OXIS TURBUHALER inhalaatiojauhe 6 mikrog/annos, 12 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (8,1 mt, 26.03.2020 19:02:32)

Oxis Turbuhaler 6 mikrog/annos inhalaatiojauhe
Oxis Turbuhaler 12 mikrog/annos inhalaatiojauhe

formoterolifumaraattidihydraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kun aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käytöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.  
 • Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Oxis Turbuhaler on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oxis Turbuhaleria
 3. Miten Oxis Turbuhaleria käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oxis Turbuhalerin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Oxis Turbuhaler on inhalaattori, joka sisältää lääkettä nimeltä formoteroli. Formoteroli kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan pitkävaikutteisiksi beeta-agonisteiksi tai "bronkodilaattoreiksi".

Se vaikuttaa relaksoimalla hengitystielihaksia. Tämä auttaa sinua hengittämään helpommin. Sen vaikutus alkaa 1–3 minuutissa ja kestää 12 tuntia.

Lääkäri on määrännyt tämän lääkkeen astman tai keuhkoahtaumataudin (COPD) hoitoon.

Astma

Oxis Turbuhaleria käytetään aikuisten, nuorten ja vähintään 6-vuotiaiden lasten astman hoitoon. Astman hoitoon lääkäri määrää kaksi inhalaattoria; Oxis Turbuhalerin ja erillisen "kortisoni-inhalaattorin". Näitä tulee käyttää yhdessä.

 • Oxis Turbuhaleria käytetään estämään astmaoireita.
 • Oxis Turbuhaleria voidaan käyttää myös, jos tarvitaan lisäannoksia helpottamaan astmaoireita. Se helpottaa hengitystä.
 • Oxis Turbuhaleria voidaan käyttää myös ennen urheilusuoritusta estämään rasituksesta aiheutuvia astmaoireita.

Keuhkoahtaumatauti

Oxis Turbuhaleria voidaan käyttää myös keuhkoahtaumataudin hoitoon aikuisille. Keuhkoahtaumatauti on pitkäaikainen hengitystiesairaus, joka aiheutuu usein tupakoinnista.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Oxis Turbuhaleria:

 • jos olet allerginen formoterolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Oxis Turbuhaleria, jos:

 • sinulla on diabetes. Saatat tarvita ylimääräisiä verensokerin mittauksia Oxis Turbuhalerin käytön yhteydessä.
 • sinulla on korkea verenpaine tai sinulla on joskus ollut sydänvaivoja.
 • sinulla on ongelmia kilpirauhasen toiminnassa.
 • sinulla on matala veren kaliumpitoisuus. Lääkäri saattaa määrätä ylimääräisiä kokeita veren kaliumpitoisuuden määrittämiseksi Oxis Turbuhalerin käytön yhteydessä.
 • sinulla on vaikea maksasairaus, kuten maksakirroosi.

Jos et ole varma, koskeeko mikään yllä olevista sinua, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen ennen Oxis Turbuhalerin käyttöä.

Muut lääkevalmisteet ja Oxis Turbuhaler

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä tai luontaistuotteita, joita lääkäri ei ole määrännyt. Oxis Turbuhaler voi vaikuttaa muiden lääkkeiden toimintaan ja muut lääkkeet voivat vaikuttaa Oxis Turbuhaleriin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle erityisesti, jos käytät seuraavia lääkkeitä:

 • beetasalpaajat (kuten atenololi ja propranololi korkean verenpaineen hoitoon), mukaan lukien silmätipat (kuten timololi glaukooman hoitoon)
 • lääkkeet nopean tai epäsäännöllisen sydämen rytmin hoitoon (kuten kinidiini)
 • digoksiinin kaltaiset lääkkeet, joita käytetään sydämen vajaatoimintaan
 • diureetit eli nesteenpoistolääkkeet (kuten furosemidi), joita käytetään korkean verenpaineen hoitoon
 • suun kautta otettavat kortisonitabletit (kuten prednisoloni)
 • ksantiinit (kuten teofylliini ja aminofylliini), joita käytetään useimmiten astman hoitoon
 • erytromysiini (infektioiden hoitoon käytettävä lääke)
 • antihistamiinit (kuten terfenadiini)
 • muut keuhkoputkia avaavat lääkkeet ("bronkodilaattorit", kuten salbutamoli)
 • efedriini (käytetään astman hoitoon tai turvotuksen vähentämiseen)
 • trisykliset masennuslääkkeet (kuten amitriptyliini).

