NOVOEIGHT injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 500 IU, 1000 IU, 2000 IU, 3000 IU

Lataa äänitiedostona, MP3 (8,1 mt, 21.11.2020 19:06:34)

NovoEight® 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
NovoEight® 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
NovoEight® 2000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
NovoEight® 3000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

turoktokogi alfa (ihmisen hyytymistekijä VIII (rDNA))

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä NovoEight® on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät NovoEight®-valmistetta
 3. Miten NovoEight®-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. NovoEight®-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

NovoEight® sisältää vaikuttavana aineena turoktokogi alfaa, ihmisen hyytymistekijä VIII:aa. Tekijä VIII on veressä luonnollisesti esiintyvä proteiini, joka auttaa verta hyytymään.

NovoEight®-valmistetta käytetään verenvuotojen hoitoon ja ehkäisyyn A-hemofiliapotilaille (synnynnäinen tekijä VIII -vaje). Sitä voidaan käyttää kaikille ikäryhmille.

A-hemofiliapotilailla tekijä VIII puuttuu tai se ei toimi kunnolla. NovoEight® korvaa viallisen tai puuttuvan tekijä VIII:n ja auttaa verta muodostamaan hyytymiä vuotokohtaan.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä NovoEight®-valmistetta:

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet yliherkkä hamsterin proteiineille.

Älä käytä NovoEight®-valmistetta, jos jompi kumpi ylläolevista koskee sinua. Jos olet epävarma, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät tätä lääkettä.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät NovoEight®-valmistetta.

On olemassa pieni mahdollisuus, että sinulle voi tulla anafylaktinen reaktio (vaikea, äkillinen allerginen reaktio) NovoEight®-valmisteesta. Allergisten reaktioiden ensioireita ovat ihottuma, nokkosihottuma, paukamat, yleistynyt kutina, huulten ja kielen turpoaminen, hengitysvaikeudet, hengityksen vinkuminen, puristus rinnassa, yleinen huonovointisuus ja huimaus.

Jos sinulle tulee jotain näistä oireista, lopeta injisoiminen välittömästi ja ota yhteys lääkäriisi.

Keskustele lääkärisi kanssa jos sinusta tuntuu, että saamasi annos ei auta vuodon hoidossa, sillä siihen voi olla useita syitä. Jotkut tätä lääkettä käyttävät henkilöt voivat kehittää vasta-aineita tekijä VIII:lle (tunnetaan myös nimellä tekijä VIII -inhibiittorit). Tekijä VIII -inhibiittorit vähentävät NovoEight®-valmisteen tehoa verenvuotojen ehkäisyssä ja hallinnassa. Jos näin tapahtuu, voit tarvita isomman NovoEight®-annoksen tai eri lääkettä verenvuotojen hoitoon. Älä suurenna NovoEight®-valmisteen kokonaisannosta ennen kuin olet puhunut lääkärisi kanssa. Kerro lääkärillesi, jos sinua on aiemmin hoidettu tekijä VIII -tuotteilla, erityisesti jos olet kehittänyt inhibiittoreita, sillä riski, että niin tapahtuu uudelleen, voi olla suurempi.

Inhibiittorien (vasta-aineiden) muodostuminen on tunnettu komplikaatio, joka voi kehittyä minkä tahansa tekijä VIII -lääkkeen käytön aikana. Etenkin suurina pitoisuuksina esiintyessään nämä inhibiittorit estävät hoitoa vaikuttamasta oikein, ja sinua tai lastasi seurataan huolellisesti inhibiittorien kehittymisen varalta. Kerro lääkärille heti, jos verenvuotosi tai lapsesi verenvuoto ei ole hallittavissa NovoEight®-valmisteella.

Muut lääkevalmisteet ja NovoEight®
Kerro lääkärillesi, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltäsi neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
NovoEight®-valmisteella ei ole vaikutusta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

NovoEight® sisältää natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää liuottamisen jälkeen 30,5 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per injektiopullo. Tämä vastaa 1,5 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Kerro lääkärillesi, mikäli noudatat vähänatriumista ruokavaliota.

