ELVANSE kapseli, kova 20 mg, 30 mg, 50 mg, 70 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (10,5 mt, 22.11.2019 21:04:02)

Elvanse 20 mg kapselit, kovat
Elvanse 30 mg kapselit, kovat
Elvanse 40 mg kapselit, kovat
Elvanse 50 mg kapselit, kovat
Elvanse 60 mg kapselit, kovat
Elvanse 70 mg kapselit, kovat

lisdeksamfetamiinidimesilaatti

Lisäseuranta

image1.pngTähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan Mahdolliset haittavaikutukset lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Yleisiä ohjeita

Tärkeitä asioita, jotka sinun täytyy tietää lääkkeestäsi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä käytetään ADHD:n hoitoon:

 • ADHD tarkoittaa tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriötä.
 • Tämä lääke auttaa aivojen toimintaa. Se voi parantaa tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä sekä vähentää impulsiivista käyttäytymistä.
 • Tarvitset tämän lääkkeen lisäksi myös muita ADHD-hoitoja (kuten neuvontaa ja käyttäytymisterapiaa).

Lue lisätietoja kohdasta Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään.

Käänny lääkärin puoleen ennen kuin otat tätä lääkettä, jos:

 • sinulla on sydän- tai verenkiertosairauksia tai mielenterveysongelmia. Et ehkä voi ottaa tätä lääkettä.
 • käytät mitä tahansa muita lääkkeitä. Elvanse saattaa vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon.

Lue lisätietoja kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä.

Kun otat tätä lääkettä:

 • Käy lääkärin vastaanotolla säännöllisesti. Lääkärisi haluaa tarkistaa, miten lääke vaikuttaa.
 • Älä lopeta lääkkeen ottamista keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa.
 • Jos otat lääkettä pidempään kuin vuoden, lääkärisi saattaa keskeyttää lääkkeen käyttösi nähdäkseen, tarvitsetko sitä vielä.
 • Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat vähentynyt ruokahalu, painonlasku, unettomuus, suun kuivuminen tai päänsärky.

Lue lisätietoja kohdista Miten valmistetta käytetään ja Mahdolliset haittavaikutukset.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos havaitset jotakin seuraavista:

 • Mielialasi tai olosi muuttuu.
 • Sinulla esiintyy mitä tahansa sydänvaivoja.

Lue lisätietoja kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tämän pakkausselosteen loppuosa sisältää yksityiskohtaisempia tietoja ja muita tärkeitä tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tätä lääkettä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Pakkausselosteessa on seuraavat osat:

 • Osat 1–6 on tarkoitettu vanhemmille ja hoitajille (huoltajille).
 • Viimeinen osa on suunnattu nimenomaan lapselle tai nuorelle.

Kaikki osat on kuitenkin kirjoitettu ikään kuin lääkettä ottavalle lapselle tai nuorelle.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Elvanse on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Elvansea

3. Miten Elvansea otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Elvansen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Tietoja lapsille ja nuorille

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mitä Elvanse on

Elvansen vaikuttava aine on lisdeksamfetamiinidimesilaatti, joka auttaa aivojen toimintaa. Se parantaa tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä ja vähentää impulsiivista käyttäytymistä.

Elvanse on pitkävaikutteinen lääke, sillä sen vaikutus kestää 13 tunnin ajan.

Mihin Elvansea käytetään

Elvanse on tarkoitettu tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) hoitoon. Lääkettä määrätään:

 • 6–18-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka ovat aikaisemmin saaneet metyylifenidaattihoitoa, joka ei ole ollut riittävä ADHD:n hoitoon. Voit jatkaa Elvansen ottamista aikuisuuteen asti, jos lääkärisi katsoo, että hoidosta on sinulle hyötyä.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi yhden kuukauden hoidon jälkeen.

Elvansea ei käytetä alle 6-vuotiaiden lasten ADHD:n hoitoon, sillä ei tiedetä, onko lääke turvallinen tai hyödyllinen niin pienille lapsille.

