MICROLUTON tabletti, päällystetty 30 mikrog

Lataa äänitiedostona, MP3 (9,1 mt, 18.02.2021 19:01:15)

Microluton 30 mikrog, päällystetty tabletti

levonorgestreeli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samnalaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Microluton on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Microluton-tabletteja
 3. Miten Microluton-tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Microluton-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Microluton on ehkäisyvalmiste, joka sisältää hyvin pienen määrän suun kautta otettavaa levonorgestreelia (progestiini eli keltarauhashormoni). Pelkkää progestiinia sisältäviä ehkäisyvalmisteita kutsutaan myös "minipillereiksi". Päivittäin otettava levonorgestreeliannos estää raskautta monella, toisistaan riippumattomalla tavalla. Pääasiassa muutoksia tapahtuu kohdunkaulan liman koostumuksessa, minkä seurauksena siittiöiden kulkeutuminen ja nouseminen kohtuonteloon vaikeutuu tai estyy. Lisäksi kohdun limakalvossa tapahtuvat muutokset estävät munasolun kiinnittymisen. Microluton ei yleensä estä munasolun irtoamista, mutta sillä on vaikutusta hormonitasapainoon, mikä saattaa edistää raskauden estoa.

Levonorgestreelia, jota Microluton sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Lapset ja nuoret

Microluton ei ole tarkoitettu käytettäväksi ennen kuukautisten alkamista.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Microluton-tabletteja

Älä käytä Microluton-tabletteja, jos sinulla on jokin alla mainituista sairauksista tai tiloista. Kerro niistä lääkärille, ennen kuin alat käyttää Microluton-tabletteja. Lääkäri voi määrätä sinulle toisentyyppisiä ehkäisytabletteja tai ehdottaa kokonaan toisenlaisen (ei-hormonaalisen) ehkäisymenetelmän käyttöä. Älä käytä Microluton-tabletteja,

 • jos olet tai epäilet olevasi raskaana
 • jos sinulla on tai on ollut jokin verenkiertoon vaikuttava, varsinkin verisuonitukoksiin liittyvä sairaus; verisuonitukoksilla (tromboosilla) tarkoitetaan verihyytymän muodostumista verisuonen sisälle esimerkiksi jaloissa (syvä laskimoverisuonitukos) tai keuhkoissa (keuhkoembolia) (ks. myös jäljempänä kohta Minipillerit ja verisuonitukos)
 • jos sinulla on tai on ollut vaikea valtimosairaus (sydämeen ja verisuoniin liittyvät sairaudet mukaan lukien) kuten sydäninfarkti, aivohalvaus tai iskeeminen sydänsairaus (rasitusrintakipu, angina pectoris) (ks. myös jäljempänä kohta Minipillerit ja verisuonitukos)
 • jos sinulla on diabetes, johon liittyy verisuonivaurioita
 • jos sinulla on tai on ollut vaikea maksasairaus (niin kauan kuin maksa-arvot eivät ole palautuneet normaaleiksi); maksasairauteen liittyviä oireita ovat esimerkiksi ihon keltaisuus ja/tai kehon kutina
 • jos sinulla on tai on ollut maksakasvain (hyvän- tai pahanlaatuinen)
 • jos sinulla on tai on ollut syöpä, jonka kasvuun vaikuttavat sukupuolihormonit (esimerkiksi rintasyöpä tai sukupuolielinten syöpä)
 • jos sinulla esiintyy tuntemattomasta syystä johtuvaa verenvuotoa emättimestä
 • jos olet allerginen levonorgestreelille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Jos sinulla esiintyy jokin yllä mainituista sairauksista tai tiloista ensimmäistä kertaa tablettien käytön aikana, lopeta tablettien käyttö ja ota yhteys lääkäriin. Käytä sillä välin ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää. Ks. myös kohta Yleistä.

Lisätietoa erityispotilasryhmille

Iäkkäät naiset

Microluton-valmiste ei ole tarkoitettu vaihdevuosien jälkeiseen käyttöön.

