NICOVER MINT lääkepurukumi 2 mg, 4 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (5 mt, 21.07.2016 04:18:56)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Nicover Mint 2 mg lääkepurukumi
Nicover Mint 4 mg lääkepurukumi

Nikotiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
 • Käänny lääkärin puoleen, jos et ole onnistunut lopettamaan tupakointia valmisteen 6 kuukauden käytön jälkeen.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Nicover Mint on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nicover Mint -purukumia
 3. Miten Nicover Mint -purukumia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Nicover Mint -purukumin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Nicover Mint on ja mihin sitä käytetään

Nicover Mint -purukumia käytetään apuna tupakoinnin lopettamiseen.

Nicover Mint -purukumin sisältämä nikotiini auttaa lievittämään tupakoinnin lopettamisen tai vähentämisen yhteydessä ilmeneviä tupakanhimoa ja vieroitusoireita. Se auttaa välttämään tupakoinnin aloittamisen uudelleen, kun tupakoitsija on motivoitunut lopettamaan tupakoinnin.

Nicover Mint on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille tupakoitsijoille.

Kun elimistö ei enää saa nikotiinia, seurauksena voi olla erilaisia epämiellyttäviä tuntemuksia, jotka ovat nikotiinin vieroitusoireita. Nicover Mint estää tai lievittää vieroitusoireita vapauttamalla pieniä määriä nikotiinia elimistöön lyhyessä ajassa.

Neuvonta ja tuki yleensä parantavat onnistumisen mahdollisuuksia.

Käänny lääkärin puoleen, jos et ole onnistunut lopettamaan tupakointia valmisteen 6 kuukauden käytön jälkeen.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nicover Mint -purukumia

Älä käytä Nicover Mint -purukumia

 • jos olet allerginen nikotiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos et tupakoi.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Nicover Mint ‑valmistetta.

Sinun on keskusteltava Nicover Mint -purukumin käytöstä lääkärin kanssa, jos sinulla on

 • äskettäin (3 kuukauden kuluessa) ollut aivohalvaus tai sydäninfarkti
 • rintakipuja (epävakaa rasitusrintakipu) tai levossa ilmaantuva angina pectoris
 • sydänsairaus, joka vaikuttaa sykkeeseen tai rytmiin
 • hoitamaton verenpainetauti
 • joskus ollut allerginen reaktio, johon on liittynyt huulten, kasvojen ja kurkun turvotusta (angioneuroottinen turvotus) tai kutiavaa ihottumaa (nokkosrokko). Nikotiinikorvaushoito saattaa joskus laukaista samantyyppisen reaktion.
 • vaikea tai keskivaikea maksan vajaatoiminta
 • vaikea munuaisten vajaatoiminta
 • diabetes
 • kilpirauhasen liikatoimintaa
 • lisämunuaisytimen kasvain (feokromosytooma)
 • mahahaava
 • ruokatorven tulehdus (esofagiitti).

Purukumi voi tarttua hammasproteesiin ja -kojeisiin ja joissakin harvinaisissa tapauksissa vahingoittaa niitä.

Lapset ja nuoret
Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää Nicover Mint -purukumia ilman lääkärin määräystä. Nicover Mint on tarkoitettu vain tupakoitsijoille.

Aikuisille tarkoitettu annostus voi olla pikkulapsille erittäin myrkyllinen, jopa tappava. Tästä syystä Nicover Mint -purukumit on säilytettävä aina poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Muut lääkevalmisteet ja Nicover Mint
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät muita lääkevalmisteita, jotka sisältävät:

 • teofylliinia (astmalääke)
 • takriinia (lääke Alzheimerin taudin hoitoon)
 • klotsapiinia (lääke skitsofrenian hoitoon)
 • ropinirolia (lääke Parkinsonin taudin hoitoon)

Nicover Mint ruuan ja juoman kanssa
Älä syö tai juo mitään purukumia pureskellessasi, sillä se saattaa heikentää Nicover Mint -purukumin tehoa.

Happamat juomat (kuten hedelmämehut, kahvi tai virvoitusjuomat) voivat vaikuttaa nikotiinin imeytymiseen suuontelosta.
Jotta paras vaikutus saavutetaan, vältä kyseisiä juomia noin 15 minuuttia ennen Nicover Mint ‑purukumin käyttöä.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tupakoinnin lopettaminen raskauden aikana on erityisen tärkeää, sillä tupakointi voi häiritä sikiön kasvua. Tupakointi voi aiheuttaa myös lapsen syntymisen ennenaikaisesti tai kuolleena. Tupakoinnista pitää luopua ensisijaisesti ilman nikotiinia sisältäviä lääkevalmisteita. Jos se ei onnistu, käytä Nicover Mint -purukumia vasta keskusteltuasi asiasta neuvolassa, lääkärin vastaanotolla tai tupakoinninlopettamisryhmässä.