Miten Elvanse vaikuttaa

Elvanse tehostaa aivojen tiettyjen aliaktiivisten osien toimintaa. Lääke voi parantaa tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä ja vähentää impulsiivista käyttäytymistä.

Tätä lääkettä annetaan osana laajempaa hoito-ohjelmaa, joka sisältää yleensä:

 • psykoterapiaa
 • kasvatuksellista terapiaa
 • sosiaaliterapiaa.

Tätä lääkettä määräävät vain lääkärit, joilla on kokemusta käytösongelmaisten henkilöiden hoidosta.

Mikä ADHD on

ADHD-potilaiden on vaikea:

 • istua aloillaan
 • keskittyä.

Ei ole heidän syynsä, että nämä asiat ovat heille vaikeita. ADHD voi kuitenkin hankaloittaa arkielämää. ADHD:ta sairastavilla lapsilla ja nuorilla saattaa olla oppimisvaikeuksia, ja läksyjen tekeminen voi tuntua vaikealta. Heillä voi myös olla vaikeuksia käyttäytyä hyvin kotona, koulussa ja muissa paikoissa.

ADHD ei vaikuta lapsen tai nuoren älykkyyteen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Elvansea:

 • jos olet allerginen lisdeksamfetamiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos käytät masennuksen hoitoon ”monoamiinioksidaasin estäjäksi” (MAOI) kutsuttua lääkettä tai olet käyttänyt MAOI-lääkettä edellisten kahden viikon aikana
 • jos sinulla on kilpirauhasvaivoja
 • jos tunnet itsesi epätavallisen innostuneeksi, ylivilkkaaksi tai estottomaksi
 • jos sinulla on joskus ollut sydänvaivoja, kuten sydänkohtaus, epäsäännöllinen sydämen syke, rintakipua tai epämiellyttävää tunnetta rinnassa, sydämen vajaatoimintaa tai sydänsairaus, tai jos sinulla on jokin synnynnäinen sydänvika
 • jos sinulla on korkea tai erittäin korkea verenpaine tai verisuonten ahtaumia
 • jos sinulla on suurentunut silmänpaine (glaukooma).

Älä ota Elvansea, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos et ole varma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Elvansea, sillä Elvanse saattaa pahentaa näitä ongelmia.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Elvansea, jos:

 • olet joskus käyttänyt väärin lääkkeitä tai käyttänyt huumeita
 • sinulla on aiemmin ollut munuaisvaivoja
 • sinulla on aiemmin esiintynyt kohtauksia (epileptisiä tai muita kouristuskohtauksia) tai poikkeavuuksia aivosähkökäyrässä (EEG)
 • kuukautisesi ovat alkaneet (koskee vain tyttöjä, ks. kohta ”Raskaus, imetys ja hedelmällisyys”)
 • sinulla esiintyy jonkin kehonosan vaikeasti hallittavia ja toistuvia nykäyksiä tai äänien ja sanojen toistelua
 • sinulla on korkea verenpaine
 • sinulla on jokin sydänvaiva, jota ei ole mainittu edellä olevassa kohdassa ”Älä ota Elvansea”
 • sinulla on jokin mielenterveysongelma. Tällaisia voivat olla:
  • mielialan ailahtelu (maanis-depressiivisyys eli kaksisuuntainen mielialahäiriö)
  • aggressiivisuuden tai epäystävällisyyden (vihamielisyyden) kehittyminen tai paheneminen
  • olemattomien asioiden näkeminen, kuuleminen tai tunteminen (hallusinaatiot)
  • epätosien asioiden uskominen (harhaluulot)
  • epätavallinen epäluuloisuus (vainoharhaisuus)
  • kiihtymys, ahdistuneisuus tai jännittyneisyys
  • masentuneisuus tai syyllisyyden tunteet.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen hoidon aloittamista, jos jokin edellä mainituista koskee sinua, sillä Elvanse saattaa pahentaa näitä ongelmia. Lääkärisi haluaa seurata, miten lääke vaikuttaa sinuun.

