AEROBEC AUTOHALER inhalaatiosumute, liuos 50 mikrog/annos, 100 mikrog/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (6 mt, 07.07.2016 20:53:38)

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa potilaalle

Aerobec Autohaler 50 mikrog/annos tai 100 mikrog/annos inhalaatiosumute, liuos

beklometasonidipropionaatti

 

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.       Mitä Aerobec Autohaler on ja mihin sitä käytetään

2.       Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Aerobec Autohaler -inhalaatiosumutetta

3.       Miten Aerobec Autohaler -inhalaatiosumutetta käytetään

4.       Mahdolliset haittavaikutukset

5.       Aerobec Autohaler -inhalaatiosumutteen säilyttäminen

6.       Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

1.   Mitä Aerobec Autohaler on ja mihin sitä käytetään

 

Beklometasonidipropionaatti kuuluu kortikosteroidilääkeaineiden ryhmään. Tämä korkean deposition beklometasonidipropionaatti-inhalaatiosumute vaikuttaa syvällä keuhkoissa ehkäisten astmaa. Koska lääkeaine vähentää limakalvojen turvotusta ja ärsytystä pienissä ilmatiehyissä, hengitys helpottuu. Lääkeaine vähentää astmakohtausten määrää, tai astmaan kuuluvia oireita, kuten hengenahdistusta, hengityksen vinkunaa sekä puristavaa tunnetta rintakehässä.

 

Tämän tyyppinen kortikosteroidilääkitys kuuluu oleellisena osana astman hoitoon. Lääke tulee ottaa säännöllisesti joka päivä vaikka oireita ei esiintyisikään.

 

Tästä lääkkeestä ei ole enää apua astman oireisiin sen jälkeen, kun hengenahdistuskohtaus tai hengityksen vinkuna on alkanut. Tällaisissa tapauksissa tarvitset toisenlaisen inhalaatiosumutteen, joka laajentaa hengitysteitä astmakohtauksen aikana. Kohtauslääkettä voi turvallisesti käyttää yhdessä Aerobec Autohaler -inhalaatiosumutteen kanssa. Aerobec Autohaler -inhalaatiosumutteen käyttöä sinun tulee jatkaa silloinkin, kun vinkunaa esiintyy.

 

Käyttötarkoitus

Astmakohtauksien ehkäisy säännöllisellä, keuhkoputkien tulehdusta estävällä lääkityksellä.

 

 

2.   Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Aerobec Aurohaler- inhalaatiosumutetta

Älä käytä Aerobec Autohaler -inhalaatiosumutetta

-jos olet allerginen beklometasonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

 

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Aerobec Autohaler - inhalaatiosumutetta

- jos sinulla on todettu tuberkuloosi.

 

Jos käyt jonkun muun lääkärin tai hammaslääkärin vastaanotolla, kerro aina, että käytät Aerobec Autohaler -inhalaatiosumutetta.

 

Käy säännöllisesti lääkärintarkastuksessa varmistamassa kuntosi.

 

Muut lääkevalmisteet ja Aerobec Autohaler

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

 

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

 

Raskaus- tai imetysaikana Aerobec Autohaler -inhalaatiosumutetta ei tule käyttää, ellei lääkäri ole antanut käyttöön lupaa.

 

Ajaminen ja koneiden käyttö

Aerobec Autohaler -inhalaatiosumutteella ei ole tunnettuja vaikutuksia ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

 

Aerobec Autohaler-inhalaatiosumute sisältää norfluraania

Kloorifluorihiilivetyjen (CFC) on osoitettu vahingoittavan ilmakehän otsonikerrosta. Sinun Aerobec Autohaler -inhalaatiosumuttimesi ei sisällä otsonia tuhoavia freoneja (CFC), vaan ponneaineena on käytetty ponneainetta 134a (norfluraani, joka on hydrofluoroalkaani). Hydrofluoroalkaanit on kehitetty korvaamaan freonit, koska ne eivät tuhoa otsonikerrosta.

 

 

3.    Miten Aerobec Autohaler – inhalaatiosumutetta käytetään

 

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.  Tarkista sohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

 

Aerobec Autohaler 50 mikrog/annos

Suositeltu annos aikuisille, vanhuksille ja yli 12-vuotiaille lapsille: Lievästä keskivaikeaan astmaan otetaan tavallisesti yksi inhalaatio kahdesti vuorokaudessa. Annosta voidaan nostaa neljään inhalaatioon kahdesti päivässä. Vaikeammissa tapauksissa tavallisin annos on 8 inhalaatiota kahdesti päivässä.

