittavaa urheilua vammojen ja mustelmien syntymisen estämiseksi. Käytä väljiä vaatteita suojataksesi ihoa. Harjaa hampaitasi ja niistä nenääsi varovasti.

- Ruokahaluttomuus (anoreksia) saattaa johtaa painon menetykseen ja elimistön kuivumiseen (dehydraatio)

 • Elimistösi saattaa kuivua, jollet syö ja/tai juo riittävästi vettä.
 • Dehydraation oireita ovat mm. kuiva suu, heikkous, kuiva iho, heitehuimaus ja lihaskrampit.
 • Koeta syödä pieniä aterioita usein. Vältä rasvaisia ja voimakkaasti tuoksuvia ruokia. Vaikka et tuntisikaan itseäsi nälkäiseksi, syö silti jatkuvasti niin paljon kuin pystyt hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi.
 • Jos tunnet itsesi väsyneeksi ja sinulla on ruokahaluttomuuden lisäksi kuumetta, ota heti yhteys lääkäriin.


- Hermohäiriö:

 • Sinulla saattaa ilmetä puutumista, pistelyä, kipua, epänormaaleja tuntemuksia, lihasheikkoutta, vapinaa tai liikkumisvaikeuksia.

- Heikkous ja väsymys, jotka saattavat olla muiden lääkkeiden aiheuttamia haittavaikutuksia.

Muita yleisiä haittavaikutuksia (voi esiintyä 1-10 käyttäjällä 100:sta) ovat:

- Hermot: päänsärky, heitehuimaus, unettomuus, makuhäiriöt
- Silmät: silmävaivat, lisääntyneestä tai vähentyneestä kyynelvuodosta johtuva epämukavuus, näköongelmat, vakava sairaus, johon kuuluu silmien rakkuloitumista, silmän "pintaihon" poiskulumista (sarveiskalvon eroosio)
- Korvat: kuulovaikeudet
- Verisuonet: korkea tai matala verenpaine, verihyytymät sääressä tai keuhkoissa
- Keuhkot ja nenäkäytävät: hengästyneisyys, yskä
- Suolet ja suu: kuiva suu, suun, kurkun ja ruokatorven haavaumat, nikotus, vatsakipu, ruoansulatushäiriöt, maha- tai suolitulehdus, mahalaukun, ohutsuolen ja paksusuolen puhkeama
- Maksa: silmien ja ihon keltaisuus, muutokset maksan toimintaa kuvaavissa verikokeissa.
- Iho: hiustenlähtö, kutina, ihottuma (tai dermatiitti, ihoreaktio), kuiva iho, reaktiot käsissä ja jaloissa (käsien ja/tai jalkojen kipu, turvotus ja punoitus), pigmentoituneet (värjäytyneet) läiskät iholla
- Munuaiset: virtsamäärän väheneminen, muutokset munuaisten toimintaa kuvaavissa verikokeissa, munuaisten toiminnan heikkeneminen ja munuaisten vajaatoiminta
- Muuta: vilunväreet, painon lasku, turvotusta määrätyillä alueilla sekä lihas- ja luukipua

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (voi esiintyä 1-10 käyttäjällä 1 000:sta):

