AVONEX injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 30 mikrog/0,5 ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,8 mt, 26.02.2021 19:02:14)

AVONEX 30 mikrogrammaa/0,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä

interferonibeeta-1a

Esitäytetty kynä

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Osa tiedoista on saattanut muuttua, vaikka olisitkin käyttänyt Avonexia aiemmin.
 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tähän pakkausselosteeseen tehdään toisinaan muutoksia.

Tarkista aina uutta lääkepakkausta ostaessasi, onko pakkausseloste muuttunut.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta, jos olet epävarma.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä AVONEX on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät AVONEXia

3. Miten AVONEX PEN -kynää käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. AVONEX PEN -kynän säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

7. Miten AVONEX PEN -kynällä pistetään

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Avonex toimii parhaiten, kun sitä käytetään

 • aina samaan aikaan
 • kerran viikossa
 • säännöllisesti.

Älä lopeta Avonex-hoitoa keskustelematta asiasta lääkärin kanssa.

Mitä AVONEX on

Avonex Pen -kynää käytetään Avonex-valmisteen pistämiseen. Avonexin vaikuttava aine on valkuaisaine interferonibeeta-1a. Interferonit ovat elimistön luontaisesti muodostamia aineita, jotka torjuvat infektioita ja tauteja. Avonexin sisältämä valkuaisaine koostuu täsmälleen samoista aineista kuin ihmiselimistössä esiintyvä interferonibeeta.

Mihin Avonexia käytetään

Avonexia käytetään multippeliskleroosin (MS-taudin) hoitoon. Avonex-hoito ei paranna MS-tautia, mutta se voi estää sairauden pahenemista.

MS-taudin oireet ovat aina yksilöllisiä. Niitä voivat olla esimerkiksi:

 • tasapainovaikeudet tai huimaus, kävelyvaikeudet, jäykkyys ja lihaskrampit, väsymys, kasvojen, käsien tai jalkojen puutuminen
 • äkillinen tai krooninen kipu, rakon ja suolen toimintahäiriöt, sukupuolielämän ongelmat ja näkövaikeudet
 • ajattelu- ja keskittymisvaikeudet, masennus.

MS-taudissa voi esiintyä myös ajoittaisia pahenemisvaiheita eli relapseja, joiden aikana taudin oireet pahenevat tai kehittyy uusia oireita.

Avonex voi vähentää pahenemisvaiheiden määrää ja hidastaa MS-taudin aiheuttamaa toimintakyvyn heikkenemistä. Lääkärisi kertoo sinulle, miten pitkään sinun tulee jatkaa Avonex-hoidon käyttöä tai milloin voit lopettaa sen.

Miten AVONEX vaikuttaa

MS-tauti aiheuttaa hermoston (aivojen tai selkäytimen) vaurioita. MS-potilaan elimistön puolustusmekanismit vaurioittavat elimistön omaa myeliiniä, joka ympäröi hermosyitä ja toimii niiden eristeenä. Jos myeliini vaurioituu, viestien kulku aivojen ja elimistön välillä heikkenee. Tämä johtaa MS-taudin oireisiin. Avonex estää nähtävästi elimistön puolustusmekanismeja vaurioittamasta myeliiniä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Avonex ja allergiset reaktiot

Avonex sisältää valkuaisaineita, joten pieni allergisen reaktion mahdollisuus on olemassa.

Lisää tietoa masennuksesta

Älä käytä Avonex-valmistetta, jos sinulla on vaikea masennus tai ajattelet itsemurhaa. Lääkäri saattaa määrätä sinulle edelleen Avonex-valmistetta, vaikka sairastaisitkin masennusta. On kuitenkin tärkeää kertoa lääkärille, jos sairastat masennusta tai sinulla on muita mielialahäiriöitä.

Älä käytä AVONEXIA

 • Jos olet allerginen interferonibeetalle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • Jos sinulla on vaikea masennus tai ajattelet itsemurhaa.

