DERMOVAT SCALP liuos iholle 0,5 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (4 mt, 30.04.2023 20:38:10)

Dermovat Scalp 0,5 mg/ml liuos iholle

klobetasolipropionaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Dermovat Scalp on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Dermovat Scalp -liuosta

3. Miten Dermovat Scalp -liuosta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Dermovat Scalp -liuoksen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Tämän lääkevalmisteen nimi on Dermovat Scalp liuos iholle. Dermovat Scalp sisältää vaikuttavana aineena klobetasolipropionaattia, joka kuuluu erityisen vahvojen kortikosteroidien lääkeryhmään. Kortikosteroidit vähentävät ihon punoitusta, turvotusta ja ärsytystä.

Dermovat Scalp -liuosta käytetään psoriaasiin ja muihin hankaliin päänahan sairauksiin silloin, kun miedommat valmisteet eivät ole tehonneet.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Dermovat Scalp -liuosta

 • päänahan tulehduksiin
 • alle vuoden ikäisille lapsille
 • jos sinulla on aiemmin esiintynyt paikallista yliherkkyyttä kortikosteroideille
 • jos olet allerginen klobetasolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

→ Älä käytä Dermovat Scalp -liuosta, jos et ole varma, koskevatko edellä mainitut asiat sinua. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen käytön aloittamista.

Varoitukset ja varotoimet

 • Hoidettua päänahkaa ei saa peittää sideharsolla tai muuten peittää tai kääriä siteisiin ellei lääkäri ole toisin määrännyt. Vaikuttavan aineen kulkeutuminen päänahan ihon läpi pienenee sekä tulehdusriski vähenee, kun hoidettavaa aluetta ei peitetä.
 • Käytä Dermovat Scalp -liuosta vain niin pitkään kuin lääkäri on määrännyt. Jos ihottuma ei parane 2–3 hoitoviikon kuluessa, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

→ Ota yhteyttä lääkäriin, jos ihosi tulehtuu (ks. kohta 4. Mahdolliset haittavaikutukset).

→ Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Dermovat Scalp -liuosta, jos:

 • sinulla on luuston kipua, jota ei ole esiintynyt aikaisemmin tai aikaisemmin esiintyneet oireet ovat pahentuneet Dermovat-hoidon aikana, etenkin jos olet käyttänyt Dermovat-valmistetta pitkään tai toistuvasti.
 • käytät muita suun kautta otettavia tai paikallisesti käytettäviä lääkkeitä, jotka sisältävät jotakin kortikosteroidia tai jotakin lääkettä, jolla pyritään hillitsemään immuunijärjestelmän toimintaa (esim. autoimmuunisairauden hoidon yhteydessä tai kudossiirron jälkeen). Dermovat-valmisteen käyttö yhdessä tällaisten lääkkeiden kanssa voi johtaa vakaviin infektioihin.

Muut lääkevalmisteet ja Dermovat Scalp

Jotkut lääkkeet voivat vaikuttaa siihen, miten Dermovat Scalp toimii tai voivat saada aikaan sen, että saatat saada helpommin haittavaikutuksia. Näitä ovat

 • ritonaviiri ja itrakonatsoli.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät näitä aineita sisältäviä lääkevalmisteita. Muillakin lääkkeillä voi olla samanlainen vaikutus. Siksi on hyvin tärkeää, että kerrot lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, älä käytä Dermovat Scalpia ennen kuin olet keskustellut asiasta lääkärin kanssa.

Jos imetät, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen kuin käytät Dermovat Scalpia.

 • Jos imetät lastasi ja käytät Dermovat Scalpia, älä käytä Dermovat Scalpia rintojen iholle. Näin varmistat, ettei lapsesi saa Dermovat Scalpia suuhunsa vahingossa.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon Dermovat Scalp -liuosta käytetään?

Käytä Dermovat Scalp -liuosta 1–2 kertaa vuorokaudessa. Lääkkeen käyttökertoja voidaan vähentää kun ihosi paranee. Lääkäri voi myös määrätä sinulle miedompia kortikosteroidivalmisteita käytettäväksi.

Kuinka Dermovat Scalp -liuosta käytetään?

Jos peset hiuksesi, hiusten on oltava kuivat ennen kuin levität liuosta päänahkaasi.

Koska Dermovat Scalp -liuos on helposti syttyvää, sinun tulee välttää tupakointia tai olemasta liian lähellä avotulta levittäessäsi Dermovat Scalp -liuosta ja välittömästi sen käytön jälkeen.

Valmistetta ei saa joutua silmiin. Mikäli Dermovat Scalp -liuosta joutuu silmään, tulee silmä heti huuhdella runsaalla vedellä.

Avaa pullon korkki ja vie pullon suukappale hoidettavalle ihoalueelle. Purista pulloa kevyesti ja levitä ohut, tasainen kerros liuosta alueelle. Voit hieroa liuoksen päänahkaan tai jättää sen tekemättä. Päänahan iho voi tuntua viileältä siihen saakka kunnes liuos kuivuu.

Jos unohdat käyttää Dermovat Scalpia

 • Jos unohdat käyttää Dermovat Scalpia, levitä sitä heti kun muistat ja jatka sitten hoitoa kuten aikaisemmin.
 • Älä levitä kaksinkertaista määrää korvataksesi unohtamasi hoitokerran.