Tarkastukset, jotka lääkärisi tekee, ennen kuin voit aloittaa Elvanse-hoidon

Näiden tarkastusten tavoitteena on selvittää, onko Elvanse oikea lääke sinulle. Lääkärisi kysyy sinulta:

 • mitä muita lääkkeitä käytät
 • onko lähisuvussasi esiintynyt äkillisiä, selittämättömiä kuolemantapauksia
 • onko sinulla tai lähisuvussasi muita terveysongelmia (kuten sydänvaivoja)
 • miten voit, oletko esimerkiksi iloinen tai surullinen tai onko sinulla outoja ajatuksia, tai onko sinulla ollut aiemmin tällaisia tuntemuksia
 • esiintyykö lähisuvussasi nykimishäiriöitä (jonkin kehonosan vaikeasti hallittavat, toistuvat nykäykset tai äänten tai sanojen toistelu)
 • onko sinulla tai lähisuvussasi koskaan ollut mielenterveys- tai käyttäytymisongelmia. Lääkärisi tarkistaa mielenterveyttä koskevat taustatietosi ja selvittää, onko kellään lähisuvussasi kaksisuuntaista mielialahäiriötä (mielialan ailahtelua maanisesta masentuneisuuteen) tai masennusta tai onko joku lähisukulaisesi tehnyt itsemurhan.

On tärkeää, että annat lääkärille niin paljon tietoja kuin voit. Tämä auttaa lääkäriäsi päättämään, onko Elvanse oikea lääke sinulle. Lääkärisi saattaa päättää, että tarvitaan muita lääketieteellisiä tutkimuksia, ennen kuin voit aloittaa tämän lääkkeen ottamisen.

Muut lääkevalmisteet ja Elvanse

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Elvansea EI saa ottaa, jos:

 • otat masennuksen hoitoon käytettävää monoamiinioksidaasin estäjää (MAOI) tai olet ottanut jotakin MAOI-lääkettä edellisten kahden viikon aikana. MAOI-lääkkeiden ja Elvansen yhteiskäyttö saattaa aiheuttaa äkillistä verenpaineen nousua. Lääkäri tai apteekkihenkilökunta voi kertoa, käytätkö jotakin MAOI-lääkettä.

Elvanse ja jotkin muut lääkkeet voivat vaikuttaa toisiinsa. Jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen kuin otat Elvansea:

 • vakaviin mielenterveysongelmiin tarkoitetut lääkkeet
 • verenpainetta alentavat tai nostavat lääkkeet
 • leikkauksen aikana käytettävät lääkkeet, kuten kipulääkkeet
 • yskänlääkkeet ja flunssalääkkeet. Jotkin niistä sisältävät verenpaineeseen vaikuttavia lääkeaineita, joten on tärkeää tarkistaa asia apteekkihenkilökunnalta, kun ostat tällaisia tuotteita
 • lääkkeet, jotka voivat vaikuttaa virtsan happamuuteen, kuten C-vitamiini (askorbiinihappo) tai natriumbikarbonaatti (esimerkiksi ruuansulatushäiriöihin tarkoitetut lääkkeet).

Jos et ole varma siitä, sisältyvätkö ottamasi lääkkeet edellä olevaan luetteloon, tarkista asia lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen kuin otat Elvansea.

Huumetestit

Tämä lääke saattaa antaa positiivisen tuloksen huumetestissä tai doping-testissä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Ei tiedetä, vaikuttaako Elvanse syntymättömään lapseen. Elvanse hajoaa elimistössä toisiksi aineiksi, jotka voivat läpäistä istukan ja erittyä rintamaitoon. Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Sinun ei pidä käyttää tätä lääkettä raskauden aikana ellei lääkärisi sitä erityisesti määrää, eikä sinun pidä imettää Elvanse-hoidon aikana. Elvansen vaikutusta hedelmällisyyteen ei tunneta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Elvanse-hoidon aikana voi esiintyä huimausta, ongelmia katseen tarkentamisessa tai näön hämärtymistä. Jos tällaisia oireita esiintyy, sinun on vaarallista esimerkiksi ajaa autoa, käyttää koneita, ajaa pyörällä, ratsastaa tai kiipeillä puissa.

