BRICANYL TURBUHALER inhalaatiojauhe 0,25 mg/annos, 0,5 mg/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,7 mt, 06.02.2020 19:01:04)

Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet

terbutaliinisulfaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kun aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Bricanyl Turbuhaler on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bricanyl Turbuhaleria
 3. Miten Bricanyl Turbuhaleria käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Bricanyl Turbuhalerin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Bricanyl Turbuhaler laajentaa keuhkoputkia ja vähentää hengitysvaikeuksia. Sisäänhengitettäessä lääkeannos kulkeutuu vaikutusalueelle keuhkoihin.

Bricanyl Turbuhaler lievittää ja estää hengästymistä sekä muita oireita, joita on astmaatikoilla tai muita vastaavia sairauksia sairastavilla potilailla.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Bricanyl Turbuhaleria

 • jos olet allerginen terbutaliinisulfaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Bricanyl Turbuhaleria.

 • Kerro lääkärille kaikista epätavallisista oireista, joita terbutaliini tai muut lääkkeet ovat aiheuttaneet.
 • Joissakin tapauksissa Bricanyl Turbuhaleria tulee käyttää varoen. Kerro lääkärille kaikista terveyteesi liittyvistä ongelmista, erityisesti jos sinulla on jokin sydänsairaus, epäsäännöllinen pulssi, angina, diabetes tai kilpirauhasen liikatoimintaa (hypertyreoosi).
 • Kerro lääkärille kaikki käyttämäsi lääkkeet, myös ilman reseptiä saatavat (ks. myös kohta "Muut lääkevalmisteet ja Bricanyl Turbuhaler").

Muut lääkevalmisteet ja Bricanyl Turbuhaler
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Samanaikaisesti käytettynä ns. beetasalpaajat (jotkut verenpainelääkkeet, sydämen toimintaan vaikuttavat lääkkeet ja silmätipat) saattavat heikentää tai estää Bricanyl Turbuhalerin vaikutuksen. Bricanyl Turbuhaler käytettynä samanaikaisesti eräiden muiden valmisteiden kanssa saattaa vaikuttaa veren suolatasapainoon (matala kaliumpitoisuus). Tavallisesti tällä ei ole merkitystä, mutta joskus sillä on vaikutusta sydämen rytmiin.

Jos olet menossa nukutuksessa tehtävään leikkaukseen, kerro nukutuslääkärille, että käytät Bricanyl Turbuhaleria.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Bricanyl Turbuhalerilla ei ole todettu haitallisia vaikutuksia sikiöön raskauden eikä vastasyntyneeseen lapseen imetyksen aikana. Jos tulet raskaaksi Bricanyl Turbuhaler ‑hoidon aikana, ota yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Bricanyl Turbuhaler ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Bricanyl Turbuhaler sisältää laktoosia
Bricanyl Turbuhaler sisältää laktoosia, joka on eräs sokeri. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä. Tämä määrä laktoosia ei normaalisti aiheuta ongelmia potilaille, joilla on laktoosi-intoleranssi.

Laktoosi saattaa sisältää pieniä määriä maitoproteiinin jäämiä. Maitoproteiineille yliherkille potilaille tällainen pieni määrä saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Bricanyl Turbuhaler-valmistetta on käytettävä vain tarvittaessa, ei säännöllisesti.

Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos astman oireet (yskä, hengenahdistus, vinkuna tai puristava tunne rinnassa) pahenevat tai jos hengenahdistus hankaloittaa puhumista, syömistä tai nukkumista.

Ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriin, jos tarvitset tavallista suurempia annoksia Bricanyl Turbuhaler-valmistetta hengityksen helpottamiseen. Saatat tarvita lisälääkitystä astman hoitoon.

Jos käytät Bricanyl Turbuhaler-valmistetta astmaoireiden hoitoon useammin kuin kaksi kertaa viikossa, astmasi ei ehkä ole hoitotasapainossa, jolloin vaikeiden astmakohtausten (astman pahenemisen) riski suurenee. Vaikeilla astmakohtauksilla voi olla vakavia seurauksia, ja ne saattavat olla hengenvaarallisia tai jopa johtaa kuolemaan. Ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriin astmahoitosi tarkistamista varten.

Jos käytät päivittäin keuhkojen tulehdusta rauhoittavaa lääkitystä, kuten ”inhaloitavaa kortikosteroidia”, on tärkeää, että jatkat sen säännöllistä käyttöä, vaikka tuntisit olosi paremmaksi.

Käyttäessäsi ensimmäistä kertaa Bricanyl Turbuhaleria lue käyttöohjeet huolellisesti ja noudata niitä tarkasti.
Lasten ei tule omin päin käyttää Bricanyl Turbuhaleria. Tällä varmistetaan oikea inhalointitekniikka ja lääkärin määräysten noudattaminen.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos normaali Bricanyl Turbuhaler -annos ei enää lievitä vaivoja. Lääkäri sovittaa annoksen mahdollisesti uudelleen. Älä koskaan nosta annosta omin päin. Bricanyl Turbuhaler vaikuttaa yleensä 5 minuutissa ja annoksen teho kestää 6 tuntia. Bricanyl Turbuhaler on tehokas akuutin astmakohtauksen aikana.

