CANESTEN SOFT KOMBI emulsiovoide + emätinpuikko, kapseli pehmeä 500 mg + 10 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 21.11.2019 21:48:24)

Canesten Soft Kombi

500 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä + 10 mg/g emulsiovoide

klotrimatsoli

Canesten Soft Kombi on yhdistelmäpakkaus, joka sisältää Canesten Soft 500 mg -emätinpuikon ja Canesten 10 mg/g -emulsiovoiteen.

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

  1. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
  2. Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  3. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  4. Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Canesten Soft Kombi -valmiste on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Canesten Soft Kombi -valmistetta

3. Miten Canesten Soft Kombi -valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Canesten Soft Kombi -valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Sienilääke Canesten Soft Kombi -valmisteen vaikuttava aine on klotrimatsoli. Imidatsolien ryhmään kuuluvalla klotrimatsolilla on laaja sieniä tappava tai niiden lisääntymistä ehkäisevä vaikutus. Se tehoaa mikro-organismeihin, kuten silsasieneen, hiivasieneen ja homesieneen.

Lääkettä käytetään naisilla klotrimatsolille herkkien sienten aiheuttamien emätintulehdusten ja ulkoisten sukupuolielinten tulehduksien hoitoon. Tulehdukset ovat yleensä Candida-hiivasienen aiheuttamia. Tulehduksen oireita ovat mm. kutina, polttava tunne ja valkovuoto.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Canesten Soft Kombi -valmistetta

- jos olet allerginen klotrimatsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Ole erityisen varovainen Canesten Soft Kombi -valmisteen suhteen

Hoitoa ei pidä aloittaa ilman lääkärin määräystä:

- jos kyseessä on ensimmäinen emätintulehdus

- kroonisissa, toistuvissa tulehduksissa (vähintään neljä tulehdusta edellisen vuoden aikana)

- jos olet alle 15-vuotias tai vaihdevuosi-iässä, jotta voidaan sulkea pois klamydiainfektion ja syövän mahdollisuus

- jos sinulla on kuumetta (≥ 38 °C), alavatsakipuja, selkäkipua, pahanhajuista vuotoa emättimestä, pahoinvointia, verenvuotoa emättimestä ja/tai samanaikaista kipua hartioissa.

Älä käytä tamponeja, emätinhuuhteita, spermisidejä tai muita emättimeen tarkoitettuja valmisteita samaan aikaan Canesten Soft Kombi valmisteen kanssa.

Vältä yhdyntää valmisteen käytön aikana, sillä tulehdus saattaa tarttua sukupuolikumppaniisi.

Lateksista valmistettujen ehkäisyvalmisteiden, kuten kondomien ja pessaarien, teho saattaa heiketä.

Emätinpuikkoja tai emulsiovoidetta ei saa niellä.

Muut lääkevalmisteet ja Canesten Soft Kombi

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Jos käytät vaikuttavana aineena takrolimuusia tai sirolimuusia sisältävää suun kautta otettavaa lääkettä, ota yhteyttä lääkäriin ennen kuin käytät emättimeen annosteltavia Canesten -valmisteita.

On myös mahdollista, että tiettyjen lääkkeiden pitoisuus veressä kasvaa, jos niitä käytetään samanaikaisesti Canesten Soft Kombi -valmisteessa olevien emätinpuikkojen ja/tai emulsiovoiteen kanssa. Kysy lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma jonkun lääkkeen käytöstä samanaikaisesti Canesten Soft Kombi -valmisteen kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Käyttökokemusten perusteella haitallisia vaikutuksia äidille tai lapselle ei ole odotettavissa, jos tätä valmistetta käytetään raskauden kahden viimeisen kolmanneksen aikana. Varotoimenpiteenä on suositeltavaa välttää klotrimatsolin käyttöä raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Jos hoitoon on tarvetta kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana, on lääkärin kanssa kuitenkin neuvoteltava ennen hoidon aloittamista. Raskauden aikana ei tule käyttää asetinta. Raskauden aikana emätintulehduksen hoidossa emätinpuikot työnnetään sormella emättimeen ilman asetinta, ettei kohdunkaula vahingoittuisi.

Canesten Soft Kombi -valmistetta ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana. Varotoimenpiteenä suositellaan, että imetys keskeytetään hoidon ajaksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Canesten Soft Kombi -valmisteella ei ole haitallista vaikutusta tai on vähäinen vaikutus ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Canesten Soft Kombi -valmisteen emulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia ja bentsyylialkoholia

Setostearyylialkoholi saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Canesten Soft Kombi -valmisteen emulsiovoide sisältää 2 g bentsyylialkoholia per 100 g. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja lievää paikallisärsytystä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekistasi, jos olet epävarma.

500 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä: yksi emätinpuikko asetetaan syvälle emättimeen kerta-annoksena illalla.