3. Miten valmistetta käytetään

Miten paljon Elvansea otetaan

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Elvanse on määrätty vain sinulle. Älä anna tätä lääkettä kenellekään muulle, vaikka heillä olisikin samankaltaisia oireita.

Miten Elvansea otetaan

 • Ota Elvanse aamulla ennen aamiaista. Voit ottaa lääkkeen ruuan kanssa tai ilman ruokaa.
 • Elvansea voidaan ottaa kahdella eri tavalla:
  • Nielaise kapseli kokonaisena veden kanssa.
  • Avaa kapseli ja tyhjennä sen sisältö:
   • pehmeään ruokaan, kuten jogurttiin
   • lasilliseen vettä tai appelsiinimehua.

                               Hajota mahdolliset paakut lusikalla ja sekoita Elvansea ja jogurttia, vettä tai appelsiinimehua, kunnes ne ovat täysin sekoittuneet keskenään. 

Syö sitten koko jogurttiannos tai juo kaikki vesi tai appelsiinimehu välittömästi Elvanseen sekoittamisen jälkeen. Seosta ei saa säilyttää. Ei haittaa, vaikka lasiin tai astiaan jäisi kalvo, sillä se ei sisällä vaikuttavaa ainetta.

Annos

 • Lääkäri kertoo, minkä vahvuinen kapseli sinun pitää ottaa päivittäin.
 • Suositeltu annos hoidon alussa on 30 mg, mutta lääkäri saattaa päättää aloittaa hoidon 20 mg:n annoksella. Lääkäri saattaa suurentaa annoksen myöhemmin. Suurin mahdollinen vuorokausiannos on 70 mg.
 • Jos sinulla on mitä tahansa munuaisiin liittyviä ongelmia, lääkäri saattaa pienentää annostasi.
 • Kapseliannosta ei saa jakaa. Ota kapselin koko sisältö kerralla. Päivittäin pitää ottaa vähintään yksi kapseli.

Jos et tunne oloasi paremmaksi 1 kuukauden hoidon jälkeen

Kerro lääkärille, jos et tunne oloasi paremmaksi. Saatat tarvita jotain muuta hoitoa.

Jos Elvansea ei oteta oikein

 • Jos Elvansea ei oteta oikein, se voi aiheuttaa poikkeavaa käytöstä. Sinusta voi myös alkaa tuntua siltä, että tarvitset lääkettä muista syistä kuin ADHD:n helpottamiseen. Kerro lääkärillesi, jos sinulla on joskus ollut alkoholi-, reseptilääke- tai huumeongelma.

Jos otat enemmän Elvansea kuin sinun pitäisi

Jos otat liian paljon lääkettä, ota heti yhteys lääkäriin tai soita hätänumeroon ja kerro, kuinka paljon olet ottanut.

Yliannostuksen merkkejä voivat olla: levottomuus, vapina, lisääntyneet tahattomat liikkeet, lihasnykäykset, nopea hengitys, sekavuus, tappelun- tai riidanhaluisuus, olemattomien asioiden näkeminen, tunteminen tai kuuleminen (hallusinaatiot), paniikkikohtaus, korkea kuume tai lihaskollapsi. Näiden jälkeen voi esiintyä väsymystä ja masentuneisuutta. Oireita voivat olla myös sydämen sykkeen muutokset (hidas, nopea tai epäsäännöllinen syke), korkea tai matala verenpaine, verenkiertokollapsi, kohtaukset ja kooma. Lisäksi voi esiintyä oksentelua tai pahoinvointia, ripulia ja vatsakramppeja.

Jos unohdat ottaa Elvansea

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos unohdat ottaa annoksen, odota seuraavaan päivään. Vältä annoksen ottamista iltapäivällä, koska se saattaa aiheuttaa unihäiriöitä (unettomuutta).

