MOBIC tabletti 7,5 mg, 15 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,9 mt, 28.01.2021 19:05:25)

MOBIC 7,5 mg ja 15 mg tabletit

meloksikaami

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Mobic-tabletit ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Mobic-tabletteja
 3. Miten Mobic-tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Mobic-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mobic-tablettien vaikuttava aine on meloksikaami. Meloksikaami kuuluu ei-steroidisten tulehduskipulääkkeiden (NSAID) ryhmään. Näitä lääkkeitä käytetään vähentämään tulehdusta ja kipua nivelissä ja lihaksissa.

Mobic-tabletit on tarkoitettu 16-vuotiaille ja sitä vanhemmille nuorille ja aikuisille.

Mobic-tabletteja käytetään:

 • lyhytaikaiseen hoitoon nivelrikon pahenemisvaiheessa
 • pitkäaikaiseen hoitoon
  • nivelreumassa
  • selkärankareumassa

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Mobic-tabletteja:

 • jos olet allerginen meloksikaamille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana
 • jos olet lapsi tai alle 16-vuotias nuori
 • jos sinulla on ollut seuraavia haittavaikutuksia asetyylisalisyylihapon tai muiden tulehduskipulääkkeiden oton yhteydessä:
  • vinkuvaa hengitystä, kiristystä rinnassa, hengenahdistusta (astmaa)
  • nenän limakalvojen turvotuksen aiheuttamaa nenän tukkoisuutta (nenäpolyypit)
  • ihottumaa tai nokkosihottumaa (urtikaria)
  • ihon tai limakalvojen yhtäkkistä turpoamista, kuten silmänympärysten, kasvojen, huulten, suun tai kurkun turpoamista, mikä mahdollisesti vaikeuttaa hengittämistä (angioedeema)
 • jos sinulla on aikaisemman tulehduskipulääkityksen jälkeen ilmennyt
  • verenvuotoa vatsassa tai suolistossa
  • haavauma vatsassa tai suolistossa
 • jos sinulla on haavauma tai verenvuoto vatsassa tai suolistossa
 • jos sinulla on tai on toistuvasti ollut mahan tai maha-suolikanavan haavauma tai verenvuoto
 • jos sinulla on maksan vajaatoiminta
 • jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, jota ei hoideta dialyysilla
 • jos sinulla on äskettäin ollut verenvuoto aivoissa
 • jos sinulla on jokin verenvuotohäiriö
 • jos sinulla on vaikea sydänsairaus
 • et siedä joitain sokereita, koska tämä valmiste sisältää laktoosia (ks. myös ”Mobic sisältää maitosokeria (laktoosia) ja natriumia”)

Jos olet epävarma, koskeeko mikään yllämainituista sinua, ota yhteys lääkäriin.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Mobic-tabletteja.

Varoitukset
Lääkkeiden, kuten Mobic-tablettien, käyttöön voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski. Kaikki riskit ovat suurempia käytettäessä suurta lääkeannosta ja pitkään käytettäessä. Älä ylitä suositeltua annosta. Älä käytä Mobic-tabletteja pidempään kuin lääkärisi on määrännyt (ks. kohta Miten valmistetta käytetään ”Miten Mobic-tabletteja otetaan”).

Jos sinulla on sydänsairaus, aiemmin sairastettu aivohalvaus, tai jos luulet, että sinulla on näille sairauksille altistavia riskitekijöitä, sinun tulee keskustella hoidostasi lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Esimerkiksi jos:

 • sinulla on korkea verenpaine
 • sinulla on korkeat veren sokeriarvot (diabetes)
 • sinulla on korkea veren kolesteroli
 • tupakoit

Lopeta Mobic-tablettien käyttö välittömästi, jos huomaat verenvuotoja (aiheuttaa ulosteen tummumista) tai ruoansulatuskanavan verenvuotoja (aiheuttaa vatsakipuja).