Nicover Mint -purukumin käyttöä pitää välttää imetyksen aikana, sillä nikotiini siirtyy rintamaitoon ja sitä kautta lapseen. Jos lääkäri on määrännyt Nicover Mint - purukumia imetyksen ajaksi, ota sitä heti rintaruokinnan jälkeen, ei imetyksen aikana tai ennen sitä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Nicover Mint -purukumilla ei tiedetä olevan vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Nicover Mint sisältää butyylihydroksitolueenia
Butyylihydroksitolueeni voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) tai paikallista suun limakalvoärsytystä.

Nicover Mint sisältää maltitolia ja sorbitolia
Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen Nicover Mint -purukumin käyttöä.


3. Miten Nicover Mint -purukumia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Valitse purukumin vahvuus nikotiiniriippuvuutesi mukaan. Jos poltat yli 20 savuketta vuorokaudessa tai olet aikaisemmin epäonnistunut tupakoinnin lopettamisessa 2 mg:n purukumilla, aloita hoito 4 mg:n purukumilla. Muissa tapauksissa käytä 2 mg:n purukumia.

Hoidon alussa voidaan ottaa yksi purukumi 1 - 2 tunnin välein. Tavallisesti 8 - 12 purukumia vuorokaudessa on riittävä annos. Enimmäisannos on 24 purukumia vuorokaudessa.

Käytettäessä purukumia tupakoinnin vähentämiseen ja sen jälkeen lopettamiseen

 • 2 mg:n purukumia: enimmäisannos on 24 purukumia vuorokaudessa
 • 4 mg:n purukumia: enimmäisannos on 12 purukumia vuorokaudessa.

Tupakoinnin lopettaminen
Hoidon kesto on yksilöllinen, mutta yleensä se on vähintään 3 kuukautta. Tämän jälkeen voidaan aloittaa asteittainen annoksen vähentäminen. Lopeta hoito, kun annos on enää 1–2 purukumia vuorokaudessa. Voit kuitenkin ottaa purukumin myöhemminkin, jos tupakanhimo iskee.

Tupakoinnin vähentäminen
Nicover Mint - purukumia voidaan käyttää tupakointijaksojen välillä tupakoimattomien jaksojen pidentämiseksi tarkoituksena vähentää tupakointia mahdollisimman paljon. Savukkeiden määrää on vaiheittain korvattava Nicover Mint -purukumilla. Jos päivittäisten savukkeiden lukumäärän vähentäminen puoleen ei ole onnistunut 6 viikon jälkeen, on syytä kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.
Tupakoinnin lopettamista on yritettävä heti, kun tunnet olevasi siihen valmis, mutta viimeistään 4 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Nikotiinipurukumien määrää on vähennettävä asteittain esimerkiksi 1 purukumilla 2 - 5 vuorokauden välein.
Jos vakava tupakoinnin lopettamisyritys ei onnistu 4 kuukauden kuluessa, sinun on syytä kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Nicover Mint -purukumin säännöllistä käyttöä yli 6 kuukauden ajan ei yleensä suositella. Joissakin tapauksissa voidaan kuitenkin tarvita pitempiaikaista hoitoa tupakoinnin uudelleen aloittamisen välttämiseksi. Säilytä mahdollisesti ylijääneet purukumit, koska nikotiinihimo voi iskeä yllättäen uudestaan.

Neuvonta ja tuki yleensä parantavat onnistumisen mahdollisuuksia.

Älä käytä Nicover Mint - purukumia tavallisena purukumina. Jos Nicover Mint - purukumia pureskellaan liian nopeasti ja ilman taukoja, nikotiinia vapautuu liian nopeasti. Se saattaa aiheuttaa esimerkiksi närästystä ja hikkaa.

Nicover Mint -purukumin pureskelutekniikka

 1. Pureskele Nicover Mint -purukumia hitaasti, kunnes sen maku voimistuu tai tunnet kevyttä kihelmöintiä.
 2. Pidä välillä taukoja, joiden aikana purukumi saa levätä poskessa, kunnes maku ja kihelmöinti ovat vähentyneet
 3. Pureskele purukumia, kunnes sen maku voimistuu uudelleen tai tunnet kevyttä kihelmöintiä.
 4. Pureskele tällä tekniikalla noin 30 minuuttia.