- Psyyke: aistiharhat (olemattomien asioiden näkeminen ja kuuleminen), persoonallisuuden muutos, kyvyttömyys pysyä paikallaan, sekavuus, hermostuneisuus, masennus, sukupuolinen toimintahäiriö
- Hermot: puheäänen häiriö, kyvyttömyys puhua ja ymmärtää sanoja, muistiongelmat, horjuva kävely, tasapaino-ongelmat, kehon toispuoleinen heikkous, uneliaisuus, hermotulehdus, hajuaistin vääristyminen, aivojen toimintahäiriö, pyörrytys, tajunnan menetys, aivohalvaus, kouristuskohtaukset
- Silmät: silmien kutina ja verekkyys, silmien allergiset reaktiot, yläluomen riippuminen
- Korvat: huimaus, korvien tukkoisuus, epämiellyttävä tunne korvissa
- Sydän: epäsäännöllinen tai nopea syke, rintakipu, liiallinen nesteen kertyminen sydämen ympärille, sydänkohtaus, sydämen vajaatoiminta
- Verisuonet: laskimotulehdus, kuumat aallot
- Keuhkot ja nenäkäytävät: vuotava nenä, puheäänen häiriö, nenän tukkoisuus, nielun punoitus, heinänuha
- Suolet ja suu: nesteen kertyminen vatsaan, gastroesofageaalinen refluksitauti, lisääntynyt syljen eritys, liiallinen röyhtäily, huulitulehdus, maha-suolihäiriö, suukipu, ruokatorven lihasseinämän poikkeava supistelu, mahasuolikanavan tukos, mahahaava, vatsakalvontakainen fibroosi, helposti halkeilevat tai murtuvat hampaat, nielemisvaikeus, sylkirauhasen häiriö, peräpukamat
- Iho: ihon värittömyys, ihon hilseily, kehon liikakarvaisuus, kynsien kutistuminen, liiallinen hikoilu
- Yleistä: yleiskunnon heikkeneminen, painonnousu, injektiokohdan punoitus ja turvotus, syöpään liittyvä kipu ja verenvuoto, useiden elinten vajaatoiminta
- Verikokeiden muutokset: kohonnut verensokeri, kohonneet veren rasva-arvot, veren hyytymisajan muutokset, verisolumäärän lisääntyminen, alhaiset tai korkeat proteiiniarvot
- Muuta: lisääntynyt virtsaamistiheys, verivirtsaisuus, niskakipu, selkäkipu, rintakipu, lihaskireys tai lihaskrampit, nivelten turvotus, raajavaivat, lihasheikkous, niveltulehdus ja nivelkipu

Harvinaisia haittavaikutuksia (voi esiintyä 1-10 käyttäjällä 10 000:sta) ja hyvin harvinaisia haittavaikutuksia (voi esiintyä harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä 10 000:sta)

- akuutti maksan vajaatoiminta
- haimatulehdus
- lihasten hajoaminen
- hajuaistin menetys
- aurinkoyliherkkyys
- laaja-alaiset verihyytymät ja verenvuodot
- aivojen valkeaan aineeseen vaikuttava sairaus
- vakava sairaus, johon liittyy ihon, suun ja sukupuolielinten rakkulointi
- hepatiitti B -virusinfektion uusiutuminen (uudelleen aktivoituminen), jos sinulla on aiemmin ollut B-hepatiitti (erään tyyppinen maksatulehdus).

Jos koet joitakin näistä haittavaikutuksista tai jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, kerro niistä lääkärille.

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava, lopeta Teysunon ottaminen ja kerro siitä heti lääkärille.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan:

www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Teysunon säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja etiketissä läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Teysuno sisältää

Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg:

- Vaikuttavat aineet ovat tegafuuri, gimerasiili ja oterasiili.
Jokainen kova kapseli sisältää 15 mg tegafuuria, 4,35 mg gimerasiilia ja 11,8 mg oterasiilia (monokaliumina).

- Muut aineet ovat:

Kapselin sisältö: laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti
Kapselin kuori: liivate, punainen rautaoksidi (E 172), titaanidioksidi (E171), natriumlauryylisulfaatti, talkki
Painoväri: punainen rautaoksidi (E172), keltainen rautaoksidi (E172), indigokarmiini (E132), karnaubavaha, valkaistu sellakka, glyseryylimono-oleaatti

Teysuno 20 mg/5,8 mg/15,8 mg:

- Vaikuttavat aineet ovat tegafuuri, gimerasiili ja oterasiili.
Jokainen kova kapseli sisältää 20 mg tegafuuria, 5,8 mg gimerasiilia ja 15,8 mg oterasiilia (monokaliumina).
- Muut aineet ovat:

Kapselin sisältö: laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti
Kapselin kuori: liivate, titaanidioksidi (E171), natriumlauryylisulfaatti, talkki
Painoväri: punainen rautaoksidi (E172), keltainen rautaoksidi (E172), indigokarmiini (E132), karnaubavaha, valkaistu sellakka, glyseryylimono-oleaatti

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg: Kova kapseli, jossa on valkoinen alaosa ja läpikuultamaton ruskea kansiosa, johon on harmaalla painettu ”TC448”. Kapselit on pakattu läpipainolevyihin, joissa kussakin on 14 kapselia.

Jokainen pakkaus sisältää joko 42 kapselia, 84 kapselia tai 126 kapselia.