Maksan vajaatoiminta

Älä ota Microluton-valmistetta, jos sinulla on maksasairaus. Katso myös kohta Älä käytä Microluton-tabletteja ja Varoitukset ja varotoimet.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Microluton-tabletteja.

Yleistä

Tässä pakkausselosteessa kuvataan useita tilanteita, joissa Microluton-tablettien käyttö pitää lopettaa tai joissa niiden luotettavuus saattaa heikentyä. Näissä tilanteissa on pidättäydyttävä yhdynnästä tai käytettävä lisäksi muuta kuin hormonaalista ehkäisymenetelmää, kuten kondomia tai muuta estemenetelmää. Älä käytä rytmimenetelmää tai peruslämmönmittausta. Nämä menetelmät eivät ole luotettavia, koska Microluton-tablettien käyttö vaikuttaa ruumiinlämmössä ja kohdunkaulan eritteessä kuukautiskierron aikana tavallisesti tapahtuviin muutoksiin.

Microluton ei suojaa HIV-tartunnalta (AIDS) eikä muilta sukupuolitaudeilta, kuten eivät muutkaan ehkäisytabletit.

Microluton on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön.

Ennen kuin aloitat Microluton-tablettien käytön

Terveydentilasi huolellinen seuranta saattaa olla tarpeen, jos käytät Microluton-tabletteja alla lueteltujen sairauksien tai tilojen yhteydessä. Tarkemman selvityksen saat lääkäriltä. Kerro sen vuoksi lääkärille ennen Microluton-tablettien käytön aloittamista, jos

 • tupakoit
 • sinulla on diabetes
 • olet ylipainoinen
 • sinulla tai lähisukulaisellasi (sisaruksella tai vanhemmalla) on ollut laskimotukos suhteellisen nuorena
 • sinulla on korkea verenpaine
 • lähisukulaisellasi on ollut rintasyöpä
 • sinulla on maksasairaus
 • sinulla on tai on ollut maksaläiskiä (kellanruskeita ihon pigmenttiläiskiä erityisesti kasvoissa); vältä tällöin liiallista altistumista auringonvalolle ja ultraviolettisäteilylle
 • sinulla on ollut kohdunulkoinen raskaus tai munatorvien toiminta on häiriintynyt (esim. munanjohdintulehduksen vuoksi).

Ota yhteys lääkäriin, jos jokin yllä mainituista esiintyy ensimmäisen kerran, toistuu tai pahenee Microluton-tablettien käytön aikana.

Minipillerit ja verisuonitukos

Verisuonitukos (tromboosi) tarkoittaa verihyytymän muodostusta, joka voi johtaa verisuonen tukkeutumiseen.

Verisuonitukoksia esiintyy joskus jalkojen syvissä laskimoissa (syvä laskimotukos). Jos verihyytymä lähtee liikkeelle suonesta, jossa se on muodostunut, se voi kulkeutua keuhkoihin ja tukkia keuhkovaltimon aiheuttaen ns. keuhkoembolian. Syvä laskimotukos on harvinainen. Se voi kehittyä riippumatta siitä, käyttääkö minipillereitä vai ei. Se voi kehittyä myös raskauden aikana. Laskimotukoksen (syvä laskimotukos, keuhkoembolia) riski on minipillereitä käyttävillä naisilla suurempi kuin naisilla, jotka eivät käytä minipillereitä, mutta pienempi kuin raskauden tai yhdistelmäehkäisytablettien käytön aikana esiintyvä riski.

