OPDIVO infuusiokonsentraatti, liuosta varten 10 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (13,6 mt, 11.09.2021 19:11:43)

OPDIVO 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

nivolumabi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • On tärkeää, että pidät potilaskortin mukanasi hoidon ajan.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin puoleen.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Opdivo on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Opdivo-valmistetta

3. Miten Opdivo-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Opdivo-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Opdivo on lääke, jota käytetään:

 • aikuisten sekä 12‑vuotiaiden ja sitä vanhempien nuorten edenneen melanooman (eräs ihosyövän tyyppi) hoitoon
 • aikuisten sekä 12‑vuotiaiden ja sitä vanhempien nuorten melanooman hoitoon kasvaimen täydellisen poistoleikkauksen jälkeen (leikkauksen jälkeistä hoitoa kutsutaan liitännäishoidoksi)
 • aikuisten edenneen ei‑pienisoluisen keuhkosyövän (eräs keuhkosyöpätyyppi) hoitoon
 • aikuisten ei‑pienisoluisen keuhkosyövän (eräs keuhkosyöpätyyppi) hoitoon ennen poistoleikkausta (leikkausta edeltävää hoitoa kutsutaan esiliitännäishoidoksi)
 • aikuisten keuhkopussin pahanlaatuisen mesoteliooman (eräs keuhkokalvoihin vaikuttava syöpätyyppi) hoitoon
 • aikuisten edenneen munuaiskarsinooman (edennyt munuaissyöpä) hoitoon
 • aikuisten klassisen Hodgkinin lymfooman hoitoon, kun lymfooma on uusiutunut aiempien hoitojen jälkeen tai hoidot eivät ole tehonneet siihen. Tällainen hoito on muun muassa autologinen kantasolujen siirto (omien verta tuottavien solujen siirto)
 • aikuisten edenneen pään ja kaulan alueen syövän hoitoon
 • aikuisten edenneen uroteelikarsinooman (virtsarakko‑ ja virtsatiesyöpä) hoitoon
 • aikuisten uroteelikarsinooman hoitoon kasvaimen täydellisen poistoleikkauksen jälkeen
 • aikuisten edenneen kolorektaalisyövän (paksusuolen tai peräsuolen syöpä) hoitoon
 • aikuisten edenneen ruokatorven syövän hoitoon
 • aikuisten ruokatorvisyövän tai ruokatorvi-mahalaukkurajan syövän hoitoon leikkauksen jälkeen, kun potilaalla on patologista jäännöstautia kemosädehoidon saamisen jälkeen
 • aikuisten edenneen mahalaukun, ruokatorvi-mahalaukkurajan tai ruokatorven adenokarsinooman (vatsa- tai ruokatorvisyövän) hoitoon.

Se sisältää vaikuttavana aineena nivolumabia, joka on monoklonaalinen vasta-aine, proteiini, joka on tarkoitettu tunnistamaan ja kiinnittymään tietynlaiseen kohdeaineeseen elimistössä.

Nivolumabi kiinnittyy kohdeproteiiniin, PD-1-reseptoriin, joka voi estää T-solujen (tietynlaisia valkoisia verisoluja, jotka muodostavat osan immuunijärjestelmästä, elimistön luonnollisesta puolustuksesta) aktivaatiota. Kiinnittymällä PD-1-reseptoriin nivolumabi estää sen toiminnan ja ehkäisee sitä sammuttamasta T‑solujesi toimintaa. Tämä auttaa lisäämään niiden aktiivisuutta melanooma‑, keuhko‑, munuais‑, imukudossyöpäsoluja tai pään ja kaulan alueen, virtsarakon, paksusuolen, peräsuolen, vatsan, ruokatorven sekä ruokatorvi-mahalaukkurajan syöpäsoluja vastaan.

Opdivo‑valmistetta voidaan antaa yhdessä muiden syöpälääkkeiden kanssa. On tärkeää, että luet myös näiden muiden lääkkeiden pakkausselosteet. Jos sinulla on kysyttävää näistä lääkkeistä, käänny lääkärin puoleen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Sinulle ei saa antaa Opdivo-valmistetta

 • jos olet allerginen nivolumabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa ”Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa”). Käänny lääkärin puoleen, jos olet epävarma.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Opdivo-valmistetta, sillä se voi aiheuttaa seuraavia:

 • Sydänoireet, kuten muutokset sydämen rytmissä tai syketaajuudessa tai epänormaali sydänrytmi

 • Keuhko-oireet, kuten hengitysvaikeudet tai yskä. Nämä voivat olla merkkinä tulehduksesta keuhkoissa (pneumoniitti tai interstitiaalinen keuhkosairaus).
 • Ripuli (vetiset, löysät tai pehmeät ulosteet) tai suolistotulehduksen (koliitin) oireet, kuten mahakipu ja lima tai veri ulosteessa.
 • Maksatulehdus. Maksatulehduksen merkkejä ja oireita voivat olla esimerkiksi poikkeavat tulokset maksan toimintakokeista, silmien tai ihon keltaisuus, kipu vatsan oikealla puolella ja väsymys.
 • Munuaistulehdus tai muut munuaisvaivat. Näiden merkkejä ja oireita voivat olla poikkeavat tulokset munuaisten toimintakokeista tai vähentynyt virtsamäärä.
 • Hormoneja tuottaviin rauhasiin (mukaan lukien aivolisäke, kilpirauhanen, lisäkilpirauhaset ja lisämunuaiset) liittyvät ongelmat, jotka voivat vaikuttaa siihen, miten nämä rauhaset toimivat. Merkkejä ja oireita siitä, että nämä rauhaset eivät toimi kunnolla, voivat olla huomattava väsymys, painon muutokset tai päänsärky, veren vähentynyt kalsiumpitoisuus ja näköhäiriöt.
 • Diabetes mukaan lukien vakava, jokus henkeäuhkaava ongelma, joka johtuu diabeteksen vereen tuottamasta haposta (diabeettinen ketoasidoosi). Oireita voivat olla muun muassa normaalia suurempi nälän tai janon tunne, tarve virtsata useammin, painonlasku, väsymys tai vaikeus ajatella selkeästi, makean tai hedelmäisen hajuinen hengitys, makea tai metallinen maku suussa, virtsan tai hien normaalista poikkeava haju, pahoinvointi tai oksentelu, vatsakipu ja nopea tai syvä hengitys.
 • Ihotulehdus, joka voi johtaa vaikeaan ihoreaktioon (toksinen epidermaalinen nekrolyysi tai Stevens–Johnsonin oireyhtymä). Vaikean ihoreaktion merkkejä ja oireita voivat olla esimerkiksi ihottuma, kutina ja ihon kuoriutuminen (mahdollisesti kuolemaan johtava).
 • Lihastulehdus, kuten myokardiitti (sydänlihastulehdus), myosiitti (lihastulehdus) ja rabdomyolyysi (lihasten ja nivelten jäykkyys, lihaskouristus). Merkkejä ja oireita voivat olla esimerkiksi lihaskipu, jäykkyys, heikkous, rintakipu tai vaikea uupumus.
 • Hyljintäreaktio kiinteän elimen siirron jälkeen
 • Käänteishyljintä
 • Hemofagosyyttinen lymfohistiosytoosi. Harvinaissairaus, jossa immuunijärjestelmä tuottaa liikaa muutoin normaaleja infektiota torjuvia soluja, histiosyyttejä ja lymfosyyttejä. Oireita voivat olla maksan ja/tai pernan suurentuminen, ihottuma, imusolmukkeiden laajentuminen, hengitysongelmat, mustelmataipumus, poikkeavuudet munuaisissa ja sydänongelmat.

