VOLTAREN FORTE geeli 23,2 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,5 mt, 04.06.2021 19:11:38)

Voltaren Forte 23,2 mg/g geeli

diklofenaakkidietyyliamiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa lääkäriltä tai apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Voltaren Forte -geeli on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Voltaren Forte -geeliä
 3. Miten Voltaren Forte -geeliä käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Voltaren Forte -geelin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Voltaren Forten sisältämä vaikuttava aine diklofenaakki kuuluu ryhmään, jota sanotaan ei-steroidisiksi tulehduskipulääkkeiksi (NSAID). Voltaren Forte on erityisesti kehitetty ihoon hierottavaksi.

Voltaren Fortea käytetään lievittämään kipua ja vähentämään tulehdusta ja turvotusta monissa niveliin ja lihaksiin liittyvissä kiputiloissa.

Aikuiset ja 14 vuotta täyttäneet nuoret:

Voltaren Fortea voidaan käyttää nyrjähdyksistä, venähdyksistä, urheiluvammoista tai liikarasituksesta johtuvan lihas- ja nivelkivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.

Aikuiset (18 vuotta täyttäneet):

Voltaren Forte soveltuu myös polvien ja sormien nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon niille potilaille, joilla lääkäri on todennut kyseisen sairauden.

Lääkäri voi määrätä valmistetta käytettäväksi myös muuhun käyttöaiheeseen.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 7 päivän jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Voltaren Fortea

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle (diklofenaakille) tai muille tulehduskipulääkkeille, joita käytetään kivun, kuumeen tai tulehduksen hoitoon, kuten ibuprofeenille tai asetyylisalisyylihapolle (lääke, jota käytetään myös estämään veren hyytymistä) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa). Jos olet epävarma, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.
  Allergisen reaktion oireita voivat olla: hengityksen vinkuminen tai hengitysvaikeudet (astma), rakkulainen ihottuma tai nokkosihottuma, kasvojen tai kielen turvotus, nuhaisuus.
 • jos olet raskaana viimeisellä kolmanneksella.
 • jos olet alle 14-vuotias.

Jos jokin näistä koskee sinua, älä käytä Voltaren Fortea.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Voltaren Fortea.

 • Älä käytä Voltaren Fortea viilto- tai avohaavoihin tai iholle, jossa on ihottumaa.
 • Hoito on lopetettava, jos valmisteen käytön jälkeen kehittyy ihottumaa.
 • Älä käytä enempää valmistetta kuin on suositeltu, äläkä käytä sitä suositeltua pidempään, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin.
 • Voltaren Forte on tarkoitettu ainoastaan ulkoiseen käyttöön. Älä laita sitä suuhun äläkä niele sitä. Pese kädet käytön jälkeen (elleivät juuri kädet ole hoidettava alue).
 • Varo Voltaren Forten joutumista silmiin. Jos sitä on päässyt silmiin, huuhtele silmät hyvin puhtaalla vedellä. Ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan, jos haitta silmissä jatkuu.
 • Tukisiteitä tai muita suojuksia, joita käytetään nyrjähdysten kaltaisissa vammoissa, voidaan käyttää Voltaren Forte -geelin kanssa, mutta älä käytä Voltaren Forte -geeliä ilmatiiviiden (muovi) sidosten alla.

Jos sinulla on kysyttävää, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Voltaren Fortea.

Lapset ja alle 14-vuotiaat nuoret

Tämän valmisteen tehosta ja turvallisuudesta lapsille ja alle 14-vuotiaille nuorille on niukasti tietoja (katso kohtaa Älä käytä Voltaren Fortea).

Jos 14 vuotta täyttänyt nuori tarvitsee Voltaren Fortea kivun lievitykseen kauemmin kuin 7 vuorokautta tai jos oireet pahenevat, tulee ottaa yhteyttä lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Voltaren Forte

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Voltaren Fortea ei saa käyttää raskauden viimeisten kolmen kuukauden aikana, koska se voi aiheuttaa haittaa syntymättömälle lapsellesi ja voi haitata synnytystä. Voltaren Fortea saa käyttää ensimmäisten kuuden raskauskuukauden aikana vain, jos lääkäri neuvoo sinua tekemään niin. Annoksen on oltava mahdollisimman pieni ja hoidon keston mahdollisimman lyhyt.

Voltaren Fortea ei saa käyttää imetysaikana, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin, koska pieniä määriä diklofenaakkia erittyy rintamaitoon. Voltaren Fortea ei saa levittää imettävien naisten rinnoille eikä muille laajoille ihoalueille, eikä sitä saa käyttää pitkiä aikoja.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Iholle käytetty Voltaren Forte -geeli ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Voltaren Forte -geeli sisältää propyleeniglykolia ja butyylihydroksitolueenia

 • propyleeniglykoli voi aiheuttaa ihoärsytystä
 • butyylihydroksitolueeni voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) tai silmä- ja limakalvoärsytystä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon Voltaren Fortea käytetään

Aikuiset ja 14 vuotta täyttäneet nuoret

Voltaren Fortea hierotaan kipeytyneelle alueelle kevyesti 2 kertaa päivässä 12 tunnin välein (mieluiten aamulla ja illalla).

