DONAXYL emätinpuikko, tabletti 10 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,1 mt, 01.06.2024 02:10:44)

Donaxyl 10 mg emätinpuikko, tabletti

Dekvaliniumkloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Donaxyl on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Donaxyl-valmistetta
 3. Miten Donaxyl-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Donaxyl-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Dekvaliniumkloridi, Donaxyl-emätinpuikon vaikuttava aine, kuuluu infektiolääkkeisiin ja antiseptisiin lääkkeisiin. Dekvaliniumkloridi tehoaa bakteereihin, jotka aiheuttavat emätininfektioita.

Donaxyl-valmistetta käytetään bakteerivaginoosin hoitamiseen. Se asetetaan emättimeen infektion paikallishoidoksi.

Dekvaliniumkloridia, jota Donaxyl sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Donaxyl-valmistetta

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle, dekvaliumkloridille, tai tämän lääkkeen jollekin muulle ainesosalle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on haavaumia emättimessä tai kohdunkaulassa
 • jos sinulla ei ole vielä ollut ensimmäisiä kuukautisia.

Varoitukset ja varotoimet
Donaxyl-hoidon aikana ei ole suositeltavaa käyttää emättimen sisällä saippuoita tai spermisidejä tai tehdä emätinhuuhteluja.

Kuten kaikkien emätininfektioiden kohdalla, suojaamatonta yhdyntää Donaxyl-hoidon aikana ei suositella.

Donaxyl ei heikennä lateksikondomien toimintaa.

Tämä tuote saattaa heikentää lateksittomien kondomien tai pessaarien tehokkuutta. Sen vuoksi sinun on käytettävä muuta raskaudenehkäisyä vähintään 12 tunnin ajan hoidon jälkeen.

Donaxyl-valmistetta ei saa käyttää 12 tunnin sisällä ennen synnytystä, jotta saadaan minimoitua vastasyntyneen altistus dekvaliniumkloridille. Kerro lääkärille, jos olet käyttänyt valmistetta 12 tunnin sisällä ennen synnytystä.

Hoito on keskeytettävä runsaan kuukautisvuodon ajaksi ja sitä on jatkettava sen jälkeen.

Keskustele lääkärin kanssa, jos oireet jatkuvat tai uusiutuvat hoidon päätyttyä.

Lapset ja nuoret
Donaxylin käytöstä lapsilla ja alle 18-vuotiailla ei ole riittävästi kokemusta.

Yli 55-vuotiaat ja iäkkäät naiset
Donaxylin käytöstä yli 55-vuotiailla naisilla ei ole riittävästi kokemusta.

Muut lääkevalmisteet ja Donaxyl
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos imetät tai aiot imettää.

Aiemman kokemuksen ja Donaxyl-valmisteen paikallisen vaikutuksen perusteella haitallisia vaikutuksia raskauteen ja/tai syntymättömään lapseen tai imetettävään lapseen ei odoteta. Donaxyl-valmistetta pitäisi käyttää raskauden ja imetyksen aikana vain, jos se on lääketieteellisesti tarpeen.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Donaxyl ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa tai käyttää koneita. Tutkimuksia ei ole tehty.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 1 emätinpuikko päivittäin 6 vuorokauden ajan.

Käyttöohjeet

 • Käytä joka ilta ennen nukkumaanmenoa.
 • Pese kätesi ennen läpipainopakkauksen avaamista.
 • Asetu selinmakuulle jalat hieman koukussa. Työnnä yksi emätinpuikko syvälle emättimeen.
 • Hoito on keskeytettävä runsaan kuukautisvuodon ajaksi ja sitä on jatkettava sen jälkeen.
 • Älä lopeta hoitoa ennenaikaisesti, vaikkei sinulla olisikaan enää epämukavaa tunnetta (esim. kutinaa, vuotoa tai hajua). Alle kuuden päivän hoito voi aiheuttaa oireiden uusiutumisen.
 • Donaxyl sisältää ainesosia, jotka eivät liukene kokonaan, ja emätinpuikon jäänteitä löytyy ajoittain alusvaatteista. Tämä ei vaikuta hoidon tehokkuuteen. Emätinpuikko ei värjää alusvaatteita, mutta oman mukavuuden vuoksi voit käyttää terveyssidettä tai pikkuhousunsuojaa.
 • Jos emättimesi on kuiva, emätinpuikko ei ehkä liukene ja tulee ulos kokonaisena. Tämän seurauksena hoito ei ole optimaalista. Tässä tapauksessa emätinpuikkoa voidaan kostuttaa vesitipalla ennen sen asettamista emättimeen.

Jos sinulla on vaikutelma, että Donaxyl-valmisteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro siitä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Jos käytät enemmän Donaxyl-valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Suuremman vuorokausiannoksen käyttäminen tai suositellun keston pidentäminen voi suurentaa emättimen haavaumien vaaraa.

