PIPERACILLIN/TAZOBACTAM HOSPIRA infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2/0,25 g, 4/0,5 g

Lataa äänitiedostona, MP3 (7 mt, 26.04.2018 19:11:07)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Piperacillin/Tazobactam Pfizer 2 g / 0,25 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten
Piperacillin/Tazobactam Pfizer 4 g / 0,5 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten

piperasilliini/tatsobaktaami

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Piperacillin/Tazobactam Pfizeron ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmistetta
 3. Miten Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Piperacillin/Tazobactam Pfizer on ja mihin sitä käytetään

Piperasilliini kuluu laajakirjoisten penisilliiniantibioottien lääkeryhmään ja on tehokas monia eri bakteerilajeja vastaan. Tatsobaktaami voi estää joidenkin vastustuskykyisten bakteerien kykyä vastustaa piperasilliinia. Tämä tarkoittaa sitä, että piperasilliini ja tatsobaktaami samanaikaisesti annettuna on tehokas useampia bakteerilajeja vastaan.

Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmistetta käytetään aikuisille ja nuorille bakteeri-infektioiden, kuten alempien hengitysteiden tulehdusten (keuhkojen), virtsatieinfektioiden (munuaisten ja virtsarakon), vatsa-alueen infektioiden sekä ihon tai veren infektioiden hoitoon. Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmistetta voidaan käyttää bakteerien aiheuttamien tulehdusten hoitoon, kun potilaan valkosolumäärä on alhainen (heikentynyt vastustuskyky infektioille).

Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmistetta käytetään 2–12-vuotiaille lapsille hoitamaan vatsan alueen tulehduksia, kuten umpisuolen tulehdusta ja vatsakalvotulehdusta (vatsan alueen elinten pinnan ja nesteiden tulehdusta), sekä sappirakon (biliaarisia) tulehduksia. Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmistetta voidaan käyttää bakteerien aiheuttamien tulehdusten hoitoon, kun potilaan valkosolumäärä on alhainen (heikentynyt vastustuskyky infektioille).

Joissakin vaikeissa infektioissa lääkäri saattaa harkita Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmisteen käyttöä yhdessä muiden antibioottien kanssa.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmistetta

Älä käytä Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmistetta

 • jos olet allerginen piperasilliinille tai tatsobaktaamille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos olet allerginen (yliherkkä) antibiooteille, kuten penisilliineille, kefalosporiineille tai muille beetalaktamaasin estäjille, sillä saatat olla allerginen Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmisteelle.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmisteen käyttöä

 • jos sinulla on allergioita. Jos sinulla on useita allergioita, kerro niistä lääkärillesi tai muulle hoitoalan ammattilaiselle ennen tämän lääkkeen ottamista.
 • jos kärsit ripulista ennen hoitoa tai sinulle tulee ripuli hoidon aikana tai sen jälkeen. Kerro siitä siinä tapauksessa välittömästi lääkärille tai muulle hoitoalan ammattilaiselle. Älä ota mitään lääkettä ripuliin keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa.
 • jos sinulla on alhainen veren kaliumpitoisuus. Lääkärisi voi haluta tarkistaa munuaistesi toiminnan ennen tämän lääkkeen käyttöä ja määrätä sinulle säännöllisiä verikokeita hoidon aikana.
 • jos sinulla on munuais- tai maksavaivoja, tai jos saat dialyysihoitoa. Lääkärisi saattaa haluta tarkistaa munuaistesi toiminnan ennen tämän lääkkeen käyttöä ja määrätä sinulle säännöllisiä verikokeita hoidon aikana.
 • jos otat antikoagulanteiksi kutsuttuja veren liiallisen hyytymisen estoon käytettäviä lääkkeitä (verenohennuslääkkeitä) (ks. myös Muut lääkevalmisteet ja Piperacillin/Tazobactam Pfizer), tai jos sinulla esiintyy odottamatonta verenvuotoa hoidon aikana. Tässä tapauksessa sinun on ilmoitettava asiasta välittömästi lääkärille tai muulle hoitoalan ammattilaiselle.
 • jos saat kouristuksia hoidon aikana. Tässä tapauksessa sinun on ilmoitettava asiasta lääkärille tai muulle hoitoalan ammattilaiselle.
 • jos epäilet, että infektiosi on pahentunut tai että sinulle on kehittynyt uusi infektio. Tässä tapauksessa sinun on ilmoitettava asiasta lääkärille tai muulle hoitoalan ammattilaiselle.

Käyttö alle 2-vuotiaille lapsille

Piperasilliinin/tatsobaktaamin käyttöä alle 2-vuotiaille lapsille ei suositella, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta ovat riittämättömät.

