GARDASIL 9 injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,7 mt, 02.03.2021 19:03:35)

Gardasil 9 injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku
9-valenttinen ihmisen papilloomavirusrokote (rekombinantti, adsorboitu)

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin sinut tai lapsesi rokotetaan, sillä se sisältää sinulle tai lapsellesi tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Jos havaitset tai lapsesi havaitsee haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Gardasil 9 on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat tai lapsesi saa Gardasil 9 -rokotteen
 3. Miten Gardasil 9 annetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Gardasil 9 -rokotteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Gardasil 9 on rokote vähintään 9‑vuotiaille lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Se on tarkoitettu suojaamaan ihmisen papilloomaviruksen (Human Papillomavirus, HPV) tyyppien 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ja 58 aiheuttamia sairauksia vastaan.

Tällaisia sairauksia ovat syövän esiastemuutoksiin kuuluvat muutokset ja syövät naisen sukupuolielimissä (kohdunkaulassa, ulkosynnyttimissä ja emättimessä), peräaukon syövän esiastemuutokset, peräaukon syövät sekä visvasyylät miehillä ja naisilla.

Gardasil 9 -rokotetta on tutkittu 9–26‑vuotiailla miehillä ja 9–45-vuotiailla naisilla.

Gardasil 9 suojaa sellaisia HPV-tyyppejä vastaan, jotka aiheuttavat suurimman osan näistä sairauksista.

Gardasil 9 on tarkoitettu näiden sairauksien ehkäisemiseen. Rokotetta ei käytetä HPV‑infektioon liittyvien sairauksien hoitoon. Gardasil 9 ei tehoa, jos henkilöllä on jo olemassa oleva infektio tai sairaus, joka liittyy johonkin rokotteessa olevista HPV-tyypeistä. Jos henkilöllä on jo yhden tai useamman rokotteessa olevan HPV-tyypin aiheuttama infektio, Gardasil 9 voi kuitenkin suojata rokotteen muihin HPV-tyyppeihin liittyviä sairauksia vastaan.

Gardasil 9 ei voi aiheuttaa HPV:sta johtuvia sairauksia.

Kun henkilö saa Gardasil 9-rokotteen, immuunijärjestelmä (elimistön luonnollinen puolustusjärjestelmä) tuottaa rokotteen yhdeksää HPV-tyyppiä vastaan vasta-aineita, jotka auttavat suojaamaan elimistöä näiden virusten aiheuttamilta sairauksilta.

Jos sinulle tai lapsellesi annetaan ensimmäinen Gardasil 9 -annos, koko rokotussarja on suoritettava loppuun asti Gardasil 9 ‑rokotteella.

Jos olet tai lapsesi on jo saanut HPV-rokotteen, kysy lääkäriltä, onko Gardasil 9 sopiva valmiste sinulle tai lapsellesi.

Gardasil 9 ‑rokotetta käytettäessä on noudatettava virallisia ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Gardasil 9 ‑rokotetta tai älä ota lapsellesi Gardasil 9 ‑rokotetta:

 • jos olet tai lapsesi on allerginen vaikuttaville aineille tai tämän rokotteen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla tai lapsellasi on ilmennyt allerginen reaktio Gardasil/Silgard‑annoksen (HPV-tyypit 6, 11, 16 ja 18) tai Gardasil 9‑annoksen saamisen jälkeen.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa, jos sinulla tai lapsellasi on

 • verenvuototauti (sairaus, joka aiheuttaa normaalia runsaampaa verenvuotoa), esimerkiksi hemofilia
 • heikentynyt immuunijärjestelmä, joka johtuu esimerkiksi geenivirheestä, HIV-infektiosta tai immuunijärjestelmään vaikuttavasta lääkityksestä
 • sairaus, johon liittyy korkea kuume. Lievä kuume tai ylähengitystieinfektio (esimerkiksi flunssa) ei sinänsä edellytä rokotuksen siirtämistä.

Pyörtymistä, johon saattaa liittyä kaatumista, voi ilmetä (yleisimmin nuorilla) minkä tahansa neulalla pistämisen jälkeen. Kerro siksi lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos olet tai lapsesi on aiemmin pyörtynyt pistoksen antamisen yhteydessä.

