PANTESTON kapseli, pehmeä 40 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,9 mt, 20.12.2018 19:09:43)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Panteston 40 mg kapselit

testosteroniundekanoaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Panteston on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Panteston-valmistetta
 3. Miten Panteston-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Panteston-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

1. Mitä Panteston on ja mihin sitä käytetään

Panteston-kapselit sisältävät 40 mg testosteroniundekanoaattia. Vaikuttava aine, testosteroniundekanoaatti, muuttuu elimistössä testosteroniksi. Testosteroni on luonnollinen miessukuhormoni eli androgeeni. Testosteroni on välttämätön miehen sukupuolielinten normaalille kasvulle, kehitykselle ja toiminnalle sekä toissijaisten sukupuolitunnusmerkkien kehittymiselle.

Panteston-valmistetta käytetään aikuisilla miehillä testosteronin korvaamiseen testosteronin puutoksen (miehen hypogonadismin) aiheuttamien terveysongelmien hoitona. Tila on vahvistettava kahdella erillisellä testosteronitasoa mittaavalla verikokeella ja lisäksi tulee olla kliinisiä oireita, kuten impotenssi, hedelmättömyys, seksuaalinen haluttomuus, väsymys, masentunut mieliala, alhaisten hormonitasojen aiheuttama luiden haurastuminen.

Testosteronia, jota Panteston sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Panteston-valmistetta

Älä ota Panteston-valmistetta

 • jos sinulla on tai on ollut eturauhassyöpä tai rintasyöpä tai sinulla epäillään tällaista kasvainta.
 • jos olet allerginen testosteroniundekanoaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet
Lääkäri saattaa tutkia eturauhasesi ennen Panteston-hoidon aloittamista ja säännöllisin väliajoin sen jälkeen tunnustelemalla sitä sormella peräsuolen kautta ja seuraamalla verikokeiden avulla PSA:n (prostataspesifisen antigeenin) määrää veressä. Lisäksi sinulta voidaan määrittää hemoglobiini (happea kuljettava osa veren punasoluissa) ja punasolujen määrä ennen hoidon aloitusta ja säännöllisin väliajoin sen jälkeen. Hyvin harvoissa tapauksissa punasolujen määrä suurenee siinä määrin, että se aiheuttaa haittoja.

Lääkärin tulee teettää seuraavat verikokeet ennen hoidon aloittamista ja hoidon aikana: veren testosteronitaso, täydellinen verenkuva. 

Lääkärin erityisvalvonta on tarpeen hoidettaessa nuoria poikia, koska testosteronilisät saattavat aiheuttaa liian varhaista seksuaalista kehittymistä ja häiritä kasvua. Lääkärin erityisvalvonta on tarpeen myös iäkkäitä miehiä hoidettaessa, koska mieshormonit saattavat aiheuttaa eturauhasen suurenemista.

Lääkärintarkastukset saattavat olla tarpeen myös eräiden muiden sairauksien yhteydessä. Ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön, kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinulla on, on ollut, tai epäillään olevan:

 • munuais-, keuhko- tai luusyöpä
 • korkea veren kalsiumpitoisuus
 • sydänsairaus (kuten sydämen vajaatoiminta tai sydäninfarkti)
 • munuaissairaus (kuten munuaisten vajaatoiminta)
 • maksasairaus (kuten maksan vajaatoiminta)
 • korkea verenpaine
 • diabetes
 • epilepsia
 • migreeni, päänsärkyä
 • eturauhasvaivat, kuten virtsaamisvaikeudet
 • veren hyytymisongelmia
  • trombofilia (veren hyytymisen poikkeavuus, joka lisää tromboosin – verisuoniin tulevien veritulppien – riskiä).

Jos sairastat vaikeaa sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoimintaa, Panteston-hoito voi aiheuttaa vakavia komplikaatioita, jotka ilmenevät nesteen kertymisenä elimistöön ja joihin voi liittyä (kongestiivinen) sydämen vajaatoiminta.

Kerro lääkärille, jos sinulla on korkea verenpaine tai jos sinua hoidetaan korkean verenpaineen takia, sillä testosteroni voi nostaa verenpainetta.