On yleisesti tiedossa, että laskimotukoksen riskiä lisää esimerkiksi ikä (riski suurenee iän myötä), ylipaino ja itsellä tai lähisukulaisella (sisaruksella tai vanhemmalla) nuorella iällä ilmennyt laskimoverisuonitukos. Syvän laskimotukoksen riski kasvaa tilapäisesti leikkauksen tai esimerkiksi jalan kipsauksesta tai lastoituksesta johtuvan liikkumattomuuden seurauksena. Minipillereiden käyttö saattaa entisestään lisätä tätä riskiä. Kerro lääkärille tablettien käytöstä hyvissä ajoin ennen odotettavissa olevaa sairaalahoitoa tai leikkausta. Lääkäri voi kehottaa sinua lopettamaan ehkäisytablettien käytön useita viikkoja ennen leikkausta tai kun joudut vuodepotilaaksi. Hän kertoo myös, milloin voit aloittaa tablettien käytön uudelleen jalkeille päästyäsi.

Verisuonitukosten riski kasvaa hieman myös synnytyksen jälkeen. Lisätietoja kohdassa Microluton-tablettien käytön aloittaminen (Synnytyksen jälkeen).

Verihyytymiä voi hyvin harvoin esiintyä myös sydämen verisuonissa (aiheuttaen sydäninfarktin) tai aivoissa (aiheuttaen aivohalvauksen). Tutkimuksista on saatu vain hyvin vähän viitteitä siitä, että minipillereiden käytöllä olisi yhteyttä sydämen tai aivojen verisuonitukosten suurentuneeseen riskiin. Kohonnutta verenpainetta sairastavilla naisilla riski saada verisuonitukos saattaa hieman kasvaa minipillereiden käytön aikana. Jos verenpaineesi kohoaa minipillereiden käytön aikana, voi lääkäri kieltää sinua käyttämästä niitä.

Joskus verisuonitukokset voivat aiheuttaa vakavia, pysyviä vammoja tai johtaa jopa kuolemaan.

Jos huomaat mahdollisia verisuonitukoksen merkkejä, lopeta minipillerien käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin (ks. myös kohta Milloin on otettava yhteys lääkäriin?).

Minipillerit ja syöpä

Ehkäisytabletteja käyttävillä naisilla on todettu rintasyöpää hieman useammin kuin samanikäisillä naisilla, jotka eivät käytä ehkäisytabletteja. Tämä rintasyöpädiagnoosien määrässä tapahtuva vähäinen kasvu häviää vähitellen tablettien käytön lopettamista seuraavien 10 vuoden aikana. Ei tiedetä, johtuuko ero ehkäisytablettien käytöstä. On mahdollista, että ehkäisytabletteja käyttäviä naisia tutkitaan useammin ja rintasyöpä todetaan sen vuoksi aikaisemmin.

Harvoissa tapauksissa ehkäisytablettien käyttäjillä on todettu hyvänlaatuisia ja vielä harvemmin pahanlaatuisia maksakasvaimia. Kasvaimet voivat aiheuttaa sisäisen verenvuodon. Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy voimakasta vatsakipua.

Psyykkiset häiriöt

Jotkut hormonaalisia ehkäisyvalmisteita, myös Microluton-valmistetta käyttävät naiset ovat ilmoittaneet masennuksesta tai masentuneesta mielialasta. Masennus voi olla vakavaa ja aiheuttaa toisinaan myös itsetuhoisia ajatuksia. Jos koet mielialan muutoksia ja masennusoireita, ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin, jotta voit saada neuvontaa.

Muut tilat

Jos nainen kuitenkin tulee raskaaksi minipillerien käytön aikana, on kohdunulkoisen raskauden mahdollisuus todennäköisempi kuin yhdistelmäehkäisytabletteja käyttävillä naisilla.

Jos sinulla esiintyy epäsäännöllisen kuukautiskierron (ei säännöllistä tyhjennysvuotoa tai vuodon poisjäämistä seuraa pitkittynyt vuoto) yhteydessä alavatsakipuja, ota pikaisesti yhteys lääkäriin, sillä kyseessä saattaa olla kohdunulkoinen raskaus.