Jos olet vahingossa käyttänyt liian monta emätinpuikkoa, kerro asiasta lääkärille.

Jos unohdat käyttää Donaxyl-valmistetta
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi emätinpuikon.

Jos lopetat Donaxyl-valmisteen käyttämisen
Alle kuuden päivän hoito voi aiheuttaa oireiden uusiutumisen. Älä siis lopeta hoitoa ennenaikaisesti, vaikkei sinulla olisikaan enää epämukavaa tunnetta (esim. kutinaa, vuotoa tai hajua).

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Useimmat haittavaikutukset ovat lieviä ja lyhytkestoisia.

Joskus emätininfektioiden oireet (kuten kutina, polttelu ja vuoto) voivat pahentua hoidon alussa, ennen kuin oireet alkavat parantua. Jatka hoitoa, mutta jos oireet jatkuvat, kysy lääkäriltä neuvoa mahdollisimman pian.

Yleiset (voivat esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä)

 • Emätinvuoto, emättimen kutina tai emättimen polttelu
 • Emättimen hiivatulehdus

Melko harvinaiset (voivat esiintyä enintään 1 käyttäjällä sadasta)

 • Emättimen verenvuoto, emättimen kipu
 • Tulehdus emättimessä ja ulkoisissa sukupuolielimissä
 • Bakteerivaginoosi
 • Ihon sieni-infektio
 • Päänsärky
 • Pahoinvointi

Esiintymistiheys ei tiedossa (ei voida arvioida saatavilla olevien tietojen perusteella)

 • Emättimen limakalvon haavaumat, jos emättimen limakalvo oli vaurioitunut jo ennen hoitoa
 • Kohtuverenvuoto
 • Punoitus tai emättimen kuivuus
 • Virtsarakkotulehdus
 • Allerginen reaktio, johon liittyy sellaisia oireita kuin ihottuma, turvotus tai kutina.
 • Kuume

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pahvikotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei edellytä erityisiä säilytysolosuhteita.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Donaxyl sisältää
Vaikuttava aine on dekvaliniumkloridi.
Yksi emätinpuikko sisältää 10 mg dekvaliniumkloridia.
Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, selluloosa, mikrokiteinen ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)
Donaxyl-emätinpuikot ovat valkoisia tai lähes valkoisia, soikeita ja kaksoiskuperia ja niiden likimääräinen pituus on 19 mm, leveys 12 mm ja paksuus 6,3 mm.
Emätinpuikkoja on saatavana pakkauksissa, joissa on 6 emätinpuikkoa sisältävä läpipainopakkaus.

 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Campus Pharma AB
Karl Gustavsgatan 1A
41125 Göteborg
Ruotsi

Valmistaja:
Haupt Pharma Amareg GmbH
Donaustaufer Strasse 378
93055 Regensburg
Saksa

 

Tällä lääkkeellä on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Pohjois-Irlannissa) seuraavilla kauppanimillä:

Jäsenvaltio                           Lääkevalmisteen nimi

 

Saksa Fluomizin 10 mg Vaginaltabletten
Tsekin tasavalta Naxyl 10 mg vaginálni tablety
Belgia Fluomizin 10 mg tabletten voor vaginaal gebruik
Italia  Fluomizin 10 mg compresse vaginali
Luxemburg   

Fluomizin 10 mg comprimés vaginaux

Itävalta Fluomizin 10 mg Vaginaltabletten
Puola Fluomizin 10 mg tabletki dopochwowe
Slovakia Fluomizin 10 mg vaginálne tablety
Espanja Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales
Suomi Donaxyl 10 mg emätinpuikko, tabletti
Unkari Fluomizin
Norja Donaxyl 10 mg vaginaltabletter
Ruotsi Donaxyl

Yhdistynyt kuningaskunta

(Pohjois-Irlanti)
Fluomizin 10 mg vaginal tablets
Viro   Donaxyl 10 mg vaginaalne tablett
Ranska Fluomizin 10 mg comprimés vaginaux
Kroatia Fluomizin 10 mg tablete za rodnicu
Liettua Donaxyl 10 mg makšties tabletės
Latvia Donaxyl 10 mg vaginālās tabletes
Slovenia Fluomizin 10 mg vaginalne tablete


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 07.09.2022

 

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean verkkosivulla www.fimea.fi.

Lisäohjeet

07.09.2022

Yrityksen yhteystiedot:

CAMPUS PHARMA AB
Karl Gustavsgatan 1A
SE-411 25 Göteborg
Sweden

info@campuspharma.se
www.campuspharma.se
+46 3120 5020
Tukkuliike: Tamro