Jos sinulla on uniapnea (lyhytaikaisia hengityskatkoksia unen aikana), se voi pahentua, kun käytät testosteronia sisältäviä valmisteita. Kerro lääkärille, jos tämä huolestuttaa sinua. Lääkäri saattaa seurata terveydentilaasi tarkemmin, jos olet ylipainoinen tai sinulla on krooninen keuhkosairaus.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Panteston-valmistetta.

Lapset ja nuoret
Tämän lääkkeen turvallisuutta ja tehoa lapsille ja nuorille ei ole osoitettu.
Lääkärin tulee seurata lapsen tai nuoren terveydentilaa erityisen tarkkaan hoidon aikana, sillä testosteronihoito voi aiheuttaa liian varhaista seksuaalista kehittymistä ja hidastaa kasvua (ks. kohta 4).

Muut lääkevalmisteet ja Panteston
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Muut lääkkeet saattavat vaikuttaa Panteston-valmisteen tehoon ja päinvastoin. Siksi sinun on kerrottava lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät tai aiot käyttää:

 • insuliinia ja/tai muita lääkkeitä verensokeriarvon alentamiseen
 • veren hyytymistä estäviä lääkkeitä (antikoagulantteja).

Mieshormoneja sisältävien valmisteiden, kuten Pantestonin, käyttö saattaa vaatia näiden lääkkeiden annosten pienentämistä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät tai aiot käyttää rifampisiinia (antibiootti), epilepsia- tai unilääkkeitä.

Kerro myös lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät tai aiot käyttää ACTH-hormonia tai kortikosteroideja (käytetään muun muassa reuman, niveltulehduksen, allergisten reaktioiden ja astman hoitoon). Mieshormoneja sisältävien valmisteiden, kuten Pantestonin, käyttö voi lisätä nesteen kertymistä elimistöön, varsinkin jos sydämesi tai maksasi ei toimi kunnolla.

Mieshormonien käyttö voi myös vaikuttaa joihinkin laboratoriotutkimuksiin (esim. kilpirauhastutkimuksiin). Kerro lääkärille tai näitä tutkimuksia tekevälle laboratoriohenkilökunnalle, että käytät Panteston-valmistetta.

Panteston ruuan ja juoman kanssa
Ruoka mahdollistaa testosteroniundekanoaatin imeytymisen, joten Panteston tulee ottaa aterian yhteydessä. (ks. kohta 3).

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Pantestonia ei ole tarkoitettu naisille. Siksi naiset, jotka ovat raskaana tai epäilevät olevansa raskaana tai jotka imettävät, eivät saa käyttää tätä lääkettä.

Panteston-hoito voi estää siittiöiden muodostumista ja heikentää siten miesten hedelmällisyyttä.

Jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tällä lääkkeellä ei ole tunnettuja haitallisia vaikutuksia ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Väärinkäyttö ja riippuvuus
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Testosteronin väärinkäyttö, erityisesti jos otat liian paljon tätä lääkettä yksin tai yhdessä muiden anabolisten androgeenisten steroidien kanssa, voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia sydämelle ja verisuonille (jotka voivat johtaa kuolemaan), mielenterveydelle ja/tai maksalle. Henkilöt, jotka ovat väärinkäyttäneet testosteronia, saattavat tulla siitä riippuvaisiksi ja kokea vieroitusoireita annostuksen huomattavan muuttamisen tai äkillisen lopettamisen yhteydessä. Älä väärinkäytä tätä lääkettä yksin tai yhdessä muiden anabolisten androgeenisten steroidien kanssa, koska siihen sisältyy vakavia terveysriskejä.

Panteston sisältää paraoranssia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

 

3. Miten Panteston-valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 3–4 kapselia päivässä ensimmäisten 2–3 viikon ajan. Sen jälkeen annos pienennetään asteittain 1–3 kapseliin päivässä. Tämä lääke on otettava aterian yhteydessä. Nielaise kapselit kokonaisina veden tai muun nesteen kera – älä pureskele.

Ota puolet vuorokausiannoksesta aamulla ja puolet illalla. Jos vuorokausiannoksen kapselimäärä on pariton, ota suurempi määrä aamulla.

Jos sinusta tuntuu, että tämän lääkkeen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta heti lääkärille tai sairaanhoitajalle.

