MERIOFERT injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 900 IU

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,8 mt, 07.04.2023 19:03:15)

Meriofert 900 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

menotropiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Tässä pakkausselosteessa Meriofert 900 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten ‑valmistetta kutsutaan nimellä Meriofert.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Meriofert on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Meriofert-valmistetta

3. Miten Meriofert-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Meriofert-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

 • Meriofert-valmistetta käytetään ovulaation edistämiseen naisilla, joilla ei ole ovulaatiota ja jotka eivät ole reagoineet muuhun hoitoon (klomifeenisitraattiin).
 • Meriofert-valmistetta käytetään useiden follikkelien eli munarakkuloiden (ja siten useiden munasolujen) kypsyttämiseen hedelmällisyyshoitoa saavilla naisilla.
   

Meriofert on voimakkaasti puhdistettu ihmisen menopausaalinen gonadotropiini, joka kuuluu gonadotropiineiksi kutsuttujen lääkkeiden ryhmään.


Jokainen moniannosinjektiopullo sisältää kylmäkuivattua kuiva‑ainetta, jossa on 900 IU ihmisen follikkelia stimuloivaa hormonia (FSH) ja 900 IU ihmisen luteinisoivaa hormonia (LH).


Ihmisen menopausaalinen gonadotropiini (HMG) eristetään postmenopausaalisten (vaihdevuodet ohittaneiden) naisten virtsasta. Ihmisen koriongonadotropiinia (hCG), hormonia, joka eristetään raskaana olevien naisten virtsasta, lisätään LH:n kokonaisaktiivisuuden lisäämiseksi.
 

Tätä lääkevalmistetta on käytettävä hoitavan lääkärin valvonnassa.


Menotropiini, jota Meriofert sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Sinun ja kumppanisi hedelmällisyys arvioidaan ennen hoidon aloittamista.

 

Älä käytä Meriofert-valmistetta

 • jos sinulla on suurentuneet munasarjat tai kystia, jotka eivät aiheudu hormonaalisista häiriöistä (munasarjojen monirakkulatauti)
 • jos sinulla esiintyy verenvuotoa tuntemattomasta syystä
 • jos sinulla on munasarja-, kohtu- tai rintasyöpä
 • jos sinulla on aivolisäkkeen tai hypotalamuksen (aivojen) epänormaali turvotus (kasvain)
 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

 

Tätä lääkettä ei tule käyttää, jos sinulla on ennenaikaiset vaihdevuodet, synnytyselinten epämuodostumia tai tiettyjä kohdun kasvaimia, jotka tekisivät normaalin raskauden mahdottomaksi.

 

Varoitukset ja varotoimet

Vaikka allergisia reaktioita Meriofert-valmisteelle ei ole vielä raportoitu, kerro lääkärillesi, jos sinulla on allerginen reaktio vastaavanlaisille lääkkeille.

 

Tämä hoito lisää riskiä sairastua munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymään (OHSS) (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Jos munasarjojen hyperstimulaatio tapahtuu, hoitosi lopetetaan ja raskautta vältetään. Ensimmäisiä munasarjojen hyperstimulaation merkkejä ovat kipu alavatsan alueella, pahoinvointi, oksentelu ja painonnousu. Jos näitä oireita ilmenee, lääkärisi tulee tutkia sinut mahdollisimman pian. Vakavissa mutta harvinaisissa tapauksissa munasarjat voivat laajentua ja nestettä voi kerääntyä vatsaan tai rintaan.

 

Lääke, jota käytetään kypsien munasolujen irtoamisen aikaansaamiseen (ja joka sisältää ihmisen koriongonadotropiinia eli hCG:tä), voi lisätä OHSS:n todennäköisyyttä. Siksi ei ole suositeltavaa käyttää hCG:tä tapauksissa, joissa OHSS on kehittymässä, eikä sinun pidä olla yhdynnässä ainakaan 4 päivään, vaikka käyttäisit raskauden ehkäisyyn estemenetelmää.

 

On huomattava, että naisilla, joilla on hedelmällisyysongelmia, on suurempi keskenmenoprosentti kuin normaaliväestöllä.

 

Ovulaatiohoitoa saavilla potilailla monisikiöisten raskauksien ja monikkosynnytysten ilmaantuvuus on lisääntynyt luonnolliseen raskauteen verrattuna. Tämä riski voidaan kuitenkin minimoida käyttämällä suositeltua annosta.