Kaikkien muiden rokotteiden tavoin Gardasil 9 ei välttämättä anna täydellistä suojaa kaikille rokotetuille.

Gardasil 9 ei suojaa kaikkia ihmisen papilloomaviruksen tyyppejä vastaan. Siksi on edelleen noudatettava asianmukaisia varotoimia sukupuoliteitse tarttuvia tauteja vastaan.

Rokotus ei korvaa kohdunkaulan syövän seulontaa. Jos olet nainen, sinun on edelleen noudatettava lääkärin ohjeita kohdunkaulan irtosolunäytteiden/papakokeiden ottamisesta sekä ehkäisy- ja suojausmenetelmien käytöstä.

Mitä muuta sinun tai lapsesi on tiedettävä Gardasil 9 ‑rokotteesta
Rokotteen antaman suojan kestoa ei vielä tiedetä. Meneillään on pitkän aikavälin seurantatutkimuksia, joissa arvioidaan tarvitaanko tehosteannosta.

Muut lääkevalmisteet ja Gardasil 9
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä tai lapsesi parhaillaan käyttää, on äskettäin käyttänyt tai saattaa käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Gardasil 9 voidaan antaa yhdistetyn tehosterokotteen kanssa, joka sisältää kurkkumätä- (d) ja jäykkäkouristus- (T) komponentit sekä hinkuyskä- [soluton komponentti] (ap) ja/tai polio [inaktivoitu] (IPV) komponentin (dTap‑, dT-IPV‑ ja dTaP-IPV-rokotteet), samalla vastaanottokäynnillä eri pistoskohtaan (eri kohtaan kehoa, esimerkiksi toiseen käsivarteen tai reiteen).

Gardasil 9 ‑rokotteen vaikutus ei välttämättä ole paras mahdollinen, jos sitä käytetään immuunijärjestelmän toimintaa heikentävien lääkkeiden kanssa.

Hormonaaliset ehkäisyvalmisteet (esimerkiksi ehkäisytabletit) eivät vähentäneet Gardasil 9 ‑rokotteen antamaa suojaa.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän rokotteen ottamista. Tiedot raskauden aikana Gardasil 9 ‑rokotteen saaneista naisista eivät viittaa suurentuneeseen keskenmenon tai lapsen synnynnäisten poikkeavuuksien riskiin.

Jos olet raskaana tai tulet raskaaksi rokotussarjan aikana, on kuitenkin suositeltavaa lykätä rokotteen antamista tai keskeyttää rokotussarjan antaminen, kunnes et enää ole raskaana.

Gardasil 9 ‑rokote voidaan antaa naisille, jotka imettävät tai aikovat imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Gardasil 9 saattaa lievästi ja tilapäisesti vaikuttaa ajamiseen ja koneiden käyttöön (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset).

Gardasil 9 sisältää natriumkloridia
Tämä lääkevalmiste sisältää natriumia alle 1 mmol (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Lääkäri antaa Gardasil 9 ‑rokotteen pistoksena. Gardasil 9 on tarkoitettu aikuisille ja nuorille 9-vuoden iästä lähtien.

Jos olet 9‑14‑vuotias saadessasi ensimmäisen pistoksen
Gardasil 9 voidaan antaa 2 annoksen rokotesarjana:

 • ensimmäinen pistos: valittuna päivänä
 • toinen pistos: annetaan 5-13 kuukauden kuluttua ensimmäisen pistoksen antamisesta

Jos toinen rokoteannos annetaan aiemmin kuin 5 kuukautta ensimmäisen annoksen antamisen jälkeen, on aina annettava kolmas annos.

Gardasil 9 voidaan antaa 3 annoksen rokotesarjana:

 • ensimmäinen pistos: valittuna päivänä
 • toinen pistos: 2 kuukauden kuluttua ensimmäisen pistoksen antamisesta (aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ensimmäisen annoksen antamisesta)
 • kolmas pistos: 6 kuukauden kuluttua ensimmäisen pistoksen antamisesta (aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua toisen annoksen antamisesta).

Kaikki kolme annosta annetaan yhden vuoden kuluessa. Lisätietoja saat lääkäriltä.

