DICLOABAK silmätipat, liuos 1 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,1 mt, 28.04.2023 21:39:22)

Dicloabak 1 mg/ml silmätipat, liuos

diklofenaakkinatrium

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Dicloabak on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Dicloabak-silmätippoja
 3. Miten Dicloabak-silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Dicloabak-silmätippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Tämä lääke sisältää silmään annettavaa tulehduskipulääkettä (NSAID).

Lääkettä käytetään tiettyjen silmäleikkausten yhteydessä ja niiden jälkeen:

 • silmän mustuaisen supistumisen esto kaihileikkauksen yhteydessä
 • tulehduksen ehkäisy kaihileikkauksen ja silmän etuosan leikkauksen yhteydessä
 • silmäkivun hoito likinäköisyysleikkauksen (fotorefraktiivisen keratektomian) yhteydessä leikkauksen jälkeisten 24 tunnin aikana.

Diklofenaakkinatriumia, jota Dicloabak sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Dicloabak-silmätippoja

 • jos olet allerginen (yliherkkä) diklofenaakkinatriumille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos näiden silmätippojen tai jonkin samankaltaisen lääkkeen (kuten jonkin tulehduskipulääkkeen tai asetyylisalisyylihapon) käyttö on aiheuttanut sinulle allergiaa, nokkosrokkoa (kutisevaa ihottumaa), äkillistä nuhaa tai astmaa.
 • jos olet raskaana, 6. raskauskuukauden alusta (24 viikon jälkeen).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Dicloabak-silmätippoja.

Käytä tätä lääkettä erityisen varovaisesti:

 • Kuten muutkin tulehduskipulääkkeet, myös Dicloabak-silmätipat voivat harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa anafylaktisia reaktioita (vaikeita allergisia reaktioita, jotka aiheuttavat hengitysvaikeuksia tai huimausta). Tällaisia reaktioita voi esiintyä myös ilman aiempaa altistumista lääkeaineelle.
 • Jos saat yliherkkyysreaktion tai allergian merkkejä, etenkin astmakohtauksen tai kasvojen ja kaulan äkillistä turvotusta, lopeta hoito ja ota heti yhteyttä lääkäriin tai päivystykseen.
 • Kerro lääkärille ennen tämän lääkkeen käyttöä, jos sinulla on astmaa ja pitkäaikaista nuhaa, pitkäaikainen sivuontelotulehdus ja/tai nenäpolyyppeja.
 • Tulehduslääkkeiden paikallinen käyttö voi peittää äkillisen silmätulehduksen oireet. Tulehduskipulääkkeillä ei ole mikrobeja tuhoavaa vaikutusta. Jos sinulle kehittyy silmätulehdus, tulehduskipulääkkeiden käytössä samanaikaisesti yhden tai useamman infektiolääkkeen kanssa on noudatettava varovaisuutta.
 • Paranemiseen liittyviä ongelmia voi esiintyä useammin, jos paikallisesti käytettäviä tulehduskipulääkkeitä ja paikallisesti käytettäviä steroideja (esim. deksametasonia) käytetään samanaikaisesti.
 • Tulehduskipulääkkeet voivat hidastaa sarveiskalvon paranemista.
 • Jos saat helposti verenvuotoja tai käytät jotakin verenohennuslääkettä.
 • Paikallisesti käytettävän tulehduskipulääkkeen pitkäaikainen käyttö suurina annoksina voi aiheuttaa sarveiskalvotulehduksen.
 • Sarveiskalvossa esiintyvien haittavaikutusten riski voi olla suurempi potilailla, joilla on ollut toistuvia silmäleikkauksia lyhyen ajan sisällä, joilla on diabetes, silmän pintaan vaikuttava sairaus (esim. kuivasilmäisyyttä), nivelreuma.
 • Piilolasien käyttöä ei suositella heti harmaakaihileikkauksen jälkeen. Kysy lääkäriltä neuvoa piilolasien jälleen käytön aloittamisesta.

Jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity, ota yhteys lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Dicloabak

Jos käytät myös muita silmätippoja Dicloabak-hoidon aikana, pidä silmätippojen laittamisen välillä 15 minuutin tauko.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Älä käytä tätä lääkettä 5 ensimmäisen raskauskuukauden aikana (24 viikkoon saakka), jollei se ole lääkärisi mielestä välttämätöntä. Tarvittaessa lääkäri määrää tätä lääkettä pienimmän mahdollisen annoksen mahdollisimman lyhyeksi aikaa.

Kuudennen raskauskuukauden alusta (24 viikon jälkeen) raskauden loppuun tämän lääkkeen käyttö on vasta-aiheista EIKÄ sitä saa käyttää LAINKAAN.

Jos olet käyttänyt tätä lääkettä raskauden aikana, kerro siitä välittömästi synnytyslääkärille, jotta tilaasi voidaan tarvittaessa seurata.