Inhalaation yhteydessä suuhun ja nieluun voi tarttua hiukan lääkettä. Lisäksi suukappaleeseen saattaa ajan kuluessa kertyä inhalaatiojauhetta, ja jos laite putoaa esimerkiksi pöydältä, kertynyt jauhe saattaa irrota. Haittavaikutusriskin vähentämiseksi suu on hyvä huuhtoa vedellä ja sylkeä vesi pois aina Bricanyl Turbuhalerin käytön jälkeen, mikäli mahdollista.

Uuden Bricanyl Turbuhaler -inhalaattorin käyttöönotto
Ennen kuin käytät uutta Bricanyl Turbuhaler -inhalaattoria ensimmäistä kertaa, sinun täytyy valmistella se käyttökuntoon seuraavalla tavalla:

 • Kierrä suojahylsy irti ja poista se. Saatat kuulla rahisevan äänen.
 • Pidä Bricanyl Turbuhaler -inhalaattoria pystyasennossa sininen annostelurengas alhaalla.
 • Kierrä sinistä annostelurengasta ensin yhteen suuntaan niin pitkälle kuin se menee ja sitten takaisin toiseen suuntaan jälleen niin pitkälle kuin se menee (sillä, mihin suuntaan kierrät ensin, ei ole merkitystä). Kiertämisen aikana kuulet naksahduksen.
 • Toista tämä kiertämällä sinistä annostelurengasta kumpaankin suuntaan.
 • Bricanyl Turbuhaler -inhalaattori on nyt käyttövalmis.

Kuinka otan lääkeannoksen
Aina kun sinun täytyy ottaa lääkeannos, noudata seuraavia ohjeita.

1. Kierrä suojahylsy auki ja poista se. Saatat kuulla rahisevan äänen.
2. Pidä Bricanyl Turbuhaler -inhalaattoria pystyasennossa sininen rengas alhaalla.
3. Älä pidä kiinni suukappaleesta ladatessasi Turbuhaleria. Ladataksesi Turbuhaleriin annoksen kierrä sinistä rengasta ensin yhteen suuntaan niin pitkälle kuin se menee. Tämän jälkeen kierrä takaisin toiseen suuntaan (aloituskääntösuunnalla ei ole merkitystä). Kuulet naksahduksen. Bricanyl Turbuhaler on nyt ladattu ja käyttövalmis. Lataa Turbuhaler vain silloin, kun sitä tarvitset.

4. Älä pidä Turbuhaleria suusi läheisyydessä. Hengitä rauhallisesti ulos (niin kauan kuin tuntuu mukavalta). Älä hengitä Turbuhaleriin.
5. Aseta suukappale varovasti hampaiden väliin ja sulje huulet. Hengitä voimakkaasti ja syvään sisään suun kautta. Älä pure suukappaletta.

6. Ota Turbuhaler pois suusta ennen uloshengitystä. Hengitä rauhallisesti ulos. Lääkkeen määrä on hyvin pieni, joten et välttämättä maista sitä lääkkeen oton jälkeen. Noudatettuasi näitä ohjeita voit olla varma, että olet saanut lääkeannoksen ja se on nyt keuhkoissasi.
7. Jos sinun täytyy ottaa toinen lääkeannos, toista kohdat Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä–6.
8. Kierrä suojahylsy huolellisesti kiinni käytön jälkeen.
9. Jos mahdollista huuhtele suu vedellä aina annoksen ottamisen jälkeen, ettei lääkettä jää suuhun.

Kuten kaikkien inhalaattoreiden käytön yhteydessä, huoltajien on varmistettava, että lapset, joille on määrätty Bricanyl Turbuhaleria, käyttävät edellä kuvattua oikeaa inhalointitekniikkaa.

Älä yritä poistaa suukappaletta; se on kiinnitetty Turbuhaleriin ja eikä sitä pidä poistaa. Voit kiertää suukappaletta, mutta älä kierrä sitä tarpeettomasti. Älä käytä Turbuhaleria, jos se on vaurioitunut tai suukappale irtoaa Turbuhalerista.

Turbuhalerin puhdistaminen
Pyyhi suukappaleen ulkopinta kerran viikossa kuivalla paperipyyhkeellä. Älä käytä vettä tai nesteitä.

Milloin on otettava uusi Turbuhaler käyttöön
Annoslaskuri kertoo, kuinka monta annosta Turbuhalerissa on jäljellä. Täysinäisessä inhalaattorissa on 120 annosta.