 

Suositeltu annos yli 5-vuotiaille lapsille: Annostus lievään astmaan yksi inhalaatio kahdesti päivässä. Vaikeamman astman hoitoon annostusta voidaan lisätä kahteen inhalaatioon kahdesti päivässä. Suositeltu enimmäisannostus on neljä inhalaatiota päivässä.

 

Aerobec Autohaler 100 mikrog/annos

Suositeltu annos aikuisille, vanhuksille ja yli 12-vuotiaille lapsille: Lievästä keskivaikeaan astmaan otetaan tavallisesti yksi inhalaatio kahdesti vuorokaudessa. Annosta voidaan nostaa kahteen inhalaatioon kahdesti päivässä. Vaikeammissa tapauksissa tavallisin annos on 4 inhalaatiota kahdesti päivässä.

 

Suositeltu annos yli 5-vuotiaille lapsille: Käytetään vaikean astman hoitoon lapsilla. Annostus on yksi inhalaatio kahdesti päivässä.

 

Mikäli sinusta tuntuu siltä, että tavanomainen annoksesi ei tehoa, tai jos tunnet tarvitsevasi enemmän kuin päivän enimmäisannoksen, kerro asiasta lääkärillesi.

 

Pyydä lääkärisi uusimaan reseptisi ennen lääkkeen loppumista.

 

Aerobec Autohaler tuntuu ja maistuu pehmeämmältä kuin freoneja (CFC) sisältävät inhalaatiosumutteet, joita olet mahdollisesti aiemmin tottunut käyttämään.

Käyttöohje

Ennen käyttöä:

Mikäli tämä inhalaatiosumute on uusi, tai mikäli et ole käyttänyt sumutinta vähintään kahteen viikkoon, sinun tulee painaa kaksi annosta ilmaan tähän tapaan:

 
 

 

1.Poista suukappaleen suojus vetämällä suojuksen pohjasta alaspäin (kuva 1).

2.Suuntaa suukappale itsestäsi poispäin niin, että annos menee suoraan ilmaan. Nosta sokka ylös ja varmista, että se pysyy ylhäällä (kuva 2).

3.Työnnä laitteen pohjassa olevaa levyä nuolen osoittamaan suuntaan annoksen laukaisemiseksi (kuva 3).

4.Paina sokka alas (kuva 4).

5.Toista kohdat 2-4. Laite on nyt käyttövalmis ja voit ottaa lääkeannoksesi.

 

Tätä menetelmää ei pidä käyttää lääkkeen ottamiseen!

 

Älä käytä annoslaukaisinta, kun otat lääkeannoksesi. Autohaler-inhalaatiosumute laukaisee automaattisesti lääkeannoksen kun sisäänhengität suukappaleesta.

Noudata huolellisesti annettuja käyttöohjeita.

 

Kuinka käytät Aerobec Autohaler -inhalaatiosumutetta

Sinun ei tarvitse ravistella inhalaatiosumutetta.

 

1.  Poista suukappaleen suojus vetämällä suojuksen pohjasta alaspäin.

 

2.  Pidä laitetta pystyasennossa kuvan osoittamalla tavalla. Nosta sokka ylös ja varmista, että se pysyy ylhäällä. Pidä edelleen laitetta pystyasennossa ja varmista, että kätesi ei tuki laitteen pohjassa olevaa ilma-aukkoa (katso kuva 2, merkitty X:llä).

 

3.  Hengitä rauhallisesti ulos (ei loppuun asti) ja vie heti sen jälkeen suukappale suuhusi ja aseta huulesi suukappaleen ympärille.

 

4.  Sisäänhengitä hitaasti suukappaleen kautta. Älä keskeytä sisäänhengitystä, kun kuulet pienen napsauksen ja tunnet lääkeannoksen suussasi. On tärkeätä, että jatkat sisäänhengittämistä lääkeannoksen vapauduttua.

 

5.  Pidätä hengitystäsi 10 sekunnin ajan jonka jälkeen voit hengittää hitaasti ulos.

 

6.  Laitteen sokka käännetään ala-asentoon jokaisen uloslaukaistun lääkeannoksen jälkeen. Mikäli lääkärisi on määrännyt sinulle enemmän kuin yhden annoksen, toista kohdat 2 - 6.

     Aseta lopuksi suukappaleen suojus takaisin paikalleen käytön jälkeen.

 

 

 

Mistä tiedät, milloin Aerobec Autohaler on tyhjä

Laukaise yksi annos ilmaan kuten on ohjeistettu ennen laitteen käyttöönottoa ensimmäisen kerran. Jos laite on tyhjä, sumutetta ei tule.

