ASACOL peräpuikko 1 g

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,9 mt, 26.05.2021 19:00:33)

Asacol 1 g peräpuikot

mesalatsiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Asacol 1 g ‑peräpuikot ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Asacol 1 g ‑peräpuikkoja
 3. Miten Asacol 1 g ‑peräpuikkoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Asacol 1 g ‑peräpuikkojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Asacol 1 g ‑peräpuikkojen vaikuttava aine on mesalatsiini, joka on tulehduksellisen suolistosairauden hoidossa käytettävä tulehdusta lievittävä lääkeaine.

Asacol 1 g ‑peräpuikkoja käytetään äkillisen haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon, kun sairaus on lievä tai keskivaikea ja rajoittuu peräsuoleen (haavainen peräsuolitulehdus).

Mesalatsiinia, jota Asacol 1 g sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Asacol 1 g ‑peräpuikkoja

 • jos olet allerginen salisyylihapolle, salisylaateille kuten asetyylisalisyylihapolle (aspiriinille) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on vakava maksa- tai munuaissairaus.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Asacol 1 g ‑peräpuikkoja

 • jos sinulla on ollut keuhkovaivoja, etenkin, jos sinulla on astma
 • jos olet allerginen sulfasalatsiinille, joka on mesalatsiinin sukuinen aine
 • jos sinulla on maksavaivoja
 • jos sinulla on munuaisvaivoja
 • jos olet aiemmin saanut vaikean ihottuman tai jos sinulla on esiintynyt ihon kesimistä, rakkuloita ja/tai suun haavaumia mesalatsiinin käytön jälkeen.

Muut varotoimet

Hoidon aikana lääkäri saattaa haluta seurata vointiasi tarkasti, ja säännölliset veri- ja virtsakokeet voivat olla tarpeen.

Munuaiskiviä voi muodostua mesalatsiinin käytön yhteydessä. Oireita voivat olla kipu vatsan sivuilla ja veri virtsassa. Muista juoda riittävä määrä nestettä mesalatsiinihoidon aikana.

Mesalatsiinihoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavia ihoreaktioita, mukaan lukien Stevens-

Johnsonin oireyhtymää ja toksista epidermaalista nekrolyysiä. Lopeta mesalatsiinin käyttö ja

hakeudu lääkäriin välittömästi, jos huomaat mitä tahansa oireita, jotka liittyvät kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset

kuvattuihin vakaviin ihoreaktioihin.

Muut lääkevalmisteet ja Asacol 1 g -peräpuikot

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, koska tällöin lääkkeiden vaikutus voi muuttua niiden yhteisvaikutusten vuoksi:

 • atsatiopriini, 6-merkaptopuriini tai tioguaniini (immuunijärjestelmän sairauksien hoitoon käytettäviä lääkkeitä)
 • tietyt veren hyytymistä estävät lääkkeet (verisuonitukkeutumia ehkäisevät lääkkeet tai verenohennuslääkkeet, kuten varfariini).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Asacol 1 g ‑peräpuikkojen käyttö voi silti olla mahdollista, ja lääkäri päättää, mikä hoito sopii tilanteeseesi.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Asacol 1 g ‑peräpuikkoja saa käyttää raskauden aikana vain lääkärin määräyksestä.

Asacol 1 g ‑peräpuikkoja saa käyttää imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä, sillä lääkettä voi erittyä rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Asacol 1 g ‑peräpuikot eivät oletettavasti vaikuta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Antotapa

Tämä lääke on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan peräsuoleen, joten se on asetettava peräaukon kautta. Lääkettä EI saa ottaa suun kautta.

Annostus

Aikuiset ja iäkkäät potilaat

Suositeltu annos haavaisen peräsuolitulehduksen akuutin vaiheen hoitoon on yksi Asacol 1 g ‑peräpuikko kerran vuorokaudessa ennen nukkumaanmenoa.

Lääkäri säätää annosta vointisi mukaan.

Käyttö lapsille

Kokemukset valmisteen käytöstä lasten hoidossa ovat niukat, ja dokumentoitua tietoa vaikutuksesta on vain vähän.

Hoidon kesto

Lääkärisi päättää, miten kauan lääkehoitoa täytyy jatkaa. Hoidon kesto riippuu voinnistasi.

Jotta hoidosta saatava hyöty olisi mahdollisimman suuri, käytä Asacol 1 g ‑peräpuikkoja säännöllisesti ja yhtäjaksoisesti ohjeiden mukaan.

Jos sinusta tuntuu, että Asacol 1 g ‑peräpuikkojen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro siitä lääkärille.