3. Miten valmistetta käytetään

NovoEight®-hoidon aloittaa lääkäri, joka on perehtynyt A-hemofiliapotilaiden hoitoon. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltäsi, jos olet epävarma.

Lääkärisi laskee annoksesi sinulle. Annos riippuu painostasi ja siitä, mihin lääkettä käytetään.

Verenvuotojen ennaltaehkäisy
Tavanomainen NovoEight®-annos on 20–50 kansainvälistä yksikköä (IU)/kg. Injektio annetaan joka toinen tai kolmas päivä. Joissain tapauksissa, erityisesti nuoremmilla potilailla, tarvitaan tiheämpää annostelua tai isompia annoksia.

Verenvuodon hoito
NovoEight®-annos lasketaan painosi ja tarvittavan tekijä VIII -tason mukaan. Tarvittava tekijä VIII -taso riippuu vuodon vaikeudesta ja vuotokohdasta.

Käyttö lapsille ja nuorille
NovoEight®-valmistetta voidaan käyttää kaiken ikäisille lapsille. Lapsille (alle 12-vuotiaille) voidaan tarvita suurempia annoksia tai useampia injektioita. Nuorille (yli 12-vuotiaille) voidaan käyttää samaa annosta kuin aikuisille.

Miten NovoEight® annetaan
NovoEight® annetaan injektiona laskimoon. Katso lisätietoja kohdasta "NovoEight®-valmisteen käyttöohjeet".

Jos käytät enemmän NovoEight®-valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos käytät enemmän NovoEight®-valmistetta kuin sinun pitäisi, ota yhteys lääkäriisi tai mene suoraan sairaalaan.

Jos unohdat käyttää NovoEight®-valmistetta
Sinun pitää ottaa yhteys lääkäriisi, jos olet unohtanut annoksen etkä tiedä kuinka se korvataan.

Jos lopetat NovoEight®-valmisteen käytön
Jos lopetat NovoEight®-valmisteen käytön, et ehkä enää saa suojaa verenvuotoja vastaan tai tämänhetkinen vuotosi ei tyrehdy. Älä lopeta NovoEight®-valmisteen käyttöä keskustelematta lääkärisi kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä tämän lääkkeen käytön yhteydessä.

Jos vaikeita, äkillisiä allergisia (anafylaktisia) reaktioita (hyvin harvinaisia) esiintyy, injisoiminen pitää lopettaa välittömästi. Sinun pitää ottaa yhteys lääkäriisi välittömästi, jos sinulla on yksikin seuraavista ensioireista:

 • hengitysvaikeudet, hengenahdistus tai vinkuva hengitys
 • puristus rinnassa
 • huulten ja kielen turpoaminen
 • ihottuma, nokkosihottuma, paukamat, yleistynyt kutina
 • huimaus tai tajuttomuus
 • matala verenpaine (kalpea ja kylmä iho, nopea sydämensyke)

Vaikeat oireet, mukaan lukien nielemis- tai hengitysvaikeudet ja kasvojen tai käsien punoitus ja turpoaminen, vaativat välitöntä ensiapua.

Jos sinulla on vaikea allerginen reaktio, lääkärisi voi muuttaa lääkettäsi.

Lapsilla, jotka eivät ole saaneet aiemmin hoitoa tekijä VIII -lääkkeillä, inhibiittorien (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä) muodostuminen on hyvin yleistä (useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä). Potilailla, jotka ovat saaneet aiemmin hoitoa tekijä VIII:lla (enemmän kuin 150 hoitopäivää), riski on kuitenkin melko harvinainen (alle yhdellä potilaalla 100:sta). Jos inhibiittoreita muodostuu, lääkkeesi tai lapsesi lääke ei välttämättä enää toimi asianmukaisesti ja sinulle tai lapsellesi saattaa aiheutua jatkuvaa vuotoa. Jos näin tapahtuu, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään yhdellä ihmisellä kymmenestä)

 • verikokeissa näkyy muutoksia maksan toiminnassa
 • reaktiot (punoitus ja kutina) sen kohdan ympärillä, mihin injisoit lääkkeen.