Kerro lääkärille välittömästi, jos jokin näistä koskee sinua.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Avonexia, jos sinulla on tai on aiemmin ollut:

 • masennusta tai mielialahäiriöitä
 • itsemurha-ajatuksia

Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla esiintyy mielialan muutoksia tai itsemurha-ajatuksia tai tunnet olosi epätavallisen surulliseksi, ahdistuneeksi tai arvottomaksi.

 • epilepsia tai muu kouristuskohtauksia aiheuttava sairaus, joka ei pysy hallinnassa lääkityksen avulla
 • vakavia munuais- tai maksavaivoja
 • tavallista vähemmän veren valkosoluja tai verihiutaleita, jolloin infektioiden, verenvuotojen tai anemian riski suurenee
 • sydänvaivoja, joiden oireina saattaa olla rintakipu etenkin rasituksen jälkeen, nilkkojen turpoaminen, hengenahdistus (kongestiivinen sydämen vajaatoiminta), tai epäsäännöllinen sydämen syke (rytmihäiriöt)
 • pistoskohdan ärsytystä, joka voi johtaa iho- ja kudosvaurioon (pistoskohdan kudoskuolio eli nekroosi). Kun olet valmis pistämään pistoksen, noudata tarkoin ohjeita tämän pakkausselosteen lopussa kohdassa 7 ”Miten AVONEX PEN -kynällä pistetään”. Näin vähennetään pistoskohdan reaktioiden riskiä.

Kerro lääkärille, jos sinulla esiintyy jotakin näistä tai jos nämä tilat pahenevat Avonex-hoidon aikana.

Hoidon aikana saattaa pienissä verisuonissa esiintyä suonensisäisiä hyytymiä. Nämä verihyytymät tai -tukokset voivat vaikuttaa munuaisiin. Niitä voi esiintyä useita viikkoja ja useita vuosia Avonexin käytön aloittamisen jälkeen.

Lääkärisi saattaa päättää tarkistaa verenpaineesi, veresi (verihiutaletason) ja munuaistesi toiminnan.

Kerro lääkärille Avonex-hoidosta

 • jos sinulle tehdään verikokeita. Avonex saattaa vaikuttaa testituloksiin.
Kerro myös muulle sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle, että käytät Avonex-hoitoa. Avonex saattaa esimerkiksi vaikuttaa muihin lääkityksiisi tai verikokeiden tuloksiin, jos sinulle määrätään muita lääkkeitä tai sinulle tehdään verikokeita.

Pediatriset potilaat

Avonexin käyttöä lapsille ja nuorille ei suositella, koska Avonexin käytöstä tässä potilasryhmässä on vähän tietoa. Avonexia ei saa käyttää alle 10 vuoden ikäisille lapsille, koska vielä ei ole varmistettu, tehoaako valmiste heillä ja onko se heille turvallinen.

Muut lääkevalmisteet ja AVONEX

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, etenkin epilepsia- tai masennuslääkkeitä. Avonex voi vaikuttaa muiden lääkkeiden toimintaan tai päinvastoin. Tämä koskee kaikkia lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ei ole odotettavissa haitallisia vaikutuksia rintaruokittuun vastasyntyneeseen tai imeväiseen. Avonexia voi käyttää rintaruokinnan aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Älä aja, jos sinua huimaa. Avonex aiheuttaa toisinaan huimausta. Älä aja tai käytä koneita, jos sinua huimaa tai sinulle kehittyy muita mahdollisesti ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn vaikuttavia haittavaikutuksia.

Tärkeää tietoa AVONEXin sisältämistä aineista

Avonex on käytännöllisesti katsoen natriumiton. Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per yksi viikoittainen annos.

3. Miten valmistetta käytetään

Tarkempia tietoja Avonex Pen -kynällä pistämisestä pakkausselosteen kääntöpuolella.

Suositeltu viikoittainen annos

Aikuiset ja vähintään 12-vuotiaat nuoret

Yksi pistos Avonex Pen -kynällä kerran viikossa.