Kerro heti lääkärille, jos sinulle tulee näitä merkkejä tai oireita tai jos ne pahenevat. Älä yritä hoitaa oireita itse muilla lääkkeillä. Lääkäri saattaa

 • antaa muita lääkkeitä ehkäisemään komplikaatioita ja vähentämään oireita
 • jättää seuraavan Opdivo-annoksen toistaiseksi antamatta tai
 • lopettaa Opdivo-hoidon kokonaan.

Huomaa, että merkit ja oireet voivat viivästyä ja ilmetä vasta monen viikon tai kuukauden kuluttua siitä, kun sait viimeisen annoksen. Ennen hoidon aloitusta lääkäri tarkistaa yleisen terveydentilasi. Hoidon aikana tehdään myös verikokeita.

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin sinulle annetaan Opdivo-valmistetta, jos

 • sinulla on autoimmuunisairaus (tila, jossa keho hyökkää omia solujaan vastaan)
 • sinulla on silmän melanooma
 • sinulle on aiemmin annettu toista melanooman hoitoon käytettävää lääkettä nimeltä ipilimumabi, ja se on aiheuttanut sinulle vakavia haittavaikutuksia
 • sinulle on kerrottu, että syöpä on levinnyt aivoihin
 • sinulla on aiemmin ollut tulehdus keuhkoissa
 • olet käyttänyt immunosuppressantteja.

Opdivo‑hoidon jälkeisen kantasolujen siirron, jossa käytetään luovuttajan kantasoluja (allogeeninen), komplikaatiot. Nämä komplikaatiot voivat olla vakavia ja johtaa kuolemaan. Terveydenhuollon ammattilaiset seuraavat sinua komplikaatioiden varalta, jos saat allogeenisen kantasolujen siirron.

Lapset ja nuoret

Opdivo-valmistetta ei saa käyttää alle 18-vuotiaiden lasten tai nuorten hoitoon, lukuun ottamatta melanoomaa sairastavien 12‑vuotiaiden ja sitä vanhempien nuorten hoitoa.

Muut lääkevalmisteet ja Opdivo

Ennen kuin sinulle annetaan Opdivo-valmistetta, kerro lääkärille, jos käytät jotain immuunijärjestelmän toimintaa hillitsevää lääkettä, kuten kortikosteroideja, sillä nämä saattavat heikentää Opdivo-valmisteen tehoa. Opdivo-hoidon aikana lääkäri voi kuitenkin määrätä sinulle kortikosteroideja mahdollisten haittavaikutusten hoitoon, eikä se heikennä Opdivo-valmisteen tehoa.

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut muita lääkkeitä. Älä ota mitään muita lääkkeitä hoidon aikana keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa.

Raskaus ja imetys

Kerro lääkärille, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana, tai suunnittelet raskautta tai jos imetät.

Älä käytä Opdivo-valmistetta, jos olet raskaana, ellei lääkäri nimenomaan kerro sinulle sitä. Opdivo-valmisteen vaikutusta raskaana oleviin naisiin ei tiedetä, mutta sen vaikuttava aine, nivolumabi, saattaisi vahingoittaa syntymätöntä lasta.

 • Jos olet nainen ja saattaisit tulla raskaaksi, sinun pitää käyttää tehokasta ehkäisyä Opdivo-hoidon aikana ja vähintään 5 kuukauden ajan viimeisestä Opdivo‑annoksesta.
 • Kerro lääkärille, jos tulet raskaaksi Opdivo-hoidon aikana.

Ei tiedetä, erittyykö Opdivo rintamaitoon. Riskejä rintaruokinnassa olevalle lapselle ei voi sulkea pois. Kysy lääkäriltä, voitko imettää Opdivo-hoidon aikana tai sen jälkeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Opdivo‑hoidolla tai Opdivo–ipilimumabi‑yhdistelmähoidolla saattaa olla vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Ole silti varovainen, kunnes olet varma, ettei Opdivo vaikuta sinuun haitallisesti.

Opdivo sisältää natriumia

Kerro lääkärille ennen Opdivo‑hoidon aloittamista, jos noudatat vähänatriumista (vähäsuolaista) ruokavaliota. Tämä lääkevalmiste sisältää 2,5 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per yksi konsentraattimillilitra. Opdivo sisältää 10 mg natriumia per 4 ml:n injektiopullo, 25 mg natriumia per 10 ml:n injektiopullo, 30 mg natriumia per 12 ml:n injektiopullo tai 60 mg natriumia per 24 ml:n injektiopullo, joka vastaa 0,5 %:a (4 ml:n injektiopullo), 1,25 %:a (10 ml:n injektiopullo), 1,5 %:a (12 ml:n injektiopullo) tai 3 %:a (24 ml:n injektiopullo) suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Löydät tämän pakkausselosteen keskeiset asiat myös potilaskortista, jonka lääkärisi on antanut sinulle. On hyvin tärkeää, että pidät potilaskorttia mukanasi ja näytät sen kumppanillesi tai hoitajallesi.

3. Miten valmistetta käytetään

Kuinka paljon Opdivo-valmistetta annetaan

Kun Opdivo-valmistetta annetaan ainoana lääkkeenä, suositeltu annos on joko 240 mg 2 viikon välein annettuna tai 480 mg 4 viikon välein annettuna käyttöaiheen mukaan.