Miten Voltaren Fortea levitetään

<{kierrekorkki}

 1. Avaamattomat Voltaren Forte -putket on suljettu sinetillä, joka on murrettava ennen ensimmäistä käyttöä. Sinetti kierretään irti ja poistetaan kierrekorkin pään avulla.
 2. Levitä kevyesti hieroen pieni määrä geeliä ihoon sille alueelle, missä sinulla on kipua tai turvotusta. Tarvittavaan geelimäärään vaikuttaa kipeytyneen tai turvonneen alueen suuruus. Noin 5 cm geeliä yleensä riittää esimerkiksi nilkan hoitamiseen; suurempien alueiden hoitamiseen voi tarvita kerralla 10 cm geeliä. Saatat huomata viilentävän vaikutuksen, kun hierot geeliä iholle.
 3. Pese kädet huolella geelin levittämisen jälkeen (elleivät juuri kädet ole hoidettava alue).>

Käytä Voltaren Forte -geeliä ainoastaan iholle.

< {käännettävä flip top -korkki}


Kuinka kauan Voltaren Fortea käytetään

Aikuiset ja 14 vuotta täyttäneet nuoret:

 • Älä käytä Voltaren Fortea nyrjähdyksistä, venähdyksistä, urheiluvammoista tai liikarasituksesta johtuvan lihas- ja nivelkivun hoidossa kauemmin kuin 2 viikon ajan.

Aikuiset (18 vuotta täyttäneet)

 • Älä käytä Voltaren Fortea nivelrikosta johtuvan kivun hoidossa kauemmin kuin 3 viikon ajan.

Lääkäri voi suositella pitempää hoitoa.

Jolleivät kipu ja turvotus lievity tai jos ne pahenevat viikon kuluessa geelin käytön aloittamisesta, ota yhteys lääkäriin.

Jos käytät enemmän Voltaren Fortea kuin sinun pitäisi

Jos pursotat putkesta enemmän geeliä kuin sinun pitäisi, pyyhi ylimääräinen geeli pois, ennen kuin hierot sen ihoon.

Jos olet vahingossa niellyt tai lapsi on niellyt Voltaren Forte -geeliä, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Voltaren Fortea

Jos olet unohtanut käyttää Voltaren Fortea oikeaan aikaan, hiero sitä iholle niin pian kuin mahdollista ja jatka sitten käyttöä tavalliseen tapaan. Älä käytä kaksinkertaista määrää korvataksesi unohtuneen kerran.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkut harvinaiset tai hyvin harvinaiset haittavaikutukset saattavat olla vakavia.

Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista allergiaoireista, LOPETA Voltaren Forten käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan:

 • Rakkulainen ihottuma; nokkosihottuma (saattaa esiintyä 1–10 käyttäjällä 10 000:sta).
 • Hengityksen vinkuminen, hengenahdistus tai puristava tunne rinnassa (astma) (saattaa esiintyä alle 1 käyttäjällä 10 000:sta).
 • Kasvojen, huulten, kielen tai nielun turpoaminen (saattaa esiintyä alle 1 käyttäjällä 10 000:sta).

Muut mahdolliset haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä (jos olet huolissasi jostakin haittavaikutuksesta, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan).

Yleisiä haittavaikutuksia

(saattaa esiintyä 1–10 käyttäjällä 100:sta)

 • Ihottuma, ihon kutina, punoitus ja kirvely.

Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia

(saattaa esiintyä alle 1 käyttäjällä 10 000:sta)

 • Iho saattaa tulla herkemmäksi auringonvalolle. Mahdollisia oireita ovat kutiseva, auringon polttama iho, turvotus ja rakkulat.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Voltaren Forte -geeli sisältää

 • Vaikuttava aine on diklofenaakkidietyyliamiini. Yksi gramma geeliä sisältää 23,2 mg diklofenaakkidietyyliamiinia, mikä vastaa 20 mg diklofenaakkinatriumia.
 • Apuaineet: yksi gramma geeliä sisältää 50 mg propyleeniglykolia ja 0,2 mg butyylihydroksitolueenia.
 • Muut aineet ovat dietyyliamiini, isopropyylialkoholi, karbomeeri (akryylihappopolymeeri), kokoyylikaprylokapraatti, makrogolisetostearyylieetteri, nestemäinen parafiini, oleyylialkoholi, parfyymi (Perfume eucalytus sting) ja puhdistettu vesi. Katso lisätietoja tämän selosteen kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kuvaus

Valkoinen tai lähes valkoinen, pehmeä, tasakoosteinen, rasvaton, voidemainen geeli, joka tuntuu viilentävältä iholla eikä tahraa.

Pakkauskoot

Muoviputket:

Itsehoitoon: 30 g, 50 g, 60 g, 100 g tai 120 g.

Lääkemääräyksellä: 150 g tai 180 g.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS Postboks 61

2610 Rødovre

Tanska

Valmistaja

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS Postboks 61

2610 Rødovre

Tanska

tai

Novartis Finland Oy

Metsänneidonkuja 10

02130 Espoo

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy

Puh: 0800 77 40 80

S-posti: scanda.consumer-relations@gsk.co m

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.04.2020

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimean kotisivuilta www.fimea.fi .

GSK-konserni omistaa tavaramerkin, tai se on lisensoitu GSK-konsernille. ©2019 GSK-konserni tai sen lisenssinantaja

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE FINLAND OY
Piispansilta 9 A, PL 24
02231 Espoo

scanda.consumer-relations@gsk.com
080 077 40 80
Tukkuliike: Tamro