Mahdollisesti hengenvaarallisia ihoreaktioita (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi), on raportoitu Mobic-tablettien käytön yhteydessä. Ne ilmenevät aluksi punertavina, rengasmaisina tai pyöreinä laikkuina vartalolla ja niiden keskellä on usein rakkuloita. Muita löydöksiä, joita kannattaa etsiä voivat olla haavaumat suussa, nielussa, nenässä tai sukupuolielimissä sekä sidekalvotulehdus (silmien punoitus ja turvotus). Nämä mahdolliset hengenvaaralliset ihoreaktiot liittyvät usein flunssan kaltaisiin oireisiin. Ihottuma voi levitä laajoiksi rakkulamuodostelmiksi tai ihon pinnan kuoriutumiseksi. Suurin riski vakavien ihoreaktioiden ilmenemiselle on ensimmäisten hoitoviikkojen aikana. Jos sinulle on kehittynyt Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai toksinen epidermaalinen nekrolyysi Mobic-tablettien käytön yhteydessä, et saa koskaan aloittaa Mobic-tablettien käyttöä enää uudelleen.
Jos sinulla on joskus esiintynyt toistopunoittumaa (pyöreitä tai soikeita punoittavia läiskiä ja ihoturvotusta, jotka ilmestyvät yleensä uudelleen samaan kohtaan / samoihin kohtiin, rakkulanmuodostusta, nokkosihottumaa ja kutinaa) meloksikaamin tai muiden oksikaamien (esim. piroksikaamin) ottamisen jälkeen.

Jos sinulle kehittyy ihottuma tai edellä mainittuja iho-oireita, lopeta Mobic-tablettien käyttö, hakeudu nopeasti lääkärin vastaanotolle ja kerro, että käytät tätä lääkettä.

Mobic-tabletit eivät sovi äkillisen kivun hoitoon.

Mobic-tabletit voivat peittää taustalla olevan tulehduksen oireita (esim. kuume). Jos epäilet, että sinulla on tulehdus, ota yhteys lääkäriisi.

Käyttöön liittyvät varotoimet
Koska hoidon muuttaminen on tarpeen, on tärkeää, että kysyt lääkäriltäsi neuvoa ennen kuin otat Mobic-tabletteja seuraavissa tapauksissa:

 • aikaisemmin sairastettu ruokatorvitulehdus (esofagiitti), mahatulehdus (gastriitti) tai joku muu aiemmin sairastettu ruoansulatuskanavan sairaus, esim. Crohnin tauti tai haavainen paksusuolitulehdus
 • korkea verenpaine (hypertensio)
 • korkea ikä
 • sydän-, maksa- tai munuaissairaus
 • korkeat veren sokeriarvot
 • pienentynyt verimäärä, mikä voi johtua vakavasta verenhukasta tai palovammasta, leikkauksesta tai vähäisestä nesteensaannista
 • jos et siedä joitain sokereita, koska tämä lääke sisältää laktoosia
 • lääkärin aiemmin toteama korkea kaliumpitoisuus veressä

Lääkäri tarkkailee vointiasi hoidon aikana.

Muut lääkevalmisteet ja Mobic
Koska Mobic-tabletit voivat vaikuttaa muihin lääkkeisiin tai toisinpäin, kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro erityisesti lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät/olet käyttänyt joitakin seuraavista:

 • muut tulehduskipulääkkeet
 • kaliumsuolat – käytetään veren matalien kaliumpitoisuuksien estämiseen ja hoitoon
 • takrolimuusi – käytetään elinsiirtojen jälkeen
 • trimetopriimi – käytetään virtsatieinfektioiden hoitoon
 • veren hyytymistä estävät lääkkeet
 • verihyytymiä hajottavat lääkkeet
 • sydän- ja munuaissairauksiin käytettävät lääkkeet
 • kortikosteroidit (käytetään esim. tulehdukseen tai allergisiin reaktioihin)
 • siklosporiini – käytetään elinsiirtojen jälkeen, tai vakavissa ihosairauksissa, nivelreumassa tai munuaissairaudessa
 • deferasiroksi – käytetään toistuvien verensiirtojen aiheuttaman rautaylimäärän hoitoon
 • diureetit (nesteenpoistolääkkeet)
  Lääkärisi saattaa tarkkailla munuaistesi toimintaa, jos käytät diureetteja.
 • korkean verenpaineen hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. beetasalpaajat)
 • litium – käytetään mielialahäiriöiden hoidossa
 • selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI:t) – käytetään masennuksen hoidossa
 • metotreksaatti – kasvainten tai vakavien hallitsemattomien ihosairauksien hoitoon ja akuuttiin nivelreumaan
 • pemetreksedi – käytetään syövän hoidossa
 • kolestyramiini – kolesterolitasojen alentamiseen
 • suun kautta otettavat diabeteslääkkeet (sulfonyyliureat, nateglinidi) – käytetään diabeteksen hoidossa.
  Lääkärin tulee seurata tarkasti verensokeriarvojasi hypoglykemian varalta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus
Älä ota Mobic-valmistetta raskauden viimeisten kolmen kuukauden aikana, sillä se voi vahingoittaa syntymätöntä lastasi tai aiheuttaa ongelmia synnytyksessä. Se voi aiheuttaa munuais- ja sydänongelmia syntymättömälle lapsellesi. Se voi vaikuttaa sinun ja vauvasi verenvuototaipumukseen ja aiheuttaa sen, että synnytys viivästyy tai pitkittyy.
Sinun ei pidä ottaa Mobic-valmistetta raskauden ensimmäisten 6 kuukauden aikana, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä, ja lääkärin ohjeistamaa. Jos tarvitset hoitoa tänä aikana tai kun yrität tulla raskaaksi, on käytettävä pienintä annosta mahdollisimman lyhyen ajan. Jos Mobic- valmistetta käytetään pidempään kuin muutaman päivän ajan 20. raskausviikosta alkaen, se voi aiheuttaa syntymättömälle lapsellesi munuaisongelmia, joka voi johtaa vauvaa ympäröivän lapsiveden määrän vähenemiseen (oligohydramnion) tai verisuonen (valtimotiehyen) ahtautumiseen vauvan sydämessä. Jos tarvitset hoitoa muutamaa päivää pidempään, lääkäri voi suositella lisäseurantaa.
Jos olet käyttänyt tätä lääkettä raskauden aikana, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jotta asianmukaista seurantaa voidaan harkita.

Imetys
Tätä lääkettä ei suositella käytettävän imetyksen aikana.

Hedelmällisyys
Tämä lääke voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Kerro lääkärille, jos suunnittelet lapsen hankkimista tai sinulla on vaikeuksia tulla raskaaksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Näköhäiriöitä kuten näön hämärtymistä, heitehuimausta, uneliaisuutta, kiertohuimausta tai muita keskushermostohäiriöitä saattaa ilmetä käytettäessä tätä valmistetta. Jos huomaat tällaisia vaikutuksia, älä aja autoa tai käytä koneita.

Mobic sisältää maitosokeria (laktoosia) ja natriumia
Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

ANNOSTUS – MOBIC 7,5 MG TABLETIT:

Suositeltu annos on:

Nivelrikon pahenemisvaihe:
7,5 mg (yksi tabletti) kerran vuorokaudessa. Annostusta voidaan lisätä 15 mg:aan (kaksi tablettia) kerran vuorokaudessa.

Nivelreuma ja selkärankareuma:
15 mg (kaksi tablettia) kerran vuorokaudessa. Tätä voidaan pienentää 7,5 mg:aan (yksi tabletti) kerran vuorokaudessa.

Päivittäinen annos ei saa ylittää 15 mg (kaksi 7,5 mg:n tablettia).

ANNOSTUS – MOBIC 15 MG TABLETIT:

Suositeltu annos on:

Nivelrikon pahenemisvaihe:
7,5 mg (½ tablettia) kerran vuorokaudessa. Annostusta voidaan lisätä 15 mg:aan (yksi tabletti) kerran vuorokaudessa.

Nivelreuma ja selkärankareuma:
15 mg (yksi tabletti) vuorokaudessa. Tätä voidaan pienentää 7,5 mg:aan (½ tablettia) kerran vuorokaudessa.

Päivittäinen annos ei saa ylittää 15 mg (yksi 15 mg:n tabletti).

Jos joku kohdassa ”Varoitukset ja varotoimet” mainittu asia koskee sinua, lääkäri voi rajoittaa annostasi 7,5 mg:aan kerran vuorokaudessa.

Iäkkäät
Pitkäaikaishoidossa suositeltu  annos iäkkäillä nivelreuma- ja selkärankareumapotilailla on 7,5 mg vuorokaudessa.

Potilaat, joilla haittavaikutusten riski on lisääntynyt
Potilailla, joilla haittavaikutusten riski on lisääntynyt, lääkäri aloittaa hoidon 7,5 mg:n vuorokausiannoksella.

Käyttö lapsille ja nuorille
Mobic-tabletteja ei tule antaa lapsille tai alle 16-vuotiaille nuorille.

Jos tunnet, että Mobic-tablettien vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, tai et usean päivän jälkeen huomaa mitään kohentumista kunnossasi, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Antotapa
Suun kautta.
Tabletit tulee niellä veden tai muun juoman kanssa, ruokailun yhteydessä.

Mobic 7,5 mg tabletit: tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena.

Mobic 15 mg tabletit: tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin. Tabletti tulee jakaa käsin, ei terävän esineen (kuten veitsen) avulla.

Jos otat enemmän Mobic-tabletteja kuin sinun pitäisi
Mikäli olet ottanut liian suuren määrän lääkettä, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen, puh. 0800 147 111.

Tavallisia akuutista tulehduskipulääkeyliannostuksesta seuraavia oireita ovat:

 • voimattomuus
 • väsymys
 • pahoinvointi ja oksentelu
 • vatsan alueen kipu.

Nämä oireet paranevat yleensä, kun Mobic-tablettien käyttö lopetetaan. Sinulle voi tulla mahan tai suoliston verenvuotoa (ruoansulatuskanavan verenvuodot).

Vakava myrkytys voi aiheuttaa seuraavia vakavia haittavaikutuksia (katso kohta Mahdolliset haittavaikutukset):

 • korkea verenpaine
 • akuutti munuaisten vajaatoiminta
 • maksan toiminnan häiriö
 • hengenahdistus
 • tajuttomuus
 • kouristukset
 • verenkierron romahtaminen
 • sydämenpysähdys
 • allergiset (yliherkkyys-) reaktiot, jotka voivat aiheuttaa:
  • pyörtymistä
  • hengenahdistusta
  • ihoreaktioita.

Jos unohdat ottaa Mobic-tabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Ota seuraava annos normaaliin aikaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Mobic-tablettien otto ja ota välittömästi yhteys lääkäriisi tai lähimpään sairaalaan, jos huomaat:

Allergisia reaktioita, jotka saattavat aiheuttaa seuraavia oireita:

 • ihoreaktiot, kuten kutina, rakkulamuodostus tai ihon hilseileminen, jotka voivat olla hengenvaarallisia (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi), pehmytkudosvauriot (limakalvovauriot) tai punavihoittuma (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä). Punavihoittuma on vakava allerginen ihoreaktio, joka aiheuttaa läiskiä, punaisia juovia tai purppuranpunaisia alueita tai rakkuloita. Se voi myös vaikuttaa suuhun, silmiin ja muihin kosteisiin kehon pintoihin.
 • ihon tai limakalvojen yhtäkkinen turpoaminen, kuten silmänympärysten, kasvojen, huulten, suun tai kurkun turpoaminen, mikä mahdollisesti vaikeuttaa hengittämistä, turvonneet nilkat tai jalat (alaraajojen turpoaminen)
 • hengenahdistus tai astmakohtaus
 • maksatulehdus (hepatiitti). Tämä voi aiheuttaa oireita kuten:
  • ihon tai silmämunien keltaisuus
  • vatsakipu
  • ruokahaluttomuus

Ruoansulatuskanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia, erityisesti:

 • verenvuotoja (aiheuttaa ulosteen tummumista)
 • ruoansulatuskanavan haavaumia (aiheuttaa vatsakipuja)

Ruoansulatuskanavan verenvuodot, haavaumat ja puhkeamat voivat joskus olla vakavia ja jopa kuolemaan johtavia, erityisesti vanhuksilla.

Jos sinulla on aiemmin ollut ruoansulatuskanavan oireita pitkäaikaisen tulehduskipulääkkeiden käytön takia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, etenkin jos olet iäkäs. Lääkäri saattaa tarkkailla sinua hoidon aikana.

Jos sinulla ilmenee näköhäiriöitä, älä aja autoa tai käytä koneita.