 

Kohdunulkoisen raskauden (ektooppinen raskaus) riski on hieman lisääntynyt naisilla, joilla on vaurioituneet munanjohtimet.

 

Monisikiöiset raskaudet ja hedelmällisyyshoitoa saavien vanhempien ominaisuudet (esim. äidin ikä, siittiöiden ominaisuudet) voivat olla yhteydessä lisääntyneeseen kehityshäiriöriskiin.

 

Hoito Meriofert-valmisteella, aivan kuten itse raskaus, saattaa lisätä tromboosin mahdollisuutta. Tromboosi tarkoittaa veritulpan muodostumista verisuonessa, useimmiten jalkojen tai keuhkojen laskimoissa.

Keskustele lääkärin kanssa ennen hoidon aloittamista, erityisesti:

 • jos tiedät jo, että sinulla on suurentunut mahdollisuus saada tromboosi.
 • jos sinulla tai jollakin lähisukulaisellasi on joskus ollut tromboosi.
 • jos olet vaikeasti ylipainoinen.

 

Lapset

Tätä lääkettä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsille.

 

Muut lääkevalmisteet ja Meriofert

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

 

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Meriofert-valmistetta ei pidä käyttää, jos olet raskaana tai imetät.

 

Ajaminen ja koneiden käyttö

Meriofert‑valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

 

Meriofert sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per käyttövalmiiksi saatettu liuos eli sen voidaan sanoa olevan ˮnatriumitonˮ.

3. Miten valmistetta käytetään

Annostus ja hoidon kesto:

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.

 

Naiset, joilla ei ole ovulaatiota ja joilla on epäsäännölliset kuukautiset tai joilla ei ole lainkaan kuukautisia:

Yleisenä ohjeena on, että 75 IU menotropiinia annetaan ensimmäisen kerran injektiona (pistoksena) kuukautiskierron ensimmäisen viikon aikana spontaanien (itsestään alkaneiden) tai indusoitujen (lääkkeillä aikaansaatujen) kuukautisten jälkeen.

 

Sen jälkeen Meriofert injektoidaan (pistetään) päivittäin lääkärin määräämällä annoksella ja hoitoa jatketaan, kunnes vähintään yksi follikkeli on kypsynyt munasarjassa. Lääkäri säätää Meriofert‑annosta munasarjavasteen mukaan, joka määritetään kliinisillä tutkimuksilla.

 

Heti kun yksi follikkeli saavuttaa vaaditun kehitysvaiheen, Meriofert-hoito keskeytetään ja ovulaatio käynnistetään toisella hormonilla (koriongonadotropiini, hCG).

 

Ovulaatio tapahtuu yleensä 32‒48 tunnin kuluttua.

 

Hoidon tässä vaiheessa hedelmöittyminen on mahdollista. Sinua kehotetaan olemaan yhdynnässä joka päivä hCG:n antamista edeltävästä päivästä alkaen. Jos raskautta ei saavuteta ovulaatiosta huolimatta, hoito voidaan toistaa.

 

Naiset, joille tehdään munasarjojen stimulaatiota useiden follikkeleiden samanaikaiseen kypsyttämiseen ennen in vitro ‑hedelmöitystä (koeputkihedelmöitystä) tai muita avusteisia lisääntymismenetelmiä:

Tämän menetelmän tavoitteena on saada aikaan samanaikainen useiden follikkeleiden kypsyminen. Hoito aloitetaan kuukautiskierron 2. tai 3. päivänä injektoimalla 150‒300 IU:ta Meriofert‑valmistetta. Lääkäri voi päättää antaa suurempia annoksia tarvittaessa. Injektoitava Meriofert‑annostus on suurempi kuin luonnolliseen hedelmöittymiseen käytetyssä menetelmässä. Lääkäri säätää hoidon jatkamisen yksilöllisesti.

 

Heti kun riittävä määrä follikkeleita on kehittynyt, hoito Meriofert-valmisteella keskeytetään ja ovulaatio käynnistetään injektoimalla toista hormonia (koriongonadotropiini, hCG).

 

Miten Meriofert-valmiste tulee antaa

Meriofert annetaan injektiona ihon alle.

Kukin injektiopullo tulee saattaa käyttövalmiiksi vain kerran, ja kukin kertainjektio tulee antaa heti, kun tarvittava annos on vedetty injektiopullosta ruiskuun.