Microluton-tablettien käytön aikana saattaa esiintyä puhkeamattomia munasarjarakkuloita, joita usein kutsutaan toiminnallisiksi munasarjakystoiksi. Useimmat näistä rakkuloista ovat oireettomia, mutta joihinkin saattaa liittyä lantio- tai yhdyntäkipuja. Jos kipuja esiintyy, ota yhteys lääkäriin. Useimmissa tapauksissa laajentuneet rakkulat häviävät itsestään 2–3 kuukauden aikana.

Microluton‑tablettien ehkäisyteho

Vain progestiinia sisältäviä ehkäisyvalmisteita, kuten Microluton‑tabletteja, käyttävillä on hieman suurempi todennäköisyys tulla raskaaksi, kuin muita hormonia sisältäviä ehkäisyvalmisteita käyttävillä.

Ehkäisymenetelmän tehoa mitataan niin kutsutulla Pearlin indeksillä. Kliinisen tutkimuksen perusteella Microluton‑tablettien Pearlin indeksi on 4,19, kun lukuun sisältyvät myös valmisteen virheellisestä käytöstä johtuvat raskaudet. Silloin kun valmistetta on käytetty käyttöohjeiden mukaisesti, Microluton‑tablettien Pearlin indeksi on 1. Valmisteen ehkäisyteho on vertailukelpoinen muiden vain progestiinia sisältävien ehkäisytablettien kanssa, joiden Pearlin indeksi on välillä 1,55 – 4,14.

Tehon heikkeneminen

Tablettien unohtaminen (ks. kohta Jos unohdat ottaa Microluton-tabletin), oksentelu tai ripuli (ks. kohta Jos oksennat tai sinulla on ripuli) tai samanaikainen lääkitys (ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Microluton) voivat heikentää Microluton-tablettien tehoa.

Syklikontrollin heikkeneminen

• Kuukautisvuoto

Suurimmalla osalla käyttäjistä kuukautiskierto sekä kuukautisvuodon kesto ja määrä säilyvät entisellään Microluton-tablettien käytön aikana. Kuukautiskierto saattaa kuitenkin joko lyhentyä tai pidentyä.

Muutokset kuukautisrytmissä tapahtuvat pääasiassa ensimmäisten käyttökuukausien aikana. Käytön jatkuessa kierto yleensä tasoittuu ja useimmissa tapauksissa yksilöllinen rytmi palautuu. Kirjaa kuukautisvuodot muistiin.

• Välivuodot

Kuukautisvuotojen välillä saattaa esiintyä runsaudeltaan vaihtelevia vuotoja erityisesti ensimmäisten käyttökuukausien aikana. Tablettien käyttöä ei tällaisessa tapauksessa yleensä tarvitse lopettaa, mutta välivuotojen esiintymisestä tulee kertoa hoitavalle lääkärille, jotta muut mahdolliset syyt voidaan sulkea pois.

 

• Tyhjennysvuodon poisjäänti

Joillakin naisilla tyhjennysvuoto saattaa jäädä tulematta; yleisimmin kerran tai kahdesti. Joskus harvoin vuoto saattaa jäädä pois pidemmäksikin aikaa.

Jos tyhjennysvuotoa ei ilmaannu 6 viikkoon viimeisten kuukautisten jälkeen, raskauden mahdollisuus tulee sulkea pois ennen tablettien käytön jatkamista.

Milloin on otettava yhteys lääkäriin?

Säännölliset lääkärintarkastukset

Käyttäessäsi ehkäisytabletteja sinun tulee käydä säännöllisesti lääkärintarkastuksessa yleensä kerran vuodessa.

Ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriin, jos

 • huomaat muutoksia terveydentilassasi, erityisesti jos ne liittyvät tässä pakkausselosteessa mainittuihin seikkoihin (ks. myös kohdat Älä käytä Microluton-tabletteja ja Varoitukset ja varotoimet; muista myös, mitä on sanottu lähisukulaisilla esiintyvistä sairauksista)
 • tunnet kyhmyn rinnassasi
 • alat käyttää muita lääkkeitä (ks. myös kohta Muut lääkevalmisteet ja Microluton)
 • joudut vuodepotilaaksi tai menet leikkaukseen (ota yhteys lääkäriin vähintään neljä viikkoa aikaisemmin)
 • sinulla esiintyy epätavallista, runsasta verenvuotoa emättimestä
 • tyhjennysvuotoa ei ilmaannu 6 viikkoon viimeisten kuukautisten jälkeen tai epäilet olevasi raskaana (älä aloita seuraavaa läpipainopakkausta, ennen kuin lääkäri antaa luvan)
 • sinulla esiintyy epäsäännöllisen kuukautiskierron (ei vuotoja tai vuodon poisjäämistä seuraa pitkittynyt vuoto) yhteydessä alavatsakipuja; ota heti yhteys lääkäriin, sillä kyseessä saattaa olla kohdunulkoinen raskaus.

Lopeta tablettien käyttö ja mene heti lääkäriin, jos huomaat mahdollisia verisuonitukoksen (tromboosin) merkkejä:

 • epätavallinen yskä
 • voimakas rintakipu, joka voi säteillä vasempaan käsivarteen
 • hengenahdistus
 • epätavallinen, voimakas tai pitkittynyt päänsärky tai migreenikohtaus
 • osittainen tai täydellinen näön menetys tai kaksoiskuvat
 • epäselvä puhe tai puhekyvyttömyys
 • äkilliset kuulon, hajuaistin tai makuaistin muutokset
 • huimaus tai pyörtyminen
 • heikkous tai tunnottomuus jossain ruumiinosassa
 • voimakas vatsakipu
 • kova kipu tai turvotus toisessa jalassa.

Edellä mainitut tilanteet ja oireet on kuvattu ja selitetty tarkemmin toisaalla tässä pakkausselosteessa.

Lapset ja nuoret

Microluton-valmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ennen ensimmäisiä kuukautisia.

Muut lääkevalmisteet ja Microluton

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös ilman lääkemääräystä saatavia valmisteita.

Kerro myös muita lääkkeitä määräävälle lääkärille tai hammaslääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, että käytät Microluton-tabletteja. Näin he osaavat kertoa sinulle, tarvitsetko lisäehkäisyä ja kuinka kauan.

Jotkut lääkkeet voivat

 • vaikuttaa Microluton-valmisteen pitoisuuteen veressä
 • estää minipillereiden vaikutusta
 • aiheuttaa odottamatonta vuotoa.

Näitä lääkkeitä ovat

 • seuraavien sairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet
  • epilepsia (esim. primidoni, fenytoiini, barbituraatit, karbamatsepiini, okskarbatsepiini, topiramaatti, felbamaatti)
  • HIV- ja C-hepatiittivirusinfektio (nk. proteaasin estäjät ja ei-nukleosidirakenteiset käänteiskopioijaentsyymin estäjät)
  • sienitulehdus (griseofulviini, atsolisienilääkkeet kuten flukonatsoli, itrakonatsoli, ketokonatsoli, vorikonatsoli)
  • bakteeritulehdus (makrolidiantibiootit kuten klaritromysiini, erytromysiini)
  • tietyt sydänsairaudet, korkea verenpaine (kalsiumkanavan salpaajat kuten verapamiili, diltiatseemi)
 • mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät rohdosvalmisteet (käytetään masennuksen hoidossa)
 • greippimehu.

Microluton-valmiste voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon. Vastaavasti näiden lääkkeiden pitoisuus veressä ja kudoksissa voi lisääntyä (esim. siklosporiini; lääke, jota käytetään hylkimisen estämiseen elinsiirron jälkeen).

Laboratoriotutkimukset

Jos menet verikokeeseen tai muuhun laboratoriotutkimukseen, kerro lääkärille tai laboratoriohenkilökunnalle, että käytät Microluton-valmistetta, sillä ne voivat vaikuttaa joihinkin tutkittaviin arvoihin.