Muut lääkevalmisteet ja Piperacillin/Tazobactam Pfizer

Kerro lääkärillesi tai muulle hoitoalan ammattilaiselle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Joillakin lääkkeillä saattaa olla yhteisvaikutuksia piperasilliinin ja tatsobaktaamin kanssa. Näitä ovat:

 • kihtilääke (probenesidi). Tämä voi pidentää aikaa, joka kuluu piperasilliinin ja tatsobaktaamin poistumiseen elimistöstä.
 • lääkkeet, jotka vaikuttavat veresi hyytymiseen tai liuottavat verihyytymiä (esim. hepariini, varfariini ja asetyylisalisyylihappo).
 • leikkauksen aikana käytetyt lihasrelaksantti-lääkkeet. Kerro lääkärillesi, mikäli sinut tullaan nukuttamaan (yleisanestesia).
 • metotreksaatti (syövän, niveltulehduksen ja psoriaasin hoitoon käytettävä lääke). Piperasilliini ja tatsobaktaami voivat pidentää aikaa, joka kuluu metotreksaatin poistumiseen elimistöstä.
 • veren kaliumpitoisuutta alentavat lääkkeet (nesteenpoistolääkkeet tai eräät syöpälääkkeet)
 • lääkkeet, jotka sisältävät muita antibiootteja tobramysiiniä ja gentamysiiniä. Kerro lääkärille, jos sinulla on häiriöitä munuaisten toiminnassa
 • piperasilliinin/tatsobaktaamin ja vankomysiinin yhdistelmäkäyttöön voi liittyä akuutin munuaisvaurion ilmaantuvuuden lisääntymistä.

Vaikutus laboratoriokokeisiin

Jos sinun on annettava veri- tai virtsanäyte, kerro lääkärille tai laboratoriohenkilökunnalle, että käytät Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmistetta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai hoitoalan ammattilaiselta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lääkäri päättää, voitko käyttää Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmistetta.

Piperasilliinia ja tatsobaktaamia voi siirtyä kohdussa olevaan lapseen tai rintamaitoon. Jos imetät, tulee lääkärisi päättämään, onko hoito Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmisteella aiheellista.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmisteen ei odoteta vaikuttavan ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn

Tärkeää tietoa Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmisteen sisältämistä aineista

Piperacillin/Tazobactam Pfizer 2 g/0,25 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten sisältää 4,72 mmol (109 mg) natriumia.
Piperacillin/Tazobactam Pfizer 4 g/0,5 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten sisältää 9,44 mmol (217 mg) natriumia.

Tämä on otettava huomioon, jos noudatat vähänatriumista ruokavaliota.

3. Miten Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmistetta käytetään

Lääkärisi tai muu hoitoalan ammattilainen tulee antamaan tämän lääkkeen sinulle infuusiona (30 minuuttia kestävänä tiputuksena). Sinulle annetun annoksen kokoon vaikuttaa sairautesi laatu, ikäsi sekä munuaistesi toiminta.

Käyttö aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille

Suositeltu annos on 4 g/0,5 g piperasilliinia/tatsobaktaamia annettuna joka 6.–8. tunti laskimoon (suoraan verenkiertoon).

Käyttö 2–12-vuotiaille lapsille

Suositeltu annos lapsille vatsan alueen infektioissa on 100 mg / 12,5 mg / painokilo piperasilliinia/tatsobaktaamia annettuna 8 tunnin välein laskimoon (suoraan verenkiertoon). Tavanomainen annos lapsille, joilla on alhainen veren valkosolujen määrä, on 80 mg / 10 mg / painokilo piperasilliinia/tatsobaktaamia annettuna 6 tunnin välein laskimoon (suoraan verenkiertoon).

Lääkäri laskee lapselle sopivan annoksen lapsen painon perusteella. Annos ei kuitenkaan ole yli 4 g / 0,5 g Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmistetta vuorokaudessa.

Tulet saamaan Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmistetta, kunnes infektion oireet ovat täysin hävinneet (5−14 päivää).

Käyttö munuaisongelmista kärsiville potilaille

Lääkärisi voi joutua laskemaan Piperacillin/Tazobactam Pfizer ‑annostasi tai kuinka usein lääkettä sinulle annetaan. Lääkärisi voi myös haluta ottaa verikokeita varmistaakseen annoksesi sopivuuden, erityisesti jos hoitoaikasi on pitkä.

Jos saat enemmän Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmistetta kuin sinun pitäisi

Koska tämän lääkkeen antaa sinulle lääkäri tai muu hoitoalan ammattilainen, on epätodennäköistä, että saisit väärän annoksen. Jos kuitenkin koet vaikeita haittavaikutuksia, kuten kouristuksia, tai luulet saaneesi liian suuren annoksen, kerro näistä heti lääkärillesi.