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään yhdellä ihmisellä kymmenestä) potilailla, jotka eivät ole saaneet aiemmin hoitoa tekijä VIII:lla

 • ihon punastuminen
 • verisuonitulehdus
 • verenvuoto niveliin
 • lihaskudoksen verenvuoto
 • yskä
 • punoitus katetripaikan ympärillä
 • oksentelu.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään yhdellä ihmisellä sadasta)

 • väsymys
 • päänsärky
 • huimaus
 • nukkumisvaikeudet (unettomuus)
 • nopea sydämen syke
 • kohonnut verenpaine
 • ihottuma
 • kuume
 • kuumotus
 • lihasjäykkyys
 • lihaskipu
 • kipu jaloissa ja käsissä
 • säärien ja jalkojen turvotus
 • nivelsairaus
 • mustelmat
 • sydänkohtaus.

Haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla
Lapsilla ja nuorilla havaitut haittavaikutukset ovat samoja, mitä on havaittu aikuisilla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot  alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri 
PL 55 
00034 FIMEA.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja injektiopullon ja esitäytetyn ruiskun etiketeissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ″EXP″ jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C).
Ei saa jäätyä.
Säilytä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ennen NovoEight®-kuiva-aineen liuottamista se voidaan säilyttää:

 • huoneenlämmössä (≤ 30 °C) yhtäjaksoisesti enintään yhdeksän kuukautta 
  tai
 • huoneenlämpötilan yläpuolella (30 °C - 40 °C) yhtäjaksoisesti enintään kolme kuukautta.

Kun valmiste on otettu pois jääkaapista, sitä ei saa laittaa takaisin jääkaappiin.

Merkitse pakkaukseen säilytyslämpötila ja päivämäärä, jolloin valmiste on siirretty säilytyslämpötilaan.

Kun NovoEight® on liuotettu, se pitää käyttää välittömästi. Jos et pysty käyttämään liuotettua NovoEight®-liuosta välittömästi, se pitää käyttää:

 • 24 tunnin aikana säilytettynä 2 °C - 8 °C:ssa
 • 4 tunnin aikana säilytettynä ≤ 30 °C:ssa (valmisteelle, joka on säilytetty huoneenlämmössä (≤ 30 °C) yhtäjaksoisesti enintään yhdeksän kuukautta)
 • 4 tunnin aikana säilytettynä korkeintaan 40 °C:ssa (valmisteelle, joka on säilytetty huoneenlämpötilan yläpuolella (30 °C - 40 °C) yhtäjaksoisesti enintään kolme kuukautta).

Säilytä liuotettu valmiste injektiopullossa. Jos lääkevalmistetta ei käytetä välittömästi, se ei ehkä ole enää steriiliä vaan voi aiheuttaa tulehduksen. Älä säilytä liuosta ellei lääkärisi ole neuvonut niin tekemään.

Injektiopullossa oleva kuiva-aine on valkoista tai hieman kellertävää. Älä käytä kuiva-ainetta, jos väri on muuttunut.

Liuotettu liuos on kirkasta tai hieman opaalinhohtoista. Älä käytä tätä lääkettä, jos se on sameaa tai siinä on näkyviä hiukkasia.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä NovoEight® sisältää

 • Vaikuttava aine on turoktokogi alfa (ihmisen hyytymistekijä VIII (rDNA)). Jokainen NovoEight®-injektiopullo sisältää nimellisesti 500, 1 000, 2 000 tai 3 000 IU turoktokogi alfaa.
 • Muut aineet ovat L-histidiini, sakkaroosi, polysorbaatti 80, natriumkloridi, L-metioniini, kalsiumklorididihydraatti, natriumhydroksidi ja kloorivetyhappo.
 • Liuotin sisältää  natriumkloridia ja injektionesteisiin käytettävää vettä.