Pyri pistämään Avonex-injektiot joka viikko samana viikonpäivänä samaan kellonaikaan.

Pistoksen ottaminen

Voit pistää Avonex-valmistetta itse Avonex Pen -kynällä ilman lääkärin apua, jos sinulle on opetettu, miten tämä tehdään. Pakkausselosteen lopussa on ohjeet, miten pistos annetaan itse (ks. kohta 7, Miten Avonex Pen -kynällä pistetään).

Jos sinulla on vaikeuksia Avonex Pen -kynän käytössä, pyydä apua lääkäriltä.

AVONEX-hoidon kesto

Lääkärisi kertoo sinulle, kuinka kauan sinun tulee jatkaa Avonex-hoitoa. On tärkeää, että jatkat Avonexin käyttöä säännöllisesti. Älä muuta hoitoasi muutoin kuin lääkärin kehotuksesta.

Jos pistät enemmän kuin sinun pitäisi

Pistä yksi pistos Avonex Pen -kynällä kerran viikossa. Jos olet käyttänyt useamman kuin yhden Avonex Pen -kynän kolmen päivän aikana, kysy välittömästi neuvoa lääkäriltä tai apteekista.

Jos injektio unohtuu

Jos unohdat ottaa viikoittaisen injektion, pistä se heti kun muistat. Pidä sitten viikon tauko ennen kuin pistät seuraavan pistoksen Avonex Pen -kynällä. Jatka pistosten ottamista uutena viikonpäivänä. Jos haluat ottaa Avonex-injektion mieluiten tiettynä viikonpäivänä, keskustele lääkärisi kanssa siitä, miten voit palauttaa pistosaikataulun takaisin haluamaasi päivään. Älä ota kahta injektiota korvataksesi unohtuneen injektion.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Haittavaikutusluettelo voi vaikuttaa huolestuttavalta, mutta sinulla ei välttämättä esiinny mitään näistä oireista.

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset: hakeudu lääkärin hoitoon

Vakavat allergiset reaktiot

Jos sinulle kehittyy jokin seuraavista:

 • kasvojen, huulten tai kielen turvotus
 • hengitysvaikeudet
 • ihottuma.

Soita välittömästi lääkärille. Älä ota uutta Avonex-annosta ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa.

Masennus

Jos sinulle kehittyy masennusoireita:

 • tunnet olosi epätavallisen surulliseksi, ahdistuneeksi tai arvottomaksi.

Soita välittömästi lääkärille.

Maksavaivat

Jos sinulle kehittyy jokin seuraavista oireista:

 • ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuutta
 • kutinaa joka puolella kehoa
 • pahoinvointia, oksentelua
 • alttiutta mustelmille.

Soita välittömästi lääkärille, sillä oireet voivat johtua mahdollisesta maksavaivasta.

Kliinisissä tutkimuksissa havaitut haittavaikutukset

Kliinisissä tutkimuksissa havaitut haittavaikutukset. Näitä haittavaikutuksia ilmoitettiin Avonexilla tehtyjen tutkimusten aikana. Luvut perustuvat kyseisiä haittoja ilmoittaneiden henkilöiden määriin. Näin saat käsityksen siitä, miten todennäköisiä eri haittavaikutukset ovat.

Hyvin yleiset haittavaikutukset

(saattavat esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä)

 • flunssankaltaiset oireet – päänsärky, lihassärky, vilunväreet tai kuume: ks. Flunssankaltaiset oireet
 • päänsärky.

Yleiset haittavaikutukset

(saattavat esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10:stä)

 • ruokahaluttomuus
 • heikotus ja väsymys
 • univaikeudet
 • masennus
 • punastuminen
 • nuha
 • ripuli
 • pahoinvointi tai oksentelu
 • puutuminen tai ihon kihelmöinti
 • ihottuma, mustelmat
 • runsas hikoilu, yöhikoilu
 • kipu lihaksissa, nivelissä, käsivarsissa, jaloissa tai niskassa
 • lihaskrampit, nivelten ja lihasten jäykkyys
 • kipu, mustelmat ja punoitus pistoskohdassa
 • verikoetulosten muutokset. Sinulla saattaa esiintyä väsymystä, toistuvia infektioita ja selittämätöntä mustelmanmuodostusta tai verenvuotoa.