 

Asianmukaisen ohjeistuksen ja opastuksen jälkeen lääkäri voi pyytää sinua injektoimaan itse Meriofert-valmisteen.

 

Ennen ensimmäistä injektiota lääkärin tulee:

 • antaa sinun harjoitella omatoimisesti pistämistä ihon alle
 • olla osoittanut sinulle mahdolliset kohdat, joihin voit injektoida itseäsi
 • olla näyttänyt sinulle, millä tavalla injektioneste valmistetaan
 • olla selittänyt, kuinka oikea injektioannos valmistellaan.

 

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti, ennen kuin injektoit itse Meriofert-valmistetta.

 

Koska injektiopullo sisältää lääkettä usean vuorokauden hoitoa varten, varmista, että vedät injektiopullosta vain lääkärin määräämän määrän lääkettä. Lääkäri on määrännyt sinulle Meriofert‑annoksen, jonka suuruus on ilmoitettu kansainvälisinä yksiköinä (IU). Jotta saat oikeansuuruisen annoksen, käytä yhtä lääkevalmisteen mukana toimitetuista 12 antoruiskusta, joissa on FSH:ta/LH:ta koskeva IU‑yksikköasteikko.

 

 

Nämä ruiskut on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten, ja jokaisen antokerran jälkeen ne on laitettava asianmukaiseen astiaan ja hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

 

Kuinka valmistaa ja injektoida yksi Meriofert-injektiopullollinen injektionestettä:

Injektioneste, joka sisältää 900 IU menotropiinia, on valmistettava juuri ennen ensimmäisen annoksen injektointia. Injektioneste valmistetaan ruiskuttamalla käyttövalmiiksi saattamiseen tarkoitettu liuos esitäytetystä ruiskusta (jollainen on joka pakkauksessa) injektiopulloon, jossa on kuiva‑ainetta.

 

Valmistele puhdas pinta ja pese kätesi lämpimällä vedellä ja saippualla. On tärkeää, että kätesi ja käytettävät välineet ovat mahdollisimman puhtaat.

 

Ota esille seuraavat tarvikkeet:

 • injektiopullo, joka sisältää Meriofert-kuiva‑aineen
 • esitäytetty ruisku, joka sisältää liuottimen käyttövalmiiksi saattamista varten
 • neula käyttövalmiiksi saattamista varten
 • yksi kertakäyttöinen ruisku, jossa on esiliitetty neula ihon alle antoa varten ja FSH:ta/LH:ta koskeva IU‑asteikko
 • yksi alkoholipyyhe
 • vanu ja desinfiointiaine (ei mukana pakkauksessa).

 

HUOM. Desinfioi injektiopullon kumipäällys ennen käyttövalmiiksi saattamista ja ennen kutakin antokertaa desinfiointiaineeseen (alkoholipitoiseen liuokseen) kostutetulla vanulla ja anna kuivua.

 

Injektionesteen saattaminen käyttövalmiiksi

 

Esitäytetyn ruiskun valmistelu:

 

1.

 • Poista suojus liuottimen sisältävästä esitäytetystä ruiskusta; kiinnitä käyttövalmiiksi saattamiseen tarkoitettu neula ruiskuun poistamatta neulansuojusta.
 • Aseta ruisku varovasti puhtaalle pinnalle.
   

Injektiopullon valmistelu:

 

2.

 • Poista värillinen irti napsautettava muovikorkki injektiopullosta työntämällä sitä peukalolla varovasti ylöspäin.
 • Pyyhi kumipäällys desinfiointiaineeseen kostutetulla vanulla ja anna kuivua.

 

 

3.

 • Ota ruisku käteesi ja poista neulansuojus. Työnnä neula injektiopullon kumipäällyksen keskiosan läpi.
 • Lisää kaikki liuotin kuiva‑aineen sisältävään injektiopulloon painamalla mäntä napakasti pohjaan.
 • Kun liuotin lisätään injektiopulloon, pulloon muodostuu pieni ylipaine. Irrota tämän vuoksi ote ruiskun männästä noin 10 sekunniksi. Tällöin mäntä nousee itsestään ja ylipaine poistuu.

 

ÄLÄ RAVISTA käyttövalmiiksi saatettua liuosta, vaan pyörittele injektiopulloa varovasti, kunnes liuos on kirkasta.