Kun valmiste on liuotettu mukana tulevaan liuottimeen (9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi, injektioneste, liuos), valmistettu injektioneste sisältää 125, 250, 500 tai 750 IU/ml turoktokogi alfaa (perustuen turoktokogi alfan vahvuuteen, eli 500, 1 000, 2 000 tai 3 000 IU).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)
NovoEight® on injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten.
Jokainen NovoEight®-pakkaus sisältää injektiopullon, jossa on valkoista tai hieman kellertävää kuiva-ainetta, 4 ml:n esitäytetyn ruiskun, jossa on kirkasta, väritöntä liuosta, männänvarren ja injektiopulloliittimen.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd, Tanska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10/2020

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu.

NovoEight® on Novo Nordisk Health Care AG:n (Sveitsi) omistama tavaramerkki

© 2020
Novo Nordisk A/S

Ohjeet käyttäjälle

NovoEight®-valmisteen käyttöohjeet

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT NOVOEIGHT®-VALMISTETTA.

NovoEight® on kuiva-ainetta. Ennen injektiota (annostelua) se pitää liuottaa ruiskussa olevaan liuottimeen. Liuotin on 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridiliuosta. Liuotettu NovoEight® täytyy injisoida laskimoon. Tässä pakkauksessa olevat välineet on suunniteltu NovoEight®-valmisteen liuottamista ja injisoimista varten.

Tarvitset myös infuusiovälineet (letkun ja siipineulan), steriilejä alkoholilla kostutettuja desinfektiopyyhkeitä, sideharsotyynyjä ja laastareita. Nämä välineet eivät sisälly NovoEight®-pakkaukseen.

Älä käytä välineitä ellet ole saanut tarvittavaa koulutusta lääkäriltäsi tai sairaanhoitajaltasi.

Pese aina kätesi ja varmista, että ympäristösi on puhdas.

Kun valmistelet ja injisoit lääkkeitä laskimoon, on tärkeää, että käytät puhdasta ja mikrobitonta (aseptista) tekniikkaa. Väärän tekniikan myötä mikrobit voivat päästä vereen ja aiheuttaa tartuntoja.

Älä avaa välineitä ennen kuin olet valmis käyttämään niitä.

Älä käytä välineitä, jos ne ovat pudonneet tai vahingoittuneet. Ota sen sijaan käyttöön uusi pakkaus.

Älä käytä välineitä, jos ne ovat vanhentuneet. Käytä sen sijaan uutta pakkausta. Viimeinen käyttöpäivämäärä ″EXP″ on painettu koteloon ja injektiopulloon, injektiopulloliittimeen ja esitäytettyyn ruiskuun.

Älä käytä välineitä, jos epäilet, että ne eivät ole puhtaita. Käytä sen sijaan uutta pakkausta.

Älä heitä mitään välineistä pois ennen kuin olet injisoinut liuotetun liuoksen.

Välineet ovat kertakäyttöisiä.

Sisältö

Pakkaus sisältää:

 • yhden injektiopullon NovoEight®-kuiva-ainetta
 • yhden injektiopulloliittimen
 • yhden esitäytetyn ruiskun liuotinta
 • yhden männänvarren (ruiskun alla)

1. Injektiopullon ja ruiskun valmisteleminen

 • Ota niin monta NovoEight®-pakkausta kuin tarvitset.
 • Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä.
 • Tarkista pakkauksesta nimi, vahvuus ja väri varmistaaksesi, että se sisältää oikeaa valmistetta.
 • Pese kätesi ja kuivaa ne kunnolla käyttäen puhdasta pyyhettä tai ilmakuivausta.
 • Ota injektiopullo, injektiopulloliitin ja esitäytetty ruisku pois kotelosta. Jätä männänvarsi koskemattomana koteloon.
 • Lämmitä injektiopullo ja esitäytetty ruisku huoneenlämpöisiksi. Voit tehdä sen pitämällä niitä käsissäsi niin kauan, että ne tuntuvat yhtä lämpimiltä kuin kätesikin.
 • Älä lämmitä injektiopulloa ja esitäytettyä ruiskua millään muulla tavalla.
 • Poista muovihattu injektiopullosta.
  Jos muovihattu on irti tai puuttuu, älä käytä pulloa.
 • Pyyhi injektiopullon kumitulppa desinfektiopyyhkeellä ja anna sen kuivua muutama sekunti ennen käyttöä, jotta se olisi mahdollisimman puhdas.
 • Älä koske sormilla kumitulppaan, ettei siihen siirry mikrobeja.