Kun Opdivo‑valmistetta annetaan ainoana lääkkeenä 12‑vuotiaiden ja sitä vanhempien vähintään 50 kg painavien nuorten ihosyövän hoitoon, suositeltu annos on joko 240 mg 2 viikon välein annettuna tai 480 mg 4 viikon välein annettuna. 12‑vuotiaille ja sitä vanhemmille nuorille, jotka painavat alle 50 kg, suositeltu annos on joko 3 mg nivolumabia painokiloa kohti 2 viikon välein annettuna tai 6 mg nivolumabia painokiloa kohti 4 viikon välein annettuna.

Kun Opdivo‑valmistetta annetaan yhdistelmähoitona ipilimumabin kanssa aikuisille sekä 12‑vuotiaille ja sitä vanhemmille nuorille ihosyövän hoitoon, suositeltu Opdivo‑annos on ensimmäisten neljän annoksen ajan (yhdistelmävaihe) 1 mg nivolumabia / kg potilaan painon mukaan. Sen jälkeen suositeltu Opdivo-annos (yhden lääkkeen vaihe) on 240 mg 2 viikon välein tai 480 mg 4 viikon välein aikuisille sekä 12‑vuotiaille ja sitä vanhemmille vähintään 50 kg painaville nuorille tai 3 mg nivolumabia painokiloa kohti 2 viikon välein annettuna tai 6 mg nivolumabia painokiloa kohti 4 viikon välein annettuna 12‑vuotiaille ja sitä vanhemmille nuorille, jotka painavat alle 50 kg.

Kun Opdivo-valmistetta annetaan yhdistelmähoitona ipilimumabin kanssa edenneen munuaissyövän hoitoon, suositeltu Opdivo-annos on ensimmäisen neljän annoksen ajan (yhdistelmävaihe) 3 mg nivolumabia / kg potilaan painon mukaan. Sen jälkeen suositeltu Opdivo-annos on 240 mg 2 viikon välein tai 480 mg 4 viikon välein (yhden lääkkeen vaihe).

Kun Opdivo‑valmistetta annetaan yhdistelmähoitona ipilimumabin kanssa paksusuolen tai peräsuolen edenneen syövän hoitoon, suositeltu Opdivo-annos on ensimmäisen neljän annoksen ajan (yhdistelmävaihe) 3 mg nivolumabia / kg potilaan painon mukaan. Sen jälkeen suositeltu Opdivo‑annos on 240 mg 2 viikon välein (yhden lääkkeen vaihe).

Kun Opdivo-valmistetta annetaan yhdistelmähoitona ipilimumabin kanssa keuhkopussin pahanlaatuisen mesoteliooman hoitoon, suositeltu Opdivo-annos on 360 mg 3 viikon välein.

Kun Opdivo‑valmistetta annetaan yhdistelmähoitona ipilimumabin kanssa edenneen ruokatorven syövän hoitoon, suositeltu Opdivo‑annos on 3 mg nivolumabia / kg potilaan painon mukaan 2 viikon välein tai 360 mg 3 viikon välein.

Kun Opdivo‑valmistetta annetaan yhdistelmähoitona kemoterapian kanssa ei‑pienisoluisen keuhkosyövän esiliitännäishoitoon, suositeltu Opdivo‑annos on 360 mg 3 viikon välein.

Kun Opdivo‑valmistetta annetaan yhdistelmähoitona kemoterapian kanssa edenneen ruokatorven syövän hoitoon, suositeltu Opdivo‑annos on 240 mg 2 viikon välein tai 480 mg 4 viikon välein.

Kun Opdivo‑valmistetta annetaan yhdistelmähoitona kemoterapian kanssa mahalaukun, ruokatorvi‑mahalaukkurajan tai ruokatorven edenneen adenokarsinooman hoitoon, suositeltu Opdivo‑annos on 360 mg 3 viikon välein tai 240 mg 2 viikon välein.

Kun Opdivo‑valmistetta annetaan edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon yhdistelmähoitona ipilimumabin ja kemoterapian kanssa, Opdivo‑valmisteen suositeltu annos on 360 mg joka kolmas viikko.

Kun kaksi kemoterapiajaksoa on saatu päätökseen, Opdivo‑valmistetta annetaan yhdistelmähoitona ipilimumabin kanssa ja Opdivo‑valmisteen suositeltu annos on 360 mg joka kolmas viikko.

Kun Opdivo-valmistetta annetaan yhdistelmähoitona kabotsantinibin kanssa edenneen munuaissyövän hoitoon, suositeltu Opdivo-annos on 240 mg joka toinen viikko tai 480 mg joka neljäs viikkoa.

Annoksen suuruuden mukaan sopiva määrä Opdivo-valmistetta laimennetaan ennen käyttöä 9 mg/ml:n (0,9 %) vahvuisella natriumkloridi-injektioliuoksella tai 50 mg/ml:n (5 %) vahvuisella glukoosi-injektioliuoksella. Annokseen voidaan tarvita enemmän kuin yksi Opdivo-injektiopullollinen.

Miten Opdivo annetaan

Opdivo-hoito annetaan sairaalassa tai klinikalla kokeneen lääkärin valvonnassa.

Opdivo annetaan infuusiona (tiputuksena) laskimoon 30 tai 60 minuutin kuluessa 2 viikon tai 4 viikon välein riippuen siitä, mitä annosta saat. Lääkäri jatkaa Opdivo-hoitoa niin kauan kuin siitä on sinulle hyötyä tai kunnes et enää siedä hoitoa.

Kun Opdivo-valmistetta annetaan yhdistelmähoitona ipilimumabin kanssa ihosyövän, edenneen munuaissyövän tai paksusuolen tai peräsuolen edenneen syövän hoitoon, ensimmäiset neljä annosta (yhdistelmävaihe) annetaan infuusiona 30 minuutin kuluessa joka kolmas viikko. Sen jälkeen sitä annetaan infuusiona 30 tai 60 minuutin kuluessa 2 viikon tai 4 viikon välein riippuen siitä, mitä annosta saat (yhden lääkkeen vaihe).

Kun Opdivo-valmistetta annetaan yhdistelmähoitona ipilimumabin kanssa keuhkopussin pahanlaatuisen mesoteliooman hoitoon, sinulle annetaan infuusio 30 minuutin kuluessa 3 viikon välein.

Kun Opdivo‑valmistetta annetaan yhdistelmähoitona ipilimumabin kanssa edenneen ruokatorven syövän hoitoon, sinulle annetaan infuusio 30 minuutin kuluessa 2 tai 3 viikon välein riippuen siitä, mitä annosta saat.