Yleensä Meriofert liukenee välittömästi.

Varmista, että käyttövalmiiksi saatettu liuos on kirkasta.

 

Ennen injektointia

4.

 • Tarkasta, että käyttövalmiiksi saatettu liuos on kirkasta ja väritöntä ja että siinä ei ole hiukkasia. ÄLÄ KÄYTÄ liuosta, jos siinä on hiukkasia tai se on sameaa tai värillistä.
 • Puhdista injektiopullon kumipäällys desinfiointiaineeseen kostutetulla vanulla.

 

Injektion valmistelu:

 

5.

 • Ota käteesi yksi kertakäyttöruiskuista, joissa on esiliitetty neula. Poista neulansuojus ja työnnä neula pystysuorassa asennossa injektiopullon kumipäällyksen keskiosan läpi.
 • Paina mäntä pohjaan.
 • Käännä injektiopullo ylösalaisin. Varmista, että neulan kärki on lääkkeen pinnan alapuolella, ja vedä antoruiskuun lääkärin määräämä annos Meriofert‑valmistetta.
 • Vedä neula pois injektiopullosta. Pitele ruiskua siten, että neula osoittaa ylöspäin, ja napauta varovasti ruiskun sivupuolta, jotta kaikki ilmakuplat siirtyvät ylös.
 • Työnnä mäntää hitaasti, kunnes neulan kärjessä näkyy nestepisara.

 

HUOM. Koska injektiopullo sisältää lääkettä usean vuorokauden hoitoa varten, varmista, että vedät injektiopullosta vain lääkärin määräämän määrän lääkettä.

 

Lääkkeen injektointi

 

Injektiokohta:

 • Lääkäri tai sairaanhoitaja on jo neuvonut sinulle, mihin kohtaan kehoa pistät lääkkeen. Tavalliset kohdat ovat reisi tai vatsan alaosa navan alapuolella.
 • Pyyhi pistoskohta alkoholipyyhkeellä.
 • Purista iho napakasti poimulle. Työnnä neula ihoon toisella kädellä tikanheittoa muistuttavalla liikkeellä 45°:n tai 90°:n kulmassa.

 

Liuoksen injektointi:

 • Pistä liuos ihon alle, kuten sinulle on näytetty. Älä pistä liuosta suoraan verisuoneen. Paina mäntää hitaasti ja tasaisesti, jotta liuoksen pistäminen sujuu asianmukaisesti ja jotta ihokudokset eivät vaurioidu.

 

Käytä niin paljon aikaa kuin tarvitset määrätyn liuosmäärän injektoimiseksi.

 

Vedä neula suoraan ulos ihosta ja paina pistoskohtaa desinfiointiaineeseen kostutetulla vanulla. Hiero kevyesti kohtaa edelleen sitä painaen. Näin edesautat lääkkeen levittymistä ja lievität mahdollisesti aiheutuvaa kipua.

 

Myöhemmät injektiot:

Antaessasi injektioita, joiden Meriofert‑liuos on jo saatettu käyttövalmiiksi, toista edellä kuvatut toimet vaiheesta 4 alkaen.

 

Jos käytät enemmän Meriofert-valmistetta kuin sinun pitäisi

Meriofert-valmisteen yliannostuksen vaikutuksia ei tunneta, mutta todennäköisesti munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymää voi esiintyä (ks. Mahdolliset haittavaikutukset). Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen, tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

 

Jos unohdat käyttää Meriofert-valmistetta

Ota annos seuraavana normaalina injektioajankohtana. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

 

Jos lopetat Meriofert-valmisteen käytön

Älä lopeta omasta aloitteestasi: Ota aina yhteys lääkäriisi ennen tämän lääkkeen käytön lopettamista.

 

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraava haittavaikutus on tärkeä ja vaatii välittömiä toimia, jos koet sen. Lopeta Meriofert‑valmisteen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriisi, jos ilmenee seuraavaa:

Yleinen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

 • Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (oireita ovat munasarjakystan muodostuminen tai olemassa olevien kystien laajentuminen, alavatsakivut, janon tunne ja pahoinvointi sekä joskus oksentelu, virtsan pieni määrä ja väkevyys sekä painonnousu) (ks. lisätietoja kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä).

Seuraavia haittavaikutuksia on myös raportoitu:

Hyvin yleinen (voi esiintyä yli 1 henkilöllä 10:stä)

 • Päänsärky
 • Vatsan turvotus tai pullotus.

