TERRACORT voide 30/10 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,2 mt, 21.09.2018 19:04:45)

Terracort voide

Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Terracort on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Terracort voidetta
 3. Miten Terracort voidetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Terracort voiteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Terracort voiteen toinen vaikuttava aine on hydrokortisoni, joka kuuluu mietoihin kortikosteroideihin. Hydrokortisoni ehkäisee tulehdusta ja lievittää tulehduksen oireita nopeasti. Voiteen toinen vaikuttava aine on oksitetrasykliini. Se on laajakirjoinen antibiootti, joka tehoaa erilaisten bakteerien aiheuttamiin ihotulehduksiin estämällä bakteerien lisääntymisen.

Paikallisesti käytettynä Terracort vähentää tulehduksiin liittyvää kutinaa, kirvelyä ja punoitusta.

Terracort voiteella hoidetaan erilaisia ihotulehduksia, säärihaavoja, auringonpolttaman ja hyönteisten pistojen ärsyttämää ihoa, pieniä palovammoja ja haavoja.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Terracort voidetta

 • jos olet allerginen oksitetrasykliinihydrokloridille, hydrokortisonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on akuutti herpes simplex, lehmänrokko, vesirokko, ihotuberkuloosi tai ihon sieni-infektio.

Varoitukset ja varotoimet Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Terracort voidetta:

 • jos sinulla ilmenee uusia bakteeri- tai sienitulehduksia hoidon aikana
 • jos hoito ei auta nopeasti
 • jos ihosi ärtyy hoidon aikana.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Älä käytä Terracort voidetta silmiin tai silmien ympärille.

Lapset

Älä käytä voidetta lapsille tai imeväisille laajoille ihoalueille tai pitkäkestoisesti. Ole erityisen varovainen, jos käytät lapsella peittosidettä voiteen vaikutuksen tehostamiseksi.

Voiteen sisältämä pieni määrä oksitetrasykliiniä voi vaikuttaa haitallisesti hampaiden kehitykseen, jos voidetta käytetään raskauden jälkipuoliskolla, imetysaikana tai lapsella tämän seitsemän ensimmäisen elinvuoden aikana.

Muut lääkevalmisteet ja Terracort

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Puhdista hoidettava ihoalue huolellisesti. Sivele voidetta iholle ohuelti 2–3 kertaa vuorokaudessa. Voit tehostaa voiteen vaikutusta peittämällä ihoalueen steriilillä siteellä.

Käytä voidetta vain pienille ihoalueille ja lyhytkestoisesti.

Jos infektiosi on voimakas ja laajalle levinnyt, mene lääkäriin saadaksesi lisäksi suun kautta otettavia antibiootteja.

Jos sinusta tuntuu, että Terracort voiteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärillesi tai apteekkiin.

Jos käytät enemmän Terracort voidetta kuin sinun pitäisi

Jos käytät liikaa Terracort voidetta tai vaikkapa lapsi on käyttänyt/ ottanut voidetta vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleensä iho sietää Terracort hoidon ilman haittavaikutuksia.

Terracort voi joskus aiheuttaa näön hämärtymistä, paikallisia haittavaikutuksia, kuten punoitusta, kutinaa, ärsytystä tai ihon kuivumista.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 ºC.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Terracort sisältää

Yksi gramma voidetta sisältää:

 • Vaikuttavina aineina 30 mg oksitetrasykliiniä (33,520 mg oksitetrasykliinihydrokloridina) ja 10 mg hydrokortisonia.
 • Muut aineet ovat nestemäinen parafiini, valkovaseliini.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Pehmeä, vaaleankeltainen, tasakoosteinen voide.

15 gramman alumiiniputkilo.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Suomi

Valmistaja:

Farmasierra Manufacturing S.L.

Carretera de Irún, Km. 26, 200

28700 San Sebastan de los Reyes (Madrid)

Espanja

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi: 15.5.2018

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro, Muu