Jos olet 15‑vuotias tai vanhempi saadessasi ensimmäisen pistoksen
Gardasil 9 annetaan 3 annoksen rokotesarjana:

 • ensimmäinen pistos: valittuna päivänä
 • toinen pistos: 2 kuukauden kuluttua ensimmäisen pistoksen antamisesta (aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ensimmäisen annoksen antamisesta)
 • kolmas pistos: 6 kuukauden kuluttua ensimmäisen pistoksen antamisesta (aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua toisen annoksen antamisesta).

Kaikki kolme annosta annetaan yhden vuoden kuluessa. Lisätietoja saat lääkäriltä.

On suositeltavaa, että henkilöille, jotka saavat ensimmäisen annoksen Gardasil 9 ‑rokotetta, annetaan kaikki rokotesarjan mukaiset rokotukset Gardasil 9 -rokotteella.

Gardasil 9 annetaan pistoksena ihon läpi lihakseen (mieluiten olkavarren lihakseen tai reisilihakseen).

Jos unohdat ottaa yhden Gardasil 9 ‑annoksen:
Jos sinulta jää väliin rokotussarjan mukainen pistos, lääkäri päättää, milloin saat väliin jääneen annoksen.
On tärkeää noudattaa lääkärin tai sairaanhoitajan ohjeita vastaanottokäynneistä, joilla annetaan seuraavat annokset. Käänny lääkärin puoleen, jos olet unohtanut sovitun vastaanottoajan tai et pääse silloin vastaanotolle. Jos olet saanut Gardasil 9 ‑rokotteen ensimmäisenä annoksena, rokotusarja on suoritettava loppuun Gardasil 9 ‑rokotteella eikä millään muulla HPV-rokotteella.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän rokotteen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki rokotteet, tämäkin rokote voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia voidaan todeta Gardasil 9 ‑rokotteen antamisen jälkeen:

Hyvin yleiset (saattavat ilmetä yli 1 henkilöllä kymmenestä): pistoskohdassa todetut haittavaikutukset (kipu, turvotus ja punoitus) ja päänsärky.

Yleiset (saattavat ilmetä alle 1 henkilöllä kymmenestä): pistoskohdassa todetut haittavaikutukset (mustelmat ja kutina), kuume, väsymys, huimaus ja pahoinvointi.

Melko harvinaiset (saattavat ilmetä alle 1 henkilöllä sadasta): suurentuneet imusolmukkeet (kaulassa, kainalossa tai nivusissa), nokkosihottuma, pyörtyminen, johon saattaa liittyä vapinaa tai jäykkyyttä, oksentelu, nivelkipu, lihaskipu, epätavallinen väsymys tai heikkous, vilunväristykset ja yleinen huonovointisuuden tunne.

Harvinaiset (saattavat ilmetä alle 1 henkilöllä tuhannesta): allergiset reaktiot.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin): vakavat allergiset reaktiot (anafylaktiset reaktiot).

Kun Gardasil 9 annettiin yhdistetyn kurkkumätä-, jäykkäkouristus-, hinkuyskä- [soluton komponentti] ja [inaktivoidun] poliotehosterokotteen kanssa samalla käynnillä, raportoitiin useammin pistoskohdan turvotusta.

Pyörtymistä, johon on joskus liittynyt vapinaa tai jäykkyyttä, on raportoitu. Vaikka pyörtymistapaukset ovat melko harvinaisia, potilaita on tarkkailtava 15 minuutin ajan HPV-rokotteen antamisen jälkeen.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu GARDASIL‑ ja SILGARD-rokotteiden käytön yhteydessä, ja ne ovat mahdollisia myös GARDASIL 9 ‑rokotteen antamisen jälkeen
Allergisia reaktioita on raportoitu. Jotkin näistä reaktioista ovat olleet vakavia. Oireita voivat olla hengitysvaikeudet ja hengityksen vinkuna.

Kuten muidenkin rokotteiden kohdalla, tavanomaisen käytön yhteydessä ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat mm. lihasheikkous, epänormaalit tuntemukset, pistely käsivarsissa, jaloissa ja ylävartalolla tai sekavuus (Guillain–Barrén oireyhtymä, akuutti disseminoitunut enkefalomyeliitti), tavallista suurempi alttius verenvuotojen tai mustelmien ilmenemiseen ja ihoinfektiot injektiokohdassa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA 

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä rokotetta pakkauksessa ja injektioruiskun etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C). Ei saa jäätyä. Pidä injektioruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Gardasil 9 sisältää
Vaikuttava aine on ihmisen papilloomavirustyypeistä 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ja 58 peräisin oleva korkeatasoisesti puhdistettu ei-infektoiva proteiini.