Kun Opdivo‑valmistetta annetaan yhdistelmähoitona kemoterapian kanssa ei‑pienisoluisen keuhkosyövän esiliitännäishoitoon, sinulle annetaan infuusio 30 minuutin kuluessa 3 viikon välein.

Kun Opdivo‑valmistetta annetaan yhdistelmähoitona kemoterapian kanssa edenneen ruokatorven syövän hoitoon, sinulle annetaan infuusio 30 minuutin kuluessa 2 tai 4 viikon välein riippuen siitä, mitä annosta saat.

Kun Opdivo‑valmistetta annetaan yhdistelmähoitona kemoterapian kanssa mahalaukun, ruokatorvi‑mahalaukkurajan tai ruokatorven edenneen adenokarsinooman hoitoon, sinulle annetaan infuusio 30 minuutin kuluessa 3 viikon tai 2 viikon välein riippuen siitä, mitä annosta saat.

Kun Opdivo‑valmistetta annetaan edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon yhdistelmähoitona ipilimumabin ja kemoterapian kanssa, sinulle annetaan infuusio 30 minuutin kuluessa joka kolmas viikko.

Kun Opdivo-valmistetta annetaan yhdistelmähoitona kabotsantinibin kanssa, sinulle annetaan infuusio 30 minuutin tai 60 minuutin kuluessa 2 viikon tai 4 viikon välein riippuen siitä, mitä annosta saat.

Jos unohdat Opdivo-annoksen

On tärkeää, että käyt jokaisella Opdivo-valmisteen annostelukäynnillä. Jos käynti jää väliin, kysy lääkäriltä, milloin voit saada seuraavan annoksen.

Jos lopetat Opdivo-valmisteen käytön

Lääkkeen vaikutus voi loppua, jos hoito lopetetaan. Älä lopeta Opdivo-hoitoa keskustelematta asiasta lääkärisi kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä hoidosta tai tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

Kun Opdivo‑valmistetta annetaan yhdistelmähoitona muiden syöpälääkkeiden kanssa, Opdivo annetaan ensin ja toinen lääke sen jälkeen.

Lue näiden muiden lääkkeiden käytöstä niiden pakkausselosteista. Jos sinulla on kysyttävää näistä lääkkeistä, käänny lääkärin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Lääkäri keskustelee näistä sinun kanssasi ja selittää hoidon riskit ja hyödyt.

Ole tarkkana merkittävien tulehdusoireiden varalta. Opdivo vaikuttaa immuunijärjestelmään ja saattaa aiheuttaa tulehduksen kehon jossain osassa. Tulehdus voi vahingoittaa elimistöä vakavasti. Jotkut tulehdussairaudet saattavat olla hengenvaarallisia ja vaatia hoitoa tai keskeyttämään Opdivo-valmisteen käytön.

Pelkän Opdivo-valmisteen käytön yhteydessä on ilmoitettu seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä kymmenestä)

 • Ylähengitystieinfektiot
 • Punaisten verisolujen (kuljettavat happea), valkoisten verisolujen (ovat tärkeitä taistelussa infektioita vastaan) tai verihiutaleiden (edistävät veren hyytymistä) väheneminen
 • Ruokahalun väheneminen, verensokerin suuri pitoisuus (hyperglykemia)
 • Päänsärky
 • Hengenahdistus (dyspnea), yskä
 • Ripuli (vetinen, löysä tai pehmeä uloste), oksentelu, pahoinvointi, mahakipu, ummetus
 • Ihottuma (toisinaan rakkulainen), kutina
 • Kipu lihaksissa, luissa (muskuloskeletaalinen kipu) ja nivelissä (artralgia)
 • Väsymys tai heikotus, kuume

Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä kymmenestä)

 • Vakava keuhkotulehdus (pneumonia), keuhkoputkentulehdus
 • Lääkeinfuusioon liittyvät reaktiot, allerginen reaktio (mukaan lukien henkeäuhkaava allerginen reaktio)
 • Kilpirauhasen vajaatoiminta (joka saattaa aiheuttaa väsymystä tai painon nousua), kilpirauhasen liikatoiminta (joka saattaa aiheuttaa nopeaa sydämen sykettä, hikoilua ja painon laskua), kilpirauhasen turvotus
 • Kuivumistila, kehonpainon lasku, verensokerin pieni pitoisuus (hypoglykemia)
 • Hermotulehdus (joka aiheuttaa käsivarsien ja jalkojen puutumista, heikkoutta, kihelmöintiä tai polttavaa kipua), heitehuimaus
 • Näön sumentuminen, kuivat silmät
 • Sydämen tiheälyöntisyys, epätavallinen sydämensyke
 • Kohonnut verenpaine (hypertensio)
 • Tulehdus keuhkoissa (pneumoniitti, joka tyypillisesti aiheuttaa yskää ja hengitysvaikeuksia), nesteen kertyminen keuhkojen ympärille
 • Suolistotulehdus (koliitti), suun haavaumat ja huuliherpes (suutulehdus eli stomatiitti), suun kuivuminen
 • Läiskittäinen ihonvärin muutos (vitiligo), kuiva iho, ihon punoitus, poikkeava hiustenlähtö tai hiusten oheneminen
 • Niveltulehdus (artriitti)
 • Munuaisten vajaatoiminta (myös munuaisten äkillinen toimintahäiriö)
 • Kipu, rintakipu, ödeema (turvotus)

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä sadasta)

 • Joidenkin veren valkosolujen määrän lisääntyminen
 • Krooniset sairaudet, jotka liittyvät tulehdussolujen kerääntymiseen eri elimissä ja kudoksissa, useimmiten keuhkoissa (sarkoidoosi)
 • Lisämunuaisten (munuaisten yläpuolella sijaitsevien rauhasten) hormonituotannon väheneminen, aivojen pohjassa sijaitsevan aivolisäkkeen vajaatoiminta (hypopituitarismi) tai tulehdus (hypofysiitti), diabetes
 • Veren happomäärän lisääntyminen (metabolinen asidoosi)
 • Hermoston tuhoutuminen joka aiheuttaa heikkoutta ja tunnottomuutta (polyneuropatia), hermotulehdus, joka johtuu elimistön puolustusjärjestelmän hyökkäyksestä itseään vastaan ja joka voi aiheuttaa puutumista, heikkoutta, kihelmöintiä tai polttavaa kipua (autoimmuunineuropatia)
 • Silmätulehdus (joka aiheuttaa kipua ja punoitusta)
 • Sydänlihastulehdus, sydänpussin tulehdus ja nesteen kertyminen sydämen ympärille (perikardiaaliset häiriöt), sydämen rytmin tai syketaajuuden muutokset
 • Nesteen kertyminen keuhkoihin
 • Haimatulehdus (pankreatiitti), vatsatulehdus (gastriitti)
 • Maksatulehdus (hepatiitti), sappitietukos (kolestaasi)
 • Ihotauti, joka aiheuttaa paksuuntuneita, punaisia läiskiä, joissa on usein hopeanharmaata hilsettä (psoriaasi), kasvojen ihotauti, joka aiheuttaa nenän ja poskien punoitusta (ruusufinni), vaikea ihotauti, joka aiheuttaa tuhkarokkoihottumaa muistuttavia punaisia, usein kutiavia, läiskiä ja alkaa raajoista, joskus kasvoista ja muualta keholta (erythema multiforme), nokkosihottuma (kutiavat paukamat iholla)
 • Lihastulehdus, joka aiheuttaa kipua tai jäykkyyttä (polymyalgia rheumatica)

Harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä tuhannesta)

 • Aivoja ja selkärankaa ympäröivän kalvon ohimenevä ja palautuva ei-infektiivinen tulehdus (aseptinen aivokalvotulehdus)
 • Sairaus, joka aiheuttaa imusolmukkeen tulehtumisen tai suurentumisen (Kikuchin lymphadeniitti)
 • Diabeteksen aiheuttama veren happamuus (diabeettinen ketoasidoosi), lisäkilpirauhasten vajaatoiminta
 • Ohimenevä hermotulehdus, joka aiheuttaa raajoissa kipua, heikkoutta ja halvausoireita (Guillain–Barrén oireyhtymä), hermoja päällystävän suojaavan tupen häviäminen (myeliinikato), sairaus, jossa lihakset heikkenevät ja väsyvät helposti (myasteeninen oireyhtymä), aivotulehdus
 • Verisuonien tulehdustauti
 • Ohutsuolen haavaumat
 • Vakava ja mahdollisesti kuolemaan johtava ihon kuoriutuminen (toksinen epidermaalinen nekrolyysi tai Stevens–Johnsonin oireyhtymä)
 • Sairaus, jossa immuunijärjestelmä hyökkää niitä rauhasia vastaan, jotka tuottavat kehon nesteitä, kuten kyyneliä ja sylkeä (Sjögrenin oireyhtymä), lihassärky, lihasten kipu tai voimattomuus joka ei aiheudu liikunnasta (myopatia), lihastulehdus (myosiitti), lihasten ja nivelten jäykkyys, lihaskouristus (rabdomyolyysi).
 • Munuaistulehdus, virtsarakkotulehdus, jonka merkkejä ja oireita voivat olla virtsaamisen tihentyminen ja/tai kivuliaisuus, äkillinen virtsaamisen tarve, verivirtsaisuus, kipu tai paine alavatsassa

Muut haittavaikutukset, joita on ilmoitettu ja joiden yleisyys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • Tila, jossa immuunijärjestelmä muodostaa liikaa tulehdusta vastustavia soluja eli histiosyyttejä ja lymfosyyttejä ja joka voi aiheuttaa erilaisia oireita (hemofagosyyttinen lymfohistiosytoosi)
 • Hyljintäreaktio kiinteän elimen siirron jälkeen
 • Syöpähoidon jälkeen ilmenevät aineenvaihduntahäiriöt, joille on tyypillistä veren suuret kalium- ja fosfaattipitoisuudet ja veren pieni kalsiumpitoisuus (tuumorilyysioireyhtymä)
 • Tulehdustila (luultavasti autoimmuuniperäinen), joka vaikuttaa silmiin, ihoon ja korvien, aivojen ja selkäytimen kalvoihin (Vogt–Koyanagi–Haradan oireyhtymä)
 • Käsivarsien tai jalkojen kipu, tunnottomuus, kihelmöinti tai heikkous; virtsarakon tai suoliston ongelmat, myös tarve virtsata normaalia useammin, virtsankarkailu, virtsaamisvaikeudet ja ummetus (myeliitti / transversaalinen myeliitti)
 • Ihomuutokset, joihin liittyy ihon kuivumista, ohenemista, kutinaa ja kipua missä tahansa iholla ja/tai sukuelinten alueella (valkojäkälä tai muut jäkälätaudit)

Opdivo–valmisteen ja muiden syöpälääkkeiden yhdistelmähoidon yhteydessä on ilmoitettu seuraavia haittavaikutuksia (haittavaikutusten yleisyys ja vakavuus voivat vaihdella sen mukaan, mitä syöpälääkkeitä potilas on yhdistelmähoidossa saanut):

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä kymmenestä)

 • Ylähengitystieinfektiot
 • Punaisten verisolujen (kuljettavat happea), valkoisten verisolujen (ovat tärkeitä taistelussa infektioita vastaan) tai verihiutaleiden (edistävät veren hyytymistä) väheneminen
 • Kilpirauhasen vajaatoiminta (joka saattaa aiheuttaa väsymystä tai painon nousua), kilpirauhasen liikatoiminta (joka saattaa aiheuttaa sydämen tiheälyöntisyyttä, hikoilua ja painon laskua)
 • Ruokahalun väheneminen, kehonpainon lasku, albumiinin määrän väheneminen veressä, verensokerin suuri (hyperglykemia) tai pieni (hypoglykemia) pitoisuus
 • Hermotulehdus (joka aiheuttaa puutumista, heikkoutta, pistelyä tai polttavaa tunnetta käsivarsissa ja jaloissa), päänsärky, huimaus, makuaistin muutos
 • Kohonnut verenpaine (hypertensio)
 • Hengenahdistus (dyspnea), yskä, äänihäiriö (dysfonia)
 • Ripuli (vetinen, löysä tai pehmeä uloste), ummetus, oksentelu, pahoinvointi, mahakipu, suun haavaumat ja huuliherpes (suutulehdus eli stomatiitti), ruoansulatushäiriö (dyspepsia)
 • Ihottuma (toisinaan rakkulainen), kutina, kipu käsissä tai jalkapohjissa: ihottuma tai ihon punoitus, pistely ja aristus, joista kehittyy symmetrinen punoitus, turvotus ja kipu lähinnä kämmeniin ja jalkapohjiin (käsi-jalkaoireyhtymä)
 • Nivelkipu (artralgia), kipu lihaksissa ja luissa (muskuloskeletaalinen kipu), lihaskouristukset
 • Runsaasti valkuaista virtsassa
 • Väsymys tai heikotus, kuume, ödeema (turvotus).

Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä kymmenestä)

 • Vakava keuhkoinfektio (pneumonia), keuhkoputkentulehdus, silmätulehdus (konjunktiviitti)
 • Joidenkin veren valkosolujen määrän lisääntyminen, neutrofiilien määrän väheneminen yhdistettynä kuumeeseen
 • Allergiset reaktiot, lääkeinfuusioon liittyvät reaktiot
 • Lisämunuaisten (munuaisten yläpuolella sijaitsevien rauhasten) hormonituotannon väheneminen, aivojen pohjassa sijaitsevan aivolisäkkeen vajaatoiminta (hypopituitarismi) tai tulehdus (hypofysiitti), kilpirauhasen tulehdus, kilpirauhasen turvotus, diabetes
 • Kuivumistila, fosfaatin määrän väheneminen veressä
 • Tunnottomuuden ja kihelmöinnin tuntemuksia (parestesia)
 • Jatkuvan äänen kuuleminen korvassa, vaikka ääntä ei ole (tinnitus)
 • Näön sumentuminen, silmien kuivuminen
 • Nopea sydämen lyöntitiheys, epätavallinen sydämensyke, verisuonien tulehdustauti
 • Verihyytymän muodostuminen verisuoneen (verihyytymätukos eli tromboosi)
 • Tulehdus keuhkoissa (pneumoniitti, joka tyypillisesti aiheuttaa yskää ja hengitysvaikeuksia), nesteen kertyminen keuhkojen ympärille, verihyytymät, nenäverenvuoto
 • Suolitulehdus (koliitti), haimatulehdus (pankreatiitti), suun kuivuminen, vatsatulehdus (gastriitti), suukipu, peräpukamat
 • Maksatulehdus
 • Läiskittäinen ihonvärin muutos (mukaan lukien vitiligo), ihon punoitus, poikkeava hiustenlähtö tai hiusten oheneminen, hiusten värin muuttuminen, nokkosihottuma (kutiava ihottuma), ihonvärin muutos tai epätavallinen tummeneminen (ihon hyperpigmentaatio), kuiva iho
 • Niveltulehdus (artriitti), lihasheikkous, lihaskipu
 • Munuaisten vajaatoiminta (myös munuaisten äkillinen toimintahäiriö)
 • Kipu, rintakipu, vilunväristykset
 • Yleinen huonovointisuuden tunne.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä sadasta)

 • Diabeteksen aiheuttama veren happamuus (diabeettinen ketoasidoosi)
 • Veren happomäärän lisääntyminen
 • Ohimenevä hermotulehdus, joka aiheuttaa raajoissa kipua, heikkoutta ja halvausoireita (Guillain–Barrén oireyhtymä); hermojen vahingoittuminen aiheuttaen tunnottomuutta ja heikkoutta (polyneuropatia), riippunilkka (peroneuspareesi), puolustusjärjestelmän hyökkäyksestä omaa elimistöä vastaan johtuva hermotulehdus, joka voi aiheuttaa puutumista, heikkoutta, kihelmöintiä tai polttavaa kipua (autoimmuunineuropatia); lihasheikkous ja väsymys, joka ei liity artrofiaan (myasthenia gravis tai myasteeninen oireyhtymä).
 • Aivotulehdus
 • Silmätulehdus (joka aiheuttaa kipua ja punoitusta)
 • Sydämen rytmin tai syketaajuuden muutokset, sydämen hidas syke, sydänlihastulehdus
 • Suolenpuhkeama, duodeniitti, polttava tunne tai kipu kielessä (glossodynia)
 • Vaikea ja mahdollisesti kuolemaan johtava ihon kuoriutuminen (Stevens–Johnsonin oireyhtymä), ihotauti, joka aiheuttaa paksuuntuneita, punaisia läiskiä, joissa on usein hopeanharmaata hilsettä (psoriaasi), vaikea ihotauti, joka aiheuttaa tuhkarokkoihottumaa muistuttavia punaisia, usein kutiavia, läiskiä ja alkaa raajoista, joskus kasvoista ja muualta keholta (erythema multiforme)
 • Lihasten arkuus tai heikkous, joka ei johdu rasituksesta (myopatia), lihastulehdus (myosiitti), lihasten ja nivelten jäykkyys, lihastulehdus, joka aiheuttaa kipua tai jäykkyyttä (polymyalgia rheumatica), leuan luuvauriot, epänormaali aukko kahden ruumiinosan välillä, esimerkiksi elimen tai verisuonen ja toisen rakenteen välillä (fisteli)
 • Munuaistulehdus, virtsarakkotulehdus, jonka merkkejä ja oireita voivat olla virtsaamisen tihentyminen ja/tai kivuliaisuus, äkillinen virtsaamisen tarve, verivirtsaisuus, kipu tai paine alavatsassa

Harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä tuhannesta)

 • Aivoja ja selkäydintä ympäröivän kalvon ohimenevä ja palautuva ei‑infektiivinen tulehdus (aseptinen aivokalvotulehdus)
 • Krooniset sairaudet, jotka liittyvät tulehdussolujen kerääntymiseen eri elimissä ja kudoksissa, useimmiten keuhkoissa (sarkoidoosi)
 • Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta
 • Ryhmä aineenvaihdunnan komplikaatioita, jotka ilmenevät syöpähoidon jälkeen ja joille on tyypillistä kaliumin ja fosfaatin suuri pitoisuus veressä sekä kalsiumin pieni pitoisuus veressä (tuumorilyysioireyhtymä)
 • Tulehdustila (luultavasti autoimmuuniperäinen), joka vaikuttaa silmiin, ihoon ja korvien, aivojen ja selkäytimen kalvoihin (Vogt–Koyanagi–Haradan oireyhtymä)
 • Hermotulehdus
 • Käsivarsien tai jalkojen kipu, tunnottomuus, kihelmöinti tai heikkous; virtsarakon tai suoliston ongelmat, myös tarve virtsata normaalia useammin, virtsankarkailu, virtsaamisvaikeudet ja ummetus (myeliitti / transversaalinen myeliitti)
 • Vaikea ja mahdollisesti kuolemaan johtava ihon kuoriutuminen (toksinen epidermaalinen nekrolyysi), muutokset, joihin liittyy ihon kuivumista, ohenemista, kutinaa ja kipua missä tahansa iholla ja/tai sukuelinten alueella (valkojäkälä tai muut jäkälätaudit)
 • Krooninen nivelsairaus (spondylartropatia), tauti, jossa immuunijärjestelmä hyökkää niitä rauhasia vastaan, jotka tuottavat kehon nesteitä, kuten kyyneliä ja sylkeä (Sjögrenin oireyhtymä), lihaskouristus (rabdomyolyysi)

Muut haittavaikutukset, joita on ilmoitettu ja joiden yleisyys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

 • Tila, jossa immuunijärjestelmä tuottaa liikaa histiosyyteiksi ja lymfosyyteiksi kutsuttuja infektiota torjuvia soluja, jotka voivat aiheuttaa erilaisia oireita (hemofagosyyttinen lymfohistiosytoosi).
 • Hyljintäreaktio kiinteän elimen siirron jälkeen
 • Sydänpussin tulehdus ja nesteen kertyminen sydämen ympärille (perikardiaaliset häiriöt)

Jos havaitset yllä mainittuja haittavaikutuksia, kerro niistä heti lääkärille. Älä yritä hoitaa oireita itsenäisesti muilla lääkkeillä.