Emätinpuikko työnnetään pakkauksessa olevan asettimen avulla mahdollisimman syvälle emättimeen nukkumaan mennessä. Tämä tapahtuu helpoimmin selin makuulla, jalat hieman kohotettuina.

Yleensä tulehdus on sekä emättimessä että ulkoisissa sukupuolielimissä. Siksi voidetta levitetään naisilla (alueelle ulkoiset sukupuolielimet – peräaukko) ohuelti 2-3 kertaa vuorokaudessa kunnes oireita ei enää ole ollut 3 päivään, yleensä yhteensä 1-2 viikon ajan.

Jos sukupuolikumppanillasi on hiivatulehduksen oireita ne tulisi hoitaa samaan aikaan tulehduksen uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Canesten Soft emätinpuikkojen käyttöä ei suositella kuukautisten aikana, vaan hoito tulisi lopettaa juuri kuukautisten alkaessa.

Hoito voidaan uusia tarvittaessa. Jos tulehduksen oireet eivät ole merkittävästi parantuneet seitsemän päivän kuluessa hoidon aloituksesta, on otettava yhteyttä lääkäriin, jotta taudinaiheuttaja saataisiin varmistettua. Mikäli oireet pahenevat lääkehoidon aikana, on Canesten Soft Kombi -valmisteen käyttö keskeytettävä heti ja otettava yhteyttä lääkäriin.

Canesten Soft Kombi -valmiste on tarkoitettu aikuisille ja yli 15-vuotiaille nuorille.

Canesten -emätinpuikot ja -emulsiovoide ovat hajuttomia eivätkä ne värjää alusvaatteita.

Käyttöohje

Canesten Soft 500 mg emätinpuikot:

1. Vedä asettimen sauvaa (A) ulospäin, kunnes se pysähtyy. Laita emätinpuikko asettimeen (B).

image1.png

2. Aseta emätinpuikko tukevasti asettimen pidikkeeseen (B) kiertämällä sitä kevyesti.

3. Työnnä asetin puikkoineen syvälle emättimeen. Tämä tapahtuu helpoimmin selin makuulla jalat hieman kohotettuina. Työnnä sauva (A) kokonaan asettimen sisään. Poista asetin sauva sisään painettuna.

Emätinpuikon asettaminen ilman asetinta:

Emätinpuikko asetetaan emättimeen sormin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Canesten Soft Kombi -valmiste voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä: allergiset reaktiot (pyörrytys, verenpaineen laskeminen, hengenahdistus, nokkosihottuma), ihon kesiminen sukupuolielimissä, kutina, ihottuma, turvotus, rakkulat, punoitus, epämukava tai polttava tunne, kirvely, ärsytys, lantion alueen kipu, alavatsakivut, verenvuoto emättimestä, mukaan lukien tiputteluvuoto.

Keskeytä hoito, jos sinulla esiintyy paikallisia haittavaikutuksia tai allergisia reaktioita.

Paikalliset reaktiot voivat muistuttaa hoidettavan sairauden oireita, joten tulehdusoireiden erottaminen lääkkeen aiheuttamista haittavaikutuksista voi joskus olla vaikeaa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Canesten Soft 500 mg emätinpuikot, kapseli, pehmeä: Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Canesten 10 mg/g emulsiovoide: Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Canesten Soft Kombi sisältää

  1. Vaikuttavat aineet:
  2. Emätinpuikko: yksi pehmeä emätinpuikko sisältää klotrimatsolia 500 mg.
  3. Emulsiovoide: yksi gramma emulsiovoidetta sisältää klotrimatsolia 10 mg.
  4. Muut aineet:
  5. Emätinpuikko: valkovaseliini, parafiini, nestemäinen, liivate, glyseroli, puhdistettu vesi, titaanioksidi (E171), kinoliinikeltainen (E104), paraoranssi, oranssi (E110), lesitiini (E322), keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit.
  6. Emulsiovoide: sorbitaanistearaatti, polysorbaatti 60, setyylipalmitaatti, setostearyylialkoholi, oktyylidodekanoli, bentsyylialkoholi, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Canesten Soft 500 mg -emätinpuikko: 1 emätinpuikko (keltainen pehmeä puikko) foliopakkauksessa.

Canesten 10 mg/g emulsiovoide: Valkoinen emulsiovoide.

Pakkauksessa on yksi 500 mg:n emätinpuikko ja 20 g emulsiovoidetta. Pakkaus sisältää asettimen emätinpuikkoa varten.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku.

Valmistaja:

GP Grenzach Produktions GmbH, Emil-Barell Strasse 7, 79639 Grenzach-Wyhlen, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija:

Bayer Oy, Consumer Health, Keilaranta 12, PL 73, 02150 Espoo. Puh. 020 78521, faksi 020 7858214.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.5.2019

 

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY, BAYER CONSUMER HEALTH
Keilaranta 12, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro