STREFEN ORANGE imeskelytabletti 8,75 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,7 mt, 02.06.2024 22:46:54)

flurbiprofeeni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 3 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Strefen Orange -imeskelytabletit ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Strefen Orange -imeskelytabletteja
 3. Miten Strefen Orange -imeskelytabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Strefen Orange -imeskelytablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

 

Strefen Orange -imeskelytabletit sisältävät flurbiprofeenia. Flurbiprofeeni on tulehduskipulääke. Tämän ryhmän lääkkeet lievittävät kipua ja tulehdusta ja alentavat kuumetta. Strefen Orange -imeskelytabletit on tarkoitettu aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille lyhytaikaiseen käyttöön lievittämään kurkkukivun oireita, kuten esim. kurkun arkuutta, kipua ja turvotusta sekä nielemisvaikeuksia.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

 

Älä ota Strefen Orange -imeskelytabletteja

 • jos olet allerginen flurbiprofeenille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla joskus on esiintynyt astmaa, odottamatonta hengityksen vinkumista tai hengenahdistusta, nenän vuotamista, kasvojen turvotusta tai kutiavaa ihottumaa (nokkosihottumaa) asetyylisalisyylihapon tai jonkun muun tulehduskipulääkkeen käytön yhteydessä
 • jos sinulla parhaillaan on tai joskus on ollut haavauma tai verenvuotoa (vähintään kaksi mahahaavatapahtumaa) mahassa tai suolistossa
 • jos sinulla on aiemman tulehduskipulääkityksen käytön yhteydessä ilmennyt ruoansulatuskanavan verenvuotoa tai puhkeama, vaikea paksusuolitulehdus tai jokin verenvuotosairaus
 • jos käytät asetyylisalisyylihappoa suurina annoksina tai muita tulehduskipulääkkeitä (kuten selekoksibia, ibuprofeenia, diklofenaakkinatriumia jne.).
 • raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana.
 • jos sinulla on vaikea sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoiminta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Strefen Orange -imeskelytabletteja

 • jos sinulla on ollut astma tai allergioita
 • jos sinulla on risatulehdus (nielurisatulehdus) tai epäilet, että sinulla on bakteerin aiheuttama nieluinfektio (koska saatat tarvita antibioottihoitoa)
 • jos sinulla on sydän-, munuais- tai maksasairauksia
 • jos sinulla on ollut aivohalvaus
 • jos sinulla on suolistosairaus (haavainen paksusuolitulehdus, Crohnin tauti)
 • jos sinulla on krooninen autoimmuunisairaus, kuten SLE-tauti (systeeminen lupus erythematosus) tai sekamuotoinen sidekudossairaus
 • jos olet iäkäs, koska silloin voit saada herkemmin tässä pakkausselosteessa lueteltuja haittavaikutuksia
 • jos olet 6 ensimmäisellä raskauskuukaudella raskaana tai imetät
 • jos sinulla on jokin sokeri-intoleranssi.

Strefen Orange -imeskelytablettien käytön aikana

 • lopeta imeskelytablettien käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu ihoreaktion oireita (ihottumaa, ihon kuoriutumista, rakkuloita) tai muita allergisen reaktion oireita
 • ilmoita lääkärille epätavallisista vatsaoireista (etenkin verenvuodosta)
 • jos vointisi ei parane 3 päivässä, jos se pahenee tai sinulle ilmaantuu uusia oireita, käänny lääkärin puoleen
 • Strefen Orange -imeskelytablettien kaltaisiin lääkkeisiin voi liittyä hieman lisääntynyt sydänkohtauksen (sydäninfarktin) tai aivohalvauksen riski. Riski on suurempi suurilla annoksilla ja pitkäaikaisessa käytössä. Älä ylitä suositeltua annosta tai hoidon kestoa (3 päivää).

Lapset

Alle 12-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä lääkettä.

Muut lääkevalmisteet ja Strefen Orange

Kerro apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Kerro erityisesti, jos käytät:

 • pientä annosta asetyylisalisyylihappoa (aspiriinia) (enintään 75 mg päivässä)
 • verenpainelääkkeitä tai sydämen vajaatoimintaan käytettäviä lääkkeitä (sydänglykosideja)
 • nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja, myös kaliumia säästäviä diureetteja)
 • verenohennuslääkkeitä (antikoagulantteja, verihiutaleiden aggregaation estäjiä)
 • kihtilääkkeitä (probenesidiä, sulfinpyratsonia)
 • muita tulehduskipulääkkeitä (selektiiviset syklo-oksigenaasi-2:n estäjät mukaan lukien) tai kortikosteroideja (kuten selekoksibia, ibuprofeenia, diklofenaakkinatriumia tai prednisolonia)
 • mifepristonia (lääkettä, jota käytetään raskauden keskeyttämiseen)
 • kinoloniantibiootteja (kuten siprofloksasiinia)
 • siklosporiinia tai takrolimuusia (immuunivastetta lamaavia lääkkeitä)
 • fenytoiinia (epilepsialääke)
 • metotreksaattia (autoimmuunisairauksien ja syövän hoidossa käytettävä lääke)
 • litiumia tai SSRI-lääkkeitä (masennuksen hoitoon)
 • suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä (sokeritaudin hoitoon käytettäviä lääkkeitä)
 • tsidovudiinia (HIV-lääke).

Strefen Orange ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Alkoholin käyttöä on vältettävä Strefen Orange -hoidon aikana, koska se lisää maha- ja suolistoverenvuodon riskiä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä tätä lääkettä, jos olet raskauden viimeisellä kolmanneksella. Jos olet 6 ensimmäisellä raskauskuukaudella raskaana tai imetät, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät näitä imeskelytabletteja.

Flurbiprofeeni kuuluu lääkkeisiin, jotka voivat heikentää naisen hedelmällisyyttä. Tämä vaikutus korjaantuu, kun lääkkeen käyttö lopetetaan. On epätodennäköistä, että Strefen Orange 8,75 mg -imeskelytableteilla tilapäisesti käytettynä olisi vaikutusta raskaaksi tulemiseen. Keskustele kuitenkin lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos sinulla on vaikeuksia tulla raskaaksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Vaikutuksia ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu. Tulehduskipulääkkeiden käytön jälkeen saattaa kuitenkin esiintyä haittavaikutuksena huimausta ja näköhäiriöitä. Jos sinulla esiintyy tällaista, älä aja autoa äläkä käytä koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Tärkeää tietoa Strefen Orange -imeskelytablettien sisältämistä aineista

Strefen Orange -imeskelytabletit sisältävät isomaltia (E 953) 2033,29 mg/imeskelytabletti ja nestemäistä maltitolia (E 965) 509,31 mg/imeskelytabletti. Voi olla lievästi laksatiivinen. Energiasisältö 2,3 kcal/g maltitolia (tai isomaltia). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Tämän lääkevalmisteen sisältämä makuaine sisältää ainesosia (sitraali, sitronelloli, d-limoneeni, geranioli ja linalo-oli), jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita.

3. Miten valmistetta käytetään

 

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos: aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset:

 • Ota yksi imeskelytabletti suuhun ja imeskele hitaasti.
 • Liikuttele imeskelytablettia suussa imeskelyn aikana.
 • Imeskelytabletin vaikutus pitäisi alkaa 30 minuutin kuluessa.
 • Ota tämän jälkeen yksi imeskelytabletti tarvittaessa 3–6 tunnin välein.
 • Älä ota yli 5 imeskelytablettia vuorokaudessa.

Älä anna näitä imeskelytabletteja alle 12-vuotiaille lapsille.

Nämä imeskelytabletit on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön. Älä käytä imeskelytabletteja enempää kuin tarvitset ja käytä niitä mahdollisimman lyhytaikaisesti oireiden lievittämiseksi. Jos sinulle ilmaantuu suun ärsytystä, flurbiprofeenihoito pitää lopettaa.

Älä ota Strefen Orange -imeskelytabletteja 3 vuorokautta kauempaa, ellei lääkäri niin määrää. Jos tilasi ei parane 3 päivässä tai se huononee tai jos saat uusia oireita, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Jos otat enemmän Strefen Orange -imeskelytabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostuksen oireita voivat olla pahoinvointi, oksentelu, mahakipu ja harvemmin ripuli. Korvien soimista (tinnitus), päänsärkyä ja ruoansulatuskanavan verenvuotoa voi myös esiintyä. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos unohdat ottaa Strefen Orange -imeskelytabletteja

Jos unohdat ottaa imeskelytabletin, älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

 

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

LOPETA tämän lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee:

 • allergisen reaktion oireita, kuten astmaa, äkillistä hengityksen vinkumista, hengenahdistusta, kutinaa, nenän vuotamista, ihottumaa jne.
 • kasvojen, kielen tai kurkun turpoamista, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia, sydämentykytystä ja verenpaineen laskua, joka johtaa sokkiin (tällaista voi tapahtua lääkkeen ensimmäisen käyttökerrankin yhteydessä)
 • vaikea-asteisia ihoreaktioita, kuten ihon kuoriutumista, rakkuloita tai ihon hilseilyä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos huomaat jonkun seuraavista oireista tai sellaisen oireen, jota ei ole tässä lueteltu:

Yleinen (saattaa esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10:stä)

 • huimaus, päänsärky
 • kurkun ärsytys
 • suun haavaumat tai kipu suussa
 • kurkkukipu
 • epämukavat tai poikkeavat tuntemukset suussa (kuten kuumoitus, kirvely, kihelmöinti, pistely jne.)
 • pahoinvointi ja ripuli
 • ihon pistelyn ja kutinan tunne.

Melko harvinainen (saattaa esiintyä enintään yhdellä potilaalla 100:sta)

 • uneliaisuus
 • rakkulat suussa ja kurkussa, kurkun tunnottomuus
 • turvotuksen tunne mahassa, vatsakipu, ilmavaivat, ummetus, ruoansulatusvaivat, oksentelu
 • suun kuivuminen
 • kirvelyn tunne suussa, makuaistin muutos
 • ihottuma, ihon kutina
 • kuume, kipu
 • uneliaisuuden tunne tai nukahtamisvaikeudet
 • astman paheneminen, hengityksen vinkuminen, hengenahdistus
 • heikentynyt kurkun tuntoaisti.

Harvinainen (saattaa esiintyä enintään yhdellä potilaalla 1 000:sta)

 • anafylaktinen reaktio.

Esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • anemia, trombosytopenia (veren pieni verihiutalemäärä, mistä voi aiheutua mustelmia ja verenvuotoa)
 • turvotus (edeema), korkea verenpaine, sydämen vajaatoiminta tai sydäninfarkti
 • vaikeat ihoreaktiot, kuten rakkulaiset reaktiot, mukaan lukien Stevens-Johnsonin oireyhtymä ja Lyellin oireyhtymä sekä toksinen epidermaalinen nekrolyysi
 • hepatiitti (maksatulehdus).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta:

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 • Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

Mitä Strefen Orange -imeskelytabletit sisältävät

Vaikuttava aine on flurbiprofeeni 8,75 mg. Muut aineet ovat makrogoli 300, kaliumhydroksidi (E 525), appelsiiniaromi, levomentoli, asesulfaamikalium (E 950), nestemäinen maltitoli (E 965) ja isomalti (E 953).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Imeskelytabletit ovat pyöreitä ja niihin on merkitty logo. Imeskelytablettien väri vaihtelee valkoisesta vaaleankeltaiseen.

Pakkauksessa on 8, 12 tai 16 imeskelytablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S, Vandtårnsvej 83A, DK-2860 Søborg, Tanska.

Puhelin +358 0 290 009200

Valmistaja

RB NL Brands B.V., WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Alankomaat

Yrityksen yhteystiedot:

MIDSONA FINLAND OY
PL 5
01511 Vantaa

www.midsona.fi
+358 (0)20 743 4755
Tukkuliike: Medifon