Testitulosten muutokset

Opdivo-hoito joko yksin tai yhdistelmähoitona saattaa muuttaa lääkärin määräämien tutkimusten tuloksia aiheuttaen esimerkiksi seuraavia:

 • Poikkeavat tulokset maksan toimintakokeista (aspartaattiaminotransferaasi‑, alaniiniaminotransferaasi‑, glutamyylitransferaasi- ja alkalinen fosfataasi ‑nimisten maksaentsyymien määrän lisääntyminen veressä, veren kuona‑aineen, bilirubiinin, määrän lisääntyminen)
 • Poikkeavat tulokset munuaisten toimintakokeista (veren kreatiniinimäärän lisääntyminen)
 • Rasva-aineita hajottavan entsyymin ja tärkkelystä hajottavan entsyymin lisääntyminen.
 • Suurentuneet tai pienentyneet veren kalsium- tai kaliummäärät
 • Suurentuneet tai pienentyneet veren magnesium- tai natriummäärät
 • Kilpirauhasta stimuloivan hormonin määrän lisääntyminen.
 • Veren triglyseridipitoisuuden suureneminen
 • Veren kolesterolipitoisuuden suureneminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja injektiopullon etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän "EXP" jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Avaamattoman injektiopullon voi säilyttää kontrolloidussa huoneenlämmössä enintään 25 °C:ssa huoneenvalossa enintään 48 tunnin ajan.

Älä säilytä käyttämätöntä osaa infuusioliuoksesta uutta käyttöä varten. Käyttämätön lääke tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Opdivo sisältää

 • Vaikuttava aine on nivolumabi.

Yksi ml steriiliä infuusiokonsentraattia liuosta varten sisältää 10 mg nivolumabia.

Yksi injektiopullo sisältää joko 40 mg (4 ml:ssa), 100 mg (10 ml:ssa), 120 mg (12 ml:ssa) tai 240 mg (24 ml:ssa) nivolumabia.

- Muut aineet ovat natriumsitraattidihydraatti, natriumkloridi (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä "Opdivo sisältää natriumia"), mannitoli (E421), pentetiinihappo, polysorbaatti 80 (E433), natriumhydroksidi, kloorivetyhappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Opdivo-infuusiokonsentraatti liuosta varten (steriili konsentraatti) on kirkasta tai opalisoivaa, väritöntä tai vaaleankeltaista nestettä, joka saattaa sisältää vähän vaaleita hiukkasia.

Pakkaus sisältää yhden 4 ml:n, 10 ml:n, 12 ml:n tai 24 ml:n injektiopullon.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Bristol‑Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Irlanti

Valmistaja

Swords Laboratories Unlimited Company t/a Bristol‑Myers Squibb Cruiserath Biologics
Cruiserath Road, Mulhuddart
Dublin 15, D15 H6EF
Irlanti

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 03.2024.

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu/.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille:

Opdivo‑valmisteen valmistaminen ja annostelu

Koulutetun henkilökunnan on valmistettava lääke käyttökuntoon noudattaen erityisesti aseptiikkaan liittyviä hyviä toimintatapoja.

Annoksen laskeminen

Potilaan tarvitsemaan kokonaisannokseen voidaan tarvita enemmän kuin yksi injektiopullollinen Opdivo‑konsentraattia.

Nivolumabi monoterapiana

Lääkäri määrää aikuiselle annoksen 240 mg tai 480 mg painosta riippumatta käyttöaiheen mukaan.

Melanooma (edennyt melanooma tai melanooman liitännäishoitona) nuorilla. Lääkäri määrää 12‑vuotiaille ja sitä vanhemmille vähintään 50 kg painaville nuorille annoksen 240 mg tai 480 mg. Lääkäri määrää 12‑vuotiaille ja sitä vanhemmille nuorille, jotka painavat alle 50 kg, annoksen milligrammoina painokiloa kohti. Annosteltava kokonaisannos lasketaan määrätyn annoksen perusteella.

 • Nivolumabin kokonaisannos milligrammoina = potilaan paino kiloina × lääkärin määräämä annos, mg/kg.
 • Annoksen (ml) valmistamiseen tarvittava määrä Opdivo-konsentraattia = nivolumabin kokonaisannos milligrammoina jaettuna kymmenellä (Opdivo-konsentraatin vahvuus on 10 mg/ml).

Nivolumabi yhdistelmähoitona ipilimumabin kanssa

Lääkäri määrää potilaalle annoksen milligrammoina painokiloa kohti. Annosteltava kokonaisannos lasketaan määrätyn annoksen perusteella (ks. edellä). 

Nivolumabi yhdistelmähoitona ipilimumabin kanssa

Lääkäri määrää potilaalle annoksen milligrammoina painokiloa kohti. Annosteltava kokonaisannos lasketaan määrätyn annoksen perusteella (ks. edellä).

Nivolumabi yhdistelmähoitona ipilimumabin kanssa keuhkopussin pahanlaatuisen mesoteliooman hoitoon

Potilaalle määrätty annos on 360 mg kehonpainosta riippumatta.

Nivolumabi yhdistelmähoitona ipilimumabin kanssa edenneen ruokatorven syövän hoitoon

Potilaalle määrätty annos voi perustua kehonpainoon (3 mg/kg) tai on 360 mg kehonpainosta riippumatta.

Nivolumabi yhdistelmähoitona kemoterapian kanssa kirurgisesti poistettavissa olevan ei‑pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon:

Potilaalle määrätty annos on 360 mg kehonpainosta riippumatta.

Nivolumabi yhdistelmähoitona kemoterapian kanssa edenneen ruokatorven syövän hoitoon

Potilaalle määrätty annos on 240 mg tai 480 mg kehonpainosta riippumatta.