Käyttö lapsille ja nuorille
Tämän lääkkeen turvallisuutta ja tehoa lapsille ja nuorille ei ole osoitettu. Lääkäri seuraa tätä lääkettä käyttävien esimurrosikäisten lasten terveydentilaa tarkasti (ks. kohta 2 ”Varoitukset ja varotoimet”).

Jos otat enemmän Panteston-kapseleita kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut useita kapseleita kerralla, syytä erityiseen huoleen ei ole. Ota kuitenkin yhteyttä lääkäriin. Kapselin sisältämä öljy saattaa aiheuttaa ripulia.
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Panteston-kapselin
Jos olet unohtanut ottaa Panteston-annoksesi, älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jätä unohtunut annos väliin ja ota seuraava annos normaaliin aikaan.

Jos lopetat Panteston-valmisteen ottamisen
Jos Panteston-hoito lopetetaan, hoitoa edeltäneet oireet voivat uusiutua muutaman viikon kuluessa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Testosteronihoidon aikana raportoituja haittavaikutuksia ovat:

Yleinen (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä)

 • Veren punasolujen määrän lisääntyminen (solut, jotka kuljettavat happea veressä)
 • Hematokriittiarvon (punasolujen prosentuaalinen osuus veressä) kohoaminen
 • Hemoglobiiniarvon (punasolujen happea sitova osuus) kohoaminen
  (nämä ilmenevät määräajoin tehtävissä verikokeissa)
 • Masentuneisuus
 • Seksuaalisen halukkuuden väheneminen
 • Kohonnut verenpaine
 • Vatsakipu
 • Vatsavaivat
 • Ripuli
 • Pahoinvointi
 • Kutina
 • Prostataspesifisen antigeenin (PSA) kohonnut arvo
 • Lihaskipu
 • Muutokset maksan toimintakokeissa
 • Eturauhasen suurentuminen
 • Verisolujen runsaus.

Melko harvinainen (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta)

 • Eturauhassyöpä
 • Nesteen kertyminen kudoksiin, josta on yleensä merkkinä nilkkojen tai jalkaterien turvotus
 • Hermostuneisuus
 • Mielialan muutokset
 • Akne
 • Naisistuminen (miehillä rintojen suureneminen)
 • Epänormaalin pitkään kestävä, kivulias erektio.

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • Muutokset kolesteroliarvoissa (muutokset rasva-aineenvaihdunnassa)
 • Seksuaalisen halukkuuden lisääntyminen
 • Häiriöt siittiöiden tuotannossa (alhainen siittiöiden määrä tai siittiöiden puuttuminen).

Muut haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla
Androgeeneja käyttävillä esimurrosikäisillä pojilla on havaittu seuraavia haittavaikutuksia:

 • varhainen seksuaalinen kehitys
 • siittimen suureneminen
 • tihentyneet erektiot
 • kasvun hidastuminen (pituuskasvun päättyminen) epifyysilinjojen ennenaikaisen sulkeutumisen kautta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

 

5. Panteston-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Säilytä alle 30 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Panteston sisältää
Vaikuttava aine on: Testosteroniundekanoaatti 40 mg, joka vastaa 25,3 mg:aa testosteronia.
Muut aineet ovat:
Kapselin sisältö: Yksi kapseli sisältää noin 293 mg risiiniöljyn ja propyleeniglykolimonolauraatin (E477) seosta.
Kapselin kuoren aineosat: Glyseroli, paraoranssi (E110) sekä liivate
Painoväri: Opacode WB®
Muut aineet: Keskipitkäketjuiset triglyseridit ja lesitiini

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Panteston-kapselit ovat pehmeitä, soikeita, kiiltäviä, läpikuultavia oranssinvärisiä kapseleita, joissa on merkintä ORG DV3, ja ne sisältävät keltaista öljyä.
Panteston-pakkaus sisältää 3, 6 tai 12 pussia, joissa kussakin on yksi 10 kapselin läpipainoliuska. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Alankomaat

Valmistaja
N.V. Organon, Postbus 20, 5340 BH Oss, Alankomaat

Markkinoija
MSD Finland Oy, PL 46, 02151 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 4.12.2018

Yrityksen yhteystiedot:

MSD FINLAND OY
Keilaranta 3, PL 46
02151 Espoo

info@msd.fi
www.msd.fi
09 804 650
Tukkuliike: Oriola