Jos käytät enemmän Nicover Mint -purukumia kuin sinun pitäisi
Voit saada liian suuren annoksen nikotiinia, jos tupakoit ja käytät Nicover Mint - purukumia samanaikaisesti. Yliannostuksen oireita ovat pahoinvointi, lisääntynyt syljeneritys, vatsakivut, ripuli, hikoilu, päänsärky, heitehuimaus, kuulohäiriöt ja huomattava voimattomuus (heikotus). Suuressa yliannostuksessa voi ilmetä lisäksi seuraavia oireita: verenpaineen lasku, pulssin heikkeneminen ja epäsäännöllisyys, hengitysvaikeudet, syvä uupumus, verenkierron romahtaminen (erittäin matalan verenpaineen seurauksena) ja kouristukset.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Nicover Mint -purukumi voi aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin muussa muodossa annosteltu nikotiini. Haittavaikutukset ovat yleensä annoksesta riippuvaisia.

Lopeta Nicover Mint -purukumin käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee jotain seuraavista allergisista oireista, jotka voivat olla vakavia (esim. angioneuroottinen turvotus). Nämä ovat harvinaisia haittavaikutuksia (joita saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta):

 • kasvojen, kielen tai kurkun turvotus
 • nielemisvaikeudet
 • nokkosrokko ja hengitysvaikeudet.

Yleiset haittavaikutukset (joita saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):
Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat suun tai kurkun ärsytys, erityisesti ensimmäisten viikkojen aikana. Muita yleisiä haittavaikutuksia ovat heitehuimaus, päänsärky, maha-suolikanavan vaivat, pahoinvointi, oksentelu, hikka ja leukalihasten kipu.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (joita saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):
Sydämentykytys, ihon punoittaminen tai ihottuma.

Harvinaiset haittavaikutukset (joita saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta):
Sydämen rytmihäiriöt.

Jos haittavaikutukset ovat hankalia tai eivät häviä, ota yhteys lääkäriin.

Jotkut oireet, kuten heitehuimaus, päänsärky ja unettomuus, voivat johtua tupakoinnin lopettamiseen liittyvistä vieroitusoireista tai liian vähäisestä nikotiinimäärästä.

Tupakoinnin lopettamisen yhteydessä saattaa esiintyä suun aftoja. Syy-yhteys nikotiinihoitoon on kuitenkin epäselvä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea


5. Nicover Mint -purukumin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim. tai EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nicover Mint -purukumi sisältää

 • Vaikuttava aine on nikotiini. Nicover Mint -purukumista on olemassa kahta vahvuutta: 2 mg ja 4 mg.
 • Muut aineet ovat: Purukumipohja (sisältää butyylihydroksitolueenia, E 321), kalsiumkarbonaatti, sorbitoli (E420), natriumkarbonaatti (vedetön), natriumvetykarbonaatti, sakkariini (E954), asesulfaamikalium (E950), nestemäinen minttuaromi, nestemäinen piparminttuaromi, nestemäinen sitruuna-aromi, jauhemainen mentoliaromi, talkki, maltitoli (E965), akaasiakumi, titaanidioksidi (E 171) ja karnaubavaha.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Nicover Mint on väriltään valkoinen tai kellertävä, hieman kupera, suorakulmion muotoinen purukumi, joka on kooltaan noin 18 x 12 x 5 mm.

Pakkauskoot:
2, 10, 12, 20, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 60, 70, 72, 80, 84, 90, 96, 100, 108, 110, 120, 150, 192, 200, 204, 210, 300, 492, 500 ja 504 palaa läpipainopakkauksessa

Purukumit on pakattu läpipainoliuskoihin (PVC/PVDC/alumiini tai PVC/PE/PVDC/alumiini).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Oy Verman Ab
Kauppakaari 2
04201 Kerava

Valmistaja
HB-Medical ApS
Dr. Neergaardsvej 17
2970 Hørsholm
Tanska

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Espanja:

Nicokern 2 mg chicles medicamentosos sabor menta

Nicokern 4 mg chicles medicamentosos sabor menta

Irlanti:

Nicochew Mint 2 mg medicated chewing gum

Nicochew Mint 4 mg medicated chewing gum

Ranska:

NICOTINE EG MENTHE 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée à l'Acésulfame potassique et Saccharine

NICOTINE EG MENTHE 4 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée à l'Acésulfame potassique et Saccharine

Ruotsi:

Nikorono Mint 2 mg medicinsk tuggummi

Nikorono Mint 4 mg medicinsk tuggummi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 03.03.2015

Yrityksen yhteystiedot:

OY VERMAN AB
PL 146
04201 Kerava

etunimi.sukunimi@verman.fi
www.verman.fi
09 279 8020
Tukkuliike: Tamro