Melko harvinaiset haittavaikutukset

(saattavat esiintyä enintään yhdellä potilaalla 100:sta)

 • hiustenlähtö
 • kuukautiskierron muutokset
 • polte pistoskohdassa.

Harvinaiset haittavaikutukset

(saattavat esiintyä enintään yhdellä potilaalla 1 000:sta)

 • hengitysvaikeudet
 • munuaisvaivat, munuaisten arpeutuminen mukaan lukien, mikä saattaa heikentää munuaisten toimintaa.
  Jos sinulle kehittyy jokin tai kaikki seuraavista oireista:
  • vaahtoa virtsassa
  • uupumusta
  • turvotusta, erityisesti nilkoissa ja silmäluomissa, ja painon nousua.

Kerro näistä lääkärille, sillä ne saattavat olla mahdollisen munuaisvaivan oireita.

 • Pienissä verisuonissa esiintyvät veritukokset, jotka voivat vaikuttaa munuaisiisi (tromboottinen trombosytopeeninen purppura tai hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä). Oireita saattavat olla mustelmien lisääntyminen, verenvuoto, kuume, äärimmäinen heikkous, päänsärky, heitehuimaus tai pyörrytys. Lääkärisi saattaa löytää muutoksia veressäsi ja munuaistesi toiminnassa.

Jos jokin haittavaikutus huolestuttaa sinua, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

Muut haittavaikutukset

Näitä haittavaikutuksia on esiintynyt Avonex-hoitoa saaneilla potilailla, mutta niiden esiintymistiheyttä ei tiedetä.

Jos sinua huimaa, älä aja autoa.

 • kilpirauhasen vajaatoiminta tai liikatoiminta
 • hermostuneisuus tai ahdistuneisuus, tunteiden ailahtelu, ajattelun poikkeavuudet tai aistiharhat (olemattomien asioiden näkeminen tai kuuleminen), sekavuus tai itsemurhat
 • tunnottomuus, huimaus, kouristuskohtaukset tai migreenikohtaukset
 • sydämentykytys, nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke tai sydänvaivat, jotka voivat aiheuttaa seuraavia oireita: heikentynyt rasituksen sieto, kyvyttömyys maata selällään, hengenahdistus tai nilkkojen turvotus
 • maksavaivat (kuvattu edellä)
 • nokkosihottuma tai rakkulainen ihottuma, kutina, aiemman psoriaasin paheneminen
 • pistoskohdan turvotus tai verenvuoto, pistoskohdan kudostuho (nekroosi) tai rintakipu pistoksen jälkeen
 • painon nousu tai lasku
 • muutoksia eri laboratoriokoetuloksissa, kuten maksaentsyymiarvojen muutokset
 • keuhkoverenpainetauti: Sairaus, jossa keuhkojen verisuonet kaventuvat voimakkaasti, jolloin verenpaine sydämestä keuhkoihin verta kuljettavissa suonissa kohoaa. Keuhkoverenpainetta on havaittu eri aikoina hoidon kuluessa, jopa useita vuosia interferonibeetahoidon aloittamisen jälkeen.

Jos jokin haittavaikutus huolestuttaa sinua, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

Injektion vaikutukset

 • Pyörrytys: Lääkärisi saattaa antaa ensimmäisen Avonex-injektion. Sinua saattaa pyörryttää, ja saatat jopa pyörtyä. Näin ei todennäköisesti tapahdu uudelleen.
 • Heti injektion jälkeen lihakset saattavat tuntua jännittyneiltä tai hyvin heikoilta – aivan kuin pahenemisvaiheen aikana. Tämä on harvinaista. Sitä tapahtuu vain injektion ottamisen yhteydessä, ja vaikutus menee pian ohi. Tällaista saattaa tapahtua milloin tahansa Avonex-hoidon aikana.
 • Jos sinulle kehittyy ihoärsytystä tai iho-ongelmia injektion jälkeen, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

Flunssankaltaiset oireet

Kolme yksinkertaista keinoa vähentää flunssankaltaisten oireiden vaikutusta:

 1. Ota Avonex Pen -pistos juuri ennen nukkumaanmenoa. Nukkuessasi et välttämättä tunne vaikutuksia.
 2. Ota parasetamolia tai ibuprofeenia puoli tuntia ennen pistosta Avonex Pen -kynällä ja toistuvasti uudelleen enintään vuorokauden ajan. Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta, mikä annos on sopivin.
 3. Jos sinulla on kuumetta, juo runsaasti vettä nestetasapainon ylläpitämiseksi.

Joillakin ihmisillä ilmenee flunssankaltaisia oireita Avonex Pen -kynän käytön jälkeen. Niitä ovat esimerkiksi

 • päänsärky
 • lihassärky
 • vilunväreet tai kuume.

Nämä oireet eivät johdu flunssasta

Ne eivät tartu muihin. Niitä esiintyy eniten Avonex-hoidon alussa. Kun jatkat lääkkeen käyttöä, flunssankaltaiset oireet lievittyvät vähitellen.

Lapset (vähintään 10‑vuotiaat) ja nuoret

Kliinisissä tutkimuksissa joitakin haittavaikutuksia, kuten lihaskipua, raajakipua, väsymystä ja nivelkipua, raportoitiin lapsilla ja nuorilla yleisemmin kuin aikuisilla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Tämän lääkkeen jäljitettävyyden parantamiseksi lääkärin tai apteekkihenkilökunnan pitää kirjata saamasi valmisteen nimi ja eränumero potilastietoihisi. Sinun kannattaa myös itse kirjata nämä tiedot muistiin siltä varalta, että sinulta kysytään niitä joskus myöhemmin.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Avonex Pen -kynä sisältää esitäytetyn Avonex-ruiskun. Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C). Ei saa jäätyä.

Avonex Pen -kynää voi säilyttää myös huoneenlämmössä (15–30 °C) enintään viikon ajan.

ÄLÄ käytä Avonex Pen -kynää, jos huomaat, että

 • kynä on rikki
 • liuos ei ole väritöntä tai siinä on näkyvissä hiukkasia
 • avaamattomuuden osoittava korkki on vaurioitunut.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä AVONEX PEN sisältää

Vaikuttava aine on interferonibeeta-1a, 30 mikrogrammaa / 0,5 ml

Muut aineet ovat natriumasetaattitrihydraatti, väkevä etikkahappo, arginiinihydrokloridi, polysorbaatti 20 ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Yhdessä kertapakkauksessa on yksi Avonex Pen -kynä, yksi neula ja yksi kynän suojus. Avonex Pen -kynä sisältää esitäytetyn Avonex-ruiskun. Sitä saa käyttää vain riittävän harjoittelun jälkeen. Avonex Pen -kyniä on saatavana neljän tai kahdentoista kynän laatikoissa, ja ne riittävät yhdeksi tai kolmeksi kuukaudeksi.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Biogen Netherlands B.V.

Prins Mauritslaan 13

1171 LP Badhoevedorp

Alankomaat

Valmistaja:

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS

Biotek Allé 1,

DK-3400 Hillerød,

Tanska

Biogen Netherlands B.V.

Prins Mauritslaan 13

1171 LP Badhoevedorp

Alankomaat

Tämän selosteen isotekstinen versio on saatavilla valmisteen paikallisilta edustajilta.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Suomi/Finland

Biogen Finland Oy

+358 207 401 200

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.2022.

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu .

Tämä pakkausseloste on saatavissa kaikilla EU-kielillä Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.