Yleiset tulehduskipulääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset
Joidenkin tulehduskipulääkkeiden käyttöön voi liittyä suurentunut valtimoverisuonitukoksen riski, esim. sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riski, etenkin suurina annoksina ja pitkäaikaisessa käytössä.

Nesteen kertymistä, korkeaa verenpainetta ja sydämen vajaatoimintaa on raportoitu tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä.

Yleisimmin havaitut haittavaikutukset kohdistuvat ruoansulatuskanavaan:

 • mahan ja ohutsuolen ylempien osien haavaumat
 • mahasuolikanavan puhkeama tai ruoansulatuskanavan verenvuoto (joskus kuolemaan johtava, erityisesti iäkkäillä)

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä:

 • pahoinvointi ja oksentelu
 • ripuli
 • ilmavaivat
 • ummetus
 • ruoansulatushäiriöt
 • mahakipu
 • tummuneet ulosteet johtuen verenvuodosta ruoansulatuskanavaan
 • verioksennus
 • tulehdus, johon liittyy haavaumia suussa
 • ruoansulatuskanavan tulehduksen paheneminen (koliitin tai Crohnin taudin paheneminen)

Joissain tapauksissa on havaittu mahatulehdusta.

Mobic-tablettien sisältämän meloksikaamin haittavaikutukset

Hyvin yleinen: voi esiintyä yli yhdellä henkilöllä 10:stä

 • ruuansulatuskanavan haittavaikutukset, kuten ruoansulatushäiriöt (dyspepsia), pahoinvointi ja oksentelu, vatsakipu, ummetus, ilmavaivat, löysät ulosteet (ripuli))

Yleinen: voi esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä

 • päänsärky

Melko harvinainen: voi esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta

 • huimaus (heitehuimaus)
 • kiertohuimaus
 • uneliaisuus
 • anemia (veren hemoglobiinipitoisuuden lasku)
 • verenpaineen nousu
 • punastuminen (kasvojen ja kaulan väliaikainen punoitus)
 • natriumin ja veden kertyminen elimistöön
 • veren kaliumpitoisuuden kohoaminen. Tämä voi aiheuttaa oireita, kuten:
  • muutoksia sydämen rytmissä
  • sydämen tykytystä
  • lihasheikkoutta
 • röyhtäily
 • mahatulehdus
 • ruoansulatuskanavan verenvuoto
 • suutulehdus
 • allergiset (yliherkkyys-) reaktiot
 • kutina
 • ihottuma
 • nesteen kertymisen aiheuttama turpoaminen, mukaan lukien turvonneet nilkat/jalat (alaraajojen edeema)
 • ihon tai limakalvojen äkillinen turpoaminen, kuten silmän ympärysten, kasvojen, huulten, suun tai kurkun turpoaminen, mahdollisesti vaikeuttaen hengittämistä (angioedeema)
 • maksa-arvojen muutokset (esim. kohonneet maksan entsyymit, kuten transaminaasit tai sappiväriaine bilirubiinin nousu). Lääkäri voi huomata nämä verikokeiden avulla.
 • munuaisarvojen häiriöt laboratoriokokeissa (esim. kohonnut kreatiniini tai urea)

Harvinainen: voi esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 1 000:sta

 • mielialahäiriöt
 • painajaisunet
 • muuttuneet veriarvot, kuten:
  • verisolujen epänormaalit arvot erittelylaskennassa
  • valkosolujen ja verihiutaleiden lukumäärän väheneminen
   Nämä haittavaikutukset voivat lisätä tulehduksen ja oireiden, kuten mustelmien ja nenäverenvuodon, riskiä.
 • korvien soiminen (tinnitus)
 • sydämentykytys (palpitaatio)
 • mahan ja ohutsuolen ylempien osien haavaumat
 • ruokatorvitulehdus
 • astmakohtaus (esiintyy potilailla, jotka ovat allergisia asetyylisalisyylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille)
 • vakava ihon rakkulamuodostus tai hilseily (Stevens-Johnsonin oireyhtymä ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi)
 • nokkosihottuma
 • näköhäiriöt, kuten:
  • hämärtynyt näkökyky
  • sidekalvotulehdus (silmämunan tai –luomen tulehdus)
 • paksusuolitulehdus