Jos käytät enemmän Asacol 1 g -peräpuikkoja kuin sinun pitäisi

Jos epäilet käyttäneesi liikaa Asacol 1 g ‑peräpuikkoja, ota yhteys lääkäriin, jotta hän voi päättää jatkotoimista.

Jos käytät yhdellä kertaa liian suuren annoksen Asacol 1 g ‑peräpuikkoja, ota seuraava annos silti tavalliseen tapaan.

Älä pienennä annosta.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Asacol 1 g ‑peräpuikkoja

Jos unohdat ottaa tätä lääkettä, ota se niin pian kuin muistat. Jos kuitenkin seuraavan lääkeannoksen aika on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Ota sitten seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Asacol 1 g -peräpuikkojen käytön

Älä lopeta tämän valmisteen käyttöä keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kaikki lääkkeet voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Vakavat allergiset reaktiot ovat kuitenkin hyvin harvinaisia. Jos havaitset jonkin seuraavista oireista käytettyäsi tätä lääkettä, ota heti yhteys lääkäriin:

 • allerginen ihottuma
 • punoittavat läiskät keholla (maalitaulun näköiset tai rengasmaiset läiskät, joiden keskellä saattaa olla rakkuloita); ihon kesiminen, haavaumat suussa, nielussa, nenässä, sukupuolielimissä ja silmissä. Näitä vakavia ihottumia edeltää usein kuume ja/tai flunssan kaltaiset oireet.
 • kuume
 • hengitysvaikeudet.

Jos yleisvointisi heikkenee selvästi, etenkin jos sinulla on myös kuumetta ja/tai kurkku- ja suukipua, lopeta peräpuikkojen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin.

Tällaiset oireet voivat hyvin harvinaisissa tapauksissa johtua veren valkosolujen vähenemisestä (agranulosytoosi). Tämä tila saattaa suurentaa vakavien infektioiden riskiä. Verikokeen avulla voidaan tarkistaa, johtuvatko oireet lääkkeen vaikutuksista vereen.

Mesalatsiinia käyttäneillä potilailla on ilmoitettu esiintyneen myös seuraavia haittavaikutuksia:

Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta)

 • vatsakipu, ripuli, ilmavaivat, pahoinvointi ja oksentelu, ummetus
 • päänsärky, huimaus
 • rintakipu, sydämeen kohdistuvasta vaikutuksesta johtuva hengästyneisyys tai raajojen turvotus
 • ihon lisääntynyt herkkyys auringonvalolle ja ultraviolettivalolle (valoherkkyys).

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 10 000:sta)

 • munuaistoiminnan muutokset, joihin voi joskus liittyä raajojen turvotusta tai kylkikipua
 • äkillisestä haimatulehduksesta johtuva voimakas vatsakipu
 • verenkuvan muutoksista johtuva kuume, kurkkukipu tai huonovointisuus
 • keuhkojen allergisesta ja/tai tulehduksellisesta tilasta johtuva hengenahdistus, yskä, hengityksen vinkuminen, varjostuma keuhkojen röntgenkuvassa
 • lääkkeen aiheuttamasta allergisesta suolistoreaktiosta johtuva voimakas ripuli ja vatsakipu
 • ihottuma tai ihotulehdus
 • lihas- ja nivelkipu
 • maksan ja sappiteiden virtauksen häiriöstä johtuva keltaisuus tai vatsakipu
 • hiustenlähtö ja kaljuuntuminen
 • käsien ja jalkojen tunnottomuus ja kihelmöinti (perifeerinen neuropatia)
 • siittiönmuodostuksen ohimenevä väheneminen.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin

 • munuaiskivet ja niihin liittyvä munuaiskipu (ks. myös kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä repäisypakkauksessa ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Asacol 1 g ‑peräpuikot sisältävät

 • Vaikuttava aine on mesalatsiini. Yksi Asacol 1 g ‑peräpuikko sisältää 1 g:n mesalatsiinia.
 • Muu aine on kovarasva.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Asacol 1 g ‑peräpuikko on vaalean beige, sukkulan muotoinen peräpuikko.

Asacol 1 g ‑peräpuikkoja on saatavana 10, 20, 30, 60 ja 90 peräpuikon pakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Tillotts Pharma AB

Gustavslundsvägen 135

167 51 Bromma

Ruotsi

 

Valmistaja

Tillotts Pharma GmbH

Warmbacher Strasse 80

79618 Rheinfelden

Saksa

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.02.2021

 

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen verkkosivuilla www.fimea.fi

Yrityksen yhteystiedot:

TILLOTTS PHARMA AB
Gustavslundsvägen 135
SE-167 51 Bromma
Sweden

nordicinfo@tillotts.com
+46 8704 7740
Tukkuliike: Tamro

puh. 0400 783 383