Jos käytät jotakin yllämainituista lääkkeistä tai et ole varma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Oxis Turbuhalerin käyttöä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos olet menossa toimenpiteeseen, joka tehdään yleisanestesiassa, tai hammastoimenpiteeseen.

Antikolinergien (esimerkiksi tiotropiumin tai ipratropiumbromidin) lisääminen Oxis Turbuhaler hoitoon voi auttaa avaamaan hengitysteitä lisää.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

 • Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä – älä käytä Oxis Turbuhaleria, ellei lääkäri sinua siihen kehota.
 • ​Jos tulet raskaaksi Oxis Turbuhaler -hoidon aikana, älä keskeytä lääkkeen käyttöä, vaan ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Oxis Turbuhaler ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn tai laitteiden tai koneiden käyttökykyyn.

Oxis Turbuhaler sisältää laktoosia

Oxis Turbuhaler sisältää laktoosia, joka on eräs sokerilaji. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Tämä määrä laktoosia ei normaalisti aiheuta ongelmia potilaille, joilla on laktoosi-intoleranssi.

Apuaineena käytetty laktoosi sisältää pieniä määriä maitoproteiineja, jotka saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita.

3. Miten valmistetta käytetään

 • Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
 • Älä suurenna lääkärin määräämää annosta keskustelematta ensin lääkärin kanssa.
 • Jos käytät Oxis Turbuhaleria säännöllisesti astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon, sinun on jatkettava lääkkeen käyttöä, vaikka oireita ei esiintyisikään.

Tärkeää tietoa astman ja keuhkoahtaumataudin oireista

Jos tunnet hengenahdistusta tai hengityksesi vinkuu Oxis Turbuhalerin käytön aikana, sinun tulee jatkaa lääkitystäsi, mutta ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian, sillä saatat tarvita lisähoitoa.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos:

 • hengityksesi vaikeutuu tai heräät usein yöllisiin astmaoireisiin
 • alat tuntea ahdistusta rinnassa
 • nykyinen lääkeannoksesi ei riitä helpottamaan oireita
 • käytät toistuvasti enemmän lääkettä kuin tavallinen annoksesi on (esim. useammin kuin kahtena päivänä viikossa)
 • käytät Oxis Turbuhaleria useammin kuin tavallisesti ennen rasitusta.

Nämä oireet voivat merkitä, että astmasi tai keuhkoahtaumatautisi ei ole hoitotasapainossa ja saatat tarvita toista lääkettä tai lisähoitoa välittömästi.

Oxis Turbuhaler 6 mikrog/annos inhalaatiojauhe

Astma

Alle 6-vuotiaiden lasten ei tule käyttää Oxis Turbuhaleria.

Aikuiset (vähintään 18-vuotiaat)

 • Suositeltu annos on 1 tai 2 inhalaatiota kerran tai kahdesti vuorokaudessa.
 • Lääkäri saattaa suurentaa annoksen 4 inhalaatioon kerran tai kahdesti vuorokaudessa.
 • Jotkut potilaat käyttävät Oxis Turbuhaleria myös oirelääkkeenä. Tavallinen annos astmaoireiden ilmaantuessa on 1 tai 2 inhalaatiota.
 • 8 inhalaation päivittäistä annosta ei yleensä tarvitse ylittää. Tämä sisältää niin ylläpitohoidon, astmaoireiden helpottamisen kuin rasitusastman päivittäisen annoksen. Lääkäri voi kuitenkin sallia enimmillään 12 inhalaatiota vuorokaudessa. Älä käytä enempää kuin 12 inhalaatiota vuorokaudessa.
 • Kerrallaan voi ottaa korkeintaan 6 inhalaatiota.

Lapset ja nuoret (6–17-vuotiaat)

 • Suositeltu annos on 2 inhalaatiota kerran tai kahdesti vuorokaudessa.
 • Jotkut lapset käyttävät Oxis Turbuhaleria myös oirelääkkeenä. Tavallinen annos astmaoireiden ilmaantuessa on 1 tai 2 inhalaatiota.
 • 4 inhalaation päivittäistä annosta ei yleensä tarvitse ylittää. Tämä sisältää niin ylläpitohoidon, astmaoireiden helpottamisen kuin rasitusastman päivittäisen annoksen. Lääkäri voi kuitenkin sallia enimmillään 8 inhalaatiota vuorokaudessa. Lapsesi ei tule käyttää enempää kuin 8 inhalaatiota vuorokaudessa.
 • Kerrallaan lapsi voi ottaa korkeintaan 2 inhalaatiota.

Lääkäri (tai astmahoitaja) auttaa sinua astman hoidossa. Kun astma on hyvin hallinnassa, lääkäri voi harkita Oxis Turbuhaler -annoksen asteittaista pienentämistä.

Rasitusastma

Jos sinulla tai lapsellasi on rasituksesta aiheutuvia astmaoireita, lääkäri saattaa neuvoa sinua tai lastasi ottamaan Oxis Turbuhaleria ennen rasitusta. Alle 6-vuotiaiden lasten ei tule käyttää Oxis Turbuhaleria.

Aikuiset (vähintään 18-vuotiaat)

 • Suositeltu annos on 2 inhalaatiota ennen rasitusta.
 • 8 inhalaation päivittäistä annosta ei yleensä tarvitse ylittää. Tämä sisältää niin ylläpitohoidon, astmaoireiden helpottamisen kuin rasitusastman päivittäisen annoksen. Lääkäri voi kuitenkin sallia enimmillään 12 inhalaatiota vuorokaudessa. Älä käytä enempää kuin 12 inhalaatiota vuorokaudessa.
 • Kerrallaan voi ottaa korkeintaan 6 inhalaatiota.

Lapset ja nuoret (6–17-vuotiaat)

 • Suositeltu annos on 1 tai 2 inhalaatiota ennen rasitusta.
 • 4 inhalaation päivittäistä annosta ei yleensä tarvitse ylittää. Tämä sisältää niin ylläpitohoidon, astmaoireiden helpottamisen kuin rasitusastman päivittäisen annoksen. Lääkäri voi kuitenkin sallia enimmillään 8 inhalaatiota vuorokaudessa. Älä käytä enempää kuin 8 inhalaatiota vuorokaudessa.
 • Kerrallaan lapsi voi ottaa korkeintaan 2 inhalaatiota.

Keuhkoahtaumatauti

 • Vain aikuisille (vähintään 18-vuotiaille).
 • Suositeltu annos on 2 inhalaatiota kerran tai kahdesti vuorokaudessa.
 • Lääkäri saattaa kehottaa sinua ottamaan tarvittaessa lisäannoksia keuhkoahtaumataudin oireisiin.
 • Päivittäinen annos ei saa ylittää 8 inhalaatiota.
 • Kerrallaan voi ottaa korkeintaan 4 inhalaatiota.

 Oxis Turbuhaler 12 mikrog/annos inhalaatiojauhe

Astma

Alle 6-vuotiaiden lasten ei tule käyttää Oxis Turbuhaleria.

Aikuiset (vähintään 18-vuotiaat)

 • Suositeltu annos on 1 inhalaatio kerran tai kahdesti vuorokaudessa.
 • Lääkäri saattaa suurentaa annoksen 2 inhalaatioon kerran tai kahdesti vuorokaudessa.
 • Jotkut potilaat käyttävät Oxis Turbuhaleria myös oirelääkkeenä. Tavallinen annos astmaoireiden ilmaantuessa on 1 inhalaatio.
 • 4 inhalaation päivittäistä annosta ei yleensä tarvitse ylittää. Tämä sisältää niin ylläpitohoidon, astmaoireiden helpottamisen kuin rasitusastman päivittäisen annoksen. Lääkäri voi kuitenkin sallia enimmillään 6 inhalaatiota vuorokaudessa. Älä käytä enempää kuin 6 inhalaatiota vuorokaudessa.
 • Kerrallaan voidaan ottaa korkeintaan 3 inhalaatiota.

Lapset ja nuoret (6–17-vuotiaat)

 • Suositeltu annos on 1 inhalaatio kerran tai kahdesti vuorokaudessa.
 • Jotkut lapset käyttävät Oxis Turbuhaleria myös oirelääkkeenä. Tavallinen annos astmaoireiden ilmaantuessa on 1 inhalaatio.
 • 2 inhalaation päivittäistä annosta ei yleensä tarvitse ylittää. Tämä sisältää niin ylläpitohoidon, astmaoireiden helpottamisen kuin rasitusastman päivittäisen annoksen. Lääkäri voi kuitenkin sallia enimmillään 4 inhalaatiota vuorokaudessa. Lapsesi ei tule käyttää enempää kuin 4 inhalaatiota vuorokaudessa.
 • Kerrallaan lapsi voi ottaa korkeintaan 1 inhalaation.

Lääkäri (tai astmahoitaja) auttaa sinua astman hoidossa. Kun astma on hyvin hallinnassa, lääkäri voi harkita Oxis Turbuhaler annoksen asteittaista pienentämistä.

Rasitusastma

Jos sinulla tai lapsellasi on rasituksesta aiheutuvia astmaoireita, lääkäri saattaa neuvoa sinua tai lastasi ottamaan Oxis Turbuhaleria ennen rasitusta. Alle 6 vuotiaiden lasten ei tule käyttää Oxis Turbuhaleria.

Aikuiset (vähintään 18-vuotiaat)

 • Suositeltu annos on 1 inhalaatio ennen rasitusta.
 • 4 inhalaation päivittäistä annosta ei yleensä tarvitse ylittää. Tämä sisältää niin ylläpitohoidon, astmaoireiden helpottamisen kuin rasitusastman päivittäisen annoksen. Lääkäri voi kuitenkin sallia enimmillään 6 inhalaatiota vuorokaudessa. Älä käytä enempää kuin 6 inhalaatiota vuorokaudessa.
 • Kerrallaan voidaan ottaa korkeintaan 3 inhalaatiota.

Lapset ja nuoret (6–17-vuotiaat)

 • Suositeltu annos on 1 inhalaatio ennen rasitusta.
 • 2 inhalaation päivittäistä annosta ei yleensä tarvitse ylittää. Tämä sisältää niin ylläpitohoidon, astmaoireiden helpottamisen kuin rasitusastman päivittäisen annoksen. Lääkäri voi kuitenkin sallia enimmillään 4 inhalaatiota vuorokaudessa. Älä käytä enempää kuin 4 inhalaatiota vuorokaudessa.
 • Kerrallaan lapsi voi ottaa korkeintaan 1 inhalaation.

Keuhkoahtaumatauti

 • Vain aikuisille (vähintään 18-vuotiaille).
 • Suositeltu annos on 1 inhalaatio kerran tai kahdesti vuorokaudessa.
 • Lääkäri saattaa kehottaa sinua ottamaan tarvittaessa lisäannoksia keuhkoahtaumataudin oireisiin.
 • Päivittäinen annos ei saa ylittää 4 inhalaatiota.
 • Kerrallaan voi ottaa korkeintaan 2 inhalaatiota.

Uuden Oxis Turbuhaler -inhalaattorin käyttöönotto

Ennen kuin käytät uutta Oxis Turbuhaler -inhalaattoria ensimmäistä kertaa, sinun täytyy valmistella se käyttökuntoon seuraavalla tavalla:

 • Kierrä suojahylsy irti ja poista se. Saatat kuulla rahisevan äänen.
 • Pidä Oxis Turbuhaler -inhalaattoria pystyasennossa turkoosi annostelurengas alhaalla.
 • Kierrä turkoosia annostelurengasta ensin yhteen suuntaan niin pitkälle kuin se menee ja sitten takaisin toiseen suuntaan jälleen niin pitkälle kuin se menee (sillä, mihin suuntaan kiertää ensin ei ole merkitystä).
 • Kiertämisen aikana laitteesta kuuluu naksahdus.
 • Toista tämä kiertämällä turkoosia annostelurengasta kumpaankin suuntaan.
 • Oxis Turbuhaler -inhalaattori on nyt käyttövalmis.

Kuinka otan lääkeannoksen

Aina kun sinun täytyy ottaa lääkeannos, noudata seuraavia ohjeita.

1. Kierrä valkoinen suojahylsy auki ja poista se. Saatat kuulla rahisevan äänen.

2. Pidä Turbuhaleria pystyasennossa turkoosi rengas alhaalla.

3. Älä pidä kiinni suukappaleesta ladatessasi Turbuhaleria. Ladataksesi Turbuhaleriin annoksen kierrä turkoosia rengasta ensin yhteen suuntaan niin pitkälle kuin se menee. Tämän jälkeen kierrä takaisin toiseen suuntaan (aloituskääntösuunnalla ei ole merkitystä). Kuulet naksahduksen. Turbuhaler on nyt ladattu ja käyttövalmis. Lataa Turbuhaler vain silloin, kun sitä tarvitset.

4. Älä pidä Turbuhaleria suusi läheisyydessä. Hengitä rauhallisesti ulos (niin kauan kuin mahdollista). Älä hengitä Turbuhaleriin.

5. Aseta suukappale hampaiden väliin ja sulje huulet. Hengitä voimakkaasti ja syvään sisään suukappaleen kautta. Älä pure suukappaletta.

 

6. Ota Turbuhaler pois suusta ennen uloshengitystä. Hengitä rauhallisesti ulos. Lääkkeen määrä on hyvin pieni, joten et välttämättä maista sitä lääkkeenoton jälkeen. Noudatettuasi näitä ohjeita voit olla varma, että olet saanut lääkeannoksen ja se on nyt keuhkoissasi.

7. Jos sinun täytyy ottaa toinen lääkeannos, toista kohdat Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä-6.

8. Kierrä suojahylsy huolellisesti kiinni käytön jälkeen.

Älä yritä poistaa suukappaletta; se on kiinnitetty Turbuhaleriin eikä sitä pidä poistaa. Voit kiertää suukappaletta, mutta älä kierrä sitä tarpeettomasti. Älä käytä Turbuhaleria, jos se on vaurioitunut tai suukappale irtoaa.

Kuten kaikkien inhalaattoreiden käytön yhteydessä, huoltajien on varmistettava, että lapset, joille on määrätty Oxis Turbuhaleria, käyttävät edellä kuvattua oikeaa inhalointitekniikkaa.

Turbuhalerin puhdistaminen

Pyyhi suukappaleen ulkopinta kerran viikossa kuivalla paperipyyhkeellä. Älä käytä vettä tai muita nesteitä.

Milloin ottaa uusi Turbuhaler käyttöön

 • Annoslaskuri kertoo, kuinka monta annosta Turbuhalerissa on jäljellä. Laskuri aloittaa laskemisen 60 annoksesta, kun inhalaattori on täynnä.

 

 • Annoslaskurissa on merkinnät 10 annoksen välein, siksi se ei näytä kaikkia annoksia. Kun näet punaisen merkin ensimmäistä kertaa annoslaskurin reunassa, jäljellä on noin 20 annosta. Kun jäljellä on 10 annosta, annoslaskurin tausta on punainen. Kun punaisella taustalla oleva ”0” on annoslaskurin keskellä, sinun on otettava käyttöön uusi Turbuhaler.

Huomaa:

 • Vaikka Turbuhaler olisikin tyhjä, rengasta voi yhä kiertää ja naksahdus voi kuulua.
 • Ääni, joka kuuluu Turbuhaleria ravistettaessa, ei tule lääkeaineesta vaan renkaassa olevasta kuivausaineesta. Siksi ääni ei osoita lääkeaineen määrää Turbuhalerissa.
 • Jos lataat vahingossa Oxis Turbuhaleriin useamman kuin yhden annoksen ennen lääkkeenottoa, saat kuitenkin vain yhden annoksen. Annoslaskuri rekisteröi kuitenkin kaikki ladatut annokset.

Jos käytät enemmän Oxis Turbuhaleria kuin sinun pitäisi

Jos olet  ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Seuraavia yliannostuksesta johtuvia oireita voi ilmaantua: vapina, päänsärky tai sydämentykytys.

Jos unohdat ottaa Oxis Turbuhaler -annoksen

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se niin pian kun muistat. Jos seuraavan annoksen otto on kuitenkin pian, odota siihen asti.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Oxis Turbuhalerin käytön

Älä lopeta Oxis Turbuhalerin käyttöä keskustelematta lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Oxis Turbuhalerin käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu:

 • bronkospasmi (keuhkoputkien äkillinen supistuminen, joka aiheuttaa hengityksen vinkumista), joka ilmaantuu heti Oxis Turbuhaler inhalaation jälkeen. Tätä tapahtuu hyvin harvoin ja se esiintyy enintään 1 potilaalla kymmenestätuhannesta.

Muut mahdolliset haittavaikutukset:
Yleinen (alle 1 potilaalla kymmenestä)

 • vapina tai tärinä. Jos näitä vaikutuksia ilmenee, ne ovat yleensä lieviä ja tavallisesti häviävät, kun Oxis Turbuhaler -hoitoa jatketaan.
 • päänsärky
 • heitehuimaus
 • pahoinvointi (pahan olon tunne)
 • lihaskouristukset.

Melko harvinainen (alle 1 potilaalla sadasta)

 • sydämentykytys. Jos tätä vaikutusta ilmenee, se on yleensä lievää ja tavallisesti häviää, kun Oxis Turbuhaler ‑hoitoa jatketaan.
 • unihäiriöt
 • nopea sydämensyke
 • allergiset reaktiot, kuten ihottuma, kutina ja bronkospasmi
 • alhainen veren kaliumpitoisuus
 • veren sokeripitoisuuden nousu
 • makuhäiriöt, kuten epämiellyttävä maku suussa
 • verenpaineen muutokset
 • epäsäännöllinen sydämensyke
 • rintakipu tai ahdistus rinnassa (angina pectoris).

Harvinainen (alle 1 potilaalla tuhannesta)

 • levottomuus, kiihtymys.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
 • Säilytä inhalaattori hyvin suojahylsyllä suljettuna.
 • Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa tai Turbuhalerin rungossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän  "EXP" jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Hävitä Turbuhaler aina suositusten mukaisesti, sillä sen sisälle saattaa jäädä lääkeainetta. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oxis Turbuhaler sisältää

Vaikuttava aine on formoterolifumaraattidihydraatti. 1 annos (inhalaatio) sisältää 6 tai 12 mikrogrammaa formoterolifumaraattidihydraattia. Potilaan Turbuhalerista saama annos vaikuttavaa ainetta on 4,5 tai 9 mikrogrammaa.

Muu aine: laktoosimonohydraatti (sisältää maitoproteiineja). Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä Oxis Turbuhaler sisältää laktoosia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Oxis Turbuhaler on inhalaattori, joka sisältää sinulle määrättyä lääkettä. Inhalaatiojauhe on valkoista. Yksi Turbuhaler sisältää 60 annosta. Se on rungoltaan valkoinen ja siinä on turkoosi kierrettävä rengas.

Oxis Turbuhalerin saatavilla olevat pakkauskoot: 60 annosta (1 inhalaattori), 3 x 60 annosta (3 inhalaattoria), 10 x 60 annosta (10 inhalaattoria), 18 x 60 (18 inhalaattoria) tai 20 x 60 annosta (20 inhalaattoria).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija: AstraZeneca Oy, Itsehallintokuja 4, 02600 Espoo.

Valmistaja: AstraZeneca AB, Södertälje, Ruotsi.

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Oxis Turbuhaler: Alankomaat, Espanja, Kreikka, Ruotsi, Tanska.

Oxis Turbohaler: Belgia, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Luxemburg, Portugali, Saksa.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.10.2019.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean kotisivuilta www.fimea.fi.

 

Yrityksen yhteystiedot:

ASTRAZENECA OY
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo

www.astrazeneca.fi
010 23 010
Tukkuliike: Tamro