Jos sinulle unohdetaan antaa Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmistetta

Jos epäilet, että Piperacillin/Tazobactam Pfizer ‑annos on jäänyt antamatta, kerro siitä välittömästi lääkärille tai muulle hoitoalan ammattilaiselle.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai muun hoitoalan ammattilaisen puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos saat jonkin alla mainituista mahdollisesti vakavista haittavaikutuksista.

Piperacillin/Tazobactam Pfizer ‑valmisteen vakavia haittavaikutuksia (esiintyvyys sulkeissa) ovat

 • vakavat ihottumat (Stevens–Johnsonin oireyhtymä, rakkulaihottuma [tuntematon], kesivä ihottuma [tuntematon], toksinen epidermaalinen nekrolyysi [harvinainen]), jotka ilmenevät aluksi punertavina maalitaulua muistuttavina täplinä tai pyöreinä läiskinä, joiden keskikohdassa on usein rakkuloita, vartalon alueella. Muita oireita ovat muun muassa suun, kurkun, nenän, raajojen ja sukupuolielinten haavaumat sekä sidekalvotulehdus (punaiset ja turvonneet silmät). Ihottuma voi pahentua laaja-alaiseksi rakkulamuodostukseksi tai ihon kesimiseksi, ja se voi olla hengenvaarallinen.
 • vaikea-asteinen, mahdollisesti hengenvaarallinen allerginen tila (yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä), joka voi vaikuttaa ihoon, ja ennen kaikkea se voi vaikuttaa ihonalaisiin muihin elimiin, kuten munuaisiin ja maksaan (tuntematon)
 • ihosairaus (akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi), johon liittyy kuumetta ja jossa muodostuu lukuisia pieniä nesteen täyttämiä rakkuloita laajoille turvonneille ja punoittaville ihoalueille (tuntematon)
 • allergiset reaktiot ja vaikea-asteiset allergiset reaktiot (tuntematon)
 • turvotus kasvoissa, huulissa, kielessä tai muualla kehossa (tuntematon)
 • hengenahdistus, hengityksen vinkuna ja hengitysvaikeudet (tuntematon)
 • vaikea ihottuma tai nokkosihottuma (melko harvinainen), kutina tai ihottuma (yleinen)
 • silmien tai ihon keltaisuus (tuntematon)
 • verisolujen vauriot (oireita ovat yllättävä hengenahdistus, punertava tai ruskehtava väri virtsassa [tuntematon], nenäverenvuoto [harvinainen] ja punatäpläisten mustelmien muodostuminen [tuntematon]), veren valkosolujen määrän voimakas väheneminen [agranulosytoosi (harvinainen)]
 • vaikea tai jatkuva ripuli, johon samalla liittyy kuumetta tai voimattomuutta (harvinainen).

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, mikä tahansa jäljempänä mainituista haittavaikutuksista muuttuu vakavaksi, kerro niistä lääkärille tai muulle hoitoalan ammattilaiselle.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yli 1 henkilöllä 10:stä):

 • ripuli

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):

 • sieni-infektio
 • verihiutaleiden määrän väheneminen, veren punasolujen eli veren väriaineen/hemoglobiinin määrän väheneminen, poikkeava laboratoriokokeen tulos (positiivinen suora Coombsin koe), veren hyytymisajan piteneminen (aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika)
 • veren proteiinipitoisuuden lasku
 • päänsärky, unettomuus
 • mahakipu, oksentelu, pahoinvointi, ummetus, vatsan toimintahäiriöt
 • maksaentsyymien määrän lisääntyminen veressä
 • poikkeava tulos munuaisten toimintaa mittaavassa verikokeessa
 • kuume, reaktio pistoskohdassa.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta):

 • veren valkosolujen määrän väheneminen (leukopenia), veren hyytymisajan piteneminen (pidentynyt protrombiiniaika)
 • veren kaliumpitoisuuden aleneminen, verensokerin lasku
 • matala verenpaine, laskimotulehdus (ilmenee tulehtuneen alueen arkuutena ja punoituksena), ihon punoitus
 • veren väriaineiden aineenvaihduntatuotteen (bilirubiinin) lisääntyminen
 • ihoreaktiot, joihin liittyy punoitusta, ihovaurioiden muodostumista, nokkosihottumaa
 • nivel- ja lihaskipu
 • vilunväristykset.

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta):

 • suun limakalvojen tulehdus

Tuntemattomat (koska saatavilla oleva tieto ei riitä arviointiin) haittavaikutukset:

 • veren punasolujen, veren valkosolujen ja verihiutaleiden määrän voimakas väheneminen (pansytopenia), veren valkosolujen määrän väheneminen (neutropenia), veren punasolujen määrän väheneminen niiden ennenaikaisen hajoamisen tai rappeutumisen seurauksena, pidentynyt vuotoaika, verihiutaleiden lisääntyminen, tietyntyyppisten veren valkosolujen määrän lisääntyminen (eosinofilia)
 • maksatulehdusheikko munuaisten toiminta ja munuaisten toimintahäiriöt
 • eräänlainen keuhkosairaus, jossa keuhkoissa olevien eosinofiilien (eräänlaisten veren valkosolujen) määrä on lisääntynyt.