Imetys

Dicloabak-silmätippoja voidaan käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Muiden tulehduskipulääkkeiden tavoin tämä lääke voi vaikuttaa naisen hedelmällisyyteen ja vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Vaikutus menee ohi, kun hoito lopetetaan. Jos suunnittelet lapsen hankkimista tai jos sinun on vaikea tulla raskaaksi, kerro siitä lääkärille.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Dicloabak-silmätippojen käyttö voi aiheuttaa lyhytaikaisia näköhäiriöitä. Älä aja autoa äläkä käytä vaarallisia koneita, ennen kuin näkökykysi on palautunut normaaliksi.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Dicloabak-silmätipat sisältävät makrogoliglyserolirisiinioleaattia

Dicloabak-silmätipat sisältävät makrogoliglyserolirisiinioleaattia (polyoksietyloitua risiiniöljyä). Voi aiheuttaa ihoreaktioita (kosketusihottumaa).

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä Dicloabak-silmätippoja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus

Aikuisten ja iäkkäiden suositeltu annos on seuraava:

Silmän mustuaisen supistumisen esto kaihileikkauksen aikana:

 • Ennen leikkausta: 1 tippa korkeintaan 5 kertaa leikkausta edeltävien 3 tunnin aikana.

Kaihileikkaus ja silmän etuosan leikkaus:

 • Ennen leikkausta: 1 tippa korkeintaan 5 kertaa leikkausta edeltävien 3 tunnin aikana;
 • Leikkauksen jälkeen: 1 tippa 3 kertaa heti leikkauksen jälkeen ja tämän jälkeen 1 tippa 3–5 kertaa vuorokaudessa korkeintaan 4 viikon ajan.

Likinäköisyysleikkaukseen (fotorefraktiivinen keratektomia) liittyvä silmäkipu:

 • Ennen leikkausta: 2 tippaa leikkausta edeltävän tunnin aikana
 • Leikkauksen jälkeen: 2 tippaa leikkauksen jälkeisen tunnin aikana ja tämän jälkeen 4 tippaa leikkauksen jälkeisten 24 tunnin aikana.

Suositusannosta ei saa ylittää.

Käyttö lapsille:

Valmistetta ei ole tutkittu lapsilla.

Antotapa

Tämä lääke on tarkoitettu annettavaksi silmään.

Ei saa pistää, ei saa niellä.

Silmätippoja ei saa injisoida silmämunan ympärille eikä silmän sisään.

 1. Pese kädet perusteellisesti ennen valmisteen käyttöä.
 2. Älä koske silmään äläkä silmäluomiin pullon tippakärjellä.
 3. Katso ylöspäin, vedä alaluomea varovasti alaspäin ja tiputa yksi tippa hoidettavaan silmään.
 4. Sulje pullo käytön jälkeen.
 5. Tiputtamisen jälkeen sulje silmäsi ja paina kevyesti nenän viereistä silmänurkkaa 2 minuutin ajan. Tämä estää Dicloabak-silmätippojen kukeutumista elimistöön.

Jos unohdat käyttää Dicloabak-silmätippoja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos käytät enemmän Dicloabak-silmätippoja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa), riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu:

Melko harvinaiset (voivat ilmaantua 1 potilaalla 100:sta):

 • polttava tunne silmätippoja tiputettaessa
 • näköhäiriöt silmätippoja tiputettaessa.

Harvinaiset (voivat ilmaantua 1 potilaalla 1 000:sta):

 • yliherkkyysreaktiot, kutina ja punoitus
 • valoyliherkkyysreaktio (allerginen reaktio auringolle altistumisen jälkeen)
 • pistemäinen sarveiskalvotulehdus, sarveiskalvon haavauma, sarveiskalvon oheneminen
 • vaikeutunut hengitys
 • astman paheneminen.

Muut raportoidut haittavaikutukset (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • nuha
 • silmien punoitus, allerginen sidekalvotulehdus, silmäluomien turvotus
 • yskä
 • nokkosihottuma (kutina), ihottuma, kosketusihottuma.

Dicloabak-silmätippojen sisältämä makrogoliglyserolirisiinioleaatti (polyoksietyloitu risiiniöljy) voi aiheuttaa ihoreaktioita (kosketusihottumaa).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. 

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Avattu silmätippapullo tulee käyttää 8 viikon kuluessa avaamisesta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Dicloabak sisältää

 • Vaikuttava aine on diklofenaakkinatrium, jonka pitoisuus on 1 mg/ml.
 • Muut aineet ovat makrogoliglyserolirisiinioleaatti (polyoksietyloitu risiiniöljy), trometamoli, boorihappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Dicloabak on kellertävää nestettä, ja yhdessä pullossa on 10 ml silmätippaliuosta.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Laboratoires THEA
12, rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Ranska

Valmistaja
Excelvision
27, rue de la Lombardière
ZI la Lombardière
07100 Annonay
Ranska
 

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Kreikka, Luxemburg, Puola, Portugali, Ruotsi, Suomi ja Tsekki: Dicloabak

Tanska: Voltabak

Ranska: Voltarenophtabak

Italia: Voltaren Ofta Abak

Norja ja Itävalta: Voltaren Ophtha Abak

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 22.4.2021

Yrityksen yhteystiedot:

THÉA NORDIC AB
Storgatan 55
703 63 Örebro
Sweden

info@thea-nordic.com
www.thea-nordic.fi
+46 1933 3780
Tukkuliike: Tamro