Jos lopetat Dermovat Scalpin käytön

 • Jos käytät Dermovat Scalpia säännöllisesti, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen kuin lopetat valmisteen käytön.

Jos käytät enemmän Dermovat Scalpia kuin sinun pitäisi

 • Voit sairastua, jos levität suuren määrän Dermovat Scalpia tai nielet vahingossa valmistetta. Jos nielet suuren määrän Dermovat Scalpia, huuhtele suusi runsaalla vedellä ja kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset voivat kohdistua ihoosi ja saattavat vaikuttaa muuhun elimistöösi, jos riittävä määrä lääkeainetta imeytyy ihon läpi verenkiertoon.

Jos ihosairautesi pahenee tai ihosi turpoaa ja punoittaa hoidon aikana, voit olla allerginen lääkkeelle, sinulla voi olla infektio tai saatat tarvita jotain muuta hoitoa.

⇒  Lopeta Dermovat Scalpin käyttö ja kerro lääkärille niin pian kuin mahdollista.

Jos olet käyttänyt Dermovat Scalpia pitkään ja säännöllisesti, on pikainen yhteydenotto hoitavaan lääkäriin erityisen tärkeää (ks. kohta Miten valmistetta käytetään. edellä Jos lopetat Dermovat Scalpin käytön).

Yleiset haittavaikutukset (markkinoille tulon jälkeen näitä oireita on raportoitu  enintään yhdellä 10:stä)

 • kutiseva iho
 • paikallinen ihon kuumotus tai kipu

Melko harvinaiset haittavaikutukset (markkinoille tulon jälkeen näitä on raportoitu enintään yhdellä 100:sta)

 • ihon oheneminen, tämä voi aiheuttaa venytysjuovia
 • pintasuonten näkyminen ihon pinnan alla

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (markkinoille tulon jälkeen näitä on raportoitu enintään yhdellä 10 000:sta)

Seuraavia oireita voi ilmetä, jos Dermovati Scalpia käytetään pitkään tai ilmaa läpäisemättömän sidoksen alla:

 • painon nousu
 • kuukasvoisuus / kasvojen pyöreys
 • ylipaino
 • ihon oheneminen
 • ihon ryppyisyys
 • ihon kuivuus
 • ihon värimuutokset
 • vartalon ihokarvojen liikakasvu
 • hiustenlähtö / hiusten kasvun pysähtyminen / vahingoittuneen näköiset hiukset.

Muita hyvin harvinaisia ihoreaktioita, joita voi ilmetä:

 • allerginen reaktio liuoksen levitysalueella
 • ihottuman paheneminen
 • ihottuma-alueen ärsytys
 • punoitus
 • ihottuma tai nokkosrokko
 • jos sinulla on psoriaasi, voit saada märkärakkuloita ihon alle. Näin voi käydä hyvin harvoin hoidon aikana tai sen jälkeen. Kyseessä on märkärakkulainen psoriaasi.
 • ihon tulehtuminen
 • akne.

Seuraavia oireita on varottava lapsilla:

 • viivästynyt painon nousu
 • pituuskasvun hidastuminen.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset, jotka havaitaan verikokeissa tai kun käyt lääkärin tarkastuksessa:

 • kortisolihormonin pitoisuuden pieneneminen veressä
 • sokeripitoisuuden nousu veressä tai virtsassa
 • korkea verenpaine
 • silmän linssin samentuminen (kaihi)
 • silmän sisäisen paineen nousu (glaukooma)
 • näköongelmat, jotka johtuvat verkkokalvon irtautumasta silmässä (sentraalinen seroosi korioretinopatia)
 • luiden haurastuminen vähittäisen mineraalikadon (osteoporoosi) takia. Tilan varmistamiseksi tarvitaan lääketieteellisiä lisätutkimuksia lääkärin tarkastuksen jälkeen.

Yleisyys ei ole tiedossa

 • näön hämärtyminen

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C.

Pidä pullo tiiviisti suljettuna, kun et käytä liuosta. Sisältö on syttyvää.

Pidä Dermovat Scalp-liuos kaukana kaikista palonlähteistä, liekeistä ja kuumuudesta.

Älä jätä Dermovat Scalp -liuosta suoraan auringonvaloon.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Dermovat Scalp -liuos sisältää

 • Vaikuttava aine on klobetasolipropionaatti. Yksi millilitra Dermovat Scalp -liuosta sisältää klobetasolipropionaattia 0,5 mg.
 • Muut aineet ovat karbomeerit, isopropyylialkoholi, natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Dermovat Scalp on väritön, kirkas tai hiukan samea, lievästi sakea neste, joka tuoksuu voimakkaasti isopropyylialkoholille.

Valkoinen polyeteenipullo (HDPE), pakkauskoot 25 ml ja 100 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Oy

Porkkalankatu 20 A

00180 Helsinki

Suomi

Valmistaja

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, D-23843 Bad Oldesloe, Saksa

 

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija:

GlaxoSmithKline Oy

Porkkalankatu 20 A

00180 Helsinki

Puh: 010 303030

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.5.2023

GSK-konserni omistaa tavaramerkin, tai se on lisensoitu GSK-konsernille.

©2023 GSK-konserni tai sen lisenssinantaja.

 

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE OY
Porkkalankatu 20 A
00180 Helsinki

www.glaxosmithkline.fi
010 303 030
Tukkuliike: Magnum Medical, Oriola, Tamro