 

 

Aerobec Autohaler -inhalaatiosumuttimen puhdistus ja huolto

Hygieenisyyssyistä inhalaattorin suukappale tulee puhdistaa viikoittain puhtaalla ja kuivalla paperilla tai kankaalla.

ÄLÄ KOSKAAN PESE TAI KASTELE INHALAATTORIA TAI SEN OSIA VEDELLÄ.

 

Jos käytät enemmän Aerobec Autohaler -inhalaatiosumutetta kuin sinun pitäisi

On tärkeää, että otat annoksesi kuten lääkemääräyksessä sanotaan tai kuten lääkärisi on neuvonut. Älä suurenna tai pienennä annostasi kysymättä ensin lääkäriltä. Jos otat vahingossa suurempia annoksia kuin sinulle on määrätty, kerro asiasta lääkärillesi tai ota yhteys lähimpään ensiapuasemaan.

 

Jos unohdat käyttää Aerobec Autohaler -inhalaatiosumutetta

Mikäli unohdat ottaa tavanomaisen lääkeannoksesi, ota sinulle määrätyt annokset niin pian kuin muistat, ja jatka sitten annosten säännöllistä ottamista.

 

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

 

Jos lopetat Aerobec Autohaler -inhalaatiosumutteen käytön

Tätä inhalaatiosumutetta tulee käyttää säännöllisesti vaikka tuntisitkin itsesi terveeksi. Älä koskaan lopeta lääkkeen ottamista, ellei lääkärisi toisin määrää.

 

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin,apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

 

4.                   MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

 

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

 

Äänen käheyttä, suun kuivumista tai suun ja nielun sammasta (valkoiset pisteet suussa ja nielussa). Tämä voidaan estää huuhtelemalla suu ja nielu vedellä aina lääkkeen oton jälkeen.

 

Joskus saattaa esiintyä yskimistä tai hengenahdistusta heti inhalaation ottamisen jälkeen (lopeta silloin lääkkeen ottaminen ja käänny välittömästi lääkärisi puoleen).

 

Pahanolon tunnetta saattaa esiintyä lääkkeen inhaloinnin jälkeen.

 

Ihoon kohdistuvia haittavaikutuksia voivat olla ihon oheneminen ja mustelmataipumus.

Joskus voi esiintyä myös yliherkkyysreaktioita, esimerkiksi ihottumaa tai silmien, kasvojen, huulien ja nielun turvotusta. Ota tällöin välittömästi yhteyttä lääkäriin.

 

Yleisyys ei ole tiedossa, mutta seuraavia oireita saattaa myös esiintyä:

  • unihäiriöitä, masentuneisuutta, levottomuutta, hermostuneisuutta, kiihtyneisyyttä tai ärtyisyyttä. Näitä vaikutuksia tulee useimmiten lapsille.

 

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

 

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5.    Aerobec Autohaler – inhalaatiosumutteen säilyttäminen

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30ºC. Suojaa auringonpaisteelta sekä suoralta lämmönlähteeltä.

Koska metallinen inhalaatiosumutesäiliö on paineistettu, sitä ei saa puhkaista tai polttaa tyhjänäkään.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

 

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

 

6.     Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

Mitä Aerobec Autohaler sisältää

-Vaikuttava aine on beklometasonidipropionaatti. Yhdestä Aerobec Autohaler  inhalaatiosumutteen uloslaukaistusta annoksesta saa 50 tai 100 mikrogrammaa beklometasonidipropionaattia.  

-Muut aineet ovat ponneaine 134a (norfluraani) liuoksena sekä etanoli.

 

Ponneaine HFA-134a on uusi ponnekaasu, joka korvaa CFC (kloorifluorihiilivety) -yhdisteet. Aerobec Autohaler -inhalaatiosumute ei sisällä freonikaasuja.

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Aerobec Autohaler sisältää annosteluventtiilillä suljetun paineistetun alumiinisen säiliön ja muovisen sumuttimen, josta inhaloitava sumute laukaistaan sisäänhengittämällä.

 

Inhalaatiosumute sisältää yhteensä 200 annosta.

 

Myyntiluvan haltija

Teva Sweden AB

Box 1070

SE - 251 10 Helsingborg

Ruotsi

 

Valmistaja

3M Health Care Limited

Loughborough

Leicestershire

Iso-Britannia

 

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland

PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900

 

 

 

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi 06.11.2015

Yrityksen yhteystiedot:

Teva Finland
Keilaranta 10, PL 67
02631 Espoo
Suomi

info.finland@tevaeu.com
www.tevapharm.com
020 180 5900
Tukkuliike: Tamro