Microluton ruoan ja juoman kanssa

Microluton voidaan tarvittaessa ottaa nesteen kera.

Raskaus ja imetys

Älä käytä Microluton-valmistetta, jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana. Jos tulet raskaaksi Microluton-valmisteen käytön aikana, lopeta valmisteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin.

Hormonaalista ehkäisyä ei suositella ensisijaiseksi ehkäisymenetelmäksi imetyksen aikana, mutta pelkkää progestiinia sisältävien valmisteiden, kuten Microluton-tablettien, katsotaan olevan seuraava vaihtoehto ei-hormonaalisten ehkäisymenetelmien jälkeen.

Pelkkää progestiinia sisältävät valmisteet eivät vaikuta haitallisesti lapsen kasvuun tai kehitykseen, kun niiden käyttö aloitetaan 6 viikkoa synnytyksen jälkeen. Pelkkää progestiinia sisältävillä valmisteilla ei ole vaikutusta rintamaidon määrään eikä sen laatuun. Hyvin pieniä määriä vaikuttavaa ainetta erittyy kuitenkin rintamaitoon.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ehkäisytableteilla ei ole todettu vaikutuksia kykyyn ajaa autoa.

Microluton sisältää laktoosia ja sakkaroosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Pelkkää progestiinia sisältävien ehkäisyvalmisteiden (minipillereiden, joihin myös Microluton kuuluu) raskausluku on hieman suurempi kuin yhdistelmäehkäisyvalmisteiden (sisältävät sekä progestiinia että estrogeenia). Ehkäisyn pettämisen todennäköisyys voi lisääntyä, jos tabletteja jää ottamatta tai niitä ei oteta ohjeiden mukaisesti.

Seuraavat ohjeet koskevat Microluton-tablettien käyttöä, ellei lääkäri ole antanut sinulle erilaisia ohjeita. Noudata käyttöohjeita, jotta saat parhaan hyödyn tableteista.

Microluton-tabletteja otetaan yksi päivässä, jatkuvasti ilman taukoja. Kun ensimmäinen läpipainoliuska on käytetty loppuun, seuraava liuska aloitetaan heti seuraavana päivänä Tabletit tulee ottaa säännöllisesti, aina samaan aikaan vuorokaudesta, tarvittaessa pienen nestemäärän kera. Tabletit otetaan läpipainopakkaukseen merkityssä järjestyksessä, myös vuodon aikana. Liuskassa olevien tablettien määrä (35 tablettia) ei kuvasta kuukautiskierron pituutta. Läpipainopakkaukseen on jokaisen tabletin kohdalle painettu viikonpäivämerkintä ja pakkauksesta näkee heti, onko tabletti otettu kyseisenä päivänä vai ei, mikä helpottaa valmisteen käyttöä.

Tabletit tulee ottaa säännöllisesti, aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tabletit tulee pyrkiä ottamaan mahdollisimman tarkasti 24 tunnin välein. Kahden tabletin välinen aika ei saa olla pidempi kuin 27 tuntia.

Jos esimerkiksi päätät ottaa tabletit aamuisin klo 7, sinun tulee ottaa ne aina siihen aikaan. Jos se ei joskus ole mahdollista, tabletti tulee ottaa viimeistään klo 10 aamulla, sillä muuten tablettien ehkäisyteho saattaa heikentyä. Suurin mahdollinen luotettavuus saavutetaan ottamalla tabletit 24 tunnin välein niin täsmällisesti kuin mahdollista.

Microluton-tablettien käytön aloittaminen

Kun et edeltävän kuukauden aikana ole käyttänyt hormonaalista ehkäisyvalmistetta

Aloita Microluton-tablettien käyttö kierron ensimmäisenä päivänä eli ensimmäisenä vuotopäivänä.