Yksi annos (0,5 ml) sisältää:

ihmisen papilloomaviruksen1 tyypin 6 L1 -proteiinia2,3 noin 30 mikrogrammaa
ihmisen papilloomaviruksen1 tyypin 11 L1 -proteiinia2,3 noin 40 mikrogrammaa
ihmisen papilloomaviruksen1 tyypin 16 L1 -proteiinia2,3 noin 60 mikrogrammaa
ihmisen papilloomaviruksen1 tyypin 18 L1 -proteiinia2,3 noin 40 mikrogrammaa
ihmisen papilloomaviruksen1 tyypin 31 L1 -proteiinia2,3 noin 20 mikrogrammaa
ihmisen papilloomaviruksen1 tyypin 33 L1 -proteiinia2,3 noin 20 mikrogrammaa
ihmisen papilloomaviruksen1 tyypin 45 L1 -proteiinia2,3 noin 20 mikrogrammaa
ihmisen papilloomaviruksen1 tyypin 52 L1 -proteiinia2,3 noin 20 mikrogrammaa
ihmisen papilloomaviruksen1 tyypin 58 L1 -proteiinia2,3 noin 20 mikrogrammaa

1 Ihmisen papilloomavirus = HPV.
2 L1-proteiini on viruksen kaltaisina partikkeleina, jotka on tuotettu hiivasoluissa (Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C ‑5 (kanta 1895)) yhdistelmä-DNA-tekniikalla.
3 Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiadjuvanttiin (0,5 milligrammaa alumiinia).

Rokote sisältää amorfista alumiinihydroksifosfaattisulfaattia adjuvanttina.
Adjuvanttien tarkoitus on parantaa rokotteen aikaansaamaa immuunivastetta.

Rokotesuspension sisältämät muut aineet ovat natriumkloridi, histidiini, polysorbaatti 80 (E433), booraksi (E285) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Yksi annos Gardasil 9 -injektionestettä, suspensio, on 0,5 ml.

Ennen ravistamista Gardasil 9 saattaa näyttää kirkkaalta nesteeltä, jossa on valkoista sakkaa. Kun Gardasil 9 on ravistettu hyvin, se on valkoista, sameaa nestettä.

Gardasil 9 on saatavilla 1 tai 10 esitäytetyn ruiskun pakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Alankomaat

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Suomi/Finland
MSD Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 804 650
info@msd.fi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 03/2024.

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu/.

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Gardasil 9 injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku:

 • Ennen ravistamista Gardasil 9 saattaa näyttää kirkkaalta nesteeltä, jossa on valkoista sakkaa.
 • Ravista esitäytettyä ruiskua hyvin ennen käyttöä suspension aikaansaamiseksi. Kun Gardasil 9 on ravistettu hyvin, se on valkoista, sameaa nestettä.
 • Tarkista suspensio silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten havaitsemiseksi ennen rokotteen antamista. Hävitä valmiste, jos siinä on hiukkasia tai sen väri on muuttunut.
 • Valitse potilaan koon ja painon mukaan lihakseen (i.m.) antamiseen sopiva neula.
 • Neuloja sisältävissä pakkauksissa on kaksi eripituista neulaa kunkin ruiskun mukana.
 • Kiinnitä neula kiertämällä sitä myötäpäivään kunnes neula on tiukasti kiinni ruiskussa. Anna koko annos tavanomaisen hoitokäytännön mukaisesti.
 • Pistä rokote välittömästi lihakseen (i.m.), mieluiten olkavarren hartialihakseen tai reisilihaksen ulkosivun etu-yläosaan.
 • Rokote on käytettävä sellaisena kuin se on toimitettu. Käytä koko suositeltu rokoteannos.

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Yrityksen yhteystiedot:

MSD FINLAND OY
Keilaniementie 1, PL 46
02151 Espoo

info@msd.fi
www.msd.fi
09 804 650
Tukkuliike: Oriola