Ohjeet käyttäjälle

7. Miten AVONEX PEN ‑kynällä pistetään

Avonex Pen -kynä (kertakäyttöinen)

Pakkauksen sisältö: Avonex Pen -kynä, neula ja Avonex Pen -kynän suojus

image12.png

Avonex Pen -kynä – käyttövalmis pistosta varten

image2.jpg

Avonex Pen -kynä – pistoksen jälkeen (valmis hävitettäväksi)

image14.png

Sinulle on opetettava, miten Avonex Pen -kynää käytetään.

Nämä ohjeet on tarkoitettu vain muistin virkistämiseksi. Jos olet epävarma jostakin tai sinulla on ongelmia, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Pistoskohdat

Käytä joka viikko eri pistoskohtaa.

Paras kohta on ulomman reisilihaksen yläosa.

Vuorottele oikean ja vasemman reiden välillä.

Merkitse muistiin, mihin kohtaan olet kullakin viikolla pistänyt.

image15.jpeg

 • Avonex pistetään lihakseen. Paras kohta on ulomman reisilihaksen yläosa edellä olevan kuvan mukaisesti. Pistämistä pakaraan ei suositella.
 • Käytä joka viikko eri pistoskohtaa. Tämä vähentää iho- ja lihasärsytyksen riskiä.
 • Älä pistä lääkettä kohtaan, jossa on mustelma, kipua, infektio tai avonainen haava.

A. Käyttövalmistelut

 1. Ota yksi Avonex Pen -kynä jääkaapista.
  Tarkista, että pakkauksessa on yksi Avonex Pen -kynä, yksi neula ja yksi kynän suojus.
  Älä ravista Avonex Pen -kynää.
  Tarkista Avonex Pen -kynän etiketistä viimeinen käyttöpäivämäärä.
  Älä käytä lääkettä, jos viimeinen käyttöpäivämäärä on jo ohitettu.
 2. Anna Avonex Pen -kynän lämmetä.
  Jätä se huoneenlämpöön puoleksi tunniksi.
  Näin pistos tuntuu miellyttävämmältä kuin suoraan jääkaapista otettuna.
  Huom.: Älä lämmitä Avonex Pen -kynää ulkoisella lämmönlähteellä, kuten kuumalla vedellä.
 3. Pese kädet huolellisesti vedellä ja saippualla ja kuivaa ne.
 4. Ota esiin puhdistuspyyhkeitä ja laastareita, jos tarvitset niitä (eivät sisälly kynäpakkaukseen).
 5. Aseta pistokseen tarvittavat tarvikkeet puhtaalle, kovalle alustalle.

B. Avonex Pen -kynän valmistelu

image16.png

1 Poista avaamattomuuden osoittava korkki.

Varmista, että korkki on ehjä ja avaamaton. Jos vaikuttaa siltä, että korkki on avattu, älä käytä Avonex Pen -kynää.

 • Pidä Avonex Pen -kynää kädessä niin, että korkki osoittaa ylöspäin.
 • Taivuta korkkia suorassa kulmassa niin, että se napsahtaa irti.
 • Älä koske esiin tulevaa lasikärkeä.

Huom.: Aseta kynä pöydälle ennen vaiheen 2 aloittamista.

image17.png

2 Kiinnitä neula.

 • Avonex Pen -kynä toimii vain pakkaukseen sisältyvällä neulalla.
 • Vedä folio pois neulan suojuksen pohjasta.
 • Paina neula kiinni kynän lasikärkeen. Pidä kynää pystyasennossa.
 • Älä irrota neulan suojusta.
 • Kierrä neulaa varovasti myötäpäivään, kunnes se on tukevasti kiinni, sillä muutoin neula voi vuotaa. Jos neula vuotaa, et saa ehkä täyttä annosta.

Huom.: Neulan suojus irtoaa automaattisesti jäljempänä kuvatussa vaiheessa 3.

image18.png

3 Pidennä injektorin suojusta.

 • Pidä toisella kädellä tukevasti kiinni kynän rungosta. Suuntaa neulan suojus poispäin itsestäsi ja muista ihmisistä.
 • Vedä toisen käden yhdellä nopealla liikkeellä injektorin suojus (uritettu alue) neulan päälle niin, että neula peittyy kokonaan.
 • Muovinen neulan suojus napsahtaa irti.

Huom.: Älä paina samaan aikaan sinistä aktivointipainiketta.

image19.png

4 Tarkista, että injektorin suojus on pidennetty oikein.

 • Tarkista, että injektorin suojus on pidennetty kokonaan. Soikean lääkeikkunan vieressä näkyy pieni suorakaiteen muotoinen alue. Tämä on turvalukitsin.

image20.png

5 Tarkista neste.

 • Katso soikeaa lääkeikkunaa. Siitä näkyvän nesteen on oltava kirkasta ja väritöntä.

Jos neste on sameaa tai värjäytynyttä tai jos siinä näkyy hiukkasia, älä käytä kynää. Ilmakuplan (-kuplien) esiintyminen on normaalia.

C. Avonex Pen -kynän käyttö

image21.png

1 Puhdista pistokohta.

Puhdista valitsemasi pistoskohdan iho puhdistuspyyhkeellä, jos se on tarpeen. Anna ihon kuivua.

Huom.: Paras pistoskohta on ulomman reisilihaksen yläosa.

 

2 Aseta Avonex Pen -kynä iholle.

 • Pidä toisella kädellä kynän runkoa kohtisuorassa pistoskohtaa vasten. Varmista, että kynän ikkunat ovat näkyvissä.

Huom.: Varo painamasta sinistä aktivointipainiketta liian aikaisin.

 • Vapauta turvalukitsin painamalla kynän runkoa tukevasti ihoon.
 • Tarkista, että turvalukitsin on vapautunut. Pieni suorakaiteen muotoinen ikkuna häviää näkyvistä. Avonex Pen -kynä on nyt käyttövalmis.

Huom.: Pidä kynää edelleen tukevasti ihoa vasten.

image23.png

3 Anna pistos.

 • Aloita pistos painamalla peukalolla sinistä aktivointipainiketta.

Kynästä kuuluva naksahdus osoittaa, että pistäminen on alkanut. Älä nosta kynää iholta.

 • Pidä kynää edelleen iholla ja laske hitaasti 10 sekuntia.
 • Kun 10 sekuntia on kulunut, vedä kynä suoraan ylös niin, että neula irtoaa pistoskohdasta.
 • Paina pistoskohtaa muutaman sekunnin ajan. Jos pistoskohdassa on verta, pyyhi se pois.
image24.png

4 Varmista pistoksen onnistuminen.

 • Tarkista pyöreä ikkuna. Ikkuna muuttuu keltaiseksi, kun koko annos on annettu.
 • Älä käytä Avonex Pen -kynää uudelleen. Se on kertakäyttöinen.

image25.png

5 Hävittäminen

 • Aseta kynän suojus tasaiselle, kovalle alustalle.

Huom.: Älä pidä kynän suojusta kädessä. Voit saada neulanpiston.

 • Aseta neula suoraan kynän suojukseen.
 • Paina tukevasti, kunnes kuuluu naksahdus ja neula on suojattu. Tähän voidaan tarvita kumpaakin kättä. Kun kynä on suljettu, neulanpiston vaaraa ei ole.
 • Hävitä jäte asianmukaisesti. Lääkäri, hoitaja tai apteekkihenkilökunta antaa ohjeet siitä, miten käytetty Avonex Pen -kynä hävitetään, esimerkiksi viiltävälle ja pistävälle jätteelle tarkoitetussa säiliössä.

Yrityksen yhteystiedot:

BIOGEN FINLAND OY
Bertel Jungin aukio 5 C
02600 Espoo

www.biogen.fi
0207 401 200
Tukkuliike: Tamro

www.MS-nyt.fi