Kun siirryt yhdistelmäehkäisytabletista, ehkäisyrenkaasta tai ehkäisylaastarista Microluton-tabletteihin

Jos olet käyttänyt aiempaa yhdistelmäehkäisytablettia oikein ja jatkuvasti, aloita Microluton-tablettien käyttö seuraavana päivänä, kun olet ottanut nykyisin käyttämäsi yhdistelmäehkäisyvalmisteen viimeisen tabletin (eli valmisteiden välillä ei pidetä taukoa, eikä niitä oteta samanaikaisesti).

Jos nykyinen yhdistelmäehkäisyvalmistepakkauksesi sisältää myös tabletteja, joissa ei ole vaikuttavaa ainetta, aloita Microluton-tablettien käyttö seuraavana päivänä, kun olet ottanut viimeisen vaikuttavaa ainetta sisältävän tabletin (jos et tiedä, mikä tabletti on kyseessä, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta).

Jos ehkäisyrengasta tai -laastaria on käytetty oikein ja jatkuvasti ennen vaihtoa, aloita Microluton-tablettien käyttö päivänä, jolloin syklipakkauksen viimeinen ehkäisyrengas tai -laastari poistetaan (eli valmisteiden välillä ei pidetä taukoa).

Kun siirryt toisesta pelkkää progestiinia sisältävästä valmisteesta (minipilleri) Microluton-valmisteeseen

Voit lopettaa toisen minipillerin käytön milloin tahansa ja aloittaa Microluton-tablettien käytön samaan aikaan seuraavana päivänä (eli valmisteiden välillä ei pidetä taukoa, eikä niitä oteta samanaikaisesti). Jos et tiedä, mikä tabletti on kyseessä, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Kun siirryt pelkkää progestiinia sisältävästä ehkäisyinjektiosta tai ehkäisykapselista Microluton-tabletteihin

Aloita Microluton-tablettien käyttö, kun sinun olisi määrä saada seuraava injektio tai sinä päivänä, jolloin ehkäisykapseli poistetaan. Lisäksi sinun tulee käyttää yhdynnässä lisäehkäisyä (estemenetelmää) ensimmäisen kierron 7 ensimmäisen päivän ajan. Jos et ole varma aiemmin käyttämästäsi ehkäisyvalmisteesta, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Keskenmenon tai abortin jälkeen

Voit aloittaa tablettien käytön välittömästi.

Synnytyksen jälkeen

Jos imetät, lue kohta ”Raskaus ja imetys”.

Jos et imetä, voit aloittaa Microluton-tablettien käytön 4 viikkoa synnytyksen jälkeen. Jos aloitat tablettien käytön tätä myöhemmin, voit joko odottaa ensimmäisiä normaaleja kuukautisia tai aloittaa minä päivänä tahansa. Jos et odota ensimmäisten kuukautisten alkamista, sinun tulee käyttää lisäehkäisyä (estemenetelmää) 7 ensimmäisen tablettipäivän ajan.

Jos olet jo ollut yhdynnässä synnytyksen jälkeen, tulee raskauden mahdollisuus sulkea pois ennen Microluton-tablettien käytön aloittamista.

Jos otat enemmän Microluton-tabletteja kuin sinun pitäisi

Älä ota enemmän tabletteja kuin mitä lääkäri on määrännyt.

Microluton-tablettien yliannostuksen yhteydessä ei ole ilmoitettu vakavista haittavaikutuksista. Usean tabletin ottaminen samanaikaisesti voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua ja verenvuotoa emättimestä.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Microluton-tabletin

Valmisteen ehkäisyteho saattaa heikentyä, jos yksikin tabletti otetaan liian myöhään eli yli 27 tuntia edellisen tabletin ottamisesta (yli 3 tuntia myöhemmin kun se olisi pitänyt ottaa) tai jos tabletin ottaminen unohtuu kokonaan.

Ota unohtunut tabletti heti, kun muistat (vaikka joutuisitkin ottamaan kaksi tablettia samalla kertaa), ja ota seuraavat tabletit normaaliin aikaan. Käytä lisäehkäisyä (estemenetelmää) seuraavien 7 päivän ajan.