2. Kiinnitä injektiopulloliitin

 • Poista suojapaperi injektiopulloliittimestä.
  Jos suojapaperi ei ole kunnolla kiinni tai se on rikkoutunut, älä käytä injektiopulloliitintä.
  Älä ota liitintä pois suojahatusta. Jos kosket injektiopulloliittimen piikkiin, sormistasi voi siirtyä siihen mikrobeja.
 • Laita injektiopullo tasaiselle ja kiinteälle alustalle.
 • Käännä suojahattu toisin päin, ja napsauta liitin kiinni injektiopulloon.
  Kun liitin on kiinnitetty injektiopulloon, älä enää poista sitä.
 • Purista suojahattua kevyesti peukalolla ja etusormella kuvan mukaisesti.
  Poista suojahattu injektiopulloliittimestä.
  Älä nosta liitintä injektiopullosta, kun poistat suojahatun.

3. Yhdistä männänvarsi ja ruisku

 • Ota männänvarren leveästä päästä kiinni ja ota se pois kotelosta. Älä koske männänvarren sivuihin tai kierteisiin. Jos kosket sivuihin tai kierteisiin, sormistasi voi siirtyä niihin mikrobeja.
 • Yhdistä männänvarsi välittömästi ruiskuun kiertämällä sitä myötäpäivään kiinni esitäytetyn ruiskun sisällä olevaan mäntään, kunnes tunnet vastuksen.
 • Poista suojus esitäytetystä ruiskusta taivuttamalla sitä alaspäin kunnes rei'itys murtuu.
 • Älä koske suojuksen alla olevaan ruiskun kärkeen. Jos kosket ruiskun kärkeen, sormistasi voi siirtyä siihen mikrobeja.
  Jos ruiskun suojus on irrallaan tai puuttuu, älä käytä esitäytettyä ruiskua.
 • Kierrä esitäytetty ruisku tiukasti kiinni injektiopulloliittimeen, kunnes tunnet vastuksen.

4. Liuota kuiva-aine liuottimeen

 • Pidä esitäytettyä ruiskua hieman kallellaan injektiopullon osoittaessa alaspäin.
 • Paina männänvartta ruiskuttaaksesi kaiken liuottimen injektiopulloon.
 • Pidä männänvartta alas painettuna ja pyöritä injektiopulloa varovasti, kunnes kuiva-aine on kokonaan liuennut.
  Älä ravista injektiopulloa, koska se voi aiheuttaa vaahtoamista.
 • Tarkista liuotettu liuos. Sen täytyy olla kirkasta tai hiukan opaalinhohtoista (ei ihan kirkasta). Jos havaitset näkyviä vieraita hiukkasia tai värimuutoksia, älä käytä sitä. Käytä sen sijaan uutta pakkausta.

NovoEight® suositellaan käytettäväksi heti liuottamisen jälkeen. Tämä siksi, että jos sitä ei käytetä heti, lääke ei välttämättä enää ole steriiliä vaan voi aiheuttaa tulehduksia.

Jos et voi käyttää liuotettua NovoEight®-liuosta heti, se pitää käyttää 4 tunnin kuluessa säilytettynä huoneenlämmössä tai korkeintaan 40 °C:ssa ja 24 tunnin kuluessa säilytettynä 2 °C - 8 °C:ssa. Säilytä liuotettu valmiste injektiopullossa.

Liuotettu NovoEight®-liuos ei saa jäätyä eikä sitä saa säilyttää ruiskussa.