 • Annoslaskurissa on merkinnät 10 annoksen välein, joten se ei näytä kaikkia annoksia. Kun näet punaisen merkin ensimmäistä kertaa annoslaskurin reunassa, jäljellä on noin 20 annosta. Kun jäljellä on enää 10 annosta, annoslaskurin tausta on punainen. Kun punaisella taustalla oleva ”0” on annoslaskurin keskellä, sinun on otettava käyttöön uusi Turbuhaler.

Huomaa:

 • Vaikka Turbuhaler olisikin tyhjä, rengasta voi yhä kiertää ja se ”naksahtaa”.
 • Ääni, joka kuuluu Turbuhaleria ravistettaessa, tulee kuivausaineesta, ei lääkeaineesta. Siksi ääni ei osoita lääkeaineen määrää Turbuhalerissa.
 • Jos lataat vahingossa Bricanyl Turbuhaleria useamman kuin yhden kerran ennen lääkkeenottoa, saat kuitenkin vain yhden annoksen. Annoslaskuri rekisteröi kuitenkin kaikki ladatut annokset.

Jos otat enemmän Bricanyl Turbuhaleria kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.
Noudata aina tarkasti lääkärin määräämää annostusohjetta. Yliannostuksesta johtuvat tavallisimmat oireet ovat: pahoinvointi, päänsärky, nopea tai epäsäännöllinen pulssi, lihaskouristukset, hermostuneisuus, levottomuus, vapina, heitehuimaus tai epätavallinen väsymys.
Jos yllä olevia tai muita odottamattomia oireita ilmaantuu ja ne jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin.

Jos unohdat ottaa Bricanyl Turbuhaler -annoksen
Bricanyl Turbuhaleria suositellaan mieluummin vain tarvittaessa kuin säännöllisesti käytettäväksi lääkkeeksi. Jos sinulle on kuitenkin määrätty Bricanyl Turbuhaler ylläpitohoitoon ja unohdat ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat. Jos aika seuraavan annoksen ottamiseen on lyhyt, odota ja ota annos vasta sitten. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Bricanyl Turbuhalerin käytön yhteydessä haittavaikutukset ovat harvinaisia. Jos haittavaikutuksia ilmaantuu ne häviävät tavallisesti itsestään 1-2 viikon hoidon jälkeen. Ota yhteys lääkäriin, jos haittavaikutuksia esiintyy ja ne jatkuvat.

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla kymmenestä):

 • Vapina.
 • Päänsärky.

Yleiset (alle 1 potilaalla kymmenestä):

 • Sydämentykytys.
 • Lihaskouristukset.
 • Veren matala kaliumpitoisuus.

Yleisyys tuntematon*:

 • Epäsäännöllinen sydämen syke.
 • Sydänlihaksen hapenpuute.
 • Pahoinvointi.
 • Uni- ja käytöshäiriöt, kuten kiihtyminen, yliaktiivisuus ja rauhattomuus.
 • Bronkospasmi (keuhkoputkien äkillinen supistuminen, joka aiheuttaa vinkumista).**
 • Nokkosihottuma.
 • Rokkoihottuma.

* Haittavaikutukset havaittu markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa ja siksi esiintymistiheys tuntematon.

** Inhaloitavat lääkkeet saattavat aiheuttaa bronkospasmin.

Vaikka ei tarkasti tiedetä kuinka usein, saattavat jotkut potilaat silloin tällöin kokea rintakipua (sydänvaivojen, kuten angina johdosta). Kerro lääkärille, jos koet tällaisia oireita Bricanyl Turbuhaler  ‑hoidon aikana, mutta älä lopeta lääkkeen käyttöä, jos sinulle ei sanota niin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 30 °C.
Sulje huolellisesti käytön jälkeen.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bricanyl Turbuhaler sisältää

1 annos (inhalaatio) sisältää:

 • Vaikuttava aine on terbutaliinisulfaatti 0,25 mg tai 0,5 mg
 • Muu apuaine on laktoosi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Bricanyl Turbuhaler on lääkeannostelija, jonka sisältämä inhalaatiojauhe on valkoista.
Se on rungoltaan valkoinen ja siinä on sininen kierrettävä rengas.

0,25 mg/annos: Yksi inhalaattori sisältää 120 annosta. Pakkaus sisältää yhden inhalaattorin (1 x 120 annosta).

0,5 mg/annos: Yksi inhalaattori sisältää 120 annosta. Pakkaus sisältää 1 tai 2 inhalaattoria (1 x 120 annosta tai 2 x 120 annosta).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
AstraZeneca Oy, Keilaranta 18, 02150 Espoo

Valmistaja
AstraZeneca AB, Forskargatan 18, SE-151 36 Södertälje, Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.01.2024.

Yrityksen yhteystiedot:

ASTRAZENECA OY
Keilaranta 18
02150 Espoo

www.astrazeneca.fi
010 23 010
Tukkuliike: Magnum Medical, Oriola, Muu