Jos olit yhdynnässä tabletin unohtamista edeltäneen viikon aikana, raskaus on mahdollinen ja sinun tulee ottaa yhteyttä lääkäriin.

Raskauden mahdollisuus on sitä suurempi, mitä useampi tabletti on unohtunut.

Jos oksennat tai sinulla on ripuli

Jos oksennat tai sinulle tulee ripuli 3–4 tunnin sisällä Microluton-tabletin ottamisesta, vaikuttava aine ei ehkä ole ehtinyt imeytyä kokonaan ja sinun tulee käyttää lisäehkäisynä esimerkiksi kondomia. Tilanne on sama kuin jos unohtaisit tabletin. Noudata sen vuoksi tabletin unohtamisesta annettuja ohjeita. Ylimääräiset tabletit voit ottaa läpipainopakkauksen loppupäästä.

Jos lopetat Microluton-tablettien käytön

Voit lopettaa Microluton-tablettien käytön milloin tahansa. Jos et halua tulla raskaaksi, kysy lääkäriltä muista ehkäisymenetelmistä.

Jos lopetat Microluton-tablettien käytön, koska haluat tulla raskaaksi, suositellaan yleensä, että odotat ensimmäisten luonnollisten kuukautisten tuloa, ennen kuin yrität tulla raskaaksi. Tämä helpottaa synnytyksen ajankohdan määrittämistä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Alla luetellut haittavaikutukset on jaoteltu niiden yleisyyden sekä sen mukaisesti, mihin tämä haittavaikutus vaikuttaa. Näiden haittavaikutusten lisäksi on myös muita haittavaikutuksia lueteltu kappaleissa Minipillerit ja verisuonitukos sekä Minipillerit ja syöpä.

Yleisiä haittavaikutuksia (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä kymmenestä):

 • Sukupuolielimet ja rinnat: kohtu- tai emätinerite (myös tiputteluvuoto), runsas kuukautisvuoto (menorragia) ja/tai epäsäännöllinen kohtuverenvuoto kuukautisten väliaikana (metrorragia), kuukautisten puuttuminen (amenorrea)
 • Tutkimukset: painon nousu.

Harvinaisia haittavaikutuksia (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä tuhannesta):

 • Immuunijärjestelmä: yliherkkyysreaktiot
 • Psyykkiset häiriöt: masentuneisuus, seksuaalivietin muutokset
 • Hermosto: päänsärky, heitehuimaus
 • Silmät: piilolinssien huono sieto
 • Ruoansulatuselimistö: pahoinvointi, oksentelu
 • Iho ja ihonalainen kudos: erilaiset iho-oireet, akne, hirsutismi (runsaskarvaisuus)
 • Sukupuolielimet ja rinnat: rintojen arkuus, emätinerite
 • Tutkimukset: painon lasku.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 ºC.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Microluton-tabletit sisältävät

 • Vaikuttava aine on levonorgestreeli. Jokainen tabletti sisältää 0,03 mg levonorgestreelia.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti 33 mg, maissitärkkelys, povidoni 25 000, talkki, magnesiumstearaatti, sakkaroosi, povidoni 700 000, makrogoli 6000, kalsiumkarbonaatti, talkki ja montaaniglykolivaha.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Microluton on valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, päällystetty tabletti, joka on halkaisijaltaan noin 5 mm.

Kalenteripakkaus sisältää 3 x 35 tablettia läpipainopakkauksessa (PVC/Alumiini).

Myyntiluvan haltija

Bayer Oy
Pansiontie 47
20210 Turku

Markkinoija

Bayer Oy, PL 73, 02151 Espoo
Puhelin 020 785 21

Valmistaja

Bayer AG, Müllerstrasse 178, 13353 Berliini, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.1.2021

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY
Keilaranta 12, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro