ACNATAC geeli 10 mg/g+0,25 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,5 mt, 08.07.2016 06:49:37)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g geeli

klindamysiini ja tretinoiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Acnatac on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Acnatacia
3. Miten Acnatacia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Acnatacin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Acnatac on ja mihin sitä käytetään

Acnatacin vaikuttavat aineet ovat klindamysiini ja tretinoiini.

Klindamysiini on antibiootti. Se vähentää akneen liittyvien bakteerien kasvua ja näiden bakteerien aiheuttamaa tulehdusta.

Tretinoiini normalisoi ihon pintakerrosten solujen kasvua, ja sen vaikutuksesta aknealueiden karvatuppia tukkivat solut pääsevät hilseilemään normaalisti. Tämä estää talin kertymistä ja alkavien aknemuutosten (mustapäiden ja valkopäiden) muodostumista.

Nämä vaikuttavat aineet ovat yhdessä tehokkaampia kuin erikseen käytettyinä.

Acnatac levitetään iholle, ja se on tarkoitettu aknen hoitoon vähintään 12-vuotiaille.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Acnatacia

Älä käytä Acnatacia

 • jos olet allerginen klindamysiinille, tretinoiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos olet allerginen linkomysiinille
 • jos sinulla on krooninen tulehduksellinen suolistosairaus (esim. Crohnin tauti tai haavainen paksusuolitulehdus)
 • jos sinulla on esiintynyt aiemmin antibioottien käytön yhteydessä paksusuolitulehdusta, johon on liittynyt pitkäkestoista voimakasta ripulia tai vatsakramppeja
 • jos sinulla tai suvussasi on esiintynyt ihosyöpää
 • jos sinulla on äkillisesti alkanut ihottuma, johon liittyy ihon tulehtuneisuutta, punoitusta, kuivuutta ja hilseilyä
 • jos sinulla on ruusufinni, eli kasvoissa ilmenevä ihosairaus, johon liittyy ihon punoitusta, näppylöitä ja kesimistä
 • jos sinulla on jokin muu äkillisesti alkanut tulehduksellinen ihosairaus (esim. karvatupen tulehdus), ja etenkin jos sinulla on suunympärysihottuma (perioraalidermatiitti)
 • jos sinulla on tietyntyyppinen akne, johon liittyy laajoja märkärakkuloita ja syviä onteloita (acne conglobata ja acne fulminans).

Jos jokin edellä mainituista pätee sinuun, älä käytä tätä lääkettä vaan keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

 • Vältä tämän lääkkeen joutumista suuhun, silmiin, limakalvoille ja rikkonaisille tai ihottumaisille ihoalueille. Ole varovainen, jos levität geeliä herkille ihoalueille. Jos geeliä joutuu silmiin, huuhtele se pois runsaalla haalealla vedellä.
 • Älä käytä Acnatacia, jos olet raskaana, etenkin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Jos olet hedelmällisessä iässä oleva nainen, et saa käyttää Acnatacia ellet käytä samanaikaisesti ehkäisyä (katso myös kohta ”Raskaus, imetys ja hedelmällisyys”).
 • Jos sinulla ilmenee pitkäkestoista tai voimakasta ripulia tai vatsakramppeja, lopeta lääkkeen käyttö ja keskustele asiasta välittömästi lääkärin kanssa.
 • Jos sinulla on atooppinen ihottuma (ihon krooninen, kutiava tulehdus), keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.
 • Auringonvalolle ja keinovalolle (esim. aurinkolampulle) altistumista pitää välttää. Tämä johtuu siitä, että lääkkeen vaikutuksesta iho voi palaa auringossa tavallista herkemmin ja herkistyä muillekin auringon haitallisille vaikutuksille.
  Käytä aina ulos mennessäsi tehokasta aurinkovoidetta (suojakerroin vähintään 30) ja suojaavaa vaatetusta (esim. hattua).
  Jos kasvosi suojauksesta huolimatta palavat, lopeta lääkitys niin pitkäksi aikaa, että iho on parantunut.
 • Jos sinulle tulee tämän lääkkeen käytön aikana jokin äkillisesti alkava ihotulehdus, keskustele asiasta lääkärin kanssa.
 • Acnatacia ei pidä levittää iholle samaan aikaan muiden iholle käytettävien valmisteiden, ei myöskään kosmetiikan kanssa (katso myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Acnatac”).

Muut lääkevalmisteet ja Acnatac
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä. Tämä koskee myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä ja rohdosvalmisteita. Lääkkeistä kertominen on tärkeää, koska Acnatac voi vaikuttaa siihen, miten tietyt muut lääkkeet vaikuttavat. Muut lääkkeet voivat niin ikään vaikuttaa siihen, miten Acnatac vaikuttaa.

Jos olet käyttänyt valmisteita, jotka sisältävät rikkiä, salisyylihappoa, bentsoyyliperoksidia tai resorsinolia tai jotain ihon kemiallisen kuorintaan tarkoitettuja aineita, täytyy sinun odottaa näiden aineiden vaikutuksen päättymistä ennen kuin voit aloittaa Acnatacin käytön. Lääkäri kertoo sinulle milloin voit aloittaa Acnatacin käyttämisen.

Älä käytä lääkesaippuoita tai kuorintaliuoksia, joilla on voimakkaasti kuivattava vaikutus Acnatac hoidon aikana. Noudata varovaisuutta, jos käytät seuraavia valmisteita, joilla voi olla ihoa kuivattava vaikutus: hankaavat saippuat, saippuat tai kosmetiikkatuotteet tai valmisteet, joiden alkoholipitoisuus on suuri, limakalvoja supistavat aineet, mausteet tai limetti.

Kysy lääkäriltä neuvoa, ennen kuin käytät tätä lääkettä samanaikaisesti muiden, seuraavia lääkeaineita sisältävien valmisteiden kanssa: erytromysiini, metronidatsoli, aminoglykosidit, muut antibiootit tai kortikosteroidit. Keskustele lääkärin kanssa myös, jos käytät hermo-lihasliitosta salpaavia lääkkeitä, esim. anestesiassa käytettäviä lihasrelaksantteja.

Varfariini tai vastaavat verenohennuslääkkeet. Voit saada verenvuotoja helpommin. Lääkäri voi määrätä säännöllisesti verikokeita, joiden avulla selvitetään veresi hyytymiskykyä.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä tätä lääkettä, jos olet raskaana, etenkin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana tai jos imetät. Ei tiedetä, voiko Acnatac vahingoittaa sikiötä tai kulkeutua äidinmaitoon ja siten vahingoittaa imetettävää lasta.

Jos olet hedelmällisessä iässä oleva nainen, pitää sinun käyttää ehkäisyä tämän lääkkeen käytön ajan ja lisäksi kuukauden ajan hoidon loppumisen jälkeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö
On epätodennäköistä, että Acnatac vaikuttaisi ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Acnatac sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia, propyyliparahydroksibentsoaattia ja butyylihydroksitolueenia.
Metyyliparahydroksibentsoaatti (E 218) ja propyyliparahydroksibentsoaatti (E 216) saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).
Butyylihydroksitolueeni (E 321) voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) tai silmä- ja limakalvoärsytystä.

3. Miten Acnatacia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:
Acnatac-geeliä levitetään herneen kokoinen määrä iholle kerran vuorokaudessa ennen nukkumaanmenoa.

Käyttötapa
Pese kasvot varovasti miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä ja taputtele iho kuivaksi pyyhkeellä. Purista herneen kokoinen määrä geeliä sormenpäähän. Taputtele geeliä otsaan, leukaan, nenään ja molempiin poskiin, ja levitä geeli sen jälkeen tasaisesti koko kasvojen alueelle.

Älä käytä geeliä suurempaa määrää kuin lääkäri on määrännyt. Älä myöskään levitä valmistetta useammin kuin ohjeissa on neuvottu. Liian suuri lääkemäärä saattaa ärsyttää ihoa, eikä sen avulla saada aikaan nopeampia eikä parempia hoitotuloksia.

Hoidon kesto
Jotta hoitotulos olisi paras mahdollinen, Acnatac-geeliä täytyy käyttää oikein eikä käyttöä saa lopettaa heti, kun akne alkaa parantua. Usein paras teho saavutetaan vasta usean hoitoviikon jälkeen. Joskus tämä voi kestää jopa 12 viikkoa. Ota yhteys lääkäriin, jos oireet kestävät yli 12 viikkoa, koska lääkärin on tällöin syytä arvioida hoitosi uudelleen.

Jos käytät enemmän Acnatacia kuin sinun pitäisi
Et saa aikaan nopeampia tai parempia hoitotuloksia käyttämällä suositeltua enemmän Acnatacia. Jos käytät geeliä liikaa, voi esiintyä huomattavaa punoitusta, ihon kesimistä tai epämiellyttävää tunnetta. Jos näin käy, kasvot täytyy pestä varovasti miedolla saippualla ja haalealla vedellä. Lääkkeen käyttö pitää lopettaa, kunnes kaikki oireet ovat menneet ohi.

Yliannostus voi myös aiheuttaa mahaan ja suolistoon kohdistuvia haittavaikutuksia, kuten mahakipua, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. Tällöin on lopetettava lääkkeen käyttö ja otettava yhteys lääkäriin.

Acnatac-geeli on tarkoitettu ainoastaan levitettäväksi iholle. Jos olet vahingossa niellyt geeliä tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja ohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Acnatacia
Jos unohdat käyttää Acnatacia ennen nukkumaanmenoa, levitä seuraava annos normaaliin aikaan. Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Melko harvinainen: voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta

 • Akne, ihon kuivuus, ihon punoitus, talinmuodostuksen lisääntyminen, valoherkkyysreaktio, kutina, ihottuma, hilseilevä ihottuma, ihon kesiminen, auringonpolttama
 • Levityskohdan reaktiot, kuten kirvely, ihon tulehtuneisuus, kuivuus, ihon punoitus

Harvinainen: voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta

 • Yliherkkyys
 • Kilpirauhasen vajaatoiminta (oireita voivat olla väsymys, heikkous, painon nousu, hiusten kuivuus, karhea kalpea iho, hiusten lähtö, lisääntynyt paleluherkkyys)
 • Päänsärky
 • Silmien ärtyminen
 • Maha-suolitulehdus, pahoinvointi
 • Ihon tulehtuneisuus, yskänrokko, täplämäinen ihottuma (pieniä, matalia, punaisia täpliä), ihon verenvuoto, ihon kirvely, ihon väriainekato, ihon ärsytys
 • Levityskohdan oireet, kuten ärsytys, turvotus, pinnallinen ihovaurio, värimuutos, kutina, hilseily
 • Kuumotus, kipu

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Acnatacin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville
Säilytä alle 25 °C:ssa. Ei saa jäätyä.
Pidä putki tiiviisti suljettuna.

Älä käytä kotelossa ja putkessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Kestoaika ensimmäisen avaamiskerran jälkeen: 3 kuukautta

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Acnatac sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat klindamysiini ja tretinoiini. 1 g geeliä sisältää klindamysiinifosfaattia vastaten 10 mg (1%) klindamysiiniä ja 0,25 mg (0,025%) tretinoiinia.
 • Muut aineet ovat puhdistettu vesi, glyseroli, karbomeerit, metyyliparahydroksibentsoaatti (E 218), polysorbaatti 80, dinatriumedetaatti, vedetön sitruunahappo, propyyliparahydroksibentsoaatti (E 216), butyylihydroksitolueeni (E 321), trometamoli.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Tämä lääkevalmiste on läpikuultava keltainen geeli.
Tätä lääkevalmistetta on saatavilla alumiiniputkessa, joka sisältää 30 g geeliä.

Myyntiluvan haltija
Meda Oy
Vaisalantie 4
02130 Espoo
puh. 020-720 9550
info@meda.fi

Valmistaja
Meda Pharma GmbH & Co. KG
Benzstrasse 1
61352 Bad Homburg
Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.2.2016

 

Yrityksen yhteystiedot:

MEDA OY
Vaisalantie 4
02130 Espoo

info@meda.fi
www.meda.fi
020 720 9550
Tukkuliike: Tamro