Hyvin harvinainen: voi esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10 000:sta

 • ihon rakkulareaktiot (vesikelloreaktiot) ja punavihoittuma
  Punavihoittuma on vakava allerginen ihoreaktio, joka aiheuttaa läiskiä, punaisia juovia tai purppuranpunaisia alueita tai rakkuloita. Se voi myös vaikuttaa suuhun, silmiin ja muihin kosteisiin kehon pintoihin.
 • maksatulehdus (hepatiitti). Tämä voi aiheuttaa oireita kuten:
  • ihon tai silmämunien keltaisuutta
  • vatsakipua
  • ruokahaluttomuutta
 • munuaisten äkillinen vajaatoiminta erityisesti potilailla, joilla on riskitekijöitä, kuten sydänsairaus, diabetes tai munuaissairaus.
 • maha-suolikanavan puhkeama

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin

 • sekavuus
 • ajan ja paikan tajun hämärtyminen
 • hengenahdistus ja ihoreaktiot, auringonvalon aiheuttamat ihottumat (valonherkkyysreaktiot)
 • sydämen vajaatoimintaa on raportoitu tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä
 • tiettyjen valkosolutyyppien täydellinen katoaminen (agranulosytoosi), erityisesti potilailla, jotka käyttävät Mobic-tabletteja yhdessä muiden lääkkeiden kanssa, jotka mahdollisesti vaikuttavat luuytimeen. Tämä voi aiheuttaa
  • äkillistä kuumetta
  • kurkkukipua
  • tulehduksia
 • haimatulehdus
 • naisten hedelmättömyys, ovulaation viivästyminen
 • selvästi erottuva allerginen ihoreaktio, jota kutsutaan toistopunoittumaksi ja joka ilmestyy yleensä uudelleen samaan kohtaan / samoihin kohtiin, kun altistut lääkkeelle uudelleen. Se voi ilmetä pyöreinä tai soikeina punoittavina läiskinä ja ihoturvotuksena, rakkulanmuodostuksena (nokkosihottumana) ja kutinana.

Tulehduskipulääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset, joita ei ole vielä havaittu Mobic-tablettien ottamisen jälkeen
Munuaisten rakenteen muutokset, jotka johtavat äkilliseen munuaisten vajaatoimintaan:

 • erittäin harvinaisissa tapauksissa munuaistulehdus
 • joidenkin munuaissolujen kuolema
 • valkuaisen erittyminen virtsaan

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Säilytä alle 30 °C.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Mobic-tabletit sisältävät

Vaikuttava aine on:

 • meloksikaami
 • yksi tabletti sisältää 7,5 mg tai 15 mg meloksikaamia

Muut aineet ovat:

 • natriumsitraatti
 • laktoosimonohydraatti
 • mikrokiteinen selluloosa
 • povidoni
 • vedetön kolloidinen piidioksidi
 • krospovidoni
 • magnesiumstearaatti

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Mobic 7,5 mg tabletit ovat vaaleankeltaisia ja pyöreitä. Niissä on yrityksen logo toisella puolella sekä merkintä 59D/59D toisella puolella. Tableteissa on jakouurre.
Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä tabletin jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Mobic 15 mg tabletit ovat vaaleankeltaisia ja pyöreitä. Niissä on yrityksen logo toisella puolella sekä merkintä 77C/77C toisella puolella. Tableteissa on jakouurre. Tabletti voidaan puolittaa.

Mobic-tabletteja on saatavana PVC/PVDC/alumiiniläpipainopakkauksissa.

Pakkauskoot: 1, 2, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300, 500 ja 1000 tabletin pakkaukset.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein
Saksa

Valmistaja:
Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder Straße 51 - 61
59320 Ennigerloh
Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
Boehringer Ingelheim Finland Ky, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki
puh. 010 3102 800

Tällä lääkkeellä on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:
Mobec®, Mobic®, Movalis®, Movatec®

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.6.2023

Yrityksen yhteystiedot:

BOEHRINGER INGELHEIM FINLAND KY
Tammasaarenkatu 5
00180 Helsinki

medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.fi
010 310 2800
Tukkuliike: Oriola