Älä säilytä liuosta ellei lääkärisi ole niin neuvonut.

Pidä liuotettu NovoEight®-liuos pois suorasta valosta.


Jos annoksesi vaatii useamman kuin yhden injektiopullon, toista vaiheet AJ uusilla injektiopulloilla, injektiopulloliittimillä ja esitäytetyillä ruiskuilla, kunnes olet saanut tarvitsemasi annoksen.

 • Pidä männänvarsi kokonaan sisään painettuna.
 • Käännä ruisku injektiopulloineen ylösalaisin.
 • Lopeta männänvarren painaminen ja anna sen liikkua itsestään takaisinpäin, kun liuotettu liuos täyttää ruiskun.
 • Vedä männänvartta hieman alaspäin vetääksesi liuotetun liuoksen ruiskuun.
 • Jos tarvitset vain osan koko annoksesta, katso ruiskussa olevasta asteikosta kuinka paljon liuotettua liuosta otat ja seuraa lääkärisi ja sairaanhoitajasi ohjeita.
  Jos ruiskussa on jossain vaiheessa liikaa ilmaa, ruiskuta ilma takaisin injektiopulloon.
 • Pidä injektiopulloa ylösalaisin ja napauta ruiskua kevyesti, jotta saisit mahdolliset ilmakuplat nousemaan sen yläosaan.
 • Paina männänvartta hitaasti, kunnes kaikki ilmakuplat on poistettu.
 • Kierrä injektiopulloliitin injektiopulloineen irti.
 • Älä koske ruiskun kärkeen. Jos kosket ruiskun kärkeen, sormistasi voi siirtyä siihen mikrobeja.

5. Injisoi liuotettu liuos

NovoEight® on nyt valmis injisoitavaksi laskimoon.

 • Injisoi liuotettu liuos lääkärisi tai sairaanhoitajasi neuvomalla tavalla.
 • Injisoi hitaasti 2–5 minuutin ajan.
 • Älä sekoita NovoEight®-valmistetta minkään muun infuusion tai lääkkeen kanssa.

NovoEight®-valmisteen injisoiminen neulattoman laskimokatetriyhdistäjän kautta

Varoitus: Esitäytetty ruisku on tehty lasista ja se on suunniteltu yhteensopivaksi tavallisten luer-lock-liitinten kanssa. Jotkin neulattomat yhdistäjät, joissa on sisäinen piikki, ovat yhteensopimattomia esitäytetyn ruiskun kanssa. Tämä yhteensopimattomuus voi estää lääkkeen annon ja/tai johtaa neulattoman yhdistäjän vaurioitumiseen.

Liuoksen injisoiminen keskuslaskimovälineiden (CVAD), kuten keskuslaskimokatetrin tai ihonalaisen portin, kautta:

 • Käytä puhdasta ja mikrobitonta (aseptista) tekniikkaa. Seuraa yhdistäjän ja keskuslaskimovälineiden ohjeita oikeasta käytöstä ja kysy neuvoa lääkäriltäsi tai sairaanhoitajalta.
 • Keskuslaskimovälineiden kautta injisoimiseen voidaan tarvita steriili, 10 ml muoviruisku, johon liuotettu liuos vedetään. Tämä on tehtävä heti vaiheen J jälkeen.
 • Jos keskuslaskimovälineen letku pitää huuhdella ennen NovoEight®-injektiota tai sen jälkeen, käytä 9 mg/ml natriumkloridiliuosta injektiota varten.

Hävittäminen

 • Injektion jälkeen hävitä kaikki käyttämätön NovoEight®-liuos, ruisku ja infuusiovälineet, injektiopullo ja injektiopulloliitin ja muu jäte apteekkihenkilökunnan neuvomalla tavalla.
  Älä heitä niitä tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Älä pura välineitä ennen hävitystä.

Älä käytä välineitä uudelleen.

Yrityksen yhteystiedot:

NOVO NORDISK FARMA OY
Linnoitustie 6
02600 Espoo

www.novonordisk.fi
020 762 5300
Tukkuliike: Tamro