Jos lopetat Elvansen oton

Jos lopetat tämän lääkkeen ottamisen, ADHD-oireet saattavat palata.

Älä lopeta tämän lääkkeen ottamista keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. Tämän lääkkeen käyttämistä ei saa lopettaa yhtäkkiä ilman lääkärin lupaa.

Elvanse-hoidon aikana tehtävät tutkimukset

Lääkäri tekee sinulle joitakin tutkimuksia

 • ennen hoidon aloittamista: näin varmistetaan, että Elvanse on sinulle turvallinen ja hyödyllinen lääke.
 • hoidon aloittamisen jälkeen: lääkäri tekee sinulle tutkimuksia vähintään 6 kuukauden välein, mutta mahdollisesti useamminkin. Tutkimuksia tehdään myös, jos annosta muutetaan. Näitä tutkimuksia ovat:
  • ruokahalun tarkistaminen
  • pituuden ja painon mittaus
  • verenpaineen ja syketiheyden mittaus
  • sen tarkistaminen, onko sinulla ollut mielialaan tai mielentilaan liittyviä ongelmia tai mitä tahansa muita epätavallisia tuntemuksia tai ovatko tällaiset tuntemukset pahentuneet Elvanse-hoidon aikana.

Pitkäaikaishoito

Elvanse-hoitoa ei tarvitse jatkaa loputtomiin. Jos otat Elvansea pidempään kuin yhden vuoden, lääkärin olisi hyvä keskeyttää hoito lyhyeksi ajaksi. Keskeytys voidaan tehdä esimerkiksi loma-aikana. Tarkoituksena on selvittää, tarvitsetko lääkettä edelleen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Lääkäri keskustelee kanssasi näistä haittavaikutuksista.

Jotkin haittavaikutukset voivat olla vakavia. Jos saat jonkin seuraavista haittavaikutuksista, ota heti yhteys lääkäriin:

Yleinen (saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 10:stä)

 • epäsäännöllinen sydämen syke (sydämentykytys)
 • rintakipu (voi olla merkki sydänongelmista).

Melko harvinainen (saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 100:sta)

 • olemattomien asioiden näkeminen, tunteminen tai kuuleminen (hallusinaatiot)
 • epätavallinen innostuneisuus, ylivilkkaus tai estottomuus (mania)
 • allerginen reaktio (yliherkkyys)
 • hengästyneisyys tai jalkojen turvotus (sydänlihassairauden merkkejä).

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin)

 • vaikea allerginen reaktio, jolle on ominaista verenpaineen romahdus, hengitysvaikeudet ja nokkosihottuma/kutina (anafylaktinen reaktio)
 • olemattomien asioiden näkeminen, tunteminen tai kuuleminen, vainoharhaisuus, harhaluulot (psykoottiset kohtaukset)
 • kohtaukset (kouristuskohtaukset)
 • allerginen maksavaurio, joka saattaa ilmetä silmänvalkuaisten ja/tai ihon keltaisuutena (eosinofiilinen maksatulehdus)
 • ihon turvotus (angioedeema) tai vakava ihottuma, joka ilmenee ihon ja limakalvojen vaikea-asteisina rakkuloina (Stevens-Johnsonin oireyhtymä).

Jos saat jonkin edellä mainituista haittavaikutuksista, ota heti yhteys lääkäriin.

Seuraavassa on lueteltu muita haittavaikutuksia. Jos jokin haittavaikutus muuttuu vakavaksi, kerro siitä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle:

Hyvin yleinen (saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä 10:stä)

 • vähentynyt ruokahalu
 • painonlasku
 • unettomuus
 • suun kuivuminen
 • vatsakivut
 • päänsärky

Yleinen (saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 10:stä)

 • kiihtymys, jännittyneisyys, ahdistuneisuus, aggressiivisuus, masentuneisuus, ärsyyntyneisyys tai mielialan ailahtelu
 • epätavallinen uneliaisuus, väsymys tai levottomuus
 • erektiovaikeudet tai sukupuolivietin muutokset
 • huimaus
 • hallitsematon nytkähtely, nykiminen, vapina, tärinä tai epätavallinen aktiivisuus
 • nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke (takykardia)
 • hengitysvaikeudet
 • pahoinvointi, oksentelu tai ripuli
 • ummetus
 • korkea ruumiinlämpö (kuume) tai liikahikoilu
 • ihottuma
 • hampaiden narskutus (bruksismi).

Melko harvinainen (saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä 100:sta)

 • epätavallinen puheliaisuus
 • masentuneisuus, ahdistuneisuus, alakuloisuus tai rauhattomuus (dysforia)
 • epätavallinen hyvänolontunne tai innostuneisuus (euforia)
 • pakonomainen ihon nyppiminen
 • hallitsematon kehon nytkähtely tai nykiminen
 • kutina, ihottuma tai punoittava, kutiseva kohoihottuma (nokkosihottuma)
 • näön hämärtyminen
 • mustuaisten liiallinen laajentuminen
 • huono verenkierto, joka aikaansaa tunnottomuutta ja vaaleutta varpaissa ja sormissa (Raynaud’n oireyhtymä)
 • korkea verenpaine
 • metallinen maku tai makuaistin häiriö (dysgeusia).

Vaikutukset painoon

Elvanse saattaa aiheuttaa joillekin lapsille ja nuorille painonlaskua.

 • Paino ei ehkä nouse normaalisti.
 • Lääkäri tarkkailee huolellisesti pituuttasi ja painoasi sekä sitä, miten syöt.
 • Jos et kasva odotetulla tavalla, lääkäri saattaa keskeyttää Elvanse-hoidon lyhyeksi ajaksi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 ºC.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä purkissa ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos kapselit näyttävät jollain tavalla vaurioituneilta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Elvanse sisältää

Vaikuttava aine on lisdeksamfetamiinidimesilaatti.

Yksi 20 mg:n kapseli sisältää 20 mg lisdeksamfetamiinidimesilaattia, joka vastaa 5,9 mg deksamfetamiinia.

Yksi 30 mg:n kapseli sisältää 30 mg lisdeksamfetamiinidimesilaattia, joka vastaa 8,9 mg deksamfetamiinia.

Yksi 40 mg:n kapseli sisältää 40 mg lisdeksamfetamiinidimesilaattia, joka vastaa 11,9 mg deksamfetamiinia.

Yksi 50 mg:n kapseli sisältää 50 mg lisdeksamfetamiinidimesilaattia, joka vastaa 14,8 mg deksamfetamiinia.

Yksi 60 mg:n kapseli sisältää 60 mg lisdeksamfetamiinidimesilaattia, joka vastaa 17,8 mg deksamfetamiinia.

Yksi 70 mg:n kapseli sisältää 70 mg lisdeksamfetamiinidimesilaattia, joka vastaa 20,8 mg deksamfetamiinia.

Muut aineet ovat:

 • Kapselin sisältö: mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti
 • Kapselin kuori: liivate, musta muste (sellakka ja musta rautaoksidi E172)
 • Kapselin kuoren väriaineet: titaanidioksidi (E171)
  • 20 mg:n kapseli sisältää myös keltaista rautaoksidia (E172)
  • 30 mg:n kapseli sisältää myös erytrosiinia (E127)
  • 40 mg:n kapseli sisältää myös briljanttisininen FCF -väriainetta (E133), mustaa rautaoksidia (E172) ja keltaista rautaoksidia (E172)
  • 50 mg:n kapseli sisältää myös briljanttisininen FCF -väriainetta (E133)
  • 60 mg:n kapseli sisältää myös briljanttisininen FCF -väriainetta (E133)
  • 70 mg:n kapseli sisältää myös briljanttisininen FCF -väriainetta (E133) ja erytrosiinia (E127).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Kapselit, kovat

20 mg:n kapseleissa on kermanvalkoinen läpinäkymätön runko-osa ja kermanvalkoinen läpinäkymätön kansiosa, johon on painettu mustalla musteella merkinnät S489 ja 20mg.

30 mg:n kapseleissa on valkoinen läpinäkymätön runko-osa ja vaaleanpunainen läpinäkymätön kansiosa, johon on painettu mustalla musteella merkinnät S489 ja 30mg.

40 mg:n kapseleissa on valkoinen läpinäkymätön runko-osa ja sininen/vihreä läpinäkymätön kansiosa, johon on painettu mustalla musteella merkinnät S489 ja 40mg.

50 mg:n kapseleissa on valkoinen läpinäkymätön runko-osa ja sininen läpinäkymätön kansiosa, johon on painettu mustalla musteella merkinnät S489 ja 50mg.

60 mg:n kapseleissa on turkoosinsininen läpinäkymätön runko-osa ja turkoosinsininen läpinäkymätön kansiosa, johon on painettu mustalla musteella merkinnät S489 ja 60mg.

70 mg:n kapseleissa on sininen läpinäkymätön runko-osa ja vaaleanpunainen läpinäkymätön kansiosa, johon on painettu mustalla musteella merkinnät S489 ja 70mg.

Pakkauskoot: 28 tai 30 kapselia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Shire Pharmaceutical Contracts Limited

Hampshire International Business Park

Chineham, Basingstoke,

Hampshire RG24 8EP

Iso-Britannia

Valmistaja:

Shire Pharmaceutical Limited

Hampshire International Business Park

Chineham, Basingstoke,

Hampshire RG24 8EP

Iso-Britannia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Shire Sweden AB

Vasagatan 7,

111 20 Stockholm,

Ruotsi.

Puhelinnumero: 0800774051

Sähköposti: medinfoFI@shire.com

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Espanja  Elvanse

Irlanti   Tyvense

Iso-Britannia Elvanse

Itävalta  Elvanse

Norja    Elvanse

Portugali Elvanse

Puola   Elvanse

Ruotsi  Elvanse

Saksa   Elvanse

Suomi  Elvanse

Tanska  Elvanse

Tšekki   Elvanse

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.11.2017.

Ohjeet käyttäjälle

Tietoja lapsille ja nuorille

Tässä kohdassa kerrotaan pääasiat Elvanse-lääkkeestäsi.

Jos et halua lukea tätä, joku muu, kuten äitisi, isäsi tai hoitajasi (huoltajasi), voi lukea tiedot sinulle ja vastata kysymyksiisi.

Voi olla helpompaa lukea vain vähän kerrallaan.

Miksi lääkäri on määrännyt minulle tätä lääkettä?

Tämä lääke voi helpottaa ADHD-sairauttasi.

ADHD voi:

 • saada sinut juoksentelemaan ympäriinsä liikaa
 • tehdä sinut tarkkaamattomaksi
 • saada sinut toimimaan seurauksia ajattelematta (toimimaan hetken mielijohteesta).

ADHD vaikuttaa oppimiseen, ystävien tapaamiseen ja käsitykseen itsestäsi. Se ei ole sinun vikasi.

Kun otat tätä lääkettä

 • Lääkärisi antaa sinulle tätä lääkettä ja järjestää sinulle myös muuta apua, jotta oppisit pärjäämään ADHD:n kanssa. Hän voi esimerkiksi ohjata sinut sellaisten ihmisten luo, jotka osaavat neuvoa tai opettaa sinulle eri tapoja tehdä asioita.
 • Tämän lääkkeen pitäisi helpottaa ADHD-oireitasi.
 • Sinun täytyy käydä lääkärin vastaanotolla useita kertoja tarkastuksissa. Näin varmistetaan, että lääke tehoaa ja että kasvat ja kehityt normaalisti.
 • Jos otat lääkettä pidempään kuin yhden vuoden, lääkäri saattaa keskeyttää lääkkeen käytön nähdäkseen, tarvitsetko sitä vielä. Tämä tapahtuu luultavasti koulujen loma-aikana.
 • Tyttöjen täytyy kysyä lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen ottamista, jos he epäilevät olevansa raskaana tai suunnittelevat lapsen hankkimista.

Jotkut ihmiset eivät voi käyttää tätä lääkettä

Et voi käyttää tätä lääkettä, jos:

 • sinulla on sydänsairaus
 • tunnet itsesi epätavallisen innostuneeksi tai ylivilkkaaksi.

Joidenkin ihmisten täytyy keskustella lääkärin kanssa ennen kuin he alkavat käyttää tätä lääkettä

Sinun täytyy keskustella lääkärin kanssa, jos

 • sinulla on kohtauksia
 • olet raskaana tai imetät
 • käytät muita lääkkeitä; lääkärisi täytyy tietää kaikista lääkkeistä, joita käytät
 • sinulla on vaikeita munuaisongelmia.

Miten lääke (kapselit) otetaan?

 • Nielaise kapseli veden kanssa tai avaa kapseli ja liuota koko sen sisältö lasilliseen vettä tai appelsiinimehua. Voit myös sekoittaa kapselin sisällön pehmeään ruokaan, esim. jogurttiin.
 • Syö kaikki jogurtti tai juo kaikki vesi tai appelsiinimehu välittömästi sekoittamisen jälkeen.
 • Ota yksi kapseli joka aamu. Voit ottaa kapselin ruuan kanssa tai ilman ruokaa.
 • Älä lopeta lääkkeen ottamista keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa.
 • Jos unohdat ottaa lääkkeen, kerro aikuiselle asiasta. ÄLÄ ota kahta kapselia korvataksesi unohtamasi annoksen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Haittavaikutukset ovat epätoivottuja asioita, joita voi esiintyä lääkehoidon aikana. Jos havaitset jonkin seuraavista vaikutuksista, kerro heti aikuiselle. Hän voi sitten kertoa lääkärillesi. Seuraavassa on lueteltu tärkeimmät haittavaikutukset, joita sinulla voi esiintyä:

 • saatat tuntea sydämesi sykkivän tavallista nopeammin tai epäsäännöllisesti
 • saatat nähdä, tuntea tai kuulla asioita, jotka eivät ole todellisia
 • saatat tuntea itsesi epätavallisen innostuneeksi tai ylivilkkaaksi
 • saatat saada vaikean allergisen reaktion. Se voi ilmetä huimauksen tunteena, hengitysvaikeutena ja kutinana.
 • saatat saada kohtauksia
 • saatat huomata silmänvalkuaisten ja/tai ihon keltaisuutta
 • ihosi voi turvota tai saatat saada pahan ihottuman, kuten ihon tai muiden alueiden rakkuloita.

Jos tunnet olosi jollakin tavalla huonoksi lääkehoidon aikana, kerro asiasta heti aikuiselle.

Muita muistettavia asioita

 • Säilytä lääkkeesi varmasti turvallisessa paikassa, niin että kukaan muu ei voi ottaa sitä.
 • Lääke on tarkoitettu vain sinulle. ÄLÄ anna sitä kenellekään muulle. Lääke voi auttaa sinua, mutta siitä voi olla haittaa muille.
 • Jos unohdat ottaa lääkkeesi, älä ota kahta kapselia seuraavalla kerralla. Ota vain yksi kapseli seuraavaan tavalliseen aikaan.
 • On tärkeää, että et ota liikaa lääkettä, tai saatat sairastua.
 • Jos otat liikaa lääkettä, kerro heti äidillesi, isällesi tai hoitajallesi.
 • Älä lopeta lääkkeen ottamista ennen kuin lääkärisi sanoo, että voit tehdä niin.

Keneltä voin kysyä, jos en ymmärrä jotain asiaa?

Äiti, isä, hoitaja, lääkäri, sairaanhoitaja tai apteekkihenkilökunta voi auttaa sinua.