Nivolumabi yhdistelmähoitona kemoterapian kanssa mahalaukun, ruokatorvi-mahalaukkurajan tai ruokatorven adenokarsinooman hoitoon

Potilaalle määrätty annos on 360 mg tai 240 mg kehonpainosta riippumatta.

Nivolumabi yhdistelmähoitona ipilimumabin ja kemoterapian kanssa

Potilaalle määrätty annos on 360 mg kehonpainosta riippumatta.

Nivolumabi yhdistelmähoitona kabotsantinibin kanssa

Potilaalle määrätty annos on 240 mg tai 480 mg nivolumabia kehonpainosta riippumatta.

Infuusion valmistaminen:

Muista toimia aseptisesti valmistaessasi infuusion.

Opdivo-valmisteen voi annostella laskimoon joko

 • laimentamatta, kun se on siirretty sopivalla steriilillä ruiskulla infuusiosäiliöön;

            tai

 • laimennettuna  seuraavien ohjeiden mukaan: 
  • Lopullisen infuusion pitoisuuden tulee olla 1–10 mg/ml.
  • Infuusion kokonaismäärä ei saa ylittää 160 ml:aa. Jos potilas painaa alle 40 kg, infuusion kokonaismäärä ei saa ylittää 4 ml:aa per potilaan yksi painokilo.
 • Opdivo-konsentraatin laimentamiseen voi käyttää joko
  • 9 mg/ml:n (0,9 %) vahvuista natriumkloridi-injektioliuosta tai
  • 50 mg/ml:n (5 %) vahvuista glukoosi-injektioliuosta.

VAIHE 1

 • Tarkista onko Opdivo-konsentraatissa hiukkasia tai värjäymiä. Älä ravista injektiopulloa. Opdivo-konsentraatti on kirkasta tai opalisoivaa, väritöntä tai vaaleankeltaista nestettä. Hylkää injektiopullo, jos liuos on sameaa, värjäytynyttä, tai sisältää muunlaisia hiukkasia kuin muutaman väriltään läpinäkyvän tai vaalean hiukkasen.
 • Ota sopivaan steriiliin ruiskuun tarvittava määrä Opdivo-konsentraattia.

VAIHE 2

 • Siirrä konsentraatti steriiliin, lasiseen tyhjiöpulloon tai liuospussiin (PVC:tä tai polyolefiinia).
 • Laimenna tarvittaessa tarpeellisella määrällä 9 mg/ml:n (0,9 %) vahvuista natriumkloridi-injektioliuosta tai 50 mg/ml:n (5 %) vahvuista glukoosi-injektioliuosta. Valmistamisen helpottamiseksi konsentraatin voi myös siirtää suoraan esitäytettyyn pussiin, jossa on oikea määrä 9 mg/ml:n (0,9 %) vahvuista natriumkloridi-injektioliuosta tai 50 mg/ml:n (5 %) vahvuista glukoosi-injektioliuosta.
 • Sekoita infuusio varovasti käsin pyörittelemällä. Älä ravista.

Annostelu

Opdivo-infuusiota ei saa antaa laskimoon push- eikä bolusinjektiona.

Annostele Opdivo-infuusio laskimoon 30 tai 60 minuutin kuluessa annoksesta ja käyttöaiheesta riippuen.

Opdivo-infuusiota ei saa infusoida samaan aikaan saman laskimoletkun kautta kuin muita aineita. Käytä infuusiolle erillistä infuusioletkua.

Käytä infuusiolaitetta ja linjassa steriiliä, ei-pyrogeenistä, vähän proteiineja sitovaa suodatinta (huokoskoko 0,2–1,2 mikrom).

Opdivo-infuusio on yhteensopiva seuraavien kanssa:

 • PVC-säiliöt
 • polyolefiinisäiliöt
 • lasipullot
 • PVC-infuusiolaitteet
 • linjasuodattimet, joiden polyeetterisulfonikalvon huokoskoko on 0,2–1,2 mikrom.

Nivolumabiannoksen annostelun jälkeen huuhdo linja 9 mg/ml:n (0,9 %) vahvuisella natriumkloridi-injektioliuoksella tai 50 mg/ml:n (5 %) vahvuisella glukoosi-injektioliuoksella.

Säilytysolosuhteet ja säilyvyys

Avaamaton injektiopullo

Opdivo on säilytettävä jääkaapissa (2°C – 8°C). Injektiopullot on säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Opdivo ei saa jäätyä.

Avaamattoman injektiopullon voi säilyttää kontrolloidussa huoneenlämmössä enintään 25 °C:ssa huoneenvalossa enintään 48 tunnin ajan.

Älä käytä Opdivo-valmistetta pakkauksessa ja injektiopullon etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän "EXP" jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Opdivo-infuusio

Kemiallinen ja fysikaalinen käytönaikainen säilyvyys valmistamisajankohdan jälkeen on osoitettu seuraavasti (aikoihin on sisällytetty valmisteen antoaika):

Infuusion valmistaminen

Kemiallinen ja fysikaalinen käytönaikainen säilyvyys

Säilytys 2–8 ºC:ssa valolta suojattuna

Säilytys huoneenlämmössä (≤ 25 °C) ja huoneenvalossa

Laimentamaton tai laimennettu 9 mg/ml:n vahvuisella (0,9 %) natriumkloridi‑injektioliuoksella

30 vrk

24 tuntia

(yhteensä 30 vuorokauden säilytyksestä)

Laimennettu 50 mg/ml:n (5 %) vahvuisella glukoosi‑injektioliuoksella

7 päivää

8 tuntia

(yhteensä 7 päivän säilytyksestä)

 

Valmistettu infuusioliuos on mikrobiologiselta kannalta käytettävä välittömästi riippumatta käytetystä laimentimesta. Ellei liuosta käytetä heti, säilytysajat ja ‑olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla, eikä niiden normaalisti tulisi ylittää 7:ää päivää 2–8 °C:ssa tai 8:aa tuntia (yhteensä 7 päivän säilytyksestä) huoneenlämmössä (≤ 25 °C). Infuusion valmistuksessa on toimittava aseptisesti.

Hävittäminen:

Älä säilytä käyttämätöntä osaa infuusioliuoksesta uutta käyttöä varten. Käyttämätön lääke tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Yrityksen yhteystiedot:

OY BRISTOL-MYERS SQUIBB (FINLAND) AB

medinfo.finland@bms.com
www.bms.com/fi
09 2512 1244
Tukkuliike: Tamro