Teysuno 20 mg/5,8 mg/15,8 mg: Kova kapseli, jossa on valkoinen alaosa ja valkoinen kansiosa, johon on harmaalla painettu ”TC442”. Kapselit on pakattu läpipainolevyihin, joissa kussakin on 14 kapselia.

Jokainen pakkaus sisältää joko 42 kapselia tai 84 kapselia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Nordic Group BV
Siriusdreef 22
2132 WT Hoofddorp
Alankomaat

Valmistaja
Nordic Pharma
Tolweg 15
3741 LM Baarn
Alankomaat

QPharma AB
Agneslundsvägen 27
P.O. Box 590
SE-201 25 Malmö
Ruotsi

AndersonBrecon (UK) Limited
Wye Valley Business Park
Hay-on-Wye, Hereford
HR3 5PG
Yhdistynyt kuningaskunta

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien
Nordic Pharma
Tél/Tel: +32 (0)3 820 5224
info@nordicpharma.be

Lietuva
Nordic Pharma (France)
Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00
info@nordicpharma.com

България
NORDIC Pharma, s.r.o.
Tel: +420 241 080 770
info@nordicpharma.cz

Luxembourg/Luxemburg
Nordic Pharma
Tél/Tel: +32 (0)3 820 5224
info@nordicpharma.be

Česká republika
{ NORDIC Pharma, s.r.o.
Tel: +420 241 080 770
info@nordicpharma.cz

Magyarország
NORDIC Pharma, s.r.o.
Tel: +420 241 080 770
info@nordicpharma.cz

Danmark
Nordic Drugs
Tlf: +45 70 20 08 40
info@nordicdrugs.dk

Malta
Nordic Pharma (France)
Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00
info@nordicpharma.com

Deutschland
Nordic Pharma
Tel: +49 (0)89 889 690 680
info@nordicpharma.de

Nederland
Nordic Pharma BV
Tel: +31 (0)35 54 80 580
info@nordicpharma.nl

Eesti
Nordic Pharma (France)
Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00
info@nordicpharma.com

Norge
Nordic Drugs
Tlf: +46 40-36 66 00
info@nordicdrugs.no

Ελλάδα
Aenorasis S.A.
Τηλ: +30 210 6136332
info@aenorasis.gr

Österreich
Nordic Pharma
Tel: +49 (0)89 889 690 680
info@nordicpharma.de

España
Nordic Pharma (France)
Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00
info@nordicpharma.com

Polska
NORDIC Pharma, s.r.o.
Tel: +420 241 080 770
info@nordicpharma.cz

France
Nordic Pharma
Tél: +33 (0)1 70 37 28 00
info@nordicpharma.com

Portugal
Nordic Pharma (France)
Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00
info@nordicpharma.com

Hrvatska
Nordic Pharma (France)
Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00
info@nordicpharma.com

România
NORDIC Pharma, s.r.o.
Tel.: +420 241 080 770
info@nordicpharma.cz

Ireland
Nordic Pharma Ireland
Tel: +353 (0)1 400 4141
info@nordicpharma.ie

Slovenija
NORDIC Pharma, s.r.o.
Tel.: +420 241 080 770
info@nordicpharma.cz

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000
vistor@vistor.is

Slovenská republika
NORDIC Pharma, s.r.o.
Tel.: +420 241 080 770
info@nordicpharma.cz

Italia
Nordic Pharma
Tel: +39 (0)2 753 2629
info@nordicpharma.it

Suomi/Finland
Nordic Drugs
Puh/Tel: +358 (0)10 231 1040
info@nordicdrugs.fi

Κύπρος
Nordic Pharma (France)
Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00
info@nordicpharma.com

Sverige
Nordic Drugs AB
Tel: +46 (0)40 36 66 00
info@nordicdrugs.se

Latvija
Nordic Pharma (France)
Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00
info@nordicpharma.com

United Kingdom
Nordic Pharma
Tel: +44 (0) 118 207 9160
info@nordicpharma.co.uk

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.2.2018

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta http://www.ema.europa.eu

Yrityksen yhteystiedot:

NORDIC DRUGS AB, sivuliike Suomessa
World Trade Center, Aleksanterinkatu 17, PL 800
00101 Helsinki

info@nordicdrugs.fi
www.nordicdrugs.fi
010 231 1040
Tukkuliike: Tamro

Osoite Ruotsissa: Box 30035, SE-200 61 Limhamn, Sverige, Tel. +46 40 366 600