Yleinen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

 • Vatsakipu tai epämukava tunne vatsan alueella
 • Lantion alueen kipu
 • Selkäkipu
 • Painon tunne
 • Epämukava tunne rinnoissa
 • Huimaus
 • Kuumat aallot
 • Jano
 • Pahoinvointi
 • Väsymys
 • Yleinen huonovointisuus
 • Pistoskohdan reaktio, kuten kipu ja tulehdus (esiintyvyys suurempi lihakseen annossa kuin ihon alle annossa).

Harvinainen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta)

 • Munasarjan kiertymä (joka aiheuttaa äärimmäistä kipua alavatsassa)
 • Tromboembolia (verisuoneen muodostuva hyytymä, joka irtoaa ja jonka verenkierto kuljettaa toiseen suoneen aiheuttaen suonen tukkeutumisen).
   

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa, injektiopullossa ja esitäytetyssä liuotinruiskussa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


Ennen käyttövalmiiksi saattamista: Säilytä 2 °C – 8 °C.


Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen liuosta voidaan säilyttää enintään 28 vuorokautta enintään 25 °C:ssa.


Ei saa jäätyä ennen käyttövalmiiksi saattamista eikä sen jälkeen.
 

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että liuos ei näytä kirkkaalta. Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen liuoksen on oltava kirkasta ja väritöntä.


Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Meriofert sisältää

Vaikuttava aine on menotropiini.

Jokainen moniannosinjektiopullo sisältää kylmäkuivattua kuiva‑ainetta, jossa on 900 IU ihmisen follikkelia stimuloivaa hormonia (FSH) ja 900 IU ihmisen luteinisoivaa hormonia (LH).

Ihmisen menopausaalinen gonadotropiini (HMG) eristetään postmenopausaalisten naisten virtsasta. Ihmisen koriongonadotropiinia (hCG), hormonia, joka eristetään raskaana olevien naisten virtsasta, lisätään LH:n kokonaisaktiivisuuden lisäämiseksi.


Muut apuaineet ovat

Kuiva‑aineessa: laktoosimonohydraatti, polysorbaatti 20, dinatriumfosfaattidihydraatti, fosforihappo ja natriumhydroksidi.

Liuottimessa: metakresoli ja injektionesteisiin käytettävä vesi.
 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Kuiva‑aine: valkoinen tai melkein valkoinen lyofilisoitu jauhe.

Liuotin: kirkas ja väritön liuos.
 

Meriofert on injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten.


1 setti sisältää seuraavat:

 • 1 injektiopullo, joka sisältää Meriofert-kuiva‑ainetta
 • 1 esitäytetty ruisku, joka sisältää liuotinta käyttövalmiiksi saattamista varten
 • 1 neula käyttövalmiiksi saattamista varten
 • 12 alkoholipyyhettä useita injektioita varten
 • 12 kertakäyttöistä ruiskua, joissa on esiliitetyt neulat, useita injektioita varten.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

IBSA Farmaceutici Italia srl
Via Martiri di Cefalonia, 2
26900 Lodi
Italia


Tällä lääkkeellä on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Pohjois-Irlannissa) seuraavilla kauppanimillä: (Vahvuus ja lääkemuoto ovat samat kaikissa maissa, vain kauppanimi muuttuu.)
 

Itävalta: Meriofert PFS

Belgia: Fertinorm Kit

Bulgaria: Meriofert PFS

Kypros: Meriofert PFS

Tšekki: Meriofert Set

Tanska: Meriofert Set

Viro: Meriofert

Suomi: Meriofert

Ranska: Fertistartkit

Kreikka: Meriofert

Unkari: Meriofert Kit

Italia: Meriofert

Latvia: Meriofert

Liettua: Meriofert

Luxemburg: Fertinorm Kit

Norja: Meriofert Set

Puola: Mensinorm

Romania: Meriofert PFS

Slovakia: Meriofert Kit

Espanja: Meriofert Kit

Ruotsi: Meriofert

Alankomaat: Meriofert spuit

Iso-Britannia (Pohjois-Irlanti): Meriofert PFS
 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 22.12.2022.

Yrityksen yhteystiedot:

IBSA Nordic ApS
Lottenborgvej 24
2800 Kgs. Lyngby
Denmark

www.ibsanordic.com
Tukkuliike: Oriola