Piperasilliinihoitoon on liittynyt kuumeen ja ihottumien ilmaantuvuuden lisääntymistä kystistä fibroosia sairastavilla potilailla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja injektiopullon etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän {EXP:} jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Avaamattomat injektiopullot: Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Pidä injektiopullot ulkopakkauksessa.

Vain kerta-käyttöön. Käyttämätön liuos on hävitettävä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Piperacillin/Tazobactam Pfizer sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat piperasilliini ja tatsobaktaami.

Piperacillin/Tazobactam Pfizer 2 g / 0,25 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten:

 • Jokainen injektiopullo sisältää piperasilliinin natriumsuolaa vastaten 2 g piperasilliinia ja tatsobaktaamin natriumsuolaa vastaten 0,25 g tatsobaktaamia.

Piperacillin/Tazobactam Pfizer 4 g / 0,5 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten:

 • Jokainen injektiopullo sisältää piperasilliinin natriumsuolaa vastaten 4 g piperasilliinia ja tatsobaktaamin natriumsuolaa vastaten 0.5 g tatsobaktaamia.
 • Muita aineita ei ole.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Piperacillin/Tazobactam Pfizer on valkoinen tai luonnonvalkoinen jauhe, joka on pakattu lasisiin injektiopulloihin. Pakkaus sisältää 1 tai 12 injektiopulloa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Pfizer PFE Finland Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.3.2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Käyttöohjeet

Piperacillin/Tazobactam Pfizer annetaan infuusiona (30 minuuttia kestävänä tiputuksena) laskimoon.

Laskimonsisäinen käyttö

Sekoita käyttövalmiiksi lisäämällä kuhunkin injektiopulloon alla olevassa taulukossa esitetty määrä yhteensopivaa liuotinta. Pyörittele pulloa, kunnes kuiva-aine on liuennut (ks. yksityiskohtaisia käsittelyohjeita alla).

Injektiopullon sisältö

Injektiopulloon lisättävän liuottimen* määrä

2 g / 0,25 g (2 g piperasilliinia ja 0,25 g tatsobaktaamia)

10 ml

4 g / 0,5 g (4 g piperasilliinia ja 0,5 g tatsobaktaamia)

20 ml

 

*Käyttövalmiiksi sekoittamiseen käytettävät yhteensopivat liuottimet:

 • natriumkloridiliuos 9 mg/ml (0,9 %)
 • steriili injektionesteisiin käytettävä vesi( 1 )
 • 5 % glukoosi

(1 ) Suurin suositeltu määrä injektionesteisiin käytettävää vettä on 50 ml annosta kohti.

Käyttövalmiiksi sekoitetut liuokset vedetään ruiskulla injektiopullosta. Kun injektiopullon sisältö on sekoitettu käyttövalmiiksi ohjeiden mukaan, ruiskuun vedetty liuos sisältää pakkauksessa ilmoitetun määrän piperasilliinia ja tatsobaktaamia.

Käyttövalmiiksi sekoitetut liuokset voidaan laimentaa edelleen haluttuun tilavuuteen (esim. 50 ml tai 150 ml) jollakin seuraavista yhteensopivista liuottimista:

 • natriumkloridiliuos 9 mg/ml (0,9 %)
 • 5 % glukoosi

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan edellä.

Kun Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmistetta käytetään yhdessä toisen antibiootin (esim. aminoglykosidien) kanssa, lääkeaineet on annettava erikseen. Beetalaktaamiantibioottien sekoittaminen aminoglykosidien kanssa in vitro voi johtaa aminoglykosidin huomattavaan inaktivoitumiseen.

Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkeaineiden kanssa samassa ruiskussa tai infuusiopullossa, sillä yhteensopivuutta ei ole osoitettu.

Piperacillin/Tazobactam Pfizer tulee infusoida erillään muista lääkeaineista, lukuun ottamatta niitä, joiden yhteensopivuus on osoitettu.

Kemiallisen epästabiiliuden vuoksi Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmistetta ei saa käyttää pelkkää natriumbikarbonaattia sisältävien liuosten kanssa.

Piperacillin/Tazobactam Pfizer ei ole yhteensopiva Ringer-laktaattiliuoksen kanssa.

Piperacillin/Tazobactam Pfizer -valmistetta ei saa lisätä verivalmisteisiin